بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
صدقه چیست؟


"صدقه" چیزی است که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مثل زکات، ولی در اصل صدقه در امر مستحب و زکات در امر واجب گفته می‌شود.[1] در دین اسلام همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را "تصدّق" و مال داده شده را
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

صدقه چیست؟


"صدقه" چیزی است که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مثل زکات، ولی در اصل صدقه در امر مستحب و زکات در امر واجب گفته می‌شود.[1] در دین اسلام همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را "تصدّق" و مال داده شده را
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

صدقه چیست؟


"صدقه" چیزی است که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مثل زکات، ولی در اصل صدقه در امر مستحب و زکات در امر واجب گفته می‌شود.[1] در دین اسلام همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را "تصدّق" و مال داده شده را
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

صدقه چیست؟


"صدقه" چیزی است که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مثل زکات، ولی در اصل صدقه در امر مستحب و زکات در امر واجب گفته می‌شود.[1] در دین اسلام همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را "تصدّق" و مال داده شده را
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

صدقه چیست؟


"صدقه" چیزی است که انسان آن را به قصد قربت از مالش خارج می‌کند مثل زکات، ولی در اصل صدقه در امر مستحب و زکات در امر واجب گفته می‌شود.[1] در دین اسلام همان گونه که کسب درآمد از هر راهی مجاز نیست، خرج کردن مال نیز در هر راهی درست نیست، یکی از نیکوترین راه‌های مورد تأیید اسلام برای صرف مال، صدقه دادن آن در راه خداست، دادن مال در راه خدا را "تصدّق" و مال داده شده را
ادامه مطلب :منبع . http://barsahelmarefat.blog.ir/rss

اقسام صدقه


حضرت رسول (ص) فرمودند: صدقه بر پنج قسم است
اول و آن صدقه ای است که به فقراء و مساکین دهند که تندرست باشند که یک برابر حساب می شود
دوم و آن صدقه ای است که به درویش  وبینوا یا مریض علت دار دهندکه  یکی به هفتاد برابر حساب می شود
سوم وآن صدقه ای است که به فقیر و بینوای وابسته خویش دهند یکی به هفتصد برابر حساب می شود
چهارم وآن صدقه ای است که به عالم و دانشمند صالح پرهیزکار دهند یکی به هفت هزاربرابر حساب می شود
پنجم وآن صدقه ای است که به فقیران عیال وار و ضعیفان بی کس وکار دهند یکی به هفتصد هزار برابر حساب می شود.
برگرفته از کتاب جامع التمثیل نوشته محمدجبله رودی صفحه ی 272 :منبع . http://sabzevartvto.blog.ir/rss

اقسام صدقه


حضرت رسول (ص) فرمودند: صدقه بر پنج قسم است
اول و آن صدقه ای است که به فقراء و مساکین دهند که تندرست باشند که یک برابر حساب می شود
دوم و آن صدقه ای است که به درویش  وبینوا یا مریض علت دار دهندکه  یکی به هفتاد برابر حساب می شود
سوم وآن صدقه ای است که به فقیر و بینوای وابسته خویش دهند یکی به هفتصد برابر حساب می شود
چهارم وآن صدقه ای است که به عالم و دانشمند صالح پرهیزکار دهند یکی به هفت هزاربرابر حساب می شود
پنجم وآن صدقه ای است که به فقیران عیال وار و ضعیفان بی کس وکار دهند یکی به هفتصد هزار برابر حساب می شود.
برگرفته از کتاب جامع التمثیل نوشته محمدجبله رودی صفحه ی 272 :منبع . http://sabzevartvto.blog.ir/rss

اقسام صدقه


حضرت رسول (ص) فرمودند: صدقه بر پنج قسم است
اول و آن صدقه ای است که به فقراء و مساکین دهند که تندرست باشند که یک برابر حساب می شود
دوم و آن صدقه ای است که به درویش  وبینوا یا مریض علت دار دهندکه  یکی به هفتاد برابر حساب می شود
سوم وآن صدقه ای است که به فقیر و بینوای وابسته خویش دهند یکی به هفتصد برابر حساب می شود
چهارم وآن صدقه ای است که به عالم و دانشمند صالح پرهیزکار دهند یکی به هفت هزاربرابر حساب می شود
پنجم وآن صدقه ای است که به فقیران عیال وار و ضعیفان بی کس وکار دهند یکی به هفتصد هزار برابر حساب می شود.
برگرفته از کتاب جامع التمثیل نوشته محمدجبله رودی صفحه ی 272 :منبع . http://sabzevartvto.blog.ir/rss

اقسام صدقه


حضرت رسول (ص) فرمودند: صدقه بر پنج قسم است
اول و آن صدقه ای است که به فقراء و مساکین دهند که تندرست باشند که یک برابر حساب می شود
دوم و آن صدقه ای است که به درویش  وبینوا یا مریض علت دار دهندکه  یکی به هفتاد برابر حساب می شود
سوم وآن صدقه ای است که به فقیر و بینوای وابسته خویش دهند یکی به هفتصد برابر حساب می شود
چهارم وآن صدقه ای است که به عالم و دانشمند صالح پرهیزکار دهند یکی به هفت هزاربرابر حساب می شود
پنجم وآن صدقه ای است که به فقیران عیال وار و ضعیفان بی کس وکار دهند یکی به هفتصد هزار برابر حساب می شود.
برگرفته از کتاب جامع التمثیل نوشته محمدجبله رودی صفحه ی 272 :منبع . http://sabzevartvto.blog.ir/rss

به عزرائیل جان نمی‌دهد


همیشه مخفیانه صدقه می‌دهد آنقدر مخفیانه که اطرافیانش می‌گویند: «بس که خسیس است خیر او به کسی نمی‌رسد» یا «به عزرائیل جان نمی‌دهد». 
باید بدانیم که توصیه شده صدقه مخفیانه داده شود؛ چون هم از شبهه‌ی ریا دور است و هم به حفظ آبروی صدقه گیرنده کمک می‌کند. ولی در جاهایی بر مخفی بودن صدقه تأکید نشده؛ مثلاً در صدقات واجب مثل خمس و زکات و فطریه بهتر است آشکارا داده شود یا برای اینکه به خسیس بودن متهم نشویم و مانند آن، بهتر است صدقه علنی داده شود. :منبع . http://feghozendegi.blog.ir/rss

روش پرداخت خمس


برخے از مردم خمس را به صورت مخفے مےدهند تا مثلا ریا نشود!در حالے که بهتر است صدقات واجب مثل خمس یا فطریه را علنی پرداخت کرد. آیت‌الله‌ العظمے خامنه‌ای:در صدقات واجب، مثل خمس، زکات، فطریه، علنی دادن صدقه افضل است.رساله آموزشے، بخش صدقه :منبع . http://ahkamz.blog.ir/rss

روش پرداخت خمس


برخے از مردم خمس را به صورت مخفے مےدهند تا مثلا ریا نشود!در حالے که بهتر است صدقات واجب مثل خمس یا فطریه را علنی پرداخت کرد. آیت‌الله‌ العظمے خامنه‌ای:در صدقات واجب، مثل خمس، زکات، فطریه، علنی دادن صدقه افضل است.رساله آموزشے، بخش صدقه :منبع . http://ahkamz.blog.ir/rss

217


نامرد بود ! زیر عکسش کامنت گذاشته بود قربون صدقه ش رفت ، دوست هم جنسش بود ، ولی نامرد بود ! ًزیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

217


نامرد بود ! زیر عکسش کامنت گذاشته بود قربون صدقه ش رفت ، دوست هم جنسش بود ، ولی نامرد بود ! ًزیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

217


نامرد بود ! زیر عکسش کامنت گذاشته بود قربون صدقه ش رفت ، دوست هم جنسش بود ، ولی نامرد بود ! ًزیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

217


نامرد بود ! زیر عکسش کامنت گذاشته بود قربون صدقه ش رفت ، دوست هم جنسش بود ، ولی نامرد بود ! ًزیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

217


نامرد بود ! زیر عکسش کامنت گذاشته بود قربون صدقه ش رفت ، دوست هم جنسش بود ، ولی نامرد بود ! ًزیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

217


نامرد بود ! زیر عکسش کامنت گذاشته بود قربون صدقه ش رفت ، دوست هم جنسش بود ، ولی نامرد بود ! ًزیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

صدقه!!


پسرک روی چمن ها دراز کشید.
از صبح کسی گلی از او نخریده بود.
نگاهی به صندوق کنارش انداخت که روی آن نوشته بود صدقه، روزی را زیاد می کند؛ اما توی جیب هایش حتی یک ریال هم نبود.
صدایی او را به خود آورد.
صدای دختر کوچکی بود:
- آقا، برای تولد مادرم یه شاخه گل می خوام، پول ندارما!
پسرک نگاهی به صندوق انداخت و شاخه گلی را به طرف دخترک گرفت.
دقایقی گذشت.
اتومبیل آخرین مدلی کنار پایش ترمز کرد.
- آهای پسر! یبا اینجا، همه گل هاتو می خرم.
کانال تلگرام
گیلاس :منبع . http://storyhome.blog.ir/rss

صدقه!!


پسرک روی چمن ها دراز کشید.
از صبح کسی گلی از او نخریده بود.
نگاهی به صندوق کنارش انداخت که روی آن نوشته بود صدقه، روزی را زیاد می کند؛ اما توی جیب هایش حتی یک ریال هم نبود.
صدایی او را به خود آورد.
صدای دختر کوچکی بود:
- آقا، برای تولد مادرم یه شاخه گل می خوام، پول ندارما!
پسرک نگاهی به صندوق انداخت و شاخه گلی را به طرف دخترک گرفت.
دقایقی گذشت.
اتومبیل آخرین مدلی کنار پایش ترمز کرد.
- آهای پسر! یبا اینجا، همه گل هاتو می خرم.
کانال تلگرام
گیلاس :منبع . http://storyhome.blog.ir/rss

صدقه!!


پسرک روی چمن ها دراز کشید.
از صبح کسی گلی از او نخریده بود.
نگاهی به صندوق کنارش انداخت که روی آن نوشته بود صدقه، روزی را زیاد می کند؛ اما توی جیب هایش حتی یک ریال هم نبود.
صدایی او را به خود آورد.
صدای دختر کوچکی بود:
- آقا، برای تولد مادرم یه شاخه گل می خوام، پول ندارما!
پسرک نگاهی به صندوق انداخت و شاخه گلی را به طرف دخترک گرفت.
دقایقی گذشت.
اتومبیل آخرین مدلی کنار پایش ترمز کرد.
- آهای پسر! یبا اینجا، همه گل هاتو می خرم.
کانال تلگرام
گیلاس :منبع . http://storyhome.blog.ir/rss

شاتل جان، صدقه میدهی؟!


نمیدونم شاتل به بی پولی خورده یا چی ولی اوضاعش مناسب نیست زیاد! قشنگ مشخصه! اوایل که یه سری طرح های ویژه میذاشت بسته های ترافیکش رو با تخفیف های خیلی خوب به مشتری ها میداد، حتی یکی دو بار گمونم 70% یا 80%  تخفیف زده بود. مطمئنم کلی مردم خرید کردن، چون خود بنده دوتا 100 گیگ فقط ازشون خریدم. بعدش اومدن نصف قیمت کردن، باز مردم خریدن ، بعد از یه مدت  40% تخفیف ،الانم که با 20% تخفیف گذاشتن، انگار دارن صدقه میدن. 
یه مدت هم اومدن گفتن روزای تعطیل 5 گیگ ترافیک میدیم 2700 تومن، که اونم بعد از یه مدت برداشتن. البته مال خودشه تخفیف نده اصلا، ولی وقتی اونجوری شروع میکنه و یه اینجوری ختم میکنه آدم یه جوری میشه! نمیشه؟ والا 20% تخفیف اونقدارم ویژه نیست که کسی بخواد وسوسه بشه مثلا 100 گیگ ترافیک بخره. دیگه خود دانید. ولی سیاست درست درمونی رو انتخاب کنید! :منبع . http://ashouri.blog.ir/rss

شاتل جان، صدقه میدهی؟!


نمیدونم شاتل به بی پولی خورده یا چی ولی اوضاعش مناسب نیست زیاد! قشنگ مشخصه! اوایل که یه سری طرح های ویژه میذاشت بسته های ترافیکش رو با تخفیف های خیلی خوب به مشتری ها میداد، حتی یکی دو بار گمونم 70% یا 80%  تخفیف زده بود. مطمئنم کلی مردم خرید کردن، چون خود بنده دوتا 100 گیگ فقط ازشون خریدم. بعدش اومدن نصف قیمت کردن، باز مردم خریدن ، بعد از یه مدت  40% تخفیف ،الانم که با 20% تخفیف گذاشتن، انگار دارن صدقه میدن. 
یه مدت هم اومدن گفتن روزای تعطیل 5 گیگ ترافیک میدیم 2700 تومن، که اونم بعد از یه مدت برداشتن. البته مال خودشه تخفیف نده اصلا، ولی وقتی اونجوری شروع میکنه و یه اینجوری ختم میکنه آدم یه جوری میشه! نمیشه؟ والا 20% تخفیف اونقدارم ویژه نیست که کسی بخواد وسوسه بشه مثلا 100 گیگ ترافیک بخره. دیگه خود دانید. ولی سیاست درست درمونی رو انتخاب کنید! :منبع . http://ashouri.blog.ir/rss

شاتل جان، صدقه میدهی؟!


نمیدونم شاتل به بی پولی خورده یا چی ولی اوضاعش مناسب نیست زیاد! قشنگ مشخصه! اوایل که یه سری طرح های ویژه میذاشت بسته های ترافیکش رو با تخفیف های خیلی خوب به مشتری ها میداد، حتی یکی دو بار گمونم 70% یا 80%  تخفیف زده بود. مطمئنم کلی مردم خرید کردن، چون خود بنده دوتا 100 گیگ فقط ازشون خریدم. بعدش اومدن نصف قیمت کردن، باز مردم خریدن ، بعد از یه مدت  40% تخفیف ،الانم که با 20% تخفیف گذاشتن، انگار دارن صدقه میدن. 
یه مدت هم اومدن گفتن روزای تعطیل 5 گیگ ترافیک میدیم 2700 تومن، که اونم بعد از یه مدت برداشتن. البته مال خودشه تخفیف نده اصلا، ولی وقتی اونجوری شروع میکنه و یه اینجوری ختم میکنه آدم یه جوری میشه! نمیشه؟ والا 20% تخفیف اونقدارم ویژه نیست که کسی بخواد وسوسه بشه مثلا 100 گیگ ترافیک بخره. دیگه خود دانید. ولی سیاست درست درمونی رو انتخاب کنید! :منبع . http://ashouri.blog.ir/rss

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح


شرح حدیث - ضرورت توجه به صدقه و تربیت فرزند صالح
#بیان_و_تفسیر_روایات 18#محتوای_تبلیغی#مقام_معظم_رهبری

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
الحمدلله رب العالمین

دریافت فیلم جلسه
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30427/13940221_5302.3gp
عنِ الصّادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ علیهِماالسّلام قالْ لَیسَ یَتْبَعُ الرَّجُلَ بعدَ موتِهِ مِنَ الاَجر اِلّا ثَلاثَ خِصال (۱)
وقتی که دست ما از این دنیا که دار عمل است کوتاه شد، هیچ اجری نمی‌توانیم
برای خودمان دست‌وپا کنیم و تدارک ببینیم مگر از سه ناحیه؛ که این هم
البته مربوط می‌شود به قبل [از مرگ]، باز به همین نشئه‌ی دنیایی؛ لکن خب
اجری است که جریان دارد؛
این روایت معروفی است؛
«الا ثلاث خصال» مگر از سه کار، از سه خصلت، از سه امر، که اجر از اینها می‌رسد به انسان بعد از مرگ.

صَدَقَةٌ أجْراها فى حَیاتِه فَهِىَ تَجرى بَعدِ موتِه
[اول] صدقه‌ی جاریه؛ [صدقه‌ای که د

شجره طیبه


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

شجره طیبه


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

شجره طیبه


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

شجره طیبه(رشوه.. کفر)


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

شجره طیبه(رشوه.. کفر)


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

شجره طیبه(رشوه.. کفر)


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

شجره طیبه(رشوه.. کفر)


پیامبر(ص):هدیه گرفتن امیرنارواست ورشوه گرفتن قاضی کفراست.   نهج الفصاحه
پیامبر(ص): (درنامه ای به مالک) بدترین وزیران وکارگزاران تو کسانی اند که نظام باطل گذشته وزیر بوده اندودر گناهان آنان دست داشته اند.      نامه ۵۳ نهج البلاغه
پیامبر(ص): بهترین چیزی که به مرد داده اند خوی نیک است وبدترین چیزی که به مرد داده اند سیرت بد است درصورت نیک.
پیامبر(ص): حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون اوست.
پیامبر(ص): سه چیزاست که درباره آن قسم میخورم ؛ هیچ وقت مال از صدقه کاهش نگیرد پس صدقه دهیدوهیچ کس ستمی راکه براو رفته است نبخشد مگرآنکه خداوند عزت اورا بیفزاید پس ببخشید تا خداوند عزت شمارا بیفزاید وهیچ کس در سوال (گدایی) رابرخود نگشایدوتن به سؤال ندهدمگرآنکه خداونددرفقر رابراو بگشاید.
پیامبر(ص): زن رابرای چهارچیز گیرند؛ مال وثروت و جمال ودین . توزن دیندار بجوی.   
              95/11/27 :منبع . http://ahadi

مهربون :)


و از آنچه روزى شما گردانیده‏ ایم انفاق کنید پیش از آنکه یکى از شما را مرگ فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا تا مدتى بیشتر [اجل] مرا به تاخیر نینداختى تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم   منافقون/10
اگه دوستت بگه مثلا از اون کتاب هایی که بهت دادم یه دونه شو بده به فلانی روت میشه بگی نمیدم؟
خب قصه انفاقم همینطوریه دیگه!
+مهربون باشیم،خواهش میکنم.. :منبع . http://safir70.blog.ir/rss

416


موقع شات داون کردن سیستم از عکس دردونه ی بک گراند خداحافظی میکنم، و قربون صدقه دردونه میرممیگه: برا منه یا اون دردونه (عکسش)، میگم برا توه عزیزم، و آروم میگم: اون دردونه که به تاریخ پیوست:(و میرم تو فکرکاش تاریخ قشنگی بسازیم :منبع . http://i-in-mirror.blog.ir/rss

416


موقع شات داون کردن سیستم از عکس دردونه ی بک گراند خداحافظی میکنم، و قربون صدقه دردونه میرممیگه: برا منه یا اون دردونه (عکسش)، میگم برا توه عزیزم، و آروم میگم: اون دردونه که به تاریخ پیوست:(و میرم تو فکرکاش تاریخ قشنگی بسازیم :منبع . http://i-in-mirror.blog.ir/rss

416


موقع شات داون کردن سیستم از عکس دردونه ی بک گراند خداحافظی میکنم، و قربون صدقه دردونه میرممیگه: برا منه یا اون دردونه (عکسش)، میگم برا توه عزیزم، و آروم میگم: اون دردونه که به تاریخ پیوست:(و میرم تو فکرکاش تاریخ قشنگی بسازیم :منبع . http://i-in-mirror.blog.ir/rss

تصمیم:)


دارم سعی میکنم تا چیزی رو از ته دل حس نکنم از رو هیچان به زبون نیارم.
چون خودم حالم به هم میخوره از قربون صدقه رفتنای الکی.
و میترسم از اینکه کسی به این محبتای هیجانیم تکیه کنه...
نمیخام کلمات ارزششونو از دست بدن...
نمیخام "دوستت دارم" گفتن عادت بشه...
باید رو خودم کار کنم...
:منبع . http://frozen-fire.blog.ir/rss

197


نامرد بود ! زیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

206


نامرد بود ! زیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

206


نامرد بود ! زیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

206


نامرد بود ! زیر پست کامــنـتـش رو جواب دادم : خیلی نامردی : یکبار دوبار سه بار چهار بار جواب داد : چرا ؟ چیکارکردم ؟ : جوابش رو ندادم ، نامرد بود ! نامردی که فقط به خیانت و پشت پا زدن و اینها نیست ! گاهی وقتی معشوق کسی عکس خودش را بگذارد و شما جلوی چشم عاشق اش مدام قربان صدقه ی معشوقه اس بروید نامردی ست ! حالا اگر از هم جدا هم شده باشند نامردی تر است ! نامرد نباشید ! :منبع . http://imimech.blog.ir/rss

بیاااا...


امروز شهر لباس سفیدش را به تن کرده...
چقدر به او می آید...پ.ن:میشه یه جوری بیایی که مدارس تعطیل بشن؟؟
پ.ن:یه عشق پیدا کردم...
پ.ن:یه عشق که میشه باهاش حرف زد...
پ.ن:یه عشق که میشه صبح تاشب قربون صدقه اش بری...
پ.ن:یه عشق که حتی اگه ....هم بدی جواب نمیده...
پ.ن:عشقی که من براش هر کاری میکنم...
پ.ن:عشقی که زندگیمو متحول کرد...
پ.ن:دوستت دارم...
:منبع . http://jojogoli.blog.ir/rss

بیاااا...


امروز شهر لباس سفیدش را به تن کرده...
چقدر به او می آید...پ.ن:میشه یه جوری بیایی که مدارس تعطیل بشن؟؟
پ.ن:یه عشق پیدا کردم...
پ.ن:یه عشق که میشه باهاش حرف زد...
پ.ن:یه عشق که میشه صبح تاشب قربون صدقه اش بری...
پ.ن:یه عشق که حتی اگه ....هم بدی جواب نمیده...
پ.ن:عشقی که من براش هر کاری میکنم...
پ.ن:عشقی که زندگیمو متحول کرد...
پ.ن:دوستت دارم...
:منبع . http://jojogoli.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »