بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
دوست داشتن


از شلوغی پناهنده ی این اتاق شدم تا کمی آئین نامه را بخوانم . که ...چشمم به کتاب های حسام خورد و به کویر ....
دوست داشتن چنان در روح غرق است و گیج و جذب زیبایی های روح که زیبایی های محسوس را به گونه ای دیگر می بیند.عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است ، اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشار از نجابت ... :منبع . http://oghianus.blog.ir/rss


خدا را شکر به خاطر داشتن همه‌ی آدم‌های خوب توی زندگیم...
دور و برم را که نگاه می‌کنم می‌بینم انقدر زیادید که نمی دانم شکر داشتن کدامتان را بگویم؟
خدایا شکر شکر شکر شکر...
+بعد از دو ساعت و پانزده دقیقه گفتگو با یکی از خوب‌ترین‌ها... :منبع . http://orstree.blog.ir/rss

آغوش مقدس


تاج از فرق فلک برداشتن
تا ابد آن تاج بر سر داشتن
در بهشت آرزو، ره یافتن
هرنفس، شهدی به ساغرداشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن
جاودان در اوج قدرت زیستن
ملک عالم را مسخر داشتن
برتو ارزانی که مارا خوشتراست
لذت یک لحظه مادر داشتن
❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣
تصور نبودن مادرمو نمیتونم به ذهنم راه بدم حتی... با این وجود یه وقتایی بداخلاق میشم.. بی حوصله میشم.. بی فکر میشم.. 
وقتی یادم میاد تو 13 سالگی مادرشو از دست داده و چه سختیهایی تو زندگیش کشیده از بی مهریها و ندونم کاریام شرمنده میشم
خیلی سعی میکنم براش خوب باشم ولی میدونم که کافی نیست
ادامه مطلب :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

آغوش مقدس


تاج از فرق فلک برداشتن
تا ابد آن تاج بر سر داشتن
در بهشت آرزو، ره یافتن
هرنفس، شهدی به ساغرداشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن
جاودان در اوج قدرت زیستن
ملک عالم را مسخر داشتن
برتو ارزانی که مارا خوشتراست
لذت یک لحظه مادر داشتن
❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣
تصور نبودن مادرمو نمیتونم به ذهنم راه بدم حتی... با این وجود یه وقتایی بداخلاق میشم.. بی حوصله میشم.. بی فکر میشم.. 
وقتی یادم میاد تو 13 سالگی مادرشو از دست داده و چه سختیهایی تو زندگیش کشیده از بی مهریها و ندونم کاریام شرمنده میشم
خیلی سعی میکنم براش خوب باشم ولی میدونم که کافی نیست
ادامه مطلب :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

آغوش مقدس


تاج از فرق فلک برداشتن
تا ابد آن تاج بر سر داشتن
در بهشت آرزو، ره یافتن
هرنفس، شهدی به ساغرداشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن
جاودان در اوج قدرت زیستن
ملک عالم را مسخر داشتن
برتو ارزانی که مارا خوشتراست
لذت یک لحظه مادر داشتن
❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣
تصور نبودن مادرمو نمیتونم به ذهنم راه بدم حتی... با این وجود یه وقتایی بداخلاق میشم.. بی حوصله میشم.. بی فکر میشم.. 
وقتی یادم میاد تو 13 سالگی مادرشو از دست داده و چه سختیهایی تو زندگیش کشیده از بی مهریها و ندونم کاریام شرمنده میشم
خیلی سعی میکنم براش خوب باشم ولی میدونم که کافی نیست
ادامه مطلب :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

آغوش مقدس


تاج از فرق فلک برداشتن
تا ابد آن تاج بر سر داشتن
در بهشت آرزو، ره یافتن
هرنفس، شهدی به ساغرداشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن
جاودان در اوج قدرت زیستن
ملک عالم را مسخر داشتن
برتو ارزانی که مارا خوشتراست
لذت یک لحظه مادر داشتن
❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣
تصور نبودن مادرمو نمیتونم به ذهنم راه بدم حتی... با این وجود یه وقتایی بداخلاق میشم.. بی حوصله میشم.. بی فکر میشم.. 
وقتی یادم میاد تو 13 سالگی مادرشو از دست داده و چه سختیهایی تو زندگیش کشیده از بی مهریها و ندونم کاریام شرمنده میشم
خیلی سعی میکنم براش خوب باشم ولی میدونم که کافی نیست
ادامه مطلب :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

مشهورترین شاعر زن ایرانی


امروز روز بزرگداشت مشهورترین شاعر زن ایرانی، پروین اعتصامی است .من این قطعه شعرش را از کتاب دیوان  اشعار خیلی دوست دارم .

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن
همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح
دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق
سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم
در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن
پروین اعتصامی

:منبع . http://saeedfelegari.blog.ir/rss

مشهورترین شاعر زن ایرانی


امروز روز بزرگداشت مشهورترین شاعر زن ایرانی، پروین اعتصامی است .من این قطعه شعرش را از کتاب دیوان  اشعار خیلی دوست دارم .

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن
همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح
دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق
سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم
در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن
پروین اعتصامی

:منبع . http://saeedfelegari.blog.ir/rss

مشهورترین شاعر زن ایرانی


امروز روز بزرگداشت مشهورترین شاعر زن ایرانی، پروین اعتصامی است .من این قطعه شعرش را از کتاب دیوان  اشعار خیلی دوست دارم .

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن
همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح
دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق
سینه‌ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم
در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن
پروین اعتصامی

:منبع . http://saeedfelegari.blog.ir/rss

بدون مخاطب من


از این شعر دلبر بارانی من خوشم اومده 
ولی براش مخاطب ندارم
چرا گاهی باور اینکه مثلا من کسی رو برای دوست داشتن و
عشق ورزیدن ندارم سخته 
مثلا من منتظر اومدن کسی هستم ولی شخص خاصی نیست ... به نطر خودم دوست داشتن باید دوطرفه باشه 
تا در ذهن ادم جا بگیره 
عشق های یکطرفه ی بی سرانجام به فراموشی هم 
سپرده نشن سرن‌وشت خوبی ندارند... :منبع . http://asrane82.blog.ir/rss

بدون مخاطب من


از این شعر دلبر بارانی من خوشم اومده 
ولی براش مخاطب ندارم
چرا گاهی باور اینکه مثلا من کسی رو برای دوست داشتن و
عشق ورزیدن ندارم سخته 
مثلا من منتظر اومدن کسی هستم ولی شخص خاصی نیست ..
. به نطر خودم دوست داشتن باید دوطرفه باشه 
تا در ذهن ادم جا بگیره 
عشق های یکطرفه ی بی سرانجام به فراموشی هم 
سپرده نشن سرن‌وشت خوبی ندارند... :منبع . http://asrane82.blog.ir/rss

بادبادک باز


بابا گفت: فقط یک گناه وجود دارد والسلام. آن هم دزدی ست. هر گناه دیگری هم نوعی دزدی است.
اگر مردی را بکشی، یک زندگی را می دزدی. حق زنش را از داشتن شوهر می دزدی، حق بچه هایش را از داشتن پدر می دزدی.
وقتی دروغ می گویی، حق کسی را از دانستن حقیقت می دزدی.
وقتی تقلب می کنی، حق را از انصاف می دزدی.
می فهمی؟!؟
#خالد_حسینی :منبع . http://aboutelahe.blog.ir/rss

دوست داشتن ...


دوست داشتن هیچ وقت زورکی نبوده و نیست .
نمی توانی با مهربانی ات کسی را مدیون خودت کنی و موظفش کنی دوستت داشته باشد . 
دوست داشتنی که از روی دِین و تشکر باشد ، دوست داشتن نیست اصلا . 
نمی توانی کسی را مجبور کنی تپش قلبش را با حرارت دست های تو تنظیم کند ، که در شلوغی شهر یک باره به یادت بیفتد و دلش قنج برود .
من این را خوب فهمیده ام دوست داشتن منطق نمی شناسد و عشق ، دلیل .
اگر روزی فهمیدی پشت دوستت دارم های رابطه ات ، دلیل است ، منطق است ، دِین و انجام وظیفه است ، دکمه ی لقِ پیراهن که با چنگ و دندان می ایستد ،نباش . 
فقط همین ... 
مهسا_پناهی :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

دوست داشتن ...


دوست داشتن هیچ وقت زورکی نبوده و نیست .
نمی توانی با مهربانی ات کسی را مدیون خودت کنی و موظفش کنی دوستت داشته باشد . 
دوست داشتنی که از روی دِین و تشکر باشد ، دوست داشتن نیست اصلا . 
نمی توانی کسی را مجبور کنی تپش قلبش را با حرارت دست های تو تنظیم کند ، که در شلوغی شهر یک باره به یادت بیفتد و دلش قنج برود .
من این را خوب فهمیده ام دوست داشتن منطق نمی شناسد و عشق ، دلیل .
اگر روزی فهمیدی پشت دوستت دارم های رابطه ات ، دلیل است ، منطق است ، دِین و انجام وظیفه است ، دکمه ی لقِ پیراهن که با چنگ و دندان می ایستد ،نباش . 
فقط همین ... 
مهسا_پناهی :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

دوست داشتن ...


دوست داشتن هیچ وقت زورکی نبوده و نیست .
نمی توانی با مهربانی ات کسی را مدیون خودت کنی و موظفش کنی دوستت داشته باشد . 
دوست داشتنی که از روی دِین و تشکر باشد ، دوست داشتن نیست اصلا . 
نمی توانی کسی را مجبور کنی تپش قلبش را با حرارت دست های تو تنظیم کند ، که در شلوغی شهر یک باره به یادت بیفتد و دلش قنج برود .
من این را خوب فهمیده ام دوست داشتن منطق نمی شناسد و عشق ، دلیل .
اگر روزی فهمیدی پشت دوستت دارم های رابطه ات ، دلیل است ، منطق است ، دِین و انجام وظیفه است ، دکمه ی لقِ پیراهن که با چنگ و دندان می ایستد ،نباش . 
فقط همین ... 
مهسا_پناهی :منبع . http://matn-nab.blog.ir/rss

سالی که رفت...


بسم الله

گاهی دلم برای دوست داشتن تنگ میشود.
دوست داشتن کسی که حتی از فکر کردن به او هم سردرد میگیرم.
گاهی دلم برای آن اسفندهای همیشه شیرین تنگ می شود...
روزهایی که هرگز برنمیگردند...
گاهی دلم برای خنده های از ته دل تنگ می شود.
سالی که گذشت سال پرماجرا و پر مخاطره ای بود...پر از مرگ... و پر از رفتن و پر از ناگواری.
از همان اول تا آخر
اصلا انگار سال ۹۵ را باید از زندگی قیچی کرد و انداختش دور
گرچه که تلخی های سال ۹۵ حالا حالا ها جبران نمیشود.
.
هرچه زودتر برو..
.
‌ :منبع . http://ordibeheshti.blog.ir/rss

عیدتونم مبارک عزیزانم.این اولین عید اینجاس.


فعلا تمام اهدافمو از قبیل محقق شدن , سبز کردن آخر موهام* , یه دختر هفت ساله داشتن , ویالون زدن , خوندن و غیره رو کنار گذاشتم و رو جمع کردن کلی دوست و آشنا و یه خونه ی بزرگ داشتن تمرکز کردم تا دیگه عیدا تنها نباشیم.
چون که می دونین , تنها بودن تو عید ساکز.
* اونو به خاطر این کنار گذاشتم که الان من اصن مو ندارم و آخر موهام برابره با اولش.مهمتر از همه : مامانم اجازه نمیده. :منبع . http://bluefairy.blog.ir/rss

عیدتونم مبارک عزیزانم.این اولین عید اینجاس.


فعلا تمام اهدافمو از قبیل محقق شدن , سبز کردن آخر موهام* , یه دختر هفت ساله داشتن , ویالون زدن , خوندن و غیره رو کنار گذاشتم و رو جمع کردن کلی دوست و آشنا و یه خونه ی بزرگ داشتن تمرکز کردم تا دیگه عیدا تنها نباشیم.
چون که می دونین , تنها بودن تو عید ساکز.
* اونو به خاطر این کنار گذاشتم که الان من اصن مو ندارم و آخر موهام برابره با اولش.مهمتر از همه : مامانم اجازه نمیده. :منبع . http://bluefairy.blog.ir/rss

عیدتونم مبارک عزیزانم.این اولین عید اینجاس.


فعلا تمام اهدافمو از قبیل محقق شدن , سبز کردن آخر موهام* , یه دختر هفت ساله داشتن , ویالون زدن , خوندن و غیره رو کنار گذاشتم و رو جمع کردن کلی دوست و آشنا و یه خونه ی بزرگ داشتن تمرکز کردم تا دیگه عیدا تنها نباشیم.
چون که می دونین , تنها بودن تو عید ساکز.
* اونو به خاطر این کنار گذاشتم که الان من اصن مو ندارم و آخر موهام برابره با اولش.مهمتر از همه : مامانم اجازه نمیده. :منبع . http://bluefairy.blog.ir/rss

عیدتونم مبارک عزیزانم.این اولین عید اینجاس.


فعلا تمام اهدافمو از قبیل محقق شدن , سبز کردن آخر موهام* , یه دختر هفت ساله داشتن , ویالون زدن , خوندن و غیره رو کنار گذاشتم و رو جمع کردن کلی دوست و آشنا و یه خونه ی بزرگ داشتن تمرکز کردم تا دیگه عیدا تنها نباشیم.
چون که می دونین , تنها بودن تو عید ساکز.
* اونو به خاطر این کنار گذاشتم که الان من اصن مو ندارم و آخر موهام برابره با اولش.مهمتر از همه : مامانم اجازه نمیده. :منبع . http://bluefairy.blog.ir/rss

حس و حال داشتن در انگلیسی


حس و حال داشتن / دل و دماغ داشتن در انگلیسی و یا حتی نداشتن
.
in the mood (for something) and in the mood (to do something)x
.
مثالز:
I'm not in the mood to see a movie tonight.
امشب حس و حال فیلم دیدن رو ندارم
.
I am not it the mood to listen your bullshits today
امروز تو موود شنیدن به مزخفات تو نیستم/ حس حال شنیدن مزخفات تو رو ندارم
.
Are you in the mood for pizza?
حس و حال (خوردن) پیتزا رو داری؟
.
 I'm not in the mood to argue.
حس و حال بحث کردن رو ندارم
.
I'm not in the mood to listen to your lies.
تو موود شنیدن دروغهای تو نیستم
-----------------
دقت داشته باشید که در انگلیسی عامیانهInformal:
Be in a mood
یعنی اعصاب مصاب نداشتن/عصبانی بودن و حوصله هیشکی رو نداشتن و ....  :*
.
مثالز:
Ignore him - he's in a mood.
بیخیالش شو، اعصاب مصاب نداره
.
Hey you, Shut you mouth today, He in a mood


هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (912) : فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان


فساد اخلاقی ، امری رایج در ایران باستان
هخامنشیان (بخش912)
(استرابون درباره عصر هخامنشی :)
" ... آنها (پارسی ها) زنان زیاد می گیرند و با وجود این ، زنان غیرعقدی (=نامشروع) بسیار دارند . منظورشان از این کار ، داشتن اولاد زیاد است ."
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1378
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) بسیار آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

فعال شدن پروتکل http


با توجه به مشکلاتی که اکثر کاربران ایرانی با پروتکل https داشتن پروتکل http رو نیز فعال کردیم.
هم اکنون می‌توانید کوتاه کننده‌ی رو با دو پروتکل باز کنید.
توصیه ما استفاده از پروتکل https است اما به هر دلیلی مشکلی با این پروتکل داشتید از http استفاده کنید.
با تشکر مدیریت :منبع . http://slink.blog.ir/rss

برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟ (مشاوره تلفنی09226380616)


برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟


 
عوامل مختلفی همچون، نداشتن هدف، نداشتن برنامه صحیح، ضعف
و سستی اراده، داشتن افکار منفی و عدم توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خویش، خودکم
بینی و غیره در ایجاد کم حوصلگی نقش دارند. بنابراین برای مبارزه با این روحیه و کاهش
یا از بین بردن آن باید با توجه به هر یک از عوامل تاثیرگذار، راه و روش مناسب و راه
کار عملی خاصی را اتخاذ کرد، بدین منظور به نکات و مطالب زیر توجه کنید:
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟ (مشاوره تلفنی09226380616)


برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟


 
عوامل مختلفی همچون، نداشتن هدف، نداشتن برنامه صحیح، ضعف
و سستی اراده، داشتن افکار منفی و عدم توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خویش، خودکم
بینی و غیره در ایجاد کم حوصلگی نقش دارند. بنابراین برای مبارزه با این روحیه و کاهش
یا از بین بردن آن باید با توجه به هر یک از عوامل تاثیرگذار، راه و روش مناسب و راه
کار عملی خاصی را اتخاذ کرد، بدین منظور به نکات و مطالب زیر توجه کنید:
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟ (مشاوره تلفنی09226380616)


برای کاهش کم حوصلگی خود چکار کنیم؟


 
عوامل مختلفی همچون، نداشتن هدف، نداشتن برنامه صحیح، ضعف
و سستی اراده، داشتن افکار منفی و عدم توجه به توانایی‌ها و استعدادهای خویش، خودکم
بینی و غیره در ایجاد کم حوصلگی نقش دارند. بنابراین برای مبارزه با این روحیه و کاهش
یا از بین بردن آن باید با توجه به هر یک از عوامل تاثیرگذار، راه و روش مناسب و راه
کار عملی خاصی را اتخاذ کرد، بدین منظور به نکات و مطالب زیر توجه کنید:
ادامه مطلب :منبع . http://afereidoun.blog.ir/rss

افزایش تمایل به داشتن دندان های زیبا!


 امروزه، افراد زیادی را می بینیم که خواهان داشتن دندان هایی زیباتر هستند و برای عملی کردن این خواسته به دندان پزشک زیبایی بیشتر مراجعه می کنند.  عضو انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران گفت: تمایل به زیبایی برای دندان، تقریبا فراگیر شده است.
ادامه مطلب :منبع . http://takhfifkart.blog.ir/rss

تا زنده‌ای نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی.


آخرین ماهی گُلیِ کوچکِ قشنگم همان بهار مرد.دلم خیلی سوخت.بودنش به سیزدهمین روز عید هم قد نداد.خب معلوم است وقتی یک آدم بی وفایی مثل من صاحابش باشد، می میرد. مگر فقط دوست داشتن کافیست ؟ به قولِ روباهِ قصه ی شازده کوچولو:«انسان‌ها این حقیقت را فراموش کرده‌اند، اما تو نباید فراموشش کنی. تو تا زنده‌ای نسبت به چیزی که اهلی کرده‌ای مسئولی!»انگاری واقعا یادم رفته بود.. دوست داشتن مسئولیت دارد.سرو کله ی عید که پیدا می شود، یک عدد ماهی گلی هم سرسفره ی ما می آورد. این بار دیگر نمی گذارم بمیرد :) :منبع . http://mahigoli.blog.ir/rss

تقویت سیستم ایمنی بدن با تکنیک های ساده


مکانیزم
دفاعی بدن، یکی از مکانیزم های قدرتمند در برابر شروع بیماریهاست که از
بدن شما مراقبت می کند. شناخت هرچه بیشتر نکاتی که سیستم ایمنی بدن شما را
تقویت کرده و یا باعث ضعف آن می شوند، می توانند کمک بسیاری به سلامت شما
داشته باشند. بنابراین به نکاتی که به آنها اشاره می کنیم توجه داشته
باشید.
مصرف شکر را متوقف کنید و از عسل بعنوان جایگزین استفاده کنید.
ورزش کردن بصورت منظم و به میزان کافی، می تواند باعث حفظ سلامت بدن شما شود.
داشتن یک برنامه خواب منظم و کافی(۸ ساعت)، سیستم ایمنی را تقویت کرده و شما را در برابر بیماری ها مقاوم می کند.
نوشیدن آب به مقدار کافی به دفع سموم از بدن،تقویت سیستم ایمنی،و مرطوب نگاه داشتن سیستم تنفسی کمک می کند.
مصرف سیر می تواند بدن شما را در برابر ویروس ها و باکتریها مقاوم سازد.
مصرف عسل سیستم ایمنی بدن شما را درمان کرده و به درمان گلودرد نیز کمک می کند.
مصرف

تو اگر خنده کنی دل ضربان می گیرد.


 +آقای فامیل به مادر می گفت برای گرفتن امتیاز...مجبور شد حدود ۱۰ میلیون پیشنهاد رشوه بدهد با این حال امتیازش را بدست نیاورد. وقتی مهمان های عید بیشتر از نیم ساعت بنشینند دچار اختلالات گفتاری می شوند و نباید به حرف هایشان توجه کرد. این آقای فامیل از گروه «بیشتر از نیم ساعت» بود. البته از این گروه «بیشتر از نیم ساعت» آدم های  دیگری مثل گروه ناله کنندگان امتیاز اختلالی بیشتری را خواهند گرفت._ به نظر من آدم هایی که بلند غر می زند وضعیت زندگی بهتری نسبت به آدم هایی که غر نمی زنند، دارند و یکی از علت هایش ایجاد نکته انحرافی در مورد وضعیت زندگی شان است_
+خانم فامیل بعد از ۱۲سال سرگردانی بین رشته های صنایع شیمیایی و آمار و کامپیوتر بالاخره رشته مورد علاقه خود را انتخاب کرد. تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه آزاد. البته هزینه تحصیل این رشته در دانشگاه غیردولتی را نمی دانم ولی احتمالا به همین سادگی نیست و

آنچه به موشک نرسید


اگر از حسرت ندیدن اجرای زنده ی جناب صدا مخملی و از حسرت نگه داشتن گوجه سبز و توت فرنگی برای تابستون و پاییز و زمستون و از حسرت داشتن یه آدم برفی دائمی توی اتاقم صرف نظر کنیم
یکی دیگه از حسرت های من اینه که خیلی از نوشته های سی اس لوئیس هرگز ترجمه نشدن و توی ایران نه کتاب زبان اصلی پیدا میشه  و نه ترجمه اش .
خیلی ظلمه که از یه نویسنده ی بزرگ  فقط 7 تا کتاب ترجمه بشه و داغش روی دل کسی بمونه که هنوزم اون 7 تا کتاب رو میپرسته
کسی که هنوزم با امیدواری در کمد رو باز میکنه ... :منبع . http://havafaza93.blog.ir/rss

طراحی سایت مبتنی بر احساسات چیست؟


طراحی سایت مبتنی بر احساسات چیست؟
آیا تا به حال واژه طراحی سایت مبتنی بر احساسات را شنیده اید و یا ایده
داشتن سایتی مبنی بر احساسات و علایق مخاطبان خود را داشته اید؟
یکی از کارهای دشوار در طراحی سایت،
توجه به زیبایی بصری سایت با توجه به نوع مخاطبان است. گاهی طراحان مجبور
هستند از ایده‌ ها و رنگ‌ هایی که فکر می‌کردند برای طراحی سایت مورد
نظرشان خوب است چشم پوشی کنند، تا طراحی وب سایت مناسب جذب مخاطبان هدف و مشتریان شرکت سفارش‌دهنده باشد.
با تغییراتی که در چند سال اخیر در دنیای
اینترنت و دیجیتال مارکتینگ به وجود آمده است، جلب توجه کاربران دشوار شده و
نیازمند صرف زمان و انرژی بیشتری در طراحی سایت می‌ باشد. یکی از
راهکارهای مناسب برای این منظور، استفاده از رویکردی روانشناسی در طراحی وب
سایت به نام “طراحی سایت مبتنی بر احساسات” است که سعی دارد احساسات
کاربران را بر انگیزد و آن را همسو

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (905) : فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا


فساد اخلاقی ، جزء ویژگیهای ایرانیان باستان / لواط و زنا
هخامنشیان (بخش905)
(هرودوت :)
" ... (پارسی ها) به تقلید از یونانی ها مرتکب عمل شنیع با پسربچه ها می شوند . هر کدام از آنها (پارسی ها) چند زن عقدی دارند . ولی عده ی زنان غیرعقدی بیشتر است ... "
حسن پیرنیا ، ایران باستان ، جلد دوم ، انتشارات افراسیاب ، چاپ نهم ، ص 1371
تذکر :
داشتن چند همسر مشروع از نظر ما (در صورتی که عدالت را رعایت کنند) مسءله ای ندارد . مسءله ی مورد نقد ما ، لواط و داشتن زنان غیرعقدی (یعنی نامشروع) آنان است .
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

سرّ دلبران


در مورد یوهان ولفگانگ گوته ادیب و محقّق بزرگ آلمانی قرن هیجدهم، بین صاحبنظران اختلاف است که آیا او با توجّه به اظهار ارادت هایی که به ساحت قرآن کریم و پیامبر عظیم الشّأن اسلام (ص) از خود نشان داده است، در باطن خود مسلمان نیز بوده و یا آیین واقعی اش همان مسیحیّتی است که در ظاهر با آن شناخته شده است؟ همچنین در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز این سؤال مطرح است که: آیا وی با توجّه به ابیاتی از شاهنامه که در آن اعلام تعهّد به دوستی امام علی(ع) و خاندان پیامبر(ص) و برائت از دشمنان ایشان می کند، شیعه نیز بوده است و یا مانند سایر افراد طبقۀ دهقانان -که خانواده اش از آنان بودند- سنّی مذهب و حنفی بوده؟
تحقیقات تاریخی یک چیز است و احساسات مذهبی چیز دیگر. اگر بنا به دلایلی به جز همین آثار به جا مانده از این بزرگواران، دین و مذهب آنان روشن گردد، بحثی نیست؛ ولی بررسی این آثار باید توجّه داشت که: اگر اظها

سرّ دلبران


در مورد یوهان ولفگانگ گوته ادیب و محقّق بزرگ آلمانی قرن هیجدهم، بین صاحبنظران اختلاف است که آیا او با توجّه به اظهار ارادت هایی که به ساحت قرآن کریم و پیامبر عظیم الشّأن اسلام (ص) از خود نشان داده است، در باطن خود مسلمان نیز بوده و یا آیین واقعی اش همان مسیحیّتی است که در ظاهر با آن شناخته شده است؟ همچنین در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز این سؤال مطرح است که: آیا وی با توجّه به ابیاتی از شاهنامه که در آن اعلام تعهّد به دوستی امام علی(ع) و خاندان پیامبر(ص) و برائت از دشمنان ایشان می کند، شیعه نیز بوده است و یا مانند سایر افراد طبقۀ دهقانان -که خانواده اش از آنان بودند- سنّی مذهب و حنفی بوده؟
تحقیقات تاریخی یک چیز است و احساسات مذهبی چیز دیگر. اگر بنا به دلایلی به جز همین آثار به جا مانده از این بزرگواران، دین و مذهب آنان روشن گردد، بحثی نیست؛ ولی بررسی این آثار باید توجّه داشت که: اگر اظها

سرّ دلبران


در مورد یوهان ولفگانگ گوته ادیب و محقّق بزرگ آلمانی قرن هیجدهم، بین صاحبنظران اختلاف است که آیا او با توجّه به اظهار ارادت هایی که به ساحت قرآن کریم و پیامبر عظیم الشّأن اسلام (ص) از خود نشان داده است، در باطن خود مسلمان نیز بوده و یا آیین واقعی اش همان مسیحیّتی است که در ظاهر با آن شناخته شده است؟ همچنین در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز این سؤال مطرح است که: آیا وی با توجّه به ابیاتی از شاهنامه که در آن اعلام تعهّد به دوستی امام علی(ع) و خاندان پیامبر(ص) و برائت از دشمنان ایشان می کند، شیعه نیز بوده است و یا مانند سایر افراد طبقۀ دهقانان -که خانواده اش از آنان بودند- سنّی مذهب و حنفی بوده؟
تحقیقات تاریخی یک چیز است و احساسات مذهبی چیز دیگر. اگر بنا به دلایلی به جز همین آثار به جا مانده از این بزرگواران، دین و مذهب آنان روشن گردد، بحثی نیست؛ ولی بررسی این آثار باید توجّه داشت که: اگر اظها


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »