بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
صلابت زینب


نام زینب اشک راجاری زچشمان ميکند/یاد او برشیعه دائم دل خروشان ميکند/درکمند عشق بازی باحسینش بی بدیل/چشم عشاق حسینی بازگریان ميکند/در دفاع ازولایت کربلاتاشام رفت/ازشجاعتهای بانوخلق حیران ميکند/کربلارادیدزینب داغ اوشدجاودان/تاقیامت بربرادراوچه افغان ميکند/آن صلابتهای زینب اسوه برمهدی شده /مشکلات شیعیان رااوچه آسان ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

زوارحسینی


عشق وایمان شیعیان راکربلایی ميکند/بهرزوارحسینی دلربایی ميکند/میکشاند شورمولااهل دل راتاحضور/قلب وجان مومنین رانینوایی ميکند/اربعین آمدکه داغ شیعه گرددپرخروش/کربلا بااهل عالم آشنایی ميکند/اشکها جاری برایش درمسیر زینب است/باتوسل شیعه آنجا بین گدایی ميکند/زائرین اربعین را مژده مهدی رواست/چون که اسباب فرج را حق نهایی ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عسکری


روزمیلادش خدا برما تفضل ميکند/غنچه لبهای شیعه ازبرش گل ميکند/اووصی هادی وبابا برای مهدی است/شیعه دائم پیش حق براو توسل ميکند/عسکری خلوت نشین بندگی ایزد است/چون تمام عمر رابرحق توکل ميکند/هیبتش نومیدکرده دشمنان مهدوی/تارسد براو فقط ترس وتأمل ميکند/عرض تبریکی دهم برحضرت صاحب زمان/با ظهورش شیعه را مولا تکامل ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

چرک کف دست


چرک کف دست چه جادو ها ميکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند
دوست ها ماندگار ميکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض ميکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت ميکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده ميکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت ميکند
دروغ را میان یه ملت جاری ميکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

چرک کف دست


چرک کف دست چه جادو ها ميکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند
دوست ها ماندگار ميکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض ميکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت ميکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده ميکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت ميکند
دروغ را میان یه ملت جاری ميکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

چرک کف دست


چرک کف دست چه جادو ها ميکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند
دوست ها ماندگار ميکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض ميکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت ميکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده ميکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت ميکند
دروغ را میان یه ملت جاری ميکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

چرک کف دست


چرک کف دست چه جادو ها ميکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند
دوست ها ماندگار ميکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض ميکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت ميکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده ميکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت ميکند
دروغ را میان یه ملت جاری ميکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

چرک کف دست


چرک کف دست چه جادو ها ميکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند
دوست ها ماندگار ميکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض ميکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت ميکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده ميکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت ميکند
دروغ را میان یه ملت جاری ميکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

چرک کف دست


چرک کف دست چه جادو ها ميکند
وجدان میخرد
عشق میخرد
جان میخرد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند
دوست ها ماندگار ميکند
دهان ها میبندد
طناب اندیشه ها میبرد
نقاب پشت نقاب تعویض ميکند
مسئولین محترم را به راه کج هدایت ميکند
یه ملت را به آرامی رنده رنده ميکند
دست آدمی را به میز میبندد
یه لشگر مخلص و مطیع میسازد
قانون و قاضی را هدایت ميکند
دروغ را میان یه ملت جاری ميکند
جنایتی نیست که ردی از او نباشد
چرک کف دست واقعا کیمیای ميکند :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

قسمت


یک عده را باید نگه داشت؛
نباید رها کرد به امانِ خدا 
تا ببینی قسمتت هستند یا نه!
گاهی قسمت، 
دست گذاشته زیرِ چانه اش که 
ببیند آدم چه ميکند، تا کجا پیش می‌رود...
سر به سرِ آدم میگذارد
دور ميکند
قایم ميکند پشتش و میگوید : باد برد ..
تا ببیند چقدر دنبالش می‌روی
چقدر پی اش را میگیری
که داشته باشی اش
که نگذاری بی هوا برود ...
هر چیزی را نباید رها کرد به امیدِ قسمت !
خودِ قسمت هم گاهی
امیدش به آدم هاست ..
و زیرِ لب میگوید : چه بر سرِ بودنِ هم می‌آورید ..
حواس پرتی ها و رها کردن هایمان را
گردنِ قسمت نیندازیم ...
:منبع . http://jikal.blog.ir/rss

قسمت


یک عده را باید نگه داشت؛
نباید رها کرد به امانِ خدا 
تا ببینی قسمتت هستند یا نه!
گاهی قسمت، 
دست گذاشته زیرِ چانه اش که 
ببیند آدم چه ميکند، تا کجا پیش می‌رود...
سر به سرِ آدم میگذارد
دور ميکند
قایم ميکند پشتش و میگوید : باد برد ..
تا ببیند چقدر دنبالش می‌روی
چقدر پی اش را میگیری
که داشته باشی اش
که نگذاری بی هوا برود ...
هر چیزی را نباید رها کرد به امیدِ قسمت !
خودِ قسمت هم گاهی
امیدش به آدم هاست ..
و زیرِ لب میگوید : چه بر سرِ بودنِ هم می‌آورید ..
حواس پرتی ها و رها کردن هایمان را
گردنِ قسمت نیندازیم ...
:منبع . http://jikal.blog.ir/rss

ریشه ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن


ریشه ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن 
میگویند در ایام قدیم دختری تندخو و بد اخلاق وجود داشته که هیج کس حاضر به ازدواج با او نبوده است.
پس از چندی پسری از اهالی شهامت به خرج می دهد و تصمیم می گیرد که با وی ازدواج کند.
بر خلاف نظر همه ، او میگوید که میتواند دخترک را رام کند.
خلاصه پس از مراسم عروسی ، عروس و داماد وارد حجله میشوند و ....چند دقیقه از زفاف که میگذرد پسرک احساس تشنگی ميکند .
گربه ای در اتاق وجود داشته از او میخواهد که آب بیاورد.
چند بار تکرار ميکند که ای گربه برو و برای من آب بیاور.
گربه بیچاره که از همه جا بی خبر بوده از جایش تکان نمی خورد تا اینکه مرد جوان چاقویش را از غلاف بیرون می کشد و سر از تن گربه جدا ميکند.
سپس رو یه دختر ميکند و میگوید برو آب بیار.... 
خب معلومه دختر از ترس سریع میره اب میاره
واین است که این ضرب المثل رایج شد.
:منبع . http://waz-adabiyatm.blog.ir/rss

ریشه ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن


ریشه ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن 
میگویند در ایام قدیم دختری تندخو و بد اخلاق وجود داشته که هیج کس حاضر به ازدواج با او نبوده است.
پس از چندی پسری از اهالی شهامت به خرج می دهد و تصمیم می گیرد که با وی ازدواج کند.
بر خلاف نظر همه ، او میگوید که میتواند دخترک را رام کند.
خلاصه پس از مراسم عروسی ، عروس و داماد وارد حجله میشوند و ....چند دقیقه از زفاف که میگذرد پسرک احساس تشنگی ميکند .
گربه ای در اتاق وجود داشته از او میخواهد که آب بیاورد.
چند بار تکرار ميکند که ای گربه برو و برای من آب بیاور.
گربه بیچاره که از همه جا بی خبر بوده از جایش تکان نمی خورد تا اینکه مرد جوان چاقویش را از غلاف بیرون می کشد و سر از تن گربه جدا ميکند.
سپس رو یه دختر ميکند و میگوید برو آب بیار.... 
خب معلومه دختر از ترس سریع میره اب میاره
واین است که این ضرب المثل رایج شد.
:منبع . http://waz-adabiyatm.blog.ir/rss

ریشه ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن


ریشه ضرب المثل گربه را دم حجله کشتن 
میگویند در ایام قدیم دختری تندخو و بد اخلاق وجود داشته که هیج کس حاضر به ازدواج با او نبوده است.
پس از چندی پسری از اهالی شهامت به خرج می دهد و تصمیم می گیرد که با وی ازدواج کند.
بر خلاف نظر همه ، او میگوید که میتواند دخترک را رام کند.
خلاصه پس از مراسم عروسی ، عروس و داماد وارد حجله میشوند و ....چند دقیقه از زفاف که میگذرد پسرک احساس تشنگی ميکند .
گربه ای در اتاق وجود داشته از او میخواهد که آب بیاورد.
چند بار تکرار ميکند که ای گربه برو و برای من آب بیاور.
گربه بیچاره که از همه جا بی خبر بوده از جایش تکان نمی خورد تا اینکه مرد جوان چاقویش را از غلاف بیرون می کشد و سر از تن گربه جدا ميکند.
سپس رو یه دختر ميکند و میگوید برو آب بیار.... 
خب معلومه دختر از ترس سریع میره اب میاره
واین است که این ضرب المثل رایج شد.
:منبع . http://waz-adabiyatm.blog.ir/rss

پوچ پایگی


او نبود. حتی او . و او هم.
و هیچ کسی نبود. و هیچ چیزی.
و هیچ کدام نمیدانند که جمله ای کفایت ميکند.
که همین حضور برای اتمام شب کفایت ميکند.
و چنگ میزنم به همه چیز و تهی باز در خود مچاله میشوم
و هیچ حرفی خوب بیان نمیشود و در پوچ پایگی فرو تر میروم
 و شب را دلم نمی آید اینطور تمام کنم.
اینقدر بی مایه. این قدر سنگین. این قدر پر .
و در سرم ته نشین میشوند
و من
و
...
دست و پا زدم. و بی مایه تر و تهی تر و بی چیز تر. 
و من... :منبع . http://bee-jan.blog.ir/rss

12.سنگ، کاغذ، زندگی


نمی دانم تابحال به سنگ کاغذ قیچی بازی کردنتان دقت کرده اید؟!
من زیاد دقت میکنم...!
علی ۱۶ ساله است، تقریبا ب بلوغ عقلی رسیده و نسبت ب سنش ادم پخته ایست، کاملا مشخص است ک هر چیزی ک رو ميکند حاصل تجزیه و تحلیلی است ک از حرکت قبل من ب دست اورده، ینی حدس میزند من چ چیزی رو میکنم...
من همیشه یک قدم از او جلو ترم، چون میدانم ذهنش چ چیزی را تحلیل ميکند و در اختیارش میگذارد پس اورا شکست میدهم .
امیررضا ۵ ساله است، 
من تابحال هرگز اورا نبرده ام، او مرا تجزیه تحلیل نميکند، فقط بازی ميکند، ذهن من سعی ميکند حرکت بعدی اورا بخواند همانطور ک حرکت علی را میخواند اما مشکل اینست ذهن امیررضا از هیچ قاعده ای پیروی نميکند، سعی نميکند مرا حدس بزند، امیررضا فقط بازی ميکند...
این داستان قابل تعمیم ب زندگی منست...
من خوب بلدم تجزیه تحلیل کنم، اگر بازی روی قاعده باشد من برنده ام، اما در زندگی بیشتر لازمست ک شما فقط

12.سنگ، کاغذ، زندگی


نمی دانم تابحال به سنگ کاغذ قیچی بازی کردنتان دقت کرده اید؟!
من زیاد دقت میکنم...!
علی ۱۶ ساله است، تقریبا ب بلوغ عقلی رسیده و نسبت ب سنش ادم پخته ایست، کاملا مشخص است ک هر چیزی ک رو ميکند حاصل تجزیه و تحلیلی است ک از حرکت قبل من ب دست اورده، ینی حدس میزند من چ چیزی رو میکنم...
من همیشه یک قدم از او جلو ترم، چون میدانم ذهنش چ چیزی را تحلیل ميکند و در اختیارش میگذارد پس اورا شکست میدهم .
امیررضا ۵ ساله است، 
من تابحال هرگز اورا نبرده ام، او مرا تجزیه تحلیل نميکند، فقط بازی ميکند، ذهن من سعی ميکند حرکت بعدی اورا بخواند همانطور ک حرکت علی را میخواند اما مشکل اینست ذهن امیررضا از هیچ قاعده ای پیروی نميکند، سعی نميکند مرا حدس بزند، امیررضا فقط بازی ميکند...
این داستان قابل تعمیم ب زندگی منست...
من خوب بلدم تجزیه تحلیل کنم، اگر بازی روی قاعده باشد من برنده ام، اما در زندگی بیشتر لازمست ک شما فقط

ی.


هجوم شخصیت هایی که نیستم مرا دیوانه ميکند.
بیا باز بخوابیم.من باز تو را مجاب میکنم که بخوابی.
یادت باشد که بعد از هر جمع هجوم شخصیت هایی که نیستی دیوانه ات ميکند. حتی اگر نگاهشان نکنی.حتی اکر صدایت را آنقدر بلند کنی که صدایشان را نشنوی. حتی اگر سرت را روی میز بگذاری و چشمانت را ببندی که نبینی. همیشه آخرش از دیوانگی خوابت میبرد.
پس بخواب.
:منبع . http://bee-jan.blog.ir/rss

ی.


هجوم شخصیت هایی که نیستم مرا دیوانه ميکند.
بیا باز بخوابیم.من باز تو را مجاب میکنم که بخوابی.
یادت باشد که بعد از هر جمع هجوم شخصیت هایی که نیستی دیوانه ات ميکند. حتی اگر نگاهشان نکنی.حتی اکر صدایت را آنقدر بلند کنی که صدایشان را نشنوی. حتی اگر سرت را روی میز بگذاری و چشمانت را ببندی که نبینی. همیشه آخرش از دیوانگی خوابت میبرد.
پس بخواب.
:منبع . http://bee-jan.blog.ir/rss

ی.


هجوم شخصیت هایی که نیستم مرا دیوانه ميکند.
بیا باز بخوابیم.من باز تو را مجاب میکنم که بخوابی.
یادت باشد که بعد از هر جمع هجوم شخصیت هایی که نیستی دیوانه ات ميکند. حتی اگر نگاهشان نکنی.حتی اکر صدایت را آنقدر بلند کنی که صدایشان را نشنوی. حتی اگر سرت را روی میز بگذاری و چشمانت را ببندی که نبینی. همیشه آخرش از دیوانگی خوابت میبرد.
پس بخواب.
:منبع . http://bee-jan.blog.ir/rss

خدا الان کجاست؟


خدا کجای دنیا نشسته است ، 
در کدام کتاب ؟ 
گوش به تمنای عاجزانه ی کدام بنده میدهد ؟ 
و گونه های چه کسی را پاک ميکند ؟
کدام مریض را شفا میدهد و 
چه کسی را از دنیا میبرد ، 
خدا الان چه کار ميکند ؟ 
حواسش به کدام نوزاد تازه به دنیا آمده است و 
تصمیم دارد کدام موش را برای آزمایش های بشر از دنیا ببرد ؟ 
خدا کجای عالم ، 
به کسی برکت میدهد و 
از کسی میگیرد ؟ 
الان کجاست ؟ 
که هم میتواند به رگ گردن من نزدیک باشد و
هم روحش را در انسان دیگری بدمد ! 
خدا کجاست ؟
خدا الان کدام دو دوست را بعد از سال ها بهم نشان میدهد
و کدام حکم را از دل قاضی برمیگیرد . 
کدام آدم را مرگ مغزی ميکند 
تا دعای مادرمحتاج پیوند بر آورده کند ؟! 
انگشت کدام آدم لای در گیر ميکند و 
موی کدام آدم قیچی میشود . 
مهر و موم روی دهان کدام شاعر میزند! خدا الان کجاست ؟ 
چه کاری ميکند ؟
کجای جهان نشسته و نظارت ميکند ؟! فارغ از همه ی این د

خدا الان کجاست؟


خدا کجای دنیا نشسته است ، 
در کدام کتاب ؟ 
گوش به تمنای عاجزانه ی کدام بنده میدهد ؟ 
و گونه های چه کسی را پاک ميکند ؟
کدام مریض را شفا میدهد و 
چه کسی را از دنیا میبرد ، 
خدا الان چه کار ميکند ؟ 
حواسش به کدام نوزاد تازه به دنیا آمده است و 
تصمیم دارد کدام موش را برای آزمایش های بشر از دنیا ببرد ؟ 
خدا کجای عالم ، 
به کسی برکت میدهد و 
از کسی میگیرد ؟ 
الان کجاست ؟ 
که هم میتواند به رگ گردن من نزدیک باشد و
هم روحش را در انسان دیگری بدمد ! 
خدا کجاست ؟
خدا الان کدام دو دوست را بعد از سال ها بهم نشان میدهد
و کدام حکم را از دل قاضی برمیگیرد . 
کدام آدم را مرگ مغزی ميکند 
تا دعای مادرمحتاج پیوند بر آورده کند ؟! 
انگشت کدام آدم لای در گیر ميکند و 
موی کدام آدم قیچی میشود . 
مهر و موم روی دهان کدام شاعر میزند! خدا الان کجاست ؟ 
چه کاری ميکند ؟
کجای جهان نشسته و نظارت ميکند ؟! فارغ از همه ی این د

دانلود دوبله فارسی فیلم سرزمین فردا Tomorrowland 2015


خلاصه داستان:
فیلم داستان نوجوانی با نام کیسی نیوتون را روایت ميکند که آرزو های بزرگی
در ذهن دارد و میخواهد به هر قیمتی که شده به آنها دست یابد که این باعث
ایجاد دردسر و رفتن به اداره ی پلیس برای او میشود. اما همه چیز تغییر
ميکند وقتی دروازه ای باستانی به سوی یک دنیای بسیار پیشرفته با نام پیدا
ميکند و در این راه با مردی با نام فرنک واکر آشنا میشود و با همدیگر تصمیم
میگیرند چیز های جدیدی از این سرزمین را کشف کنند…
ادامه مطلب :منبع . http://doustiha.blog.ir/rss

بى فایده


یک بار هم با خودم گفتم آنقدر که من به بقیه امید و روحیه میدهم چیزى دریافت نمیکنم و تصمیم گرفتم براى خودم حال خوب ایجاد کنم و روى کاغذى شروع به تمجید از خودم کردم و برنامه هاى هیجان انگیزى که تا فردا باید انجام دهم.
الان که حتى بیست و چهار ساعت هم از آن تصمیم بزرگ نمیگذرد کاغذ شگفت انگیزم به من دهن کجى ميکند و حالم را بدتر ميکند. خودکار بنفشم را برمیدارم و تمام آن را با کلمه اى دوحرفى که مناسب حال اکنونم است پرمیکنم و آن را مچاله به گوشه اى مى اندازم. :منبع . http://badkhiim.blog.ir/rss

طب شفا بخش(قسمت دوّم)


مرکب دو (زنجفیلات)
تقویت معده، درمان طپش قلب، درمان آسم، تنگی نفس که عامل آن
معده است، بیماری های معده، پهلو درد، همچنین طراوت صورت را زیاد ميکند و
زردی صورت را برطرف ميکند و نفع زیادی دارد.
داروی شاخص واصلی بیماری های معده از جمله زخم معده ، رفلاکس معده و…
:منبع . http://milad555.blog.ir/rss

مگر میشود عاشق این مرد نبود؟


                                  
اهنگ غمنومه را گوش کرده اید؟.تاریخ انتشارش سال94 است.انتهای94!همانروزهای سخت94.روزهای بهمن و اسفند سخت.این اهنگ,این اهنگ لعنتی.غمنومه را گوش کنید.تمام روزهایی ک خسته اید.تمام روزهایی ک فکر میکنید دیگر نمیکشید غمنومه گوش کنید.غمنومه مثل استامین فون میماند.همانقدر ذره ذره ذره با ادم همدردی ميکند.خوبت نميکند.اما ارامت ميکند. :منبع . http://makii.blog.ir/rss

مگر میشود عاشق این مرد نبود؟


                                  
اهنگ غمنومه را گوش کرده اید؟.تاریخ انتشارش سال94 است.انتهای94!همانروزهای سخت94.روزهای بهمن و اسفند سخت.این اهنگ,این اهنگ لعنتی.غمنومه را گوش کنید.تمام روزهایی ک خسته اید.تمام روزهایی ک فکر میکنید دیگر نمیکشید غمنومه گوش کنید.غمنومه مثل استامین فون میماند.همانقدر ذره ذره ذره با ادم همدردی ميکند.خوبت نميکند.اما ارامت ميکند. :منبع . http://makii.blog.ir/rss

آرزوی رهبر انقلاب که محقق شد؛ رویش جوانان اهل کار فرهنگی


رهبرانقلاب: میبینم آنچه ما در دل داریم و #آرزو میکنیم و میخواهیم و آرزو میکردیم الحمدالله در دل شما جوانها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به مرحله‌ی عمل رسیده. خب شما جوانید دیگر؛ فرق جوان و پیر همین است...اینکه من این همه اصرار میکنم آموزش بدهید، بپرورانید، تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ یعنی همین طور این نسلها پی‌درپی، پشت سرهم، دایٔماً جوان پشت سر جوان، مثل نیروهایی که در جنگ به عنوان ذخیره می‌آیند، یک نیرو میرود صف‌شکنی ميکند بعد راه را باز ميکند و نیروی بعدی از وسط او عبور ميکند و میرود موقعیت را تصرف ميکند ... در جنگ نظامی اینجوری است. #جنگ_فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافتهای خیلی بیشتر، با پیچیدگیهای خیلی زیادتر و نیازمند به هوشمندیهای خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ و توپ و اینها نیست اما چیزهای دیگری هست که خیلی مهم است.الحمدلله شما #جوانها را

آرزوی رهبر انقلاب که محقق شد؛ رویش جوانان اهل کار فرهنگی


رهبرانقلاب: میبینم آنچه ما در دل داریم و #آرزو میکنیم و میخواهیم و آرزو میکردیم الحمدالله در دل شما جوانها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به مرحله‌ی عمل رسیده. خب شما جوانید دیگر؛ فرق جوان و پیر همین است...اینکه من این همه اصرار میکنم آموزش بدهید، بپرورانید، تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ یعنی همین طور این نسلها پی‌درپی، پشت سرهم، دایٔماً جوان پشت سر جوان، مثل نیروهایی که در جنگ به عنوان ذخیره می‌آیند، یک نیرو میرود صف‌شکنی ميکند بعد راه را باز ميکند و نیروی بعدی از وسط او عبور ميکند و میرود موقعیت را تصرف ميکند ... در جنگ نظامی اینجوری است. #جنگ_فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافتهای خیلی بیشتر، با پیچیدگیهای خیلی زیادتر و نیازمند به هوشمندیهای خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ و توپ و اینها نیست اما چیزهای دیگری هست که خیلی مهم است.الحمدلله شما #جوانها را

آرزوی رهبر انقلاب که محقق شد؛ رویش جوانان اهل کار فرهنگی


رهبرانقلاب: میبینم آنچه ما در دل داریم و #آرزو میکنیم و میخواهیم و آرزو میکردیم الحمدالله در دل شما جوانها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به مرحله‌ی عمل رسیده. خب شما جوانید دیگر؛ فرق جوان و پیر همین است...اینکه من این همه اصرار میکنم آموزش بدهید، بپرورانید، تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ یعنی همین طور این نسلها پی‌درپی، پشت سرهم، دایٔماً جوان پشت سر جوان، مثل نیروهایی که در جنگ به عنوان ذخیره می‌آیند، یک نیرو میرود صف‌شکنی ميکند بعد راه را باز ميکند و نیروی بعدی از وسط او عبور ميکند و میرود موقعیت را تصرف ميکند ... در جنگ نظامی اینجوری است. #جنگ_فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافتهای خیلی بیشتر، با پیچیدگیهای خیلی زیادتر و نیازمند به هوشمندیهای خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ و توپ و اینها نیست اما چیزهای دیگری هست که خیلی مهم است.الحمدلله شما #جوانها را

آرزوی رهبر انقلاب که محقق شد؛ رویش جوانان اهل کار فرهنگی


رهبرانقلاب: میبینم آنچه ما در دل داریم و #آرزو میکنیم و میخواهیم و آرزو میکردیم الحمدالله در دل شما جوانها رویش پیدا کرده، تحقق پیدا کرده، رشد پیدا کرده و به مرحله‌ی عمل رسیده. خب شما جوانید دیگر؛ فرق جوان و پیر همین است...اینکه من این همه اصرار میکنم آموزش بدهید، بپرورانید، تربیت کنید، به وجود بیاورید برای خاطر این است؛ یعنی همین طور این نسلها پی‌درپی، پشت سرهم، دایٔماً جوان پشت سر جوان، مثل نیروهایی که در جنگ به عنوان ذخیره می‌آیند، یک نیرو میرود صف‌شکنی ميکند بعد راه را باز ميکند و نیروی بعدی از وسط او عبور ميکند و میرود موقعیت را تصرف ميکند ... در جنگ نظامی اینجوری است. #جنگ_فرهنگی هم عیناً همینجور است البته با ظرافتهای خیلی بیشتر، با پیچیدگیهای خیلی زیادتر و نیازمند به هوشمندیهای خیلی بیشتر؛ تیر و تفنگ و توپ و اینها نیست اما چیزهای دیگری هست که خیلی مهم است.الحمدلله شما #جوانها را

دانلود دوبله فارسی انیمیشن Legend of Kung Fu Rabbit 2011


خلاصه داستان:
خرگوشی بنام “سیفو” یک روز با حال خراب و در حال مرگ از شهری بزرگ به یک
روستا حرکت ميکند. او توسط یک آشپز روستایی فقیر پیدا و درمان میشود اما او
ناچار است که کونگ فو یاد بگیرد و به شهر برگردد. در آنجا دوستانی پیدا ميکند و…
ادامه مطلب :منبع . http://doustiha.blog.ir/rss

دخت حسین


نام رقیه در دلم هرلحظه غوغاميکند/باگریه اشک شیعه راتبدیل دریاميکند/دخت حسین بن علی درکربلامظلومه شد/دشمن جدا از دخترش آن جان باباميکند/جام اسارت آمده بر اهل بیت مصطفی/گریه برای کربلاحیدرو زهراميکند/بهررقیه کافری سیلی به صورت میزند/ازاوحمایت عمه اش تنهای تنهاميکند/دلتنگ بابامیشود اندرخرابه نیمه شب/بارأس خونین پدر بنگرچه نجوا ميکند/دراین شهادت نامه اش مهدی و رهبر تسلیت/شیعه مهیا خویش را از بهر آقا ميکند/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

شگفتی های علم


این باکتری تک سلولی مثل چشم میبیند!!زیست شناسان میگویند سرانجام دریافته اند که چگونه یک نوع باکتری میتواند نور را حس کند و به سمت آن حرکت کند. در واقع این باکتری تک سلولی مثل چشم عمل ميکند. کلید معما زمانی پیدا شد که دانشمندان دیدند با تاباندن نور به این باکتری، درست مثل عدسی، نور تغییر جهت داده و در آن سوی سطح باکتری در نقطه ای متمرکز میشود. سپس باکتری حرکت خود را در جهت عکس نقطه روشن تنظیم ميکند. این کشف باعث شگفتی و تحسین دانشمندان شده است.....  
ادامه مطلب :منبع . http://theism.blog.ir/rss

شگفتی های علم


این باکتری تک سلولی مثل چشم میبیند!!زیست شناسان میگویند سرانجام دریافته اند که چگونه یک نوع باکتری میتواند نور را حس کند و به سمت آن حرکت کند. در واقع این باکتری تک سلولی مثل چشم عمل ميکند. کلید معما زمانی پیدا شد که دانشمندان دیدند با تاباندن نور به این باکتری، درست مثل عدسی، نور تغییر جهت داده و در آن سوی سطح باکتری در نقطه ای متمرکز میشود. سپس باکتری حرکت خود را در جهت عکس نقطه روشن تنظیم ميکند. این کشف باعث شگفتی و تحسین دانشمندان شده است.....  
ادامه مطلب :منبع . http://theism.blog.ir/rss

شگفتی های علم


این باکتری تک سلولی مثل چشم میبیند!!زیست شناسان میگویند سرانجام دریافته اند که چگونه یک نوع باکتری میتواند نور را حس کند و به سمت آن حرکت کند. در واقع این باکتری تک سلولی مثل چشم عمل ميکند. کلید معما زمانی پیدا شد که دانشمندان دیدند با تاباندن نور به این باکتری، درست مثل عدسی، نور تغییر جهت داده و در آن سوی سطح باکتری در نقطه ای متمرکز میشود. سپس باکتری حرکت خود را در جهت عکس نقطه روشن تنظیم ميکند. این کشف باعث شگفتی و تحسین دانشمندان شده است.....  
ادامه مطلب :منبع . http://theism.blog.ir/rss

دگردیسی های ناجوانمردانه


زندگی شوخی های عجیبی با آدم ميکند. خودت هم گاهی جا میخوری.
سر که بر میگردانی میبینی چقدر در این سالها بازیچه ی روزگار بوده ای... با خودت میگویی: اوه خدای من! واقعا این دختری که در فلان روز در فلان مکان ایستاد و ایستاد و ایستاد و صدایش نلرزید و دستش نلرزید و نگریست و حرف زد من بودم؟ واقعا این دختری که در فلان روز و فلان مکان اینگونه دلش را باخت من بودم؟ واقعا این دختری که در فلان روز و فلان مکان اینگونه بی رحم بود من بودم؟
زندگی جوری ادم رو عوض ميکند که خودت هم باورت نمیشود تو بودی که انقدر صبور ، انقدر بی رحم، انقدر عاشق، انقدر بی احساس و انقدر سخت در روزهایش جلو امدی...
میدانید؟ برای من همیشه "من" تعریف شده است در دخترک احساساتی شاعر پیشه ی کم صبر و قرار دوران نوجوانی و بلوغ! حالا در روزهای بیست و سه سالگی باورم نمیشود که زندگی از من چه ساخته است!
باورم نمیشود آن من ارام اما بی قرار شده ا

تاثیر حسن تدبیر


برنامه ریزی و حسابرسی از عواملیست که همه معترف
هستند در زیاد شدن مال کمک کننده است ؛ زیرا این کار بین دخل و خرج ایجاد تناسب
ميکند و از مصارف بیهوده جلوگیری ميکند و همینطور میتواند راههایی که موجب رشد و
نمو مال میشود را به انسان نشان دهد . این موضوع آنقدر مورد اهمیت است که در
دانشگاهها برای یادگیری روشها و موضوعات آن رشته مدیریت و برنامه ریزی با زیر شاخه
های آن قرار داده شده تا شاید کسی بتواند با یادگیری آنها قدرت مدیریت خود را
افزایش دهد . البته اگر از بنده بپرسید خواهم گفت نصف مدیریت خونی و فطری است و
نصف آن اکتسابی و قابل یادگیری است و اگر دیدید کسی خیلی مدیریت خوانده ولی واقعا
کفایت و سیاست لازم را ندارد چون ذاتا مدیر آفریده نشده و استعداد دیگری دارد .
در روایت به همین نکته عقلی که همه آن را میدانند
اشاره شده که حضرت میفرمایند خوب تدبیر و برنامه ریزی کردن مال را زیاد ميکند و بی
تدبیری

دره گل سرخ


یوناتان؟ ترکم نکن! من باید اول می مردم! من! یوناتان! کارل دستش را دور گردن یوناتان حلقه می کند و برادرش را محکم به خودش می چسباند!
+
وقتی میمیریم میبرنمون به سرزمین نانگیالا، اونجا دیگه از این بیماری خبری نیست! کارل سرش را تکان داد تا و یوناتان ادامه داد من تورو تو دره گل سرخ ملاقات خواهم کرد اونجا منتظرم باش!
کارل می دونست خیلی دووم نمیاره بیماریش خیلی شدید شده بود، گاهی خون بالا میاورد، فقط امیدوار بود بتونه تو نانگیالا یوناتان رو پیدا کنه هر چند معلوم نبود یوناتان چند سال بعد بمیره و بیاد پیشش...
+
آتش سوزی خیلی وحشتناکیه،یوناتان کارل را از رختخوابش بلند ميکند و از میان شعله ها به سمت پنجره می دود و میپرد...
+
کارل چشمهایش را در دره آلبالو باز می کند، انگار دیگر مریض نیست، شروع ميکند به دوبدن، باید یوناتان را پیدا کند!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دره

توضیحات جامع درباره نمایندگی اینتکس:


نمایندگی اینتکس اولین و بزرگترین نمایندگی فروش برند اینتکس در ایران می باشد اینتکس کمپانی بسیار بزرگ می باشد که محصولات خود را در کشور چین تحت لیسانس آمریکا تولید ميکند و به تمام نقاط جهان عرضه ميکند این شرکت تجربه بسیار زیادی در رابطه با تولید انواع محصولات بادی ، استخرهای پیش ساخته و تجهزات شنا و ... دارد این شرکت دارای نمایندگی هایی در اکثر نقاط جهان می باشد که تولیدات این شرکت را به بهترین شکل و نحو ممکن عرضه میکنند شرکت تهران اینتکس نیز همانگونه ک ذکر شد مایندگی اینتکس را در ایران برعهده دارد و علاوه بر آن محصولات شرکت بست وی و اینتایم را نیز به فروش میرساند و به بهترین شکل به تمام نقط کشور عرضه ميکند ، شرکت تهران اینتکس محصولات بسیاری از قبیل: تخت بادی ، تشک بادی در انواع مختلف ، کاناپه های بادی تختخواب شو ، مبل بادی و صندلی بادی راحتی ، استخر بادی کودک و بزرگسال ، قایق بادی تفریحی و

وزیر و غلام زیرک!


سلطان به وزیر گفت۳سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.سوال اول: خدا چه میخورد؟سوال دوم: خدا چه می پوشد؟سوال سوم: خدا چه کار ميکند؟
وزیر از اینکه جواب سوالها را نمیدانست ناراحت بود.
غلامی فهمیده وزیرک داشت.وزیر به غلام گفت سلطان ۳سوال کرده اگر جواب ندهم برکنار میشوم!!اینکه :خدا چه میخورد؟ چه می پوشد؟ چه کار ميکند؟
غلام گفت؛ هرسه را میدانم اما دو جواب را الان میگویم وسومی را فردا...!اما خدا چه میخورد؟ خداغم بنده هایش رامیخورد.اینکه چه میپوشد؟ خدا عیبهای بنده های خود را می پوشد.اما پاسخ سوم را اجازه بدهید فردا بگویم!
ادامه مطلب :منبع . http://mardsafarbash.blog.ir/rss

سیاهیِ چشمهایم د ر د میکند.!


دنیا با دنیا.، پر از اتصال است میانِ من و تو.... 
تویی که در واقع وجود نداری 
فقط یک تصور گمناک از یک شخصیت هستی که من برای خودم زنده اش کردم.! 
میدانی از تو ناراحت نمیشوم.، روحم به درد نمی آید
تو داری خودت را بروز میدهی.، کاری که من یا هر آدمی ميکند.... 
در واقع با هر بار تاباندن پرتویی از خودت متذکر میشوی که این سوم شخص مفرد که جلویت ایستاده.، آن دوم شخص مفردی که ذهنت خلقش کرده نیست.!
در واقع این پرتو های معمولی برایِ من شعله میشوند و دل و جانم را میسوزانند....
مغز من استیل کولین خود را انتخاب کرده است.! 
مثل معتاد ها تصمیم به ترک میگیرم هر بار
و هر بار کور تر میشوم و کور تر تا اینکه دست میکنم در یک زخم قدیمی.، درد کهنه را تازه تر میکنم....
- من دست میکنم در تو.! شورانگیز -
نفهمیدم این بار چرا قبل تصمیم و عملِ [ همیشه ] نصفه'نیمه ـم سیاهی چشمانم بیشتر از همیشه درد گرفته است.، جوری که انگ

غزل مرثیه "سوخته" از محمد مهدى سیار


سوختم، برخاست باز از دل نوایی سوخته
چیست این دل؟ شعله ای از خیمه هایی سوخته
چیست این دل؟ یک نی خاموش خاکستر شده
که حکایت ميکند از نینوایی سوخته
بند بندش از جدایی ها شکایت ميکند
روضه میخواند به سینه با صدایی سوخته
روضه میخواند ز نی هایی و سرهایی غریب
پیش روی کاروان آشنایی سوخته
روضه میخواند از آن نی، آه، آه...آن نی که خورد
بر لبانی تشنه و بر آیه هایی سوخته
این سر اینجا، چند فرسخ آن طرف تر پیکری
غرقه در خون در میان بوریایی سوخته
دل ز هم پاشید چون اوراق مقتل، گوییا
نسخه ای خطی ز داغ ماجرایی سوخته
تکه تکه در عبا آیینه روی نبی
آیه تطهیر میخواند کسایی سوخته
دختری چیده ست یک دامن گل از یک بوته خار
گل به گل دامانش آتش... دست و پایی سوخته
بر لبم گاه از دل این آتش زبانه میکشد
آتشی مکتوم از کرب و بلایی سوخته
#محمد_مهدی_سیار 
#غزل_مرثیه 
#محرم95
:منبع . http://yaahlalalam.blog.ir/rss

شهید آوینی: شرط ورود در جمع شهدا اخلاص است و اگر این شرط را داری،چه تفاوتی میکند که نامت چ


به نام خدای مهدی عج

شرط ورود در جمع شهدا اخلاص است و اگر این شرط را داری،چه تفاوتی ميکند که نامت چیست و شغلت؟شـ‌هید سید مرتضی آوینی:انقلاب اسلامی واقعه‌ای است که پیش از هر جا در درون انسان و در سینه‌ی او اتفاق می‌افتد. عمق این سخن را هنگامی در خواهی یافت که یکایک این بچه‌ها را بشناسی: شهید عزیزی را که کارگر چرم‌سازی است، شهید توانا را که طلبه است و شهید نوری را که دانشجوی راه و ساختمان است و شهید دیده‌ور را و شهید... در جمع شهدا از این سخنان نباید گفت. شرط ورود در این جمع اخلاص است و اگر این شرط را داری، چه تفاوتی می‌کند که نامت چیست و شغلت؟منبع:http://www.aviny.com/article/aviny/Chapters/Matnefilm/part_4/KhonShohada.aspx?&mode=printبازنشر:http://www.afsaran.ir/link/1342112http://mehrdadz.blog.ir/post/781#پلاسکو #پیکر #کشف #حساب_کردن #بنیاد_شهید #مزایا #خانواده #ایثارگران #عشق #خطر #خ

خب راستش بلاخره آلن راستش را گفت!


Annie Hall وودی آلن یک دیوانه است.بدون شک آلن یک کارگردان و نویسنده ی فرویدی است(همانطور ک خودش ادعا ميکند) ک برای گفتن از حقیقیت رابطه ها در فیلم آنی هال جسارت شیرینی ب خرج داده است.آنی هال داستان یک رابطه است.مثل تمام رابطه هایی ک یکهو شروع میشوند و یکروز هم تمام میشوند.اما اینکه چرا آنی هال -بقول بسیاری از منتقدان -بهترین فیلمی است ک وودی آلن تا ب امروز ساخته تنها بخاطر بازیها و فضای فیلم و  میزانسن ها نیست,تمام انها  بدون در نظر گرفتن دیالوگها و متن فیلم نامه تنها میتواند یک فیلم دم دستی خوش ساخت باشد و ن هیچ چیز دیگر.آنی هال حرفهای وودی آلن است در رابطه با رابطه های عاطفی,حرفهای یک کمدین و شومن عصبانی ک در ابتدای فیلم مغزتان را با دوتا جک میپزد و در انتهای فیلم تمام حرفش را با یک جک تمام ميکند.رابطه هایی ک بقول نویسنده تنها یک جک تلقی میشوند و اینکه گاهی ما چقدر اسیر و نیازمند همین یک

خب راستش بلاخره آلن راستش را گفت!


Annie Hall وودی آلن یک دیوانه است.بدون شک آلن یک کارگردان و نویسنده ی فرویدی است(همانطور ک خودش ادعا ميکند) ک برای گفتن از حقیقیت رابطه ها در فیلم آنی هال جسارت شیرینی ب خرج داده است.آنی هال داستان یک رابطه است.مثل تمام رابطه هایی ک یکهو شروع میشوند و یکروز هم تمام میشوند.اما اینکه چرا آنی هال -بقول بسیاری از منتقدان -بهترین فیلمی است ک وودی آلن تا ب امروز ساخته تنها بخاطر بازیها و فضای فیلم و  میزانسن ها نیست,تمام انها  بدون در نظر گرفتن دیالوگها و متن فیلم نامه تنها میتواند یک فیلم دم دستی خوش ساخت باشد و ن هیچ چیز دیگر.آنی هال حرفهای وودی آلن است در رابطه با رابطه های عاطفی,حرفهای یک کمدین و شومن عصبانی ک در ابتدای فیلم مغزتان را با دوتا جک میپزد و در انتهای فیلم تمام حرفش را با یک جک تمام ميکند.رابطه هایی ک بقول نویسنده تنها یک جک تلقی میشوند و اینکه گاهی ما چقدر اسیر و نیازمند همین یک

شعری جالب از استاد شهریار در دوران بیماری برای معشوقه ی قدیمی خود


استاد شهریار در اواخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان بستری میگردد و دکتر ،خانواده او را جواب ميکند.دوستان و آشنایان شهریار برای بهبود روحیه او میروند و با اصرار عشقِ قدیمی شهریار را راضی میکنند که به عیادت شهریار برود.عشق قدیمی شهریار که حالا یک پیرزن بود قبول ميکند که به عیادت شهریار در بیمارستان برود.
وقتی عشق قدیمی شهریار به بیمارستان میرود شهریار روی تخت بیمارستان خواب بوده است اما صدای قدمها و گام عشق قدیمی خود را میشناسد و از خواب بیدار میشود.وقتی عشق او در اتاق را باز ميکند شهریار این شعر مشهور که از مفاخر ادبیات ایران هست را برای عشق قدیمیش میسراید:
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا
بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی
سنگدل این زودتر میخواستی حالا چرا
عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست
من که یک امروز مهمان توام فردا چرا
نازنینا ما به ناز تو جو

انجیل شیطانی I : نه گفته ی شیطانی


I. شیطان نمایانگر افراط است؛ به جای پرهیز!II. شیطان نمایانگر زندگی است؛ به جای وهم توخالی روحانی!III. شیطان نمایانگر خِرَد سرکش است؛ به جای خودفریبی ریاکارانه!IV. شیطان نمایانگر محبت به کسانی است که لایق هستند؛ به جای هدر دادن محبت برای ناسپاسان!V. شیطان نمایانگر انتقام است؛ به جای اجازه ی تعرض بیشتر دادن1!VI. شیطان نماینگر دادن مسئولیت به مسئولیت پذیران است؛ به جای دلواپسی کردن برای خون خواران روانی!VII. شیطان بیان ميکند که انسان تنها گونه ای دیگر از حیوانات است، گاهی بهتر و اغلب بد تر از چهارپایان؛ موجودی که به خاطر "پیشرفت فوق العاده ی روحانی و عقلی اس" به شرور ترینِ حیوانات بدل گشته!VIII. شیطان نمایانگر (سمبل) همه ی چیزهاییست که به اصتلاح "گناه" نام گرفته اند؛ چرا که همه ی آنها به خوشنودی جسمی، ذهنی و یا احساسی منجر میشوند!IX. شیطان همیشه بهترین دوست کلیسا بوده است؛ چراکه تمام این ساله

انجیل شیطانی I : نه گفته ی شیطانی


I. شیطان نمایانگر افراط است؛ به جای پرهیز!II. شیطان نمایانگر زندگی است؛ به جای وهم توخالی روحانی!III. شیطان نمایانگر خِرَد سرکش است؛ به جای خودفریبی ریاکارانه!IV. شیطان نمایانگر محبت به کسانی است که لایق هستند؛ به جای هدر دادن محبت برای ناسپاسان!V. شیطان نمایانگر انتقام است؛ به جای اجازه ی تعرض بیشتر دادن1!VI. شیطان نماینگر دادن مسئولیت به مسئولیت پذیران است؛ به جای دلواپسی کردن برای خون خواران روانی!VII. شیطان بیان ميکند که انسان تنها گونه ای دیگر از حیوانات است، گاهی بهتر و اغلب بد تر از چهارپایان؛ موجودی که به خاطر "پیشرفت فوق العاده ی روحانی و عقلی اس" به شرور ترینِ حیوانات بدل گشته!VIII. شیطان نمایانگر (سمبل) همه ی چیزهاییست که به اصتلاح "گناه" نام گرفته اند؛ چرا که همه ی آنها به خوشنودی جسمی، ذهنی و یا احساسی منجر میشوند!IX. شیطان همیشه بهترین دوست کلیسا بوده است؛ چراکه تمام این ساله

انجیل شیطانی I : نه گفته ی شیطانی


I. شیطان نمایانگر افراط است؛ به جای پرهیز!II. شیطان نمایانگر زندگی است؛ به جای وهم توخالی روحانی!III. شیطان نمایانگر خِرَد سرکش است؛ به جای خودفریبی ریاکارانه!IV. شیطان نمایانگر محبت به کسانی است که لایق هستند؛ به جای هدر دادن محبت برای ناسپاسان!V. شیطان نمایانگر انتقام است؛ به جای اجازه ی تعرض بیشتر دادن1!VI. شیطان نماینگر دادن مسئولیت به مسئولیت پذیران است؛ به جای دلواپسی کردن برای خون خواران روانی!VII. شیطان بیان ميکند که انسان تنها گونه ای دیگر از حیوانات است، گاهی بهتر و اغلب بد تر از چهارپایان؛ موجودی که به خاطر "پیشرفت فوق العاده ی روحانی و عقلی اس" به شرور ترینِ حیوانات بدل گشته!VIII. شیطان نمایانگر (سمبل) همه ی چیزهاییست که به اصتلاح "گناه" نام گرفته اند؛ چرا که همه ی آنها به خوشنودی جسمی، ذهنی و یا احساسی منجر میشوند!IX. شیطان همیشه بهترین دوست کلیسا بوده است؛ چراکه تمام این ساله


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »