بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دخالت انسان در طبیعت|دخالت مفید انسان در طبیعت|تحقیق دخالت انسان در طبیعت


مفید یا مضر بودن دخالت انسان در طبیعتیکی از دخالت های انسان در طبیعتدخالت انسان در محیط زیستدخالت های مفید انسان در طبیعتمفید بودن دخالت انسان در طبیعتدخالت انسان در طبیعت مفید است یا مضریکی از دخالتهای انسان درطبیعتدخالت مضر انسان در طبیعت
ادامه مطلب :منبع . http://channel98.blog.ir/rss

یکشنبه 1 اسفند 95


همیشه این را به خاطر بسپار که "هیچ" چیز و "هیچ" کس مهمتر از انسان ها و احساس شان نیست. انسان هایی که دوستت دارند. انسان هایی که با بودنت و حضورت آرامش میگیرند. خودت را خاص نبین، ما انسان ها باید دلمان در گروی دلی باشد. خاصیت زندگانی این است. این درس را امروز آموختم که تحت هر شرایطی به انسان های اطرافم و احساس پاک شان احترام بگذارم. سخت است اما وظیفه ای ست که در هیچ کتابی قید نشده است.  :منبع . http://poopu.blog.ir/rss

انسان الهی


مشخصات انسان الهیاز مشخصات انسان الهی این است که دیدار او انسان را به یاد خدا، زیبایی و خوبی می اندازد و در مواقعی که دیگران عصبانی می شوند او نمی شود و جاهایی که دیگران بخاطر منافعشان شروع به غیبت می کنند او نمی کند و انسان الهی غیب است و به ظاهر در کنار ما نشسته ولی در واقع بر قله انسانیت تکیه زده والهی بودن انسان به ظاهر انسان نیست چون هر کسی می تواند ظاهرش را به آن شکل در بیارورد .استاد الهی قمشه ای :منبع . http://best-life.blog.ir/rss

انسان الهی


مشخصات انسان الهیاز مشخصات انسان الهی این است که دیدار او انسان را به یاد خدا، زیبایی و خوبی می اندازد و در مواقعی که دیگران عصبانی می شوند او نمی شود و جاهایی که دیگران بخاطر منافعشان شروع به غیبت می کنند او نمی کند و انسان الهی غیب است و به ظاهر در کنار ما نشسته ولی در واقع بر قله انسانیت تکیه زده والهی بودن انسان به ظاهر انسان نیست چون هر کسی می تواند ظاهرش را به آن شکل در بیارورد .استاد الهی قمشه ای :منبع . http://best-life.blog.ir/rss

انسان الهی


مشخصات انسان الهیاز مشخصات انسان الهی این است که دیدار او انسان را به یاد خدا، زیبایی و خوبی می اندازد و در مواقعی که دیگران عصبانی می شوند او نمی شود و جاهایی که دیگران بخاطر منافعشان شروع به غیبت می کنند او نمی کند و انسان الهی غیب است و به ظاهر در کنار ما نشسته ولی در واقع بر قله انسانیت تکیه زده والهی بودن انسان به ظاهر انسان نیست چون هر کسی می تواند ظاهرش را به آن شکل در بیارورد .استاد الهی قمشه ای :منبع . http://best-life.blog.ir/rss

Rationality


صحبت از غیرمنطقی بودن یک فرد یا یک نوع تفکر و یا رفتار، از اساس بر خطاست. انسان فراتر از منطق است و منطق، آن قراردادی ست که انسان/انسان ها آن را تنظیم و اعمال می کنند. انسانها منطقی می اندیشند و منطقی رفتار می کنند، فقط منطق آنها با هم متفاوت است. :منبع . http://leilamajidi.blog.ir/rss

دیه


دیه مبلغی پول است که یک فرد به خاطر جراحتی که به دیگری وارد می کند یا به خاطر کشتن غیر عمدی او باید به خود فرد زیاندیده یا به وارثانش بپردازد.  دیه به خاطر کشتن انسان دیگر پرداخت می شود یا به خاطر ایجاد زخم و جراحت در بدن کسی یا شکستن عضوی از اعضای او یا از بین بردن یکی از حواس انسان.
دیه کشتن غیر عمد انسان
اگر کشته شدن انسان در اثر کار غیر عمدی انسانی دیگر باشد، دیه ای که باید به ورثه مقتول پرداخت شود به میزان (100) شتر می باشد. مقدار قیمت هر شتر، هر سال از سوی قوه قضائیه تعیین می شود.
دیه کشتن عمد انسان
اگر کسی عمداً انسان دیگری را به قتل برساند و
اولیای دم از قصاص او بگذرند، می توانند دیه بگیرند. در این مورد، اولیای
دم می توانند  به اندازه دیه قتل (100 شتر) یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن
با توافق قاتل، از او بگیرند.
در شرع اسلام، برای جراحت ها و شکستگی هایی که فردی به فرد دیگر وارد

دیه


دیه مبلغی پول است که یک فرد به خاطر جراحتی که به دیگری وارد می کند یا به خاطر کشتن غیر عمدی او باید به خود فرد زیاندیده یا به وارثانش بپردازد.  دیه به خاطر کشتن انسان دیگر پرداخت می شود یا به خاطر ایجاد زخم و جراحت در بدن کسی یا شکستن عضوی از اعضای او یا از بین بردن یکی از حواس انسان.
دیه کشتن غیر عمد انسان
اگر کشته شدن انسان در اثر کار غیر عمدی انسانی دیگر باشد، دیه ای که باید به ورثه مقتول پرداخت شود به میزان (100) شتر می باشد. مقدار قیمت هر شتر، هر سال از سوی قوه قضائیه تعیین می شود.
دیه کشتن عمد انسان
اگر کسی عمداً انسان دیگری را به قتل برساند و
اولیای دم از قصاص او بگذرند، می توانند دیه بگیرند. در این مورد، اولیای
دم می توانند  به اندازه دیه قتل (100 شتر) یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن
با توافق قاتل، از او بگیرند.
در شرع اسلام، برای جراحت ها و شکستگی هایی که فردی به فرد دیگر وارد

دیه


دیه مبلغی پول است که یک فرد به خاطر جراحتی که به دیگری وارد می کند یا به خاطر کشتن غیر عمدی او باید به خود فرد زیاندیده یا به وارثانش بپردازد.  دیه به خاطر کشتن انسان دیگر پرداخت می شود یا به خاطر ایجاد زخم و جراحت در بدن کسی یا شکستن عضوی از اعضای او یا از بین بردن یکی از حواس انسان.
دیه کشتن غیر عمد انسان
اگر کشته شدن انسان در اثر کار غیر عمدی انسانی دیگر باشد، دیه ای که باید به ورثه مقتول پرداخت شود به میزان (100) شتر می باشد. مقدار قیمت هر شتر، هر سال از سوی قوه قضائیه تعیین می شود.
دیه کشتن عمد انسان
اگر کسی عمداً انسان دیگری را به قتل برساند و
اولیای دم از قصاص او بگذرند، می توانند دیه بگیرند. در این مورد، اولیای
دم می توانند  به اندازه دیه قتل (100 شتر) یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن
با توافق قاتل، از او بگیرند.
در شرع اسلام، برای جراحت ها و شکستگی هایی که فردی به فرد دیگر وارد

دیه


دیه مبلغی پول است که یک فرد به خاطر جراحتی که به دیگری وارد می کند یا به خاطر کشتن غیر عمدی او باید به خود فرد زیاندیده یا به وارثانش بپردازد.  دیه به خاطر کشتن انسان دیگر پرداخت می شود یا به خاطر ایجاد زخم و جراحت در بدن کسی یا شکستن عضوی از اعضای او یا از بین بردن یکی از حواس انسان.
دیه کشتن غیر عمد انسان
اگر کشته شدن انسان در اثر کار غیر عمدی انسانی دیگر باشد، دیه ای که باید به ورثه مقتول پرداخت شود به میزان (100) شتر می باشد. مقدار قیمت هر شتر، هر سال از سوی قوه قضائیه تعیین می شود.
دیه کشتن عمد انسان
اگر کسی عمداً انسان دیگری را به قتل برساند و
اولیای دم از قصاص او بگذرند، می توانند دیه بگیرند. در این مورد، اولیای
دم می توانند  به اندازه دیه قتل (100 شتر) یا بیشتر از آن و یا کمتر از آن
با توافق قاتل، از او بگیرند.
در شرع اسلام، برای جراحت ها و شکستگی هایی که فردی به فرد دیگر وارد

محبوب های مجبوبه خدا


حضرت فاطمه (س):
ازدنیای شماسه چیز درنظر من دوست داشتنی است: خواندن کتاب خدا قرآن،نگاه به سیمای رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم،انفاق درراه خدا.
وقائع الایّام، حدیث 295
نکته ها:
١. انس با قرآن عشق بهخدا را زیاد می کند.
٢.انس با رسول خدا انسان را به انسان کامل شباهت داده و با او مى رساند.
٣. انفاق انس یک عرشى با فرشى را ایجاد مى کند.
٤. با تأسى به این رهنمود حضرت زهرا سلاام الله علیها، انسان حرکت صعودى و  نزولى خود را در  نظام هستى فراهم مى کند حرکتى که انسان را در مدار انبیاء و اولیاء قرار مى دهد.
:منبع . http://afathi.blog.ir/rss

سقوط.


" حتی میمون ها هم نگران بشریت هستند! و من میمون ها را شنیده ام که حرف می زنند.
آن ها اعتقادی به داروین ندارند، نمی گویند که انسان از میمون ها به تکامل رسیده است، آن ها فکر نمی کنند که انسان موجودی تکامل یافته است، آن ها فکر می کنند که انسان از میمون ها سقوط کرده است!
البته، سقوط از درخت، سقوط از بلندی، سقوط از میمون ها ! "


                                                                                                                      اشو


:منبع . http://wet-stone.blog.ir/rss

سقوط.


" حتی میمون ها هم نگران بشریت هستند! و من میمون ها را شنیده ام که حرف می زنند.
آن ها اعتقادی به داروین ندارند، نمی گویند که انسان از میمون ها به تکامل رسیده است، آن ها فکر نمی کنند که انسان موجودی تکامل یافته است، آن ها فکر می کنند که انسان از میمون ها سقوط کرده است!
البته، سقوط از درخت، سقوط از بلندی، سقوط از میمون ها ! "


                                                                                                                      اشو


:منبع . http://wet-stone.blog.ir/rss

ملاپکه


ملائکه سعادت و شقاوت در روز و شب .در روایات داریم که انسان در روز دو ملک دارد، و در شب نیز دو ملک دیگر دارد.ملائکه روز از اول طلوع فجر صادق می آیند ، و ملازم انسان هستند و در شانه راست و شانه چپ قرار میگیرند .ملائکه شب از اول غروب آفتاب می آیند و با انسان ملازمند تا سپیده صبح ؛ هر وقت اینها می آیند آنها می روند .این فرشتگان را ملائکه لیلیه و نهاریه گویند.مرحوم  آیة الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب خود میفرمایند: شب که انسان میخوابد ملائکه موکل بر انسان ، انسان را بیدار می کنند برای نماز شب و بعد چون انسان اعتنا نمیکند و دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند ؛ دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند؛ این بیداریها از روی مصادفه و اتفاق نیست ؛ بلکه بیداریهای ملکوتی است که بوسیله فرشتگان انجام میگیرد، اگر انسان استفاده کرد و برخاست آنها تقویت و تأیید میکنند و رو حانیت می دهند ؛ و اگرن

ملاپکه


ملائکه سعادت و شقاوت در روز و شب .در روایات داریم که انسان در روز دو ملک دارد، و در شب نیز دو ملک دیگر دارد.ملائکه روز از اول طلوع فجر صادق می آیند ، و ملازم انسان هستند و در شانه راست و شانه چپ قرار میگیرند .ملائکه شب از اول غروب آفتاب می آیند و با انسان ملازمند تا سپیده صبح ؛ هر وقت اینها می آیند آنها می روند .این فرشتگان را ملائکه لیلیه و نهاریه گویند.مرحوم  آیة الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب خود میفرمایند: شب که انسان میخوابد ملائکه موکل بر انسان ، انسان را بیدار می کنند برای نماز شب و بعد چون انسان اعتنا نمیکند و دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند ؛ دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند؛ این بیداریها از روی مصادفه و اتفاق نیست ؛ بلکه بیداریهای ملکوتی است که بوسیله فرشتگان انجام میگیرد، اگر انسان استفاده کرد و برخاست آنها تقویت و تأیید میکنند و رو حانیت می دهند ؛ و اگرن

ملاپکه


ملائکه سعادت و شقاوت در روز و شب .در روایات داریم که انسان در روز دو ملک دارد، و در شب نیز دو ملک دیگر دارد.ملائکه روز از اول طلوع فجر صادق می آیند ، و ملازم انسان هستند و در شانه راست و شانه چپ قرار میگیرند .ملائکه شب از اول غروب آفتاب می آیند و با انسان ملازمند تا سپیده صبح ؛ هر وقت اینها می آیند آنها می روند .این فرشتگان را ملائکه لیلیه و نهاریه گویند.مرحوم  آیة الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب خود میفرمایند: شب که انسان میخوابد ملائکه موکل بر انسان ، انسان را بیدار می کنند برای نماز شب و بعد چون انسان اعتنا نمیکند و دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند ؛ دوباره می خوابد باز او را بیدار می کنند؛ این بیداریها از روی مصادفه و اتفاق نیست ؛ بلکه بیداریهای ملکوتی است که بوسیله فرشتگان انجام میگیرد، اگر انسان استفاده کرد و برخاست آنها تقویت و تأیید میکنند و رو حانیت می دهند ؛ و اگرن

بسوز اوراق اگر همدرس مایی!


اگر بخواهد کسی تهذیب بشود ، با علم تهذیب نمی شود .
علم ، انسان را تهذیب نمی کند .
گاهی علم ، انسان را به جهنم می فرستد.
گاهی علم توحید ، انسان را به جهنم می فرستد .
گاهی علم عرفان ، انسان را به جهنم می رساند .
گاهی علم فقه ، انسان را به جهنم می فرستد.
گاهی علم اخلاق ، انسان را به جهنم می فرستد .

♦️ با علم ، درست نمی شود ؛  تزکیه می خواهد...  تزکیه مقدم است بر همه چیز  .
امام خمینی(ره) ۱۴/ ۴/ ۱۳۶۳

پ.ن.پس کی میخواهم این را بفهمم؟؟؟؟ پس کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پ.ن 2 : به قول حافظ شیرین سخن
بسوز اوراق اگر همدرس مایی                که علم عشق در دفتر نباشد...

:منبع . http://ragepenhan.blog.ir/rss

بسوز اوراق اگر همدرس مایی!


اگر بخواهد کسی تهذیب بشود ، با علم تهذیب نمی شود .
علم ، انسان را تهذیب نمی کند .
گاهی علم ، انسان را به جهنم می فرستد.
گاهی علم توحید ، انسان را به جهنم می فرستد .
گاهی علم عرفان ، انسان را به جهنم می رساند .
گاهی علم فقه ، انسان را به جهنم می فرستد.
گاهی علم اخلاق ، انسان را به جهنم می فرستد .

♦️ با علم ، درست نمی شود ؛  تزکیه می خواهد...  تزکیه مقدم است بر همه چیز  .
امام خمینی(ره) ۱۴/ ۴/ ۱۳۶۳

پ.ن.پس کی میخواهم این را بفهمم؟؟؟؟ پس کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پ.ن 2 : به قول حافظ شیرین سخن
بسوز اوراق اگر همدرس مایی                که علم عشق در دفتر نباشد...

:منبع . http://ragepenhan.blog.ir/rss

بسوز اوراق اگر همدرس مایی!


اگر بخواهد کسی تهذیب بشود ، با علم تهذیب نمی شود .
علم ، انسان را تهذیب نمی کند .
گاهی علم ، انسان را به جهنم می فرستد.
گاهی علم توحید ، انسان را به جهنم می فرستد .
گاهی علم عرفان ، انسان را به جهنم می رساند .
گاهی علم فقه ، انسان را به جهنم می فرستد.
گاهی علم اخلاق ، انسان را به جهنم می فرستد .

♦️ با علم ، درست نمی شود ؛  تزکیه می خواهد...  تزکیه مقدم است بر همه چیز  .
امام خمینی(ره) ۱۴/ ۴/ ۱۳۶۳

پ.ن.پس کی میخواهم این را بفهمم؟؟؟؟ پس کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟پ.ن 2 : به قول حافظ شیرین سخن
بسوز اوراق اگر همدرس مایی                که علم عشق در دفتر نباشد...

:منبع . http://ragepenhan.blog.ir/rss

در باب آگاهی و غرور


انسان هر چه آگاهتر و هشیار تر میشود از غرورش کم میشود.نگاهش نسبت به انسان های دیگر مهربانانه تر و همدلانه تر میشود.استاد معنوی ام میگوید این ها را.او میگوید انسان آگاه نا آگاهی انسان های دیگر را میبیند و هرگز دم نمیزند.نه به شکایت،نه به انتقاد.هرگز به رویشان نمی آورد.آگاهیش را توی سر کسی نمیزند.چون میداند حتما کسانی بوده اند که نا آگاهیش را دیده اند و هیچ نگفته اند.میداند که هنوز هم آگاه تر از او هست که میبیند و نمیگوید.استادم میگوید.هر کس باید راه خودش را برود و با دیگران کاری نداشته باشد.نهایت کمک ما هشیار تر شدنمان است.نور شدنمان است.کدام تاریکی در حضور نو باقی میماند؟انسان آگاه خود را عمیقا دوست دارد.به سلامتش اهمیت میدهد.سلامت جسم و فکر و روحش.به هستی احترام میگذارد.کسی را نمی آزارد.هیچ کس را.نه خودش را و نه دیگران را.نه انسان ها را نه جانوران و گیاهان را و نه اشیا را.واژه هایش آغشته

انجام گناه باعث تغییر تقدیر الهی می شود؟


پاسخ :همان طوری
که انجام اعمال نیک و صالح در سر نوشت نیک انسان و سعادت او نقش مستقیم و
اساسی دارد بی شک انجام گناه و معصیت در سرنوشت بد و شقاوت او تاثیر عمیق
دارد.
اصولا آینده و سر نوشت انسان
در گرو نوع عقیده و اندیشه و نوع عمل و اخلاق او است و انسان با اعتقاد و
عمل و اخلاق و رفتار خود نتایجی را برای خود رقم می زند وشخصیت حقیقی و
اخروی و ابدی خود را می سازد و به تعبیر دیگر انسان با عقیده و عمل و
اخلاقش معمار و مهندس آینده و شخصیت خود است و در واقع مهمان سفره عمل و
اخلاق خود است و این خودتقدیر الهی است . به عبارت دیگر تقدیر الهی بر این تعلق گرفته که انسان بتواند با کنش اختیاری خود به خوشبختی یا ناکامی در این دنیا یا آخرت برسد. . ر. ک : تهذیب نفس یا خود سازی , ابراهیم امینی

:منبع . http://shahidesfandi.blog.ir/rss

در رثای انقطاع...


بسم الله ...
در طول زندگی انسان ، نقاطی هست که احتمالا اهمیت بالایی در زندگی دارند و سر منشا تغییراتی هستند. تولد ، مدرسه ، دانشگاه ، ازدواج ، مرگ عزیزان ، مرگ خود و......
اما نقطه ای هست که به نظرم از نقاط دیگر بسیار تاثیرگذار تر است .... نقطه انقطاع !
انقطاع به معنای گسستن ... بریدن ... لحظه ای که نگاه انسان به اطرافش تغییر میکند و معانی و کلمات اعتباری رنگ میبازند ...
هدف ها ازبین میروند و انسان دست خالی در وادی حیرانی سرگردان می شود ! ممکن است خیلی از چیز ها سبب انقطاع شوند ، اما غالبا حادثه ای است تلخ که انسان از پی آن به بی معنی بودن و اعتباری بودن کلمات پی می برد .....
شادی ، غم ، خویشان ، خانواده ، تحصیل ، اعتبار ، عشق ، همسر و..... همه تغییر میکنند و رنگ میبازند ...
الهی ! گر منقطع میکنی چنان کن که ((کمال انقطاع علیک)) .... :منبع . http://herman.blog.ir/rss

مرام


میخواهد زیباترین انسان خلق شده روی زمین تاکنون باشد
اگر اخلاق و مرام نداشته باشد خسته کننده و تکراری میشود
فقط چند ماه است  ان همه شور وشوق برای دیدن چهره
بعد ها انسان به دنبال چیز دیگریست به دنبال چیزی که به آن زیبایی مداومت ببخشد
 واینکه آن زیبایی بی نقص دگر برجسته نیست و یه جوری شده!
انگار انسان به دنبال عمق است به دنبال خوبی ها چیزی که اعتبار ببخشد به آن ظاهر زیبا
 اخلاق و مرام عنصری است که به یک انسان اعتبار. عمق،  طراوت و وابستگی همیشگی میبخشد 
و هر صبح که انسان بیدار میشود برایش تازگی دارد 
مرام و اخلاق یعنی هویت
+ البته این بیشتر برای کسایی بود که به دنبال چیزی ماورا طبیعت و سفارشی میگردند 
و گرنه ما که نگفتیم ظاهر براتون اصلا مهم نباشه 
:منبع . http://takamol-ta.blog.ir/rss

مرام


میخواهد زیباترین انسان خلق شده روی زمین تاکنون باشد
اگر اخلاق و مرام نداشته باشد خسته کننده و تکراری میشود
فقط چند ماه است  ان همه شور وشوق برای دیدن چهره
بعد ها انسان به دنبال چیز دیگریست به دنبال چیزی که به آن زیبایی مداومت ببخشد
 واینکه آن زیبایی بی نقص دگر برجسته نیست و یه جوری شده!
انگار انسان به دنبال عمق است به دنبال خوبی ها چیزی که اعتبار ببخشد به آن ظاهر زیبا
 اخلاق و مرام عنصری است که به یک انسان اعتبار. عمق،  طراوت و وابستگی همیشگی میبخشد 
و هر صبح که انسان بیدار میشود برایش تازگی دارد 
مرام و اخلاق یعنی هویت
+ البته این بیشتر برای کسایی بود که به دنبال چیزی ماورا طبیعت و سفارشی میگردند 
و گرنه ما که نگفتیم ظاهر براتون اصلا مهم نباشه 
:منبع . http://takamol-ta.blog.ir/rss

مرام


میخواهد زیباترین انسان خلق شده روی زمین تاکنون باشد
اگر اخلاق و مرام نداشته باشد خسته کننده و تکراری میشود
فقط چند ماه است  ان همه شور وشوق برای دیدن چهره
بعد ها انسان به دنبال چیز دیگریست به دنبال چیزی که به آن زیبایی مداومت ببخشد
 واینکه آن زیبایی بی نقص دگر برجسته نیست و یه جوری شده!
انگار انسان به دنبال عمق است به دنبال خوبی ها چیزی که اعتبار ببخشد به آن ظاهر زیبا
 اخلاق و مرام عنصری است که به یک انسان اعتبار. عمق،  طراوت و وابستگی همیشگی میبخشد 
و هر صبح که انسان بیدار میشود برایش تازگی دارد 
مرام و اخلاق یعنی هویت
+ البته این بیشتر برای کسایی بود که به دنبال چیزی ماورا طبیعت و سفارشی میگردند 
و گرنه ما که نگفتیم ظاهر براتون اصلا مهم نباشه 
:منبع . http://takamol-ta.blog.ir/rss

مرام


میخواهد زیباترین انسان خلق شده روی زمین تاکنون باشد
اگر اخلاق و مرام نداشته باشد خسته کننده و تکراری میشود
فقط چند ماه است  ان همه شور وشوق برای دیدن چهره
بعد ها انسان به دنبال چیز دیگریست به دنبال چیزی که به آن زیبایی مداومت ببخشد
 واینکه آن زیبایی بی نقص دگر برجسته نیست و یه جوری شده!
انگار انسان به دنبال عمق است به دنبال خوبی ها چیزی که اعتبار ببخشد به آن ظاهر زیبا
 اخلاق و مرام عنصری است که به یک انسان اعتبار. عمق،  طراوت و وابستگی همیشگی میبخشد 
و هر صبح که انسان بیدار میشود برایش تازگی دارد 
مرام و اخلاق یعنی هویت
+ البته این بیشتر برای کسایی بود که به دنبال چیزی ماورا طبیعت و سفارشی میگردند 
و گرنه ما که نگفتیم ظاهر براتون اصلا مهم نباشه 
:منبع . http://takamol-ta.blog.ir/rss

من کیستم


انسان از بدو تولد کنجکاوانه میکوشند تا همه چیز را بشناسند و از موجودیت همه چیز و البته خود آگاه شوند . همچنین از سن 3 سالگی انسان به شناخت خود از نظر جنسیتی میپردازد 
و در زمان بلوغ به سوال من کیستم جواب میدهند و با همان فکر آینده خود را رقم میزنند .
البته بعضی از انسان ها در این مرحله دچار مشکل میشوند و سالهای سال با موضوع من کیستم کلنجار میروند .
علت پرخاشگری یا درخود ماندگی بیشتر افراد به دلیل آن است که خود را پیدا نکرده و نمیدانند قرار است چه بکنند و چه میخواهند . 
با شناخت خود و ساختن خود میشود زندگی پر از آرامش و موفقیت را تجربه کرد . پس ادامه مطالب را دنبال کنید :منبع . http://nasim-mohammadlo.blog.ir/rss

من کیستم


انسان از بدو تولد کنجکاوانه میکوشند تا همه چیز را بشناسند و از موجودیت همه چیز و البته خود آگاه شوند . همچنین از سن 3 سالگی انسان به شناخت خود از نظر جنسیتی میپردازد 
و در زمان بلوغ به سوال من کیستم جواب میدهند و با همان فکر آینده خود را رقم میزنند .
البته بعضی از انسان ها در این مرحله دچار مشکل میشوند و سالهای سال با موضوع من کیستم کلنجار میروند .
علت پرخاشگری یا درخود ماندگی بیشتر افراد به دلیل آن است که خود را پیدا نکرده و نمیدانند قرار است چه بکنند و چه میخواهند . 
با شناخت خود و ساختن خود میشود زندگی پر از آرامش و موفقیت را تجربه کرد . پس ادامه مطالب را دنبال کنید :منبع . http://nasim-mohammadlo.blog.ir/rss

شهادت ، هنر عاشقی


زیباییِ مخلوق خداوند، انسان را مجذوب خود می‌کند و هنر، محصول اراده انسان برای تکرار دیدن یا شنیدن زیبایی مخلوقات الهی است.
 همان زیبایی، طراوت و ترنمی که با مهارت اندیشه و دست انسان مهار می‌شود و گاهی در معرفت الهی تجلی پیدا می‌کند. چنان که اباعبدالله الحسین (ع) در تجلی مصباح و نور هدایت از فرش تا عرش رحمان، هنرآفرین معرفت و اندیشه الهی شد.
ادامه مطلب :منبع . http://baram.blog.ir/rss

دستیابی محققان کشور به الگوریتم مغز انسان


محققان واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی موفق شدند به الگوریتم کلی و بنیادی مغز انسان دست
یابند که به گفته آنها این نتیجه می‌تواند در آینده منجر به ارائه
راهکارهایی برای درمان بیماری‌های مغزی شود.
به گزارش ایسنا، محمد انصاری مجری طرح و دانشجوی کارشناسی
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، اظهار کرد: آغاز این پروژه در سال 1393 با هدف
کشف چگونگی فرآیند تصمیم گیری در مغز و بررسی اساس و منشاء هوش با انجام
پژوهش بر روی 147 نمونه تحقیقاتی بصورت جداگانه و ترکیبی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تا قبل از آغاز به کار این پروژه وجود هیچ
گونه الگوریتم واحد و بنیادی در مغز انسان به اثبات نرسیده بود، افزود:
نتایج حاصل از آزمایشات و تحقیقات مختلف نشان از وجود الگوریتم پایه‌
محاسباتی در مغز انسان داد. با آزمایشات بیشتر توانستم به چگونگی این
الگوریتم پی برده و در نهایت به الگوریتمی واحد و بنیادی در فرآی

دستیابی محققان کشور به الگوریتم مغز انسان


محققان واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی موفق شدند به الگوریتم کلی و بنیادی مغز انسان دست
یابند که به گفته آنها این نتیجه می‌تواند در آینده منجر به ارائه
راهکارهایی برای درمان بیماری‌های مغزی شود.
به گزارش ایسنا، محمد انصاری مجری طرح و دانشجوی کارشناسی
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، اظهار کرد: آغاز این پروژه در سال 1393 با هدف
کشف چگونگی فرآیند تصمیم گیری در مغز و بررسی اساس و منشاء هوش با انجام
پژوهش بر روی 147 نمونه تحقیقاتی بصورت جداگانه و ترکیبی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تا قبل از آغاز به کار این پروژه وجود هیچ
گونه الگوریتم واحد و بنیادی در مغز انسان به اثبات نرسیده بود، افزود:
نتایج حاصل از آزمایشات و تحقیقات مختلف نشان از وجود الگوریتم پایه‌
محاسباتی در مغز انسان داد. با آزمایشات بیشتر توانستم به چگونگی این
الگوریتم پی برده و در نهایت به الگوریتمی واحد و بنیادی در فرآی

دستیابی محققان کشور به الگوریتم مغز انسان


محققان واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی موفق شدند به الگوریتم کلی و بنیادی مغز انسان دست
یابند که به گفته آنها این نتیجه می‌تواند در آینده منجر به ارائه
راهکارهایی برای درمان بیماری‌های مغزی شود.
به گزارش ایسنا، محمد انصاری مجری طرح و دانشجوی کارشناسی
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، اظهار کرد: آغاز این پروژه در سال 1393 با هدف
کشف چگونگی فرآیند تصمیم گیری در مغز و بررسی اساس و منشاء هوش با انجام
پژوهش بر روی 147 نمونه تحقیقاتی بصورت جداگانه و ترکیبی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تا قبل از آغاز به کار این پروژه وجود هیچ
گونه الگوریتم واحد و بنیادی در مغز انسان به اثبات نرسیده بود، افزود:
نتایج حاصل از آزمایشات و تحقیقات مختلف نشان از وجود الگوریتم پایه‌
محاسباتی در مغز انسان داد. با آزمایشات بیشتر توانستم به چگونگی این
الگوریتم پی برده و در نهایت به الگوریتمی واحد و بنیادی در فرآی

دستیابی محققان کشور به الگوریتم مغز انسان


محققان واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی موفق شدند به الگوریتم کلی و بنیادی مغز انسان دست
یابند که به گفته آنها این نتیجه می‌تواند در آینده منجر به ارائه
راهکارهایی برای درمان بیماری‌های مغزی شود.
به گزارش ایسنا، محمد انصاری مجری طرح و دانشجوی کارشناسی
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، اظهار کرد: آغاز این پروژه در سال 1393 با هدف
کشف چگونگی فرآیند تصمیم گیری در مغز و بررسی اساس و منشاء هوش با انجام
پژوهش بر روی 147 نمونه تحقیقاتی بصورت جداگانه و ترکیبی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تا قبل از آغاز به کار این پروژه وجود هیچ
گونه الگوریتم واحد و بنیادی در مغز انسان به اثبات نرسیده بود، افزود:
نتایج حاصل از آزمایشات و تحقیقات مختلف نشان از وجود الگوریتم پایه‌
محاسباتی در مغز انسان داد. با آزمایشات بیشتر توانستم به چگونگی این
الگوریتم پی برده و در نهایت به الگوریتمی واحد و بنیادی در فرآی

دستیابی محققان کشور به الگوریتم مغز انسان


محققان واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی موفق شدند به الگوریتم کلی و بنیادی مغز انسان دست
یابند که به گفته آنها این نتیجه می‌تواند در آینده منجر به ارائه
راهکارهایی برای درمان بیماری‌های مغزی شود.
به گزارش ایسنا، محمد انصاری مجری طرح و دانشجوی کارشناسی
ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، اظهار کرد: آغاز این پروژه در سال 1393 با هدف
کشف چگونگی فرآیند تصمیم گیری در مغز و بررسی اساس و منشاء هوش با انجام
پژوهش بر روی 147 نمونه تحقیقاتی بصورت جداگانه و ترکیبی شکل گرفت.
وی با بیان اینکه تا قبل از آغاز به کار این پروژه وجود هیچ
گونه الگوریتم واحد و بنیادی در مغز انسان به اثبات نرسیده بود، افزود:
نتایج حاصل از آزمایشات و تحقیقات مختلف نشان از وجود الگوریتم پایه‌
محاسباتی در مغز انسان داد. با آزمایشات بیشتر توانستم به چگونگی این
الگوریتم پی برده و در نهایت به الگوریتمی واحد و بنیادی در فرآی

taamole/jesm/va/roh


بنام خدا
تعامل روح و  جسم انسان

منبع : mardoman.net
روح انسان در کدام بخش از جسمش قرار دارد؟روح
انسان از دیر باز به عنوان موضوعی اسرار آمیز مورد بحث و جدل بوده است.
باور اکثر مردم این است که انسان بجز بُعد جسمانی که فناپذیر است، دارای
جنبه ای غیر مادی است که با مرگ جسمانی هیچگاه از بین نرفته و همیشه تا ابد
زنده خواهد ماند که این موجود غیر مادی به عنوان روح آدمی شناخته میشود.
اما روح انسانها در کجای جسم مادی آنها قرار دارد؟
ادامه مطلب :منبع . http://alamearvah.blog.ir/rss

taamole/jesm/va/roh


بنام خدا
تعامل روح و  جسم انسان

منبع : mardoman.net
روح انسان در کدام بخش از جسمش قرار دارد؟روح
انسان از دیر باز به عنوان موضوعی اسرار آمیز مورد بحث و جدل بوده است.
باور اکثر مردم این است که انسان بجز بُعد جسمانی که فناپذیر است، دارای
جنبه ای غیر مادی است که با مرگ جسمانی هیچگاه از بین نرفته و همیشه تا ابد
زنده خواهد ماند که این موجود غیر مادی به عنوان روح آدمی شناخته میشود.
اما روح انسانها در کجای جسم مادی آنها قرار دارد؟
ادامه مطلب :منبع . http://alamearvah.blog.ir/rss

اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟


اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟
ز آنجایی که انسان موجودی نیازمند خلق
شده ، و در تمام شئون زندگی خود وابسته است ، در طول حیات زندگی خود همیشه نیازمند
به پشتیبان می باشد .
با نگاهی به منابع اسلامی می بینیم که
از دیدگاه اسلام نیز انسان موجودی نیازمند و محتاج می باشد که به تنهایی قادر به برآورده
کردن نیازهای خویش نمی باشد ، مخصوصا که از دیدگاه اسلام انسان موجودی ابدی است و
طبیعتا با این دیدگاه احتیاجات انسان بسیار بیشتر از مکاتب دیگری است که زندگی
انسان را محدود به این دنیای مادی می دانند .
اما با این حال از دیدگاه اسلام ، انسان
نه تنها باید احتیاجات امور مهم و عالی خود را از خداوند متعال طلب کند ، بلکه در
امور دنیوی خود نیز سفارش به توکل و توسل به خداوند تبارک و تعالی می کند ،
ادامه مطلب :منبع . http://noor100.blog.ir/rss

اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟


اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟
ز آنجایی که انسان موجودی نیازمند خلق
شده ، و در تمام شئون زندگی خود وابسته است ، در طول حیات زندگی خود همیشه نیازمند
به پشتیبان می باشد .
با نگاهی به منابع اسلامی می بینیم که
از دیدگاه اسلام نیز انسان موجودی نیازمند و محتاج می باشد که به تنهایی قادر به برآورده
کردن نیازهای خویش نمی باشد ، مخصوصا که از دیدگاه اسلام انسان موجودی ابدی است و
طبیعتا با این دیدگاه احتیاجات انسان بسیار بیشتر از مکاتب دیگری است که زندگی
انسان را محدود به این دنیای مادی می دانند .
اما با این حال از دیدگاه اسلام ، انسان
نه تنها باید احتیاجات امور مهم و عالی خود را از خداوند متعال طلب کند ، بلکه در
امور دنیوی خود نیز سفارش به توکل و توسل به خداوند تبارک و تعالی می کند ،
ادامه مطلب :منبع . http://noor100.blog.ir/rss

اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟


اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟
ز آنجایی که انسان موجودی نیازمند خلق
شده ، و در تمام شئون زندگی خود وابسته است ، در طول حیات زندگی خود همیشه نیازمند
به پشتیبان می باشد .
با نگاهی به منابع اسلامی می بینیم که
از دیدگاه اسلام نیز انسان موجودی نیازمند و محتاج می باشد که به تنهایی قادر به برآورده
کردن نیازهای خویش نمی باشد ، مخصوصا که از دیدگاه اسلام انسان موجودی ابدی است و
طبیعتا با این دیدگاه احتیاجات انسان بسیار بیشتر از مکاتب دیگری است که زندگی
انسان را محدود به این دنیای مادی می دانند .
اما با این حال از دیدگاه اسلام ، انسان
نه تنها باید احتیاجات امور مهم و عالی خود را از خداوند متعال طلب کند ، بلکه در
امور دنیوی خود نیز سفارش به توکل و توسل به خداوند تبارک و تعالی می کند ،
ادامه مطلب :منبع . http://noor100.blog.ir/rss

اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟


اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟
ز آنجایی که انسان موجودی نیازمند خلق
شده ، و در تمام شئون زندگی خود وابسته است ، در طول حیات زندگی خود همیشه نیازمند
به پشتیبان می باشد .
با نگاهی به منابع اسلامی می بینیم که
از دیدگاه اسلام نیز انسان موجودی نیازمند و محتاج می باشد که به تنهایی قادر به برآورده
کردن نیازهای خویش نمی باشد ، مخصوصا که از دیدگاه اسلام انسان موجودی ابدی است و
طبیعتا با این دیدگاه احتیاجات انسان بسیار بیشتر از مکاتب دیگری است که زندگی
انسان را محدود به این دنیای مادی می دانند .
اما با این حال از دیدگاه اسلام ، انسان
نه تنها باید احتیاجات امور مهم و عالی خود را از خداوند متعال طلب کند ، بلکه در
امور دنیوی خود نیز سفارش به توکل و توسل به خداوند تبارک و تعالی می کند ،
ادامه مطلب :منبع . http://noor100.blog.ir/rss

اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟


اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟
ز آنجایی که انسان موجودی نیازمند خلق
شده ، و در تمام شئون زندگی خود وابسته است ، در طول حیات زندگی خود همیشه نیازمند
به پشتیبان می باشد .
با نگاهی به منابع اسلامی می بینیم که
از دیدگاه اسلام نیز انسان موجودی نیازمند و محتاج می باشد که به تنهایی قادر به برآورده
کردن نیازهای خویش نمی باشد ، مخصوصا که از دیدگاه اسلام انسان موجودی ابدی است و
طبیعتا با این دیدگاه احتیاجات انسان بسیار بیشتر از مکاتب دیگری است که زندگی
انسان را محدود به این دنیای مادی می دانند .
اما با این حال از دیدگاه اسلام ، انسان
نه تنها باید احتیاجات امور مهم و عالی خود را از خداوند متعال طلب کند ، بلکه در
امور دنیوی خود نیز سفارش به توکل و توسل به خداوند تبارک و تعالی می کند ،
ادامه مطلب :منبع . http://noor100.blog.ir/rss

اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟


اهل تلاش باشم یا اهل توکل و توسل ؟
ز آنجایی که انسان موجودی نیازمند خلق
شده ، و در تمام شئون زندگی خود وابسته است ، در طول حیات زندگی خود همیشه نیازمند
به پشتیبان می باشد .
با نگاهی به منابع اسلامی می بینیم که
از دیدگاه اسلام نیز انسان موجودی نیازمند و محتاج می باشد که به تنهایی قادر به برآورده
کردن نیازهای خویش نمی باشد ، مخصوصا که از دیدگاه اسلام انسان موجودی ابدی است و
طبیعتا با این دیدگاه احتیاجات انسان بسیار بیشتر از مکاتب دیگری است که زندگی
انسان را محدود به این دنیای مادی می دانند .
اما با این حال از دیدگاه اسلام ، انسان
نه تنها باید احتیاجات امور مهم و عالی خود را از خداوند متعال طلب کند ، بلکه در
امور دنیوی خود نیز سفارش به توکل و توسل به خداوند تبارک و تعالی می کند ،
ادامه مطلب :منبع . http://noor100.blog.ir/rss

ان شا الله که عامل باشم


هر لحظه و هر صحنه ی گناه آلودی که برای انسان پیش می آید یک امتحان و یک لحظه ی سرنوشت ساز است . در آن لحظه می خواهند انسان را بیازمایند که آیا صلاحیت به عهده گرفتن مناصب عالم و نوکری اسلام و اهلبیت را دارند یا خیر . ان شا الله که خودم عامل باشم . :منبع . http://sibesorkh124.blog.ir/rss

حکمت صلوات :


صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود...صلوات : بهترین هدیه از طرف الله تعالی برای انسان است...صلوات :تحفه‌ای از بهشت است.‌‌..صلوات :روح را جلا می‌دهد...صلوات :عطری است که دهان انسان را خوشبو می‌کند...صلوات : نوری در بهشت است...صلوات : نور پل صراط است...صلوات : شفیع انسان است...صلوات : ذکر الهی است...صلوات : موجب کمال نماز می‌شود...صلوات :موجب کمال دعا و استجابت آن می‌شود...صلوات : موجب تقرب انسان است...صلوات : رمز دیدن پیامبر در خواب است...صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است...صلوات :انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است...صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است...صلوات :از جانب الله تعالی رحمت است و از سو فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است...صلوات :برترین عمل در روز قیامت است...صلوات : سنگین‌ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می‌شود...صلوات : محبوب‌ترین عمل است...صلوات : آ

حکمت صلوات :


صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود...صلوات : بهترین هدیه از طرف الله تعالی برای انسان است...صلوات :تحفه‌ای از بهشت است.‌‌..صلوات :روح را جلا می‌دهد...صلوات :عطری است که دهان انسان را خوشبو می‌کند...صلوات : نوری در بهشت است...صلوات : نور پل صراط است...صلوات : شفیع انسان است...صلوات : ذکر الهی است...صلوات : موجب کمال نماز می‌شود...صلوات :موجب کمال دعا و استجابت آن می‌شود...صلوات : موجب تقرب انسان است...صلوات : رمز دیدن پیامبر در خواب است...صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است...صلوات :انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است...صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است...صلوات :از جانب الله تعالی رحمت است و از سو فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است...صلوات :برترین عمل در روز قیامت است...صلوات : سنگین‌ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می‌شود...صلوات : محبوب‌ترین عمل است...صلوات : آ

حکمت صلوات :


صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود...صلوات : بهترین هدیه از طرف الله تعالی برای انسان است...صلوات :تحفه‌ای از بهشت است.‌‌..صلوات :روح را جلا می‌دهد...صلوات :عطری است که دهان انسان را خوشبو می‌کند...صلوات : نوری در بهشت است...صلوات : نور پل صراط است...صلوات : شفیع انسان است...صلوات : ذکر الهی است...صلوات : موجب کمال نماز می‌شود...صلوات :موجب کمال دعا و استجابت آن می‌شود...صلوات : موجب تقرب انسان است...صلوات : رمز دیدن پیامبر در خواب است...صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است...صلوات :انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است...صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است...صلوات :از جانب الله تعالی رحمت است و از سو فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است...صلوات :برترین عمل در روز قیامت است...صلوات : سنگین‌ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می‌شود...صلوات : محبوب‌ترین عمل است...صلوات : آ

حکمت صلوات :


صلوات: تنها دعایی هست که حتما مستجاب می شود...صلوات : بهترین هدیه از طرف الله تعالی برای انسان است...صلوات :تحفه‌ای از بهشت است.‌‌..صلوات :روح را جلا می‌دهد...صلوات :عطری است که دهان انسان را خوشبو می‌کند...صلوات : نوری در بهشت است...صلوات : نور پل صراط است...صلوات : شفیع انسان است...صلوات : ذکر الهی است...صلوات : موجب کمال نماز می‌شود...صلوات :موجب کمال دعا و استجابت آن می‌شود...صلوات : موجب تقرب انسان است...صلوات : رمز دیدن پیامبر در خواب است...صلوات : سپری در مقابل آتش جهنم است...صلوات :انیس انسان در عالم برزخ و قیامت است...صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است...صلوات :از جانب الله تعالی رحمت است و از سو فرشتگان پاک کردن گناهان و از طرف مردم دعا است...صلوات :برترین عمل در روز قیامت است...صلوات : سنگین‌ترین چیزی است که در قیامت بر میزان عرضه می‌شود...صلوات : محبوب‌ترین عمل است...صلوات : آ

عذاب قبر بر کدام بدن واقع می شود بدن برزخی یا بدن جسمی؟


 
زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اینکه زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد جز اینکه لطیف است و خواص برزخی دارد. محدودیت های زمانی و مکانی ندارد.  انسان در عالم خواب با آن بدن یعنی با جسم برزخیش مسافرت می کند. ویژگی های این جسم  و حیات برزخی و حقیقت حیات برزخی بحث مفصلی را می طلبد. بنابراین بعد از مردن انسان در عالم برزخ هم روح دارد و هم جسم اما جسمش این جسم مادی دنیوی نیست.
ادامه مطلب :منبع . http://mo

عذاب قبر بر کدام بدن واقع می شود بدن برزخی یا بدن جسمی؟


 
زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اینکه زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد جز اینکه لطیف است و خواص برزخی دارد. محدودیت های زمانی و مکانی ندارد.  انسان در عالم خواب با آن بدن یعنی با جسم برزخیش مسافرت می کند. ویژگی های این جسم  و حیات برزخی و حقیقت حیات برزخی بحث مفصلی را می طلبد. بنابراین بعد از مردن انسان در عالم برزخ هم روح دارد و هم جسم اما جسمش این جسم مادی دنیوی نیست.
ادامه مطلب :منبع . http://mo

عذاب قبر بر کدام بدن واقع می شود بدن برزخی یا بدن جسمی؟


 
زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  اینکه زندگی انسان در عالم برزخ و در عالم قبر به چه شکلی است؟ پاسخ این است که در آنجا انسان روحش به یک بدن لطیفی تعلق می گیرد که به آن بدن مثالی یا بدن برزخی گفته می شود که همه ویژگی های این جسم مادی دنیایی را دارد جز اینکه لطیف است و خواص برزخی دارد. محدودیت های زمانی و مکانی ندارد.  انسان در عالم خواب با آن بدن یعنی با جسم برزخیش مسافرت می کند. ویژگی های این جسم  و حیات برزخی و حقیقت حیات برزخی بحث مفصلی را می طلبد. بنابراین بعد از مردن انسان در عالم برزخ هم روح دارد و هم جسم اما جسمش این جسم مادی دنیوی نیست.
ادامه مطلب :منبع . http://mo


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »