بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
ژورنال انواع مدل های تزیین سفره عقد و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل های تزیین سفره عقد و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با سبک فوق العاده زی

ژورنال انواع مدل های تزیین سفره عقد و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل های تزیین سفره عقد و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با سبک فوق العاده زی

دیده بان


هوا تاریک بود. من و مهدی بعد از ساعت ها دیده بانی سفره ی کوچکمان را باز کردیم تا شام بخوریم. در سفره ی کوچکمان چیزی نبود جز تکه ای نان خشک و دو عدد سیب زمینی آب پز.  یکی از سیب زمینی ها را برداشتم مهدی خندید و گفت : آقای دکتر کجاست ببینه تنها پسرش داره سیب زمینی آب پز اون هم در ابعاد کمی بزرگتر از گردو میخوره! سیب زمینی رو از وسط دو نیم کردم و گفتم: تا فردا شب همینجا هستیم ! حواست باشه سیب زمینی رو درسته قورت ندی!خندید و گفت: من با این حجم که نمیتونم نصف سیب زمینی بخورم! بعدشم خیلی به فردات مطمئنیا !  شاید همین الان یه خمپاره درست خورد وسط همین سفره! اون وقت حیف نیست نصف زمینی حروم این خمپاره بشه؟! از حرف مهدی خنده ام گرفت. از سر سفره بلند شدم و گفتم: میرم از پائین آب بیارم. مهدی گفت : تیکه ی سیب زمینیتو نمیخوری؟؟ حروم میشه هاا؟!گفتم : بذار برم بیام اونم میخورم که خیالت راحت بشه! و از پله

دیده بان


هوا تاریک بود. من و مهدی بعد از ساعت ها دیده بانی سفره ی کوچکمان را باز کردیم تا شام بخوریم. در سفره ی کوچکمان چیزی نبود جز تکه ای نان خشک و دو عدد سیب زمینی آب پز.  یکی از سیب زمینی ها را برداشتم مهدی خندید و گفت : آقای دکتر کجاست ببینه تنها پسرش داره سیب زمینی آب پز اون هم در ابعاد کمی بزرگتر از گردو میخوره! سیب زمینی رو از وسط دو نیم کردم و گفتم: تا فردا شب همینجا هستیم ! حواست باشه سیب زمینی رو درسته قورت ندی!خندید و گفت: من با این حجم که نمیتونم نصف سیب زمینی بخورم! بعدشم خیلی به فردات مطمئنیا !  شاید همین الان یه خمپاره درست خورد وسط همین سفره! اون وقت حیف نیست نصف زمینی حروم این خمپاره بشه؟! از حرف مهدی خنده ام گرفت. از سر سفره بلند شدم و گفتم: میرم از پائین آب بیارم. مهدی گفت : تیکه ی سیب زمینیتو نمیخوری؟؟ حروم میشه هاا؟!گفتم : بذار برم بیام اونم میخورم که خیالت راحت بشه! و از پله

دیده بان


هوا تاریک بود. من و مهدی بعد از ساعت ها دیده بانی سفره ی کوچکمان را باز کردیم تا شام بخوریم. در سفره ی کوچکمان چیزی نبود جز تکه ای نان خشک و دو عدد سیب زمینی آب پز.  یکی از سیب زمینی ها را برداشتم مهدی خندید و گفت : آقای دکتر کجاست ببینه تنها پسرش داره سیب زمینی آب پز اون هم در ابعاد کمی بزرگتر از گردو میخوره! سیب زمینی رو از وسط دو نیم کردم و گفتم: تا فردا شب همینجا هستیم ! حواست باشه سیب زمینی رو درسته قورت ندی!خندید و گفت: من با این حجم که نمیتونم نصف سیب زمینی بخورم! بعدشم خیلی به فردات مطمئنیا !  شاید همین الان یه خمپاره درست خورد وسط همین سفره! اون وقت حیف نیست نصف زمینی حروم این خمپاره بشه؟! از حرف مهدی خنده ام گرفت. از سر سفره بلند شدم و گفتم: میرم از پائین آب بیارم. مهدی گفت : تیکه ی سیب زمینیتو نمیخوری؟؟ حروم میشه هاا؟!گفتم : بذار برم بیام اونم میخورم که خیالت راحت بشه! و از پله

دیده بان


هوا تاریک بود. من و مهدی بعد از ساعت ها دیده بانی سفره ی کوچکمان را باز کردیم تا شام بخوریم. در سفره ی کوچکمان چیزی نبود جز تکه ای نان خشک و دو عدد سیب زمینی آب پز.  یکی از سیب زمینی ها را برداشتم مهدی خندید و گفت : آقای دکتر کجاست ببینه تنها پسرش داره سیب زمینی آب پز اون هم در ابعاد کمی بزرگتر از گردو میخوره! سیب زمینی رو از وسط دو نیم کردم و گفتم: تا فردا شب همینجا هستیم ! حواست باشه سیب زمینی رو درسته قورت ندی!خندید و گفت: من با این حجم که نمیتونم نصف سیب زمینی بخورم! بعدشم خیلی به فردات مطمئنیا !  شاید همین الان یه خمپاره درست خورد وسط همین سفره! اون وقت حیف نیست نصف زمینی حروم این خمپاره بشه؟! از حرف مهدی خنده ام گرفت. از سر سفره بلند شدم و گفتم: میرم از پائین آب بیارم. مهدی گفت : تیکه ی سیب زمینیتو نمیخوری؟؟ حروم میشه هاا؟!گفتم : بذار برم بیام اونم میخورم که خیالت راحت بشه! و از پله

دیده بان


هوا تاریک بود. من و مهدی بعد از ساعت ها دیده بانی سفره ی کوچکمان را باز کردیم تا شام بخوریم. در سفره ی کوچکمان چیزی نبود جز تکه ای نان خشک و دو عدد سیب زمینی آب پز.  یکی از سیب زمینی ها را برداشتم مهدی خندید و گفت : آقای دکتر کجاست ببینه تنها پسرش داره سیب زمینی آب پز اون هم در ابعاد کمی بزرگتر از گردو میخوره! سیب زمینی رو از وسط دو نیم کردم و گفتم: تا فردا شب همینجا هستیم ! حواست باشه سیب زمینی رو درسته قورت ندی!خندید و گفت: من با این حجم که نمیتونم نصف سیب زمینی بخورم! بعدشم خیلی به فردات مطمئنیا !  شاید همین الان یه خمپاره درست خورد وسط همین سفره! اون وقت حیف نیست نصف زمینی حروم این خمپاره بشه؟! از حرف مهدی خنده ام گرفت. از سر سفره بلند شدم و گفتم: میرم از پائین آب بیارم. مهدی گفت : تیکه ی سیب زمینیتو نمیخوری؟؟ حروم میشه هاا؟!گفتم : بذار برم بیام اونم میخورم که خیالت راحت بشه! و از پله

یه ربع دیگه!


یکی از آسیب های فضای مجازی اهمال کاریه
همون پشت گوش انداختن خودمون!
چه بسیار فرصتها رو که به خاطر همین پشت گوش انداختن از دست میدیم
برای درمان اهمال کاری 
کتاب اهمال کاری،بررسی علل، راهکارها و درمان نوشته مرتضی آقا تهرانی رو تهیه بفرمایید و بخونید امیدوارم که موثر واقع بشه
من خودم قبلا خوندمش ولی دوباره احساس می کنم که...
البته اگه نمی تونین بخرین اینجا کلیک کنید و آنلاین بخونید!
  :منبع . http://abbasheydari.blog.ir/rss

سفره عقد ایرانی


سفره عقد نیز همانند سفره هفت سین یکسری محتویات دارد که باید براساس آداب و سنت به زیبایی چیده شود که این سفره شامل آیینه و شمعدان و قرآن و نبات و خیلی موارد دیگر می باشد که عروس و داماد می توانند بنا به سلیقه و ذوق خود سفارش طراحی  آن را بدهند.
سفره عقد بنا به سلیقه شما می تواند سنتی و یا مدرن باشد .اگر سفره عقد شما سنتی است بهتر است از پارچه ترمه استفاده کنید و برای سفره عقد مدرن بهتر است از تورهای رنگی و طرح های کلاسیک استفاده کنید . در سفره عقد سنتی می توانید برای جلوه بیشتر از ظروف سفالی استفاده کنید و در مدرن ظروف کریستال می تواند جلوه بیشتری داشته باشد .به همین صورت تمام اجزای سفره عقد می تواند بنا به سلیقه شما مورد استفاده قرار بگیرد .
اجزای سفره عقد در تشریفات مجالس عروسی هر یک می تواند بیانگر چیزی باشد .به عنوان مثال قرآن نماد وصلت از سوی خداوند و آیینه و شمعدان و موارد دیگر نیز به

دعا بر سر سفره غذا


کلینى از حفص بن عمر بجلى روایت نموده که گفت: از وضع‏ناهنجارِ مالى و ازهم پاشیدگىِ زندگیَم به امام صادق علیه  السلام  شکایت کردم.امام فرمود: هنگامى که به کوفه رفتى با فروش بالشِ زیرِ سَرَت هم که ‏باشد به ده درهم غذائى آماده کن و مقدارى از برادرانَت را به غذا دعوت‏ کُن و از ایشان بِخواه تا درباره تو دعا کنند.حفص گوید: به کوفه آمدم و هرچه تلاش کردم 
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

دعا بر سر سفره غذا


کلینى از حفص بن عمر بجلى روایت نموده که گفت: از وضع‏ناهنجارِ مالى و ازهم پاشیدگىِ زندگیَم به امام صادق علیه  السلام  شکایت کردم.امام فرمود: هنگامى که به کوفه رفتى با فروش بالشِ زیرِ سَرَت هم که ‏باشد به ده درهم غذائى آماده کن و مقدارى از برادرانَت را به غذا دعوت‏ کُن و از ایشان بِخواه تا درباره تو دعا کنند.حفص گوید: به کوفه آمدم و هرچه تلاش کردم 
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

عکس های تزیینی سفره هفت سین 96 - جدید 96


عکس های تزئین تخم مرغ هفت سین سال ۹۶


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز۶ ۹
پیشنهاد ما:از لینک زیر دیدن کنید
تخم مرغ تزیین شده نوروز با کاغذ و پارچه برای سال۹۶مدلهای تزیین تخم مرغ هفت سین نوروز ۹۶سری یک :منبع . http://beytooth.blog.ir/rss

عکس های تزیینی سفره هفت سین 96 - جدید 96


عکس های تزئین تخم مرغ هفت سین سال ۹۶


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز۶ ۹
پیشنهاد ما:از لینک زیر دیدن کنید
تخم مرغ تزیین شده نوروز با کاغذ و پارچه برای سال۹۶مدلهای تزیین تخم مرغ هفت سین نوروز ۹۶سری یک :منبع . http://beytooth.blog.ir/rss

عکس های تزیینی سفره هفت سین 96 - جدید 96


عکس های تزئین تخم مرغ هفت سین سال ۹۶


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز۶ ۹
پیشنهاد ما:از لینک زیر دیدن کنید
تخم مرغ تزیین شده نوروز با کاغذ و پارچه برای سال۹۶مدلهای تزیین تخم مرغ هفت سین نوروز ۹۶سری یک :منبع . http://beytooth.blog.ir/rss

عکس های تزیینی سفره هفت سین 96 - جدید 96


عکس های تزئین تخم مرغ هفت سین سال ۹۶


تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز ۹۶
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین نوروز۶ ۹
پیشنهاد ما:از لینک زیر دیدن کنید
تخم مرغ تزیین شده نوروز با کاغذ و پارچه برای سال۹۶مدلهای تزیین تخم مرغ هفت سین نوروز ۹۶سری یک :منبع . http://beytooth.blog.ir/rss

فون لایه باز نوروز


هفت‌سین سفره‌ای است که
ایرانیان هنگام نوروز می‌آرایند. این سفره ممکن است روی زمین یا روی میز
گذاشته شود. اعضای خانواده معمولاً لحظهٔ تحویل سال را در کنار سفرهٔ
هفت‌سین می‌گذرانند. بعضی‌ها نیز سفره را تا مدت سیزده روز پس از نوروز
نگاه می‌دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب
می‌دهند،سفرهٔ هفت‌سین منحصر به نوروز نیست و بعضی این سفره یا مشابهش را
برای مراسم ازدواج یا شب چله تهیه می‌کنند.مادر این مطلب فون لایه باز عید نوروز
با نقش و طرح جدید در ابعاد 18 در 13 و 15 در21 تقویم سال 1395 را جهت
طراحی عکس کودکان با فرمت psd را قرار دادیم شما میتوانید جهت مشاهده تمامی
نمونه کار و خرید آنلاین روی بنر خرید کلیک کنیداین فایل (دانلود پس از پرداخت وجه )میباشد .
:منبع . http://newmode.blog.ir/rss

دانلود رایگان فیلم سینمایی بادکنک سفید با کیفیت عالی DVDRip 576p


خلاصه داستان:
زمان تحویل سال نو نزدیک است. راضیه از مادرش پول می‌گیرد تا برای سفره هفت
سین ماهی قرمز بخرد، اما پولش بین راه گم می‌شود. او در جستجوی پول
گمشده‌اش با کسانی آشنا می‌شود، کسانی که نمی‌توانند سر سفره هفت‌سین در
کنارش باشند، اما هر یک به نوعی سعی می‌کنند تا راضیه را یاری کنند که به
مقصودش دست یابد…
ادامه مطلب :منبع . http://doustiha.blog.ir/rss

دانلود رایگان فیلم سینمایی بادکنک سفید با کیفیت عالی DVDRip 576p


خلاصه داستان:
زمان تحویل سال نو نزدیک است. راضیه از مادرش پول می‌گیرد تا برای سفره هفت
سین ماهی قرمز بخرد، اما پولش بین راه گم می‌شود. او در جستجوی پول
گمشده‌اش با کسانی آشنا می‌شود، کسانی که نمی‌توانند سر سفره هفت‌سین در
کنارش باشند، اما هر یک به نوعی سعی می‌کنند تا راضیه را یاری کنند که به
مقصودش دست یابد…
ادامه مطلب :منبع . http://doustiha.blog.ir/rss

دانلود رایگان فیلم سینمایی بادکنک سفید با کیفیت عالی DVDRip 576p


خلاصه داستان:
زمان تحویل سال نو نزدیک است. راضیه از مادرش پول می‌گیرد تا برای سفره هفت
سین ماهی قرمز بخرد، اما پولش بین راه گم می‌شود. او در جستجوی پول
گمشده‌اش با کسانی آشنا می‌شود، کسانی که نمی‌توانند سر سفره هفت‌سین در
کنارش باشند، اما هر یک به نوعی سعی می‌کنند تا راضیه را یاری کنند که به
مقصودش دست یابد…
ادامه مطلب :منبع . http://doustiha.blog.ir/rss

فیلم آموزش تزیین میز غذاخوری – قسمت اول


نحوه تا کردن دستمال سفره یکی از نکات کلیدی در دکوراسیون میز است. چه برای میزبانی از جشن و چه پذیرایی از مهمانان، تا کردن زیبای دستمال سفره یکی از راه های تحت تاثیر قرار دادن مهمانان حتی پیش از چشیدن طعم غذاهاست.در سری فیلم های آموزشی تزیین میز عذاخوری انواع دکوراسیون میز غذاخوری
مثل تا کردن دستمال سفره در روش های مختلف آموزش داده شده است. تقریبا
اکثر آنها ساده است و به مهارت زیادی نیاز ندارد. آنها را تمرین کنید و
تصمیم بگیرید کدام یک برای مراسم شما مناسب است.
موضوع آموزش :فیلم آموزش سریع و آسان تزئین دستمال سفره های زیبا
مدت آموزش: ۱  دقیقه
زبان آموزش : فارسی
استاد: خانم فوتیان
آموزشگاه : فوت کوزه گری
منبع :فوت کوزه گری
حجم :  ۳ مگابایت
:منبع . http://fotekozegari.blog.ir/rss

فیلم آموزش تزیین میز غذاخوری – قسمت اول


نحوه تا کردن دستمال سفره یکی از نکات کلیدی در دکوراسیون میز است. چه برای میزبانی از جشن و چه پذیرایی از مهمانان، تا کردن زیبای دستمال سفره یکی از راه های تحت تاثیر قرار دادن مهمانان حتی پیش از چشیدن طعم غذاهاست.در سری فیلم های آموزشی تزیین میز عذاخوری انواع دکوراسیون میز غذاخوری
مثل تا کردن دستمال سفره در روش های مختلف آموزش داده شده است. تقریبا
اکثر آنها ساده است و به مهارت زیادی نیاز ندارد. آنها را تمرین کنید و
تصمیم بگیرید کدام یک برای مراسم شما مناسب است.
موضوع آموزش :فیلم آموزش سریع و آسان تزئین دستمال سفره های زیبا
مدت آموزش: ۱  دقیقه
زبان آموزش : فارسی
استاد: خانم فوتیان
آموزشگاه : فوت کوزه گری
منبع :فوت کوزه گری
حجم :  ۳ مگابایت
:منبع . http://fotekozegari.blog.ir/rss

لطفا اربعین (کربلا) را مثل شلمچه نکنید!


لطفا #اربعین (کربلا) را مثل #شلمچه نکنید!
مادامی که خود #مردم برای اربعین و پیاده روی اش کار می کنند و #موکب برپا می کنند و جارو می کنند و چای می دهند و کار رسانه های می کنند و کلیپ می سازند و بنر می زنندو ...مشکلی که پیش نمی آید هیچ، بلکه باعث شناخت و ترویج این حرکت در سراسر عالم هم می شوند.
اما
از لحظه ای که #بودجه_حکومتی(مثل #شهرداری و غیره) وارد این راه بشود باید این احساس خطر را کرد که آیا تا چند سال دیگر #اربعین_کربلا هم مثل #شلمچه_خوزستان خواهد شد که وقتی در ایام عید در آن جا پا می گذاری کانه وارد سواحل مدیترانه شده ای؛ آهنگ لایتی و دریاچه ای از سیم و موشک و سخنرانی های حاجی و ...
 حقا قبل ترها آنجا اینجوری نبود همه اش خاک بود و هویتش بیشتر و به دل می چسبید.
به همین منوال در اربعین هم چندسالی است که با بودجه های دولتی، کارهایی نظیر موارد زیر دیده شده است که به نظر می آید ادامه دهنده

احتیاط کنید ، راننده مبتدی است !


   نیم میلیون تومان
هزینه مقدمات دریافت گواهینامه مثل
کلاس ها ، کتاب ، عکس ، آزمون های مجدد و ...
هیچ چیزی رو جز پهن بودن سفره ای پربرکت !!! برای عزیزان بنیاد تعاون ناجا
و ایضا 
آموزشگاه داران همکار !
نشون نمیده ...
الحمدالله با تصمیمات جدید پلیس که تو بوق و کرنا کردن تو چند ساعت اخیر 
قراره سفره ظاهرا پربار تر بشه !
من بعد باید قانون جدید به کتاب ها اضاف بشه
احتمالا یه جلسه برای تبیین قانون برگزار بشه 
و...
و در نهایت بعد از این که قبول شدی ، مبلغ ناچیزی هم هبه کنی به مسئول آموزشگاه
برای دریافت تابلو
احتیاط کنید ، راننده مبتدی است !
نوش جان ! :منبع . http://mohtaragh.blog.ir/rss

احتیاط کنید ، راننده مبتدی است !


   نیم میلیون تومان
هزینه مقدمات دریافت گواهینامه مثل
کلاس ها ، کتاب ، عکس ، آزمون های مجدد و ...
هیچ چیزی رو جز پهن بودن سفره ای پربرکت !!! برای عزیزان بنیاد تعاون ناجا
و ایضا 
آموزشگاه داران همکار !
نشون نمیده ...
الحمدالله با تصمیمات جدید پلیس که تو بوق و کرنا کردن تو چند ساعت اخیر 
قراره سفره ظاهرا پربار تر بشه !
من بعد باید قانون جدید به کتاب ها اضاف بشه
احتمالا یه جلسه برای تبیین قانون برگزار بشه 
و...
و در نهایت بعد از این که قبول شدی ، مبلغ ناچیزی هم هبه کنی به مسئول آموزشگاه
برای دریافت تابلو
احتیاط کنید ، راننده مبتدی است !
نوش جان ! :منبع . http://mohtaragh.blog.ir/rss

.


یک روز غمگین بود 
داره از تلویزیون اهنگ پخش میشه و من غمگینم
یه پیاده روی سربالایی سخت و نغس گیر
من و جسم ناسالم
یه رو انداختن و سنگ رو یخ شدن
یه نگاه نا امیدکننده و لبخند بی جواب..
ولی اومدم خ‌ونه خوب بود
مامان و بابا و ن و ت و نهار خوردن و... :منبع . http://asrane82.blog.ir/rss

.


یک روز غمگین بود 
داره از تلویزیون اهنگ پخش میشه و من غمگینم
یه پیاده روی سربالایی سخت و نغس گیر
من و جسم ناسالم
یه رو انداختن و سنگ رو یخ شدن
یه نگاه نا امیدکننده و لبخند بی جواب..
ولی اومدم خ‌ونه خوب بود
مامان و بابا و ن و ت و نهار خوردن و... :منبع . http://asrane82.blog.ir/rss

آنوقت با افتخار میگویند یا حسین


بزرگی گفته:

خوش بحال کسانی که...

هم زنجیر میزنند!!!
و هم  زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند.
 هم سینه میزنند!!!!
و هم سینه ی دردمندی را  از غم و آه نجات میدهند.
 هم اشک میریزند!!!!
و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند.
 هم سفره می اندازند!!!!
هم نان از سفره کسی نمیبرند.
 آنوقت با افتخار میگویند یا حسین....
:منبع . http://m-eshgi.blog.ir/rss

طرح توجیهی رستوران سنتی -طرح توجیهی رایگان سفره خانه سنتی 95


طرح توجیهی رستوران سنتی -طرح توجیهی رایگان سفره خانه سنتی 95
دانلود رایگان طرح توجیهی رستوران سنتی,طرح توجیهی رایگان سفره خانه سنتی,طرح توجیهی رستوران pdf,طرح توجیهی رستوران doc,شرایط اخذ مجوز سفره خانه سنتی در تهران,دانلود رایگان طرح توجیهی فست فود,دانلود طرح توجیهی رستوران,دانلود رایگان نمونه طرح توجیهی رستوران,
طرح توجیهی رستوران که برای شما آماده کرده ایم یک طرح بسیار دقیق و کامل است و برای کسانی که قصد راه اندازی یک رستوران رو دارند بسیار مفید و کارآمد هست , با تهیه این طرح اطلاعات مفیدی مثل لیست تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای رستوران ؛ لیست مواد اولیه و مقدار و همچنین قیمت مود اولیه مورد نیاز برای رستوران و برآورد مالی از میزان سود ماهانه و سود سالانه , بررسی نرخ بازدهی رستوران و اطلاعات مفید دیگری که همگی به طور دقیق در این طرح آورده شده اند.

برای دانلود پروژه کارآفرینی سفره خانه -

طرح توجیهی رستوران سنتی -طرح توجیهی رایگان سفره خانه سنتی 95


طرح توجیهی رستوران سنتی -طرح توجیهی رایگان سفره خانه سنتی 95
دانلود رایگان طرح توجیهی رستوران سنتی,طرح توجیهی رایگان سفره خانه سنتی,طرح توجیهی رستوران pdf,طرح توجیهی رستوران doc,شرایط اخذ مجوز سفره خانه سنتی در تهران,دانلود رایگان طرح توجیهی فست فود,دانلود طرح توجیهی رستوران,دانلود رایگان نمونه طرح توجیهی رستوران,
طرح توجیهی رستوران که برای شما آماده کرده ایم یک طرح بسیار دقیق و کامل است و برای کسانی که قصد راه اندازی یک رستوران رو دارند بسیار مفید و کارآمد هست , با تهیه این طرح اطلاعات مفیدی مثل لیست تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای رستوران ؛ لیست مواد اولیه و مقدار و همچنین قیمت مود اولیه مورد نیاز برای رستوران و برآورد مالی از میزان سود ماهانه و سود سالانه , بررسی نرخ بازدهی رستوران و اطلاعات مفید دیگری که همگی به طور دقیق در این طرح آورده شده اند.

برای دانلود پروژه کارآفرینی سفره خانه -

پیشگو


گفته بود یه اتفاقی تو تهران میافته که خیلی سر و صدا میکنه و خیلی اتفاق بدیه!!
عده ی زیادی درگیرش میشن...
من یادم نبود 
مامان سر سفره در حالی که به تصاویر اخبار از تلویزیون نگاه میکردم یادآور ی کرد
هنوزم مطمئنم نباید باهاش حرف میزدم :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

پیشگو


گفته بود یه اتفاقی تو تهران میافته که خیلی سر و صدا میکنه و خیلی اتفاق بدیه!!
عده ی زیادی درگیرش میشن...
من یادم نبود 
مامان سر سفره در حالی که به تصاویر اخبار از تلویزیون نگاه میکردم یادآور ی کرد
هنوزم مطمئنم نباید باهاش حرف میزدم :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

پیشگو


گفته بود یه اتفاقی تو تهران میافته که خیلی سر و صدا میکنه و خیلی اتفاق بدیه!!
عده ی زیادی درگیرش میشن...
من یادم نبود 
مامان سر سفره در حالی که به تصاویر اخبار از تلویزیون نگاه میکردم یادآور ی کرد
هنوزم مطمئنم نباید باهاش حرف میزدم :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

پیشگو


گفته بود یه اتفاقی تو تهران میافته که خیلی سر و صدا میکنه و خیلی اتفاق بدیه!!
عده ی زیادی درگیرش میشن...
من یادم نبود 
مامان سر سفره در حالی که به تصاویر اخبار از تلویزیون نگاه میکردم یادآور ی کرد
هنوزم مطمئنم نباید باهاش حرف میزدم :منبع . http://khodenashenakhteh.blog.ir/rss

مورفین


یه وقتاییم انقد داغون میشم از نگاه نکردنش و پایین انداختن سرش که فقط چشمام دو دو میزنه برای این که نگاهشو بگیره برای این که نگاهشو شکار کنه
نگام که می کنه میشه آب روی آتیش
آروم میگیرم 
از اون حالت آشفتگی در میام
انگار تو چشماش، توی نگاهش مورفین داره آقا! :منبع . http://shimaa.blog.ir/rss

مورفین


یه وقتاییم انقد داغون میشم از نگاه نکردنش و پایین انداختن سرش که فقط چشمام دو دو میزنه برای این که نگاهشو بگیره برای این که نگاهشو شکار کنه
نگام که می کنه میشه آب روی آتیش
آروم میگیرم 
از اون حالت آشفتگی در میام
انگار تو چشماش، توی نگاهش مورفین داره آقا! :منبع . http://shimaa.blog.ir/rss

مورفین


یه وقتاییم انقد داغون میشم از نگاه نکردنش و پایین انداختن سرش که فقط چشمام دو دو میزنه برای این که نگاهشو بگیره برای این که نگاهشو شکار کنه
نگام که می کنه میشه آب روی آتیش
آروم میگیرم 
از اون حالت آشفتگی در میام
انگار تو چشماش، توی نگاهش مورفین داره آقا! :منبع . http://shimaa.blog.ir/rss

مورفین


یه وقتاییم انقد داغون میشم از نگاه نکردنش و پایین انداختن سرش که فقط چشمام دو دو میزنه برای این که نگاهشو بگیره برای این که نگاهشو شکار کنه
نگام که می کنه میشه آب روی آتیش
آروم میگیرم 
از اون حالت آشفتگی در میام
انگار تو چشماش، توی نگاهش مورفین داره آقا! :منبع . http://shimaa.blog.ir/rss

مورفین


یه وقتاییم انقد داغون میشم از نگاه نکردنش و پایین انداختن سرش که فقط چشمام دو دو میزنه برای این که نگاهشو بگیره برای این که نگاهشو شکار کنه
نگام که می کنه میشه آب روی آتیش
آروم میگیرم 
از اون حالت آشفتگی در میام
انگار تو چشماش، توی نگاهش مورفین داره آقا! :منبع . http://shimaa.blog.ir/rss

مورفین


یه وقتاییم انقد داغون میشم از نگاه نکردنش و پایین انداختن سرش که فقط چشمام دو دو میزنه برای این که نگاهشو بگیره برای این که نگاهشو شکار کنه
نگام که می کنه میشه آب روی آتیش
آروم میگیرم 
از اون حالت آشفتگی در میام
انگار تو چشماش، توی نگاهش مورفین داره آقا! :منبع . http://shimaa.blog.ir/rss

1


379
رفته بودم دانشگاه تا مدارک و اسناد زمان دانشجوییم را هر چه بود بگیرم و خیالم راحت شود که دیگر کاری آن جا ندارم. کارم که تمام شد به رسم دوستی و دید و بازدید رفتم تا سری به بچّه های بسیج بزنم. برای همین راهم را کج کردم سمت حوزه بسیج دانشگاه. فقط "ز" آن جا بود. تا کفش هایم را در بیاورم او پیدایش شد و با استقبال گرم و صمیمانه اش سر حالم کرد. وارد حوزه که شدم طبق معمول نگاهی به همه جا انداختم تا ببینم آرایش وسایل چه تغییری کرده و چه چیزی را جا به جا کرده اند. چیزی که توجه ام را جلب کرد سفره ساتن آبی و صورتی بود که گوشی از حوزه پهن شده بود و تعدادی خرت و پرت روی آن چیده شده بود. چیزی بود شبیه به سفره هفت سین امّا با آب و تاب کمتر و در نهایت سادگی و زیبایی. روبه "ز" کردم و باهم خندیدیم. پرسیدم که این موقع سال سفره هفت سین انداخته اند؟ می خندد و می گوید نه! :) ماجرا دارد.
می گوید آن دوتا که سا

آیا دوست داریدمعانی اجزای سفره عقد رابدانید؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 
کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان ما بوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.
 

 
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش می دهند و رسما زن و شوهر می شوند.
 
هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا ا

آیا دوست داریدمعانی اجزای سفره عقد رابدانید؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 
کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان ما بوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.
 

 
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش می دهند و رسما زن و شوهر می شوند.
 
هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا ا

آیا دوست داریدمعانی اجزای سفره عقد رابدانید؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 
کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان ما بوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.
 

 
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش می دهند و رسما زن و شوهر می شوند.
 
هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا ا

آیا دوست داریدمعانی اجزای سفره عقد رابدانید؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 
کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان ما بوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.
 

 
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش می دهند و رسما زن و شوهر می شوند.
 
هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا ا

آیا دوست داریدمعانی اجزای سفره عقد رابدانید؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 
کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان ما بوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.
 

 
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش می دهند و رسما زن و شوهر می شوند.
 
هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا ا

آیا دوست داریدمعانی اجزای سفره عقد رابدانید؟


مجموعه: دکوراسیون و چیدمان

 
کاربران عزیز دوست دارید مفهوم اجزایی که داخل سفره عقد می گذارند را بدانید پس مطلب مرا حتما بخوانید و عکس های آن را ببینید . هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا است که هرکدام پیامی را به همراه خود دارند. اما این مفاهیم چیستند و دقیقا نشانه‌ی چه چیزهایی هستند؟سفره‌ای به نام سفره عقد، به گواهی تاریخ، یکی از آداب و رسوم پیشینیان ما بوده که اجزای آن نماد آرزوهای خوب برای یک زندگی مشترک است. ان سفره به خصوص در قرن‌های اخیر هویتی ممزوج با هویت اسلامی ایرانیان یافته است و همچون سفره هفت‌سین، ایرانی-اسلامی محسوب می‌شود که ریشه در ایران قبل از اسلام دارد.
 

 
سفره عقد در مراسم عقد پهن می شود و عروس و داماد بر سر آن می نشینند و در مقابل قرآن به خطبه عقد گوش می دهند و رسما زن و شوهر می شوند.
 
هر کدام از اجزای سفره عقد، پر از معناهای ویژه و زیبا ا

بی نشانی


چو از آن شراب نوشی همه دار می فروشیکه شراب جاودانی به فنا دهد جهانینه دگر گلایه داری نه سری که جهل گوییتویی و تو و تو و تو نه منی درین میانیبگذشت عمر و ماندم همه در خیال رویشچه خوشا دمی بگذشت به سجود آسمانیسر هر صلات دیدم که تو خواندی و مقیممسر سفره های رحمت به شراب بی نشانی :منبع . http://hasannazem.blog.ir/rss

بی نشانی


چو از آن شراب نوشی همه دار می فروشیکه شراب جاودانی به فنا دهد جهانینه دگر گلایه داری نه سری که جهل گوییتویی و تو و تو و تو نه منی درین میانیبگذشت عمر و ماندم همه در خیال رویشچه خوشا دمی بگذشت به سجود آسمانیسر هر صلات دیدم که تو خواندی و مقیممسر سفره های رحمت به شراب بی نشانی :منبع . http://hasannazem.blog.ir/rss

بی نشانی


چو از آن شراب نوشی همه دار می فروشیکه شراب جاودانی به فنا دهد جهانینه دگر گلایه داری نه سری که جهل گوییتویی و تو و تو و تو نه منی درین میانیبگذشت عمر و ماندم همه در خیال رویشچه خوشا دمی بگذشت به سجود آسمانیسر هر صلات دیدم که تو خواندی و مقیممسر سفره های رحمت به شراب بی نشانی :منبع . http://hasannazem.blog.ir/rss

"ایرباس نو" هما ممنوع‌الخروج است


خبرگزاری تسنیم:
 مدیرعامل اسبق هواپیمایی آسمان با بیان این که به نظر می رسد به ایرباس تازه وارد مجوز پرواز خارجی داده نشده است، گفت: ورود این هواپیما با دو هدف کوتاه مدت عقب انداختن استیضاح وزیر و میان مدت انتخابات ریاست جمهوری انجام شده است. :منبع . http://aassak13.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »