بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
بازی ادامه داره...


خب شروع شد. پارسال همین وقتها بود که از قزوین برگشتم تا جدی تر بخوانم اما داستان پشت داستان. اتفاق پشت اتفاق
حالا چند روزی است عزمم را جزم کردم و همزمان فاطمه به طرز خیلی بدی سرما خورده و مادرها می دانند سرما خوردن بچه شیرخواره چه پروسه ای است. الحمدلله الان رو به خوب شدن است اما حدس می زنم تا کنکور چه اتفاق هایی خواهد افتاد و بعدش چه زندگی آرامی خواهم داشت :))
هر بلائي کز تو آید، رحمتی است‌هر که را رنجی دهی، خود راحتی است‌
 
پارسال این روزها
:منبع . http://yekzan.blog.ir/rss

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

نباید دوستان خدا درشکنجه باشند


چه کسانی می توانند از دوستان خدا به حساب بیایند از دوستان واقعی خداوند کسانی که در راه فرهنگ و ورزش همت و تلاش می کنند 
کسانی که بی طرف و بی غرض هستند و فقط دراندیشه فعالیت و فداکاری و نان رسانی و گره گشائی و مشکل گشائی شبانه روز فعالیت می کنند دعا می کنند و آرزوهای خیر و خوبی و برکت دارند 
چنین کسانی برای خودشان و خانواه خود و برای جامعه نعمت محسوب می شوندمفید و موثر هستند باید قدرشان را با حمایت و همکاری دانست 
نباید با ضدهمکاری موجبات تحقیر و تخریب و تضعیفشان را فراهم نمود نباید درباره آنها حرفهائی باشد که اصلا لایق و شایسته اش نیستند باید به خود بیائیم 
ما از تائب سخن می گوئیم که خودش را در اوج صداقت و ایمان قرار داد و نتیجه کارش صخا شد پاداش و مزدش صخا شد و ارائه خدمات قرض الحسنه و چنین انسانی با این وسعت و توانائی و عظمت لایق و شایسته بهترین حمایتها و عنایتهاست بهترین تشویق ها و ترغی

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

شنیدن کی بود مانند دیدن


عمل کردن خیلی سخت است مخصوصا عمل کردن به قرض الحسنه و خیریه آنهم درمیان کسانی که بیست درصد مغرض و مغرور و منفور قصد دشمنی با تو را دارند 
پاک بودن و خوب بودن فعالیت و فداکاری در راه صداقت و ایمان بسیار عالیست اما آتش خشم و غضب و حسادت بیست درصد نامرد و مغرض و مغرورو منفور را شعله ور می کند 
مثل یوسف بودن در میان برادران بسیار سخت است چون یعقوب می داند چه اندازه خطرناک است هرچند عاقبت خوب و خوش است اما در این میان چشمها از کاسه بیرون می زند و جانها به گلو می رسد انواع و اقسام حقه ها و حیله ها در کار است نقشه ها در کار است هرچند خداوند پشتیبان است 
اما در این میان سختی و عذاب در کار است جوروجفا در کار است صبر و شکر جمیل باید در کار باشد 
من تائب سرپرست قرض الحسنه صخا بهترین نوع فداکاری و صداقت و ایمان را به نمایش گذاشتم بهترین همت و تلاش را در علم و عرفان در حافظ و قرآن و تورات و انجیل به کا

تعریف اخذ مدرک تحصیلی


مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ، او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود خواهد داشت.
از جمله این امتیازات ، داشتن مدرک تحصیلی است که تایید کننده میزان تحصیلات رسمی دارنده آن است . بنابراین شخصی که یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که وقتی مدرک شان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد. شخصی که یک مقطع تحصی

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

کسی به شاعر و نویسنده جوروجفا نمی کند


 مگر کسانی که ایمان آورده‏ اند و عمل صالح انجام می‏دهند و یاد خدا بسیار می‏کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می‏شوند به دفاع از خویشتن (و مؤ منان) بر می‏خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می‏گیرند) و بزودی آنها که ستم کردند می‏دانند که بازگشتشان به کجاست.
کسانی که به شاعران جوروجفا کرده اند و از شمشیر برانی که آنها به لطف خداوند دارند غافل و بی خبرهستند من تعجب می کنم آیا آنها که به ناجوانمردی و به پستی و بی حیائی و بی آبروئی و بی رحمی به افرادی همچون تائب ظلم و ستم می کنند و نه تنها توبه و جبران نمی کنند بعد از آنهمه عذاب و بلائي که برسر امثال تائب می آورند باز هم زبانشان دراز است آیا آنها نمی دانند که خداوند بخاطر این صبر و شکر جمیلشان برجوروجفای آنها چه پاداشی به امثال تائب داده است تائب که از مصیبت زورگویان به خداوند پناه برد و چهل شب نذر و نیاز کرد و چله گرفت و خدا را به یاری خواند چون زورش

صدور مدرک دانشگاهی و فنی و حرفه ای


صدور مدرک تحصیلی به عنوان یک امتیاز دائمی
برخی امتیازاتی که افراد کسب می کنند موقت هستند ، مثلا اگر کسی پست و
مقامی در یک اداره بگیرد ، با یک دستور که از طرف مافوق او صادر می شود ،
او از سمت خود برکنار و به کار دیگری مشغول می شود . ولی برخی امتیازات از
ارزش دائمی برخوردارند، یعنی تا آن شخص زنده است، آن امتیاز هم با او وجود
خواهد داشت. از جمله این امتیازات ، داشتن صدور مدرک تحصیلی
است که تایید کننده میزان تحصیلات رسمی دارنده آن است . بنابراین شخصی که
یک مقطع تحصیلی را به پایان می رساند ، و گواهی نامه آن مدرک را دریافت می
کند، دارای یک حق قانونی (حق مکتسبه)شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را
از او سلب کند. بدیهی است کسانی که با جعل و تزویر ، مدرک تحصیلی ساخته
اند از این قاعده جدا هستند ، زیرا این اشخاص اصلا دارای حقی نشده اند که
وقتی مدرکشان باطل می شود ، حقشان گرفته شده باشد. ش


1