بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
سین ...


تا یادم می آید همیشه سفره هفت سینم قبل از عید بیشتر از هفت تا سین داشته ، ولی تا آخر سیزده کمتر از شش تا میشده...چون سیب و سمنو و سنجدش را همیشه میخورده ام. البته با اعتراض بقیه مواجه شده ام ولی مگر سفره نمی اندازند که محتویاتش را بخورند؟ آخر سفره ای که نشود چیزی از آن را خورد چه فایده ای دارد؟ برای همین هم کلا اینطور بوده که تا قبل سیزده نصف سفره هفت سین را میخورده ام،که غیر از سیب و سمنو و سنجد شامل شیرینی و گز و شکلات و اینجورچیزها هم میشود. البته سین های دیگری هست که میتوان جایگزین سین های از دست رفته کرد.مثلا یکسال که سین های سفره مادرم را خوردم جایش ساعت گذاشته بودم وسط سفره و البته خود سفره هم که حساب است. البته میتوان از سی دی و ساک و سوئیچ و اگر هم ساناز یا سپهر نامی هست، استفاده کرد. اما از وقتی با فاطمه سفره هفت سین خودمان را میچینیم فاطمه از هرچیزی یک قلم اضافه تر هم میگیرد و ب

سین ...


تا یادم می آید همیشه سفره هفت سینم قبل از عید بیشتر از هفت تا سین داشته ، ولی تا آخر سیزده کمتر از شش تا میشده...چون سیب و سمنو و سنجدش را همیشه میخورده ام. البته با اعتراض بقیه مواجه شده ام ولی مگر سفره نمی اندازند که محتویاتش را بخورند؟ آخر سفره ای که نشود چیزی از آن را خورد چه فایده ای دارد؟ برای همین هم کلا اینطور بوده که تا قبل سیزده نصف سفره هفت سین را میخورده ام،که غیر از سیب و سمنو و سنجد شامل شیرینی و گز و شکلات و اینجورچیزها هم میشود. البته سین های دیگری هست که میتوان جایگزین سین های از دست رفته کرد.مثلا یکسال که سین های سفره مادرم را خوردم جایش ساعت گذاشته بودم وسط سفره و البته خود سفره هم که حساب است. البته میتوان از سی دی و ساک و سوئیچ و اگر هم ساناز یا سپهر نامی هست، استفاده کرد. اما از وقتی با فاطمه سفره هفت سین خودمان را میچینیم فاطمه از هرچیزی یک قلم اضافه تر هم میگیرد و ب

سین ...


تا یادم می آید همیشه سفره هفت سینم قبل از عید بیشتر از هفت تا سین داشته ، ولی تا آخر سیزده کمتر از شش تا میشده...چون سیب و سمنو و سنجدش را همیشه میخورده ام. البته با اعتراض بقیه مواجه شده ام ولی مگر سفره نمی اندازند که محتویاتش را بخورند؟ آخر سفره ای که نشود چیزی از آن را خورد چه فایده ای دارد؟ برای همین هم کلا اینطور بوده که تا قبل سیزده نصف سفره هفت سین را میخورده ام،که غیر از سیب و سمنو و سنجد شامل شیرینی و گز و شکلات و اینجورچیزها هم میشود. البته سین های دیگری هست که میتوان جایگزین سین های از دست رفته کرد.مثلا یکسال که سین های سفره مادرم را خوردم جایش ساعت گذاشته بودم وسط سفره و البته خود سفره هم که حساب است. البته میتوان از سی دی و ساک و سوئیچ و اگر هم ساناز یا سپهر نامی هست، استفاده کرد. اما از وقتی با فاطمه سفره هفت سین خودمان را میچینیم فاطمه از هرچیزی یک قلم اضافه تر هم میگیرد و ب

سین ...


تا یادم می آید همیشه سفره هفت سینم قبل از عید بیشتر از هفت تا سین داشته ، ولی تا آخر سیزده کمتر از شش تا میشده...چون سیب و سمنو و سنجدش را همیشه میخورده ام. البته با اعتراض بقیه مواجه شده ام ولی مگر سفره نمی اندازند که محتویاتش را بخورند؟ آخر سفره ای که نشود چیزی از آن را خورد چه فایده ای دارد؟ برای همین هم کلا اینطور بوده که تا قبل سیزده نصف سفره هفت سین را میخورده ام،که غیر از سیب و سمنو و سنجد شامل شیرینی و گز و شکلات و اینجورچیزها هم میشود. البته سین های دیگری هست که میتوان جایگزین سین های از دست رفته کرد.مثلا یکسال که سین های سفره مادرم را خوردم جایش ساعت گذاشته بودم وسط سفره و البته خود سفره هم که حساب است. البته میتوان از سی دی و ساک و سوئیچ و اگر هم ساناز یا سپهر نامی هست، استفاده کرد. اما از وقتی با فاطمه سفره هفت سین خودمان را میچینیم فاطمه از هرچیزی یک قلم اضافه تر هم میگیرد و ب

سین ...


تا یادم می آید همیشه سفره هفت سینم قبل از عید بیشتر از هفت تا سین داشته ، ولی تا آخر سیزده کمتر از شش تا میشده...چون سیب و سمنو و سنجدش را همیشه میخورده ام. البته با اعتراض بقیه مواجه شده ام ولی مگر سفره نمی اندازند که محتویاتش را بخورند؟ آخر سفره ای که نشود چیزی از آن را خورد چه فایده ای دارد؟ برای همین هم کلا اینطور بوده که تا قبل سیزده نصف سفره هفت سین را میخورده ام،که غیر از سیب و سمنو و سنجد شامل شیرینی و گز و شکلات و اینجورچیزها هم میشود. البته سین های دیگری هست که میتوان جایگزین سین های از دست رفته کرد.مثلا یکسال که سین های سفره مادرم را خوردم جایش ساعت گذاشته بودم وسط سفره و البته خود سفره هم که حساب است. البته میتوان از سی دی و ساک و سوئیچ و اگر هم ساناز یا سپهر نامی هست، استفاده کرد. اما از وقتی با فاطمه سفره هفت سین خودمان را میچینیم فاطمه از هرچیزی یک قلم اضافه تر هم میگیرد و ب

آلودگی هوا


وقتی طبق آمار رسمی هجده ارگان رسمی مملکت مسئولیت رفع آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آنرا بر عهده دارند،
یعنی اوج بروکراسی و ایجاد فرصت برای انداختن تقصیر به گردن دیگری انداختن و هر روز هوای کثیف تر و آلوده تر و هر روز مرگ نزدیک تر...

م ی م ش ی ن     بهمن 95 :منبع . http://mimshin90.blog.ir/rss

سفره هفت سین های تحریف شده


سفره هفت سین اصلی متشکل از سبزه و سیب و سنجد و سماق و سمنو و سرکه و سیر هست.همه‌ی این سین ها از سالم ترین خوراکی های ممکنه برای انسان هستند و دو مورد آن‌ها یعنی سیر و سرکه خواص دارویی دارند. سمنو که بهترین غذا و از غذاهای انبیاء به شمار میاد، کم کم داره تبدیل به یک فانتزی شب عید میشه. 
و امّا اون چیزی که عجیبه، جا افتادن سکّه به عنوان نماد ثروت و رزق در سفره های هفت سین هست که برای من غیرقابل تحمّله. من نمیدونم حرص زدن مردم برای پول درآوردن حاصل این بدعت شنیعه یا برعکس.
حذف سرکه و سیر هم که کاملا اسرائیلیه. البته سنجد و سیر هم غذاهای دارویی هستند و هرکدام حذف شوند، بد است.
البته ما نباید وحشت کنیم اگر در زمان تحویل سال، توی سفره‌مان بعضی از این سین‌ها را نتوانستیم جور کنیم. باید زمانی وحشت کنیم که این سین ها از سبد غذایی‌مان حذف شود.
:منبع . http://manplus.blog.ir/rss

سفره هفت سین های تحریف شده


سفره هفت سین اصلی متشکل از سبزه و سیب و سنجد و سماق و سمنو و سرکه و سیر هست.همه‌ی این سین ها از سالم ترین خوراکی های ممکنه برای انسان هستند و دو مورد آن‌ها یعنی سیر و سرکه خواص دارویی دارند. سمنو که بهترین غذا و از غذاهای انبیاء به شمار میاد، کم کم داره تبدیل به یک فانتزی شب عید میشه. 
و امّا اون چیزی که عجیبه، جا افتادن سکّه به عنوان نماد ثروت و رزق در سفره های هفت سین هست که برای من غیرقابل تحمّله. من نمیدونم حرص زدن مردم برای پول درآوردن حاصل این بدعت شنیعه یا برعکس.
حذف سرکه و سیر هم که کاملا اسرائیلیه. البته سنجد و سیر هم غذاهای دارویی هستند و هرکدام حذف شوند، بد است.
البته ما نباید وحشت کنیم اگر در زمان تحویل سال، توی سفره‌مان بعضی از این سین‌ها را نتوانستیم جور کنیم. باید زمانی وحشت کنیم که این سین ها از سبد غذایی‌مان حذف شود.
:منبع . http://manplus.blog.ir/rss

سفره هفت سین های تحریف شده


سفره هفت سین اصلی متشکل از سبزه و سیب و سنجد و سماق و سمنو و سرکه و سیر هست.همه‌ی این سین ها از سالم ترین خوراکی های ممکنه برای انسان هستند و دو مورد آن‌ها یعنی سیر و سرکه خواص دارویی دارند. سمنو که بهترین غذا و از غذاهای انبیاء به شمار میاد، کم کم داره تبدیل به یک فانتزی شب عید میشه. 
و امّا اون چیزی که عجیبه، جا افتادن سکّه به عنوان نماد ثروت و رزق در سفره های هفت سین هست که برای من غیرقابل تحمّله. من نمیدونم حرص زدن مردم برای پول درآوردن حاصل این بدعت شنیعه یا برعکس.
حذف سرکه و سیر هم که کاملا اسرائیلیه. البته سنجد و سیر هم غذاهای دارویی هستند و هرکدام حذف شوند، بد است.
البته ما نباید وحشت کنیم اگر در زمان تحویل سال، توی سفره‌مان بعضی از این سین‌ها را نتوانستیم جور کنیم. باید زمانی وحشت کنیم که این سین ها از سبد غذایی‌مان حذف شود.
:منبع . http://manplus.blog.ir/rss

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان


دانلود مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان

مقدمه:
میـهـمانـی دادن و میـهـمـانـی رفـتـن
نـیـز بـه نوبه خود واجد آداب و اصول اساسی است که می بایست به دقت رعایت
گـردند تـا اوقــات مــفـرح، بــی خطر و بیاد ماندنی هم برای میزبان و هم
میهمانان فراهم آید. سفره آرایی و تزئین مواد غذایی از دیر باز در آیین و
فرهنگ ما وجود داشته و ایرانیان در جشن ها و مراسم گوناگون سفره می
انداختند . در این سفره ها از تزئینات مختلف استفاده می کردند و مواد
خوراکی متناسب با آن مراسم را در سفره قرار می دادند.الماس فایل مقاله سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهانتعداد
صفحات : 11. قابل ویرایش. دارای مقدمه + چکیده + منابع. بخشی از مقاله :
برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اصل اول در ...سبک های مختلف پذیرایی و سفره آرایی در جهان درس سفره آرایی ... - خانهف

دوستی یک ماهه


واسه سفره ی هفت سین توی باغ ...برای شب عردسی خریدمشون ...
عروسی خواهر اولم 25 اسفند و دومی 26 اسفنده ...
واسه هردشون توی خونه سفره هفت سین انداختیم توی تالار سفره عقد.. 
...اینم از 13 یا 14 اسفند باهام دوست شده:)
دوتا بودن یکیش مرد ...
اسم اینو گذاشتم شروین:/
طبق معایناتم جنسیتش ماده س:)
ولی خب اسمش شروینه
چیزایی ک تا الان دادم خورده:توت ،هندونه،سیب،نون و برنج
البته ی وقت شما نرید یه قاش هندونه بندازین توی تنگ ماهی ..من یه تیکه کوچیک 1 پنجمه اندازه دهنش بهش میدم :/ :منبع . http://routine-life.blog.ir/rss

دوستی یک ماهه


واسه سفره ی هفت سین توی باغ ...برای شب عردسی خریدمشون ...
عروسی خواهر اولم 25 اسفند و دومی 26 اسفنده ...
واسه هردشون توی خونه سفره هفت سین انداختیم توی تالار سفره عقد.. 
...اینم از 13 یا 14 اسفند باهام دوست شده:)
دوتا بودن یکیش مرد ...
اسم اینو گذاشتم شروین:/
طبق معایناتم جنسیتش ماده س:)
ولی خب اسمش شروینه
چیزایی ک تا الان دادم خورده:توت ،هندونه،سیب،نون و برنج
البته ی وقت شما نرید یه قاش هندونه بندازین توی تنگ ماهی ..من یه تیکه کوچیک 1 پنجمه اندازه دهنش بهش میدم :/ :منبع . http://routine-life.blog.ir/rss

فیلم آموزشی طراحی ، چیدمان و تزیین سفره عقد


سفره عقد یکی از سفره‌های سنتی
ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر
سر آن می‌نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌دهند. سفره عقد در اکثر شهرهای
ایران رواج دارد و در آن شش ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی
برای عروس داماد است.اجزای سفره عقد به گواهی تاریخ یکی از رسوم و گزینش
های پیشینیان است که بی حکمت و بی دلیل نبوده است. در واقع گستردن بساط عقد
پیش از عروس و داماد نوعی کارت تبریک گویا با آرزوی سعادت برای زوج جوان
بود . با این هدف و به این مضمون هر ترکیب و ماده ای که در این سفره به کار
می رفت ، معنایی ویژه و زیبا در خود داشت . شاید امروز بیشتر عروس و داماد
ها و اطرافیان آنها ندانند که معنای ترکیب سفره عقد چیست و در اساس به چه
منظور ی گسترده می شود . یعنی از یک رسم پر معنای دیرین فقط صورت ظاهری آن
حفظ شده و به جا مانده است .
خیلی از ما دو

فیلم آموزشی طراحی ، چیدمان و تزیین سفره عقد


سفره عقد یکی از سفره‌های سنتی
ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر
سر آن می‌نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌دهند. سفره عقد در اکثر شهرهای
ایران رواج دارد و در آن شش ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی
برای عروس داماد است.اجزای سفره عقد به گواهی تاریخ یکی از رسوم و گزینش
های پیشینیان است که بی حکمت و بی دلیل نبوده است. در واقع گستردن بساط عقد
پیش از عروس و داماد نوعی کارت تبریک گویا با آرزوی سعادت برای زوج جوان
بود . با این هدف و به این مضمون هر ترکیب و ماده ای که در این سفره به کار
می رفت ، معنایی ویژه و زیبا در خود داشت . شاید امروز بیشتر عروس و داماد
ها و اطرافیان آنها ندانند که معنای ترکیب سفره عقد چیست و در اساس به چه
منظور ی گسترده می شود . یعنی از یک رسم پر معنای دیرین فقط صورت ظاهری آن
حفظ شده و به جا مانده است .
خیلی از ما دو

ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در منزل با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خانه فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با شمع زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خانه با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جد

ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در منزل با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خانه فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با شمع زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خانه با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جد

ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در منزل با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خانه فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با شمع زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خانه با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جد

ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در منزل با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خانه فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با شمع زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خانه با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جد

ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017


ژورنال انواع مدل تزیین سفره عقد عروس و لیست وسایل لازم 96 و 2017
لوازم سفره عقد
معمولا در کشور ما سفره عقد متشکل از قرآن کریم ، آینه و شمعدان ، جا نماز ، نبات ، نقل ، سکه ، تخم مرغ ، گردو ، نان و پنیر سبزی ،گل ، شیرینی ، میوه ، عسل ، جا حلقه ای ، اسپند ، کله قند ، ادویه ، برنج ، گندم ، نمک و ترمه است . البته در همه جا تمام این وسایل را داخل سفره عقد قرار نمی دهند و در اکثر مواقع سفره عقد متشکل از برخی از وسایلی است که ذکر شد.

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در منزل با سبکی شاعرانه و فوق العاده زیبا

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خانه فوق العاده جذاب و زیبا با طرحی فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد با شمع زیبا با میوه آرایی و شمع های فانتزی

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد در خانه با مجسمه های شیک و پارچه های ساتن

عکس جدید مدل تزیین سفره عقد ساده در خارج از منزل و در محوطه باز چمن

عکس جد

چنگ نیندازید


کوچک که بودم والدین به جانم غر می‌زدند، و گاهی هنوز هم می‌زنند، و حالا که بزرگ‌تر شدم دوستانم (می‌گویم دوست، شما بخوانید آشنا و اطرافیان. دوست کجا بود!). اخلاق‌ و ویژگی‌های مسخره‌ام را به یادم می‌آورند. نمی‌گویم "همینیه که هست!!"، البته که هست!، ولی من به همین راضی نیستم و تلاشم را می‌کنم. ولی ای‌کاش یا بپذیریم و بمانیم یا نپذیریم و برویم. پذیرفتن و ماندن و غر زدن خوب نیست. چنگ انداختن به صورت آدم خوب نیست. رفتن درد کمتری دارد تا چنگ انداختن. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

چنگ نیندازید


کوچک که بودم والدین به جانم غر می‌زدند، و گاهی هنوز هم می‌زنند، و حالا که بزرگ‌تر شدم دوستانم (می‌گویم دوست، شما بخوانید آشنا و اطرافیان. دوست کجا بود!). اخلاق‌ و ویژگی‌های مسخره‌ام را به یادم می‌آورند. نمی‌گویم "همینیه که هست!!"، البته که هست!، ولی من به همین راضی نیستم و تلاشم را می‌کنم. ولی ای‌کاش یا بپذیریم و بمانیم یا نپذیریم و برویم. پذیرفتن و ماندن و غر زدن خوب نیست. چنگ انداختن به صورت آدم خوب نیست. رفتن درد کمتری دارد تا چنگ انداختن. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

چنگ نیندازید


کوچک که بودم والدین به جانم غر می‌زدند، و گاهی هنوز هم می‌زنند، و حالا که بزرگ‌تر شدم دوستانم (می‌گویم دوست، شما بخوانید آشنا و اطرافیان. دوست کجا بود!). اخلاق‌ و ویژگی‌های مسخره‌ام را به یادم می‌آورند. نمی‌گویم "همینیه که هست!!"، البته که هست!، ولی من به همین راضی نیستم و تلاشم را می‌کنم. ولی ای‌کاش یا بپذیریم و بمانیم یا نپذیریم و برویم. پذیرفتن و ماندن و غر زدن خوب نیست. چنگ انداختن به صورت آدم خوب نیست. رفتن درد کمتری دارد تا چنگ انداختن. :منبع . http://aleme-n.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

سال تحویل من


یه سفره ی خعلی باحال ب سلیقه خودم چیدم ...
خواستم شمعا رو روشن کنم زنه نفهم گفت ک میریزه رو سفره گفتم ...نمیریزه سال تحویل بشه خاموشش میکنم ...جنده لج کرد پلاستیک بزار زیرش میگم زشت میشه سفره میخوام عکس بگیرم ...
اعصابمو خورد کرد منم شمعو خاموش کردم ...
گفت شمع خاموش چ فایده داره ...
گفتم ک فایده ش اینه صدات تو سرم نباشه ..
گوشیمو ور داشتم دو تا سلفی بگیرم تا سال تحویل میشه محکم کوبید تو دهنم ....
خون جلو چشامو گرفت تا میخورد زدمش ...تا بفهمه دستش نباید لق باشه
جلو مهمونا هزار بار میخواست منو بزنه فقط فرار کردم ...
خلاصه ..پاشدم از تو ی حال اومدم ..توی انباری ...
و سال تحویل شد ...
ریدم بهت 96 ک اینجوری شروع شدے☺
عیدتون مبارک
:منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

Be worry Im not fine


نگو که نمیدونی من وقتی حالم بده مدام میپرسم خوبی؟
بلکه بگی اره و تو چطوری؟و منم سفره دلمو پهن کنم..تا صبح دورش بشینیم اشک بریزیمو و ماست و خرما بخوریم بعدش همونطور تا ارنج انگشتمونو بکنیم تو حلقمون و از اخرین قطره های ماست لذت ببریم بعدش اروم اروم دست از غذا میکشیم و نزدیک خنده هامون یادمون میاد که چی شده و دوباره پای همون سفره میزنیم زیر گریه.. :منبع . http://canislupus.blog.ir/rss

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ایرانی
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ایرانی
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ایرانی
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ایرانی
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها

جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان


جدیدترین سفره عقد ایرانی شیک مدرن و سنتی + مدل تزیین چیدمان
 
 
سفره عق یکی از سفره‌ های سنتی ایرانی است که در مراسم عقد و یا هنگام عروسی پهن می‌شود و عروس و داماد بر سر آن می‌ نشینند و به خطبه عقد گوش فرا می‌ دهند
 
اجزای سفره عقد
 
سفره عقد در اکثر شهرهای ایران رواج دارد
 
در سفره عقد شش
ظرف که هرکدام محتوی چیزی است که بیانگر آرزویی برای عروس داماد است، قرار
دارد این ظروف معمولاً شامل : گردو، بادام، فندق، نان و نبات و تخم مرغ
می‌ باشند
 
در میان اینها ظرف هایی از شیرینی و نان پنیر
وسبزی، جام هایی از عسل و ماست که کنایه‌ ای از شیرینی و ترشی در کنار هم
در زندگی مشترک می‌ باشند قرار دارد، تخم مرغ نمادی است برای باروری و زایش
اولاد توسط عروس ون ان نمادی برای برکت ورزق و رورزی است نبات برای شیرین
کامی و …
 
  گالری مدل جدیدترین سفره عقد ایرانی
  مدرن ترین و زیباترین مدل چیدمان سفره ها


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »