بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
نسب حضرت عبدالعظیم (ع)


پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام نسب حضرت عبدالعظیم حسنی به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام می رسد بدین طریق : عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب عليه السّلام گرچه قبل از این قسمتی از شرح حال فرزندان و فرزند زادگان حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام را که بعضی از آنان پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام بودند از نظر خوانندگان عزیز گذراندیم ، ولی در عین حال در اینجا به مناسبت شرح حال حضرت عبدالعظیم عليه السّلام شرح حال پدران آن حضرت را به نحو مفصل تری به عرض خوانندگان محترم می رسانیم . ?
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

نسب حضرت عبدالعظیم (ع)


پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام نسب حضرت عبدالعظیم حسنی به چهار واسطه به حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام می رسد بدین طریق : عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب عليه السّلام گرچه قبل از این قسمتی از شرح حال فرزندان و فرزند زادگان حضرت امام حسن مجتبی عليه السّلام را که بعضی از آنان پدران حضرت عبدالعظیم عليه السّلام بودند از نظر خوانندگان عزیز گذراندیم ، ولی در عین حال در اینجا به مناسبت شرح حال حضرت عبدالعظیم عليه السّلام شرح حال پدران آن حضرت را به نحو مفصل تری به عرض خوانندگان محترم می رسانیم . ?
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

جعفر طیار کیست؟_منهاج الرضا


سوال:
جعفر طیار کیست؟
پاسخ:
جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب مشهور به جعفر طیار و ذوالجناحین، سومین فرزند ابوطالب، پسرعموی پیامبراکرم(صلی الله عليه و اله)، برادر بزرگ‌تر امام علی(عليه السلام) و صحابی رسول خدا(صلی الله عليه و اله و سلم ) است.
وی دارای مقام و منزلت بسیاری نزد پیامبر اکرم(صلی الله عليه و اله و سلم) بود و رسول خدا او را به عنوان سرپرست کاروان مسلمانان در مهاجرت به حبشه برگزید.
  پیامبراکرم (صلی الله عليه و اله و سلم) پس از بازگشت جعفر از حبشه ، به او نمازی آموخت که به نماز جعفر طیار مشهور است.
جعفر در جنگ موته به شهادت رسید. مزار او در اردن است. :منبع . http://menhajalreza.blog.ir/rss

جعفر طیار کیست؟_منهاج الرضا


سوال:
جعفر طیار کیست؟
پاسخ:
جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب مشهور به جعفر طیار و ذوالجناحین، سومین فرزند ابوطالب، پسرعموی پیامبراکرم(صلی الله عليه و اله)، برادر بزرگ‌تر امام علی(عليه السلام) و صحابی رسول خدا(صلی الله عليه و اله و سلم ) است.
وی دارای مقام و منزلت بسیاری نزد پیامبر اکرم(صلی الله عليه و اله و سلم) بود و رسول خدا او را به عنوان سرپرست کاروان مسلمانان در مهاجرت به حبشه برگزید.
  پیامبراکرم (صلی الله عليه و اله و سلم) پس از بازگشت جعفر از حبشه ، به او نمازی آموخت که به نماز جعفر طیار مشهور است.
جعفر در جنگ موته به شهادت رسید. مزار او در اردن است. :منبع . http://menhajalreza.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

آوردن شمشیرهای آسمانی برای اصحاب امام زمان (ع)


 براى یاران واصحاب امام زمان (عليه السلام) شمشیرهایى از آسمان آورده مى شود. چنانکه نعمانى در کتاب (غیبت) از امام صادق (عليه السلام) روایت کرده است که فرمود (هر گاه حضرت قائم (عليه السلام) خروج کند شمشیرهاى جنگ، فرود مى آید که بر هر شمشیرى اسم مرد واسم پدر او نوشته شده است ... :منبع . http://montazeralmahdi313.blog.ir/rss

عمر مارمولک خوار


بسم رب الزهراسلام الله عليها

⬅️عمر لعنة الله عليه:من دوست ندارم و حاضر نیستم شتران مو قرمز (گران قیمت) را به من بدهند و مارمولک (چلپاسه) را از من بگیرند.کنزل العمال ج 8،ص 191،حدیث41770.کنزل العمال ج 8،ص 191حدیث 41767.المعجم طبرانی ج 2،ص 245.گفتهٔ عمر لعنة الله عليه را بیشتر اهل سنت عمری لعنت الله عليهم اجمعین حلال کردند، ولی ابوحنیفه لعنت الله عليه حرام دانسته، مالکی و شافعی و حنبلی لعنت الله عليهم اجمعین نیز حلال دانسته اند.حالا حنفی ها لعنت الله عليهم اجمعین چکار میکنند؟ به سنت عمر لعنت الله عليه عمل میکنند یا به فتوای ابوحنیفه لعنت الله عليه؟؟؟ :منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

عمر مارمولک خوار


بسم رب الزهراسلام الله عليها

⬅️عمر لعنة الله عليه:من دوست ندارم و حاضر نیستم شتران مو قرمز (گران قیمت) را به من بدهند و مارمولک (چلپاسه) را از من بگیرند.کنزل العمال ج 8،ص 191،حدیث41770.کنزل العمال ج 8،ص 191حدیث 41767.المعجم طبرانی ج 2،ص 245.گفتهٔ عمر لعنة الله عليه را بیشتر اهل سنت عمری لعنت الله عليهم اجمعین حلال کردند، ولی ابوحنیفه لعنت الله عليه حرام دانسته، مالکی و شافعی و حنبلی لعنت الله عليهم اجمعین نیز حلال دانسته اند.حالا حنفی ها لعنت الله عليهم اجمعین چکار میکنند؟ به سنت عمر لعنت الله عليه عمل میکنند یا به فتوای ابوحنیفه لعنت الله عليه؟؟؟ :منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

آیا امام حسین(علیه السلام) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟


پرسش : آیا امام حسین(عليه السلام) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟پاسخ اجمالی:پاسخ تفصیلی: چون عمرسعد با لشکر عظیمى به کربلا آمد و در برابر لشکر محدود امام(عليه السلام) ایستاد. فرستاده عمرسعد نزد امام(عليه السلام) آمد. سلام کرد و نامه ابن سعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد: مولاى من! چرا به دیار ما آمده اى؟امام(عليه السلام) در پاسخ فرمود:
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

ماجراى ازدواج على(علیه السلام) با ام البنین


حضرت ابوالفضل العباس نخستین فرزند از ازدواج حضرت امیر المؤمنین علی (عليه السلام) و ام البنین بود ایشان در روز چهارم شعبان  سال 26 هجری در مدینه چشم به جهان گشودند.ماجرای ازدواج علی (عليه السلام) با ام البنینقضیه ازدوادج مادر مکرمه‌اش ام البنین با حضرت علی (عليه السلام) بدین گونه بود که پس از شهادت حضرت زهرا (عليها السلام) علی (عليه السلام) برادرش عقیل که در علم نسب شناسی آگاهی کامل داشت و قبایل و خصلت‌های اخلاقی و روحی انها آشنا بود را به حضور طلبید و از وی خواست که برای آن حضرت همسری شایسته...
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

فاطمه سلام الله علیها رکن امیر المومنین علیه السلام


به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی  وبه نقل از کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او می گوید شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی عليه السلام می فرمودند سلام بر تو ای پدر دوریحانه ی من . من دوفرزندم  حسن وحسین عليه السلام را به تو سفارش میکنم بزودی دو رکن اساسی تو دنیا را ترک می کنندآنگاه خداوند جانشین و خلیفه من است برای تو.
جابر می گوید چون پیامبر خدا(ص) وفات کردند امیرالمومنین فرمودند این یکی از رکن های من که رسول خدا خبر داده بود وپس از شهادت فاطمه عليها السلام نیز گفت این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر کرده بودند.
در این حدیث شریف فاطمه زهرا عليها السلام از نظر نقش و حمایت از علی عليه السلام وولایت او در برابر پیامبر خدا (ص) ورکن اساسی او خوانده شده است. :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/r

فاطمه سلام الله علیها رکن امیر المومنین علیه السلام


به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی  وبه نقل از کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او می گوید شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی عليه السلام می فرمودند سلام بر تو ای پدر دوریحانه ی من . من دوفرزندم  حسن وحسین عليه السلام را به تو سفارش میکنم بزودی دو رکن اساسی تو دنیا را ترک می کنندآنگاه خداوند جانشین و خلیفه من است برای تو.
جابر می گوید چون پیامبر خدا(ص) وفات کردند امیرالمومنین فرمودند این یکی از رکن های من که رسول خدا خبر داده بود وپس از شهادت فاطمه عليها السلام نیز گفت این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر کرده بودند.
در این حدیث شریف فاطمه زهرا عليها السلام از نظر نقش و حمایت از علی عليه السلام وولایت او در برابر پیامبر خدا (ص) ورکن اساسی او خوانده شده است. :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/r

فاطمه سلام الله علیها رکن امیر المومنین علیه السلام


به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی  وبه نقل از کتاب تحلیل سیره فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که او می گوید شنیدم پیامبر خدا (ص) سه روز پیش از وفاتش به علی عليه السلام می فرمودند سلام بر تو ای پدر دوریحانه ی من . من دوفرزندم  حسن وحسین عليه السلام را به تو سفارش میکنم بزودی دو رکن اساسی تو دنیا را ترک می کنندآنگاه خداوند جانشین و خلیفه من است برای تو.
جابر می گوید چون پیامبر خدا(ص) وفات کردند امیرالمومنین فرمودند این یکی از رکن های من که رسول خدا خبر داده بود وپس از شهادت فاطمه عليها السلام نیز گفت این هم رکن دوم من که رسول گرامی اسلام به آن خبر کرده بودند.
در این حدیث شریف فاطمه زهرا عليها السلام از نظر نقش و حمایت از علی عليه السلام وولایت او در برابر پیامبر خدا (ص) ورکن اساسی او خوانده شده است. :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/r

شعر امام صادق علیه السلام درمورد عمر بن خطاب


✅شعر امام صادق عليه السلام درمورد عمر بن خطاب لعنت الله عليه:
من جدّه خاله و والدهو أمّه أخته و عمّتهأجدر أن یبغض الوصیّ و أنینکر یوم الغدیر بیعته
ترجمه:کسی که جد او پدر و دایی اوست و مادر او خاله و عمه اوستعجیب نیست که دشمن وصی باشد و بیعتش را در روز غدیر انکار کند !!!بحارالانوار، جلد ۳۱، صفحه۰۰ ۱ :منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

میلاد با سعادت خورشید مدینه گرامی باد


خورشید مدینه
یحیی مازنی گوید: «من در #مدینه مدت بسیاری همسایه حضرت #امیرالمومنین علی عليه‌السلام بودم، ولی به خدا سوگند هرگز #حضرت_زینب عليهاالسلام را ندیدم و صدای او را هم نشنیدم»
هنگام زیارت جد بزرگوارش #پیامبر_اکرم #رسول_خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبانه از خانه بیرون می رفت؛ در حالی که برادرانش #امام_حسن و #امام_حسین عليهماالسّلام اطراف او و امیرالمؤمنین علی عليه السّلام پیش رویش راه می رفتند. وقتی به قبر رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم  نزدیک می‌شدند، حضرتش جلو می رفت و نور چراغ را کم می کرد.
یک بار امام حسن عليه‌السّلام از پدر درباره این کار سؤال کرد. حضرت فرمود:
«حسن جان! نمی خواهم چشم نامحرمی به خواهرت زینب بیفتد.» 
  #زینب_کبری ص۲۲  ؛  #فاطمه_زهرا (عليها السّلام) شادمانی دل پیامبر ص۸۶۲
—---—
@eHeyat :منبع . http://sayesarebandegi.blog.ir/rss

میلاد با سعادت خورشید مدینه گرامی باد


خورشید مدینه
یحیی مازنی گوید: «من در #مدینه مدت بسیاری همسایه حضرت #امیرالمومنین علی عليه‌السلام بودم، ولی به خدا سوگند هرگز #حضرت_زینب عليهاالسلام را ندیدم و صدای او را هم نشنیدم»
هنگام زیارت جد بزرگوارش #پیامبر_اکرم #رسول_خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبانه از خانه بیرون می رفت؛ در حالی که برادرانش #امام_حسن و #امام_حسین عليهماالسّلام اطراف او و امیرالمؤمنین علی عليه السّلام پیش رویش راه می رفتند. وقتی به قبر رسول خدا صلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم  نزدیک می‌شدند، حضرتش جلو می رفت و نور چراغ را کم می کرد.
یک بار امام حسن عليه‌السّلام از پدر درباره این کار سؤال کرد. حضرت فرمود:
«حسن جان! نمی خواهم چشم نامحرمی به خواهرت زینب بیفتد.» 
  #زینب_کبری ص۲۲  ؛  #فاطمه_زهرا (عليها السّلام) شادمانی دل پیامبر ص۸۶۲
—---—
@eHeyat :منبع . http://sayesarebandegi.blog.ir/rss

وصیت عمر


در کتاب ریاض الایمان آمده :
که عمر لعنت الله عليه در حال نزع و دم آخر بدرک رفتنش ، شخصی را به خدمت امیرالمومنین عليه السلام قسیم نار و جنت فرستاد که از آن حضرت جهت او حلالی حاصل کند،آن حضرت فرمودند:در مجمع مردم اقرار کند که بعد از حضرت رسول اکرم صل الله عليه وآله،خلیفه و جانشین او منم.و ابابکر لعین و او به عنوان غصب و عدوان خلافت را تصرف نموده اند تا او را حلال کنم،آن شخص آمده و آنچه از آن حضرت شنیده بود به عمر لعنت الله عليه گفت،عمر ملعون لحظه ای به فکر فرو رفت،بعد از آن گفت:النار و لا العاریعنی:آتش دوزخ را بر خود قرار دادم و این عار را بر خود قرار ندهم.برگفته لن تضلوا انکار که کرد؟در حکم،به جهل خویش اقرار که کرد؟در،بر شکم زهرا از قهر که زد؟اشعار به،النار و لا العار که کرد؟#بر_عمر_حرامزاده_لعنت#اللهم_العن_بتریه_سقیفه 
:منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

وصیت عمر


در کتاب ریاض الایمان آمده :
که عمر لعنت الله عليه در حال نزع و دم آخر بدرک رفتنش ، شخصی را به خدمت امیرالمومنین عليه السلام قسیم نار و جنت فرستاد که از آن حضرت جهت او حلالی حاصل کند،آن حضرت فرمودند:در مجمع مردم اقرار کند که بعد از حضرت رسول اکرم صل الله عليه وآله،خلیفه و جانشین او منم.و ابابکر لعین و او به عنوان غصب و عدوان خلافت را تصرف نموده اند تا او را حلال کنم،آن شخص آمده و آنچه از آن حضرت شنیده بود به عمر لعنت الله عليه گفت،عمر ملعون لحظه ای به فکر فرو رفت،بعد از آن گفت:النار و لا العاریعنی:آتش دوزخ را بر خود قرار دادم و این عار را بر خود قرار ندهم.برگفته لن تضلوا انکار که کرد؟در حکم،به جهل خویش اقرار که کرد؟در،بر شکم زهرا از قهر که زد؟اشعار به،النار و لا العار که کرد؟#بر_عمر_حرامزاده_لعنت#اللهم_العن_بتریه_سقیفه 
:منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

وصیت عمر


در کتاب ریاض الایمان آمده :
که عمر لعنت الله عليه در حال نزع و دم آخر بدرک رفتنش ، شخصی را به خدمت امیرالمومنین عليه السلام قسیم نار و جنت فرستاد که از آن حضرت جهت او حلالی حاصل کند،آن حضرت فرمودند:در مجمع مردم اقرار کند که بعد از حضرت رسول اکرم صل الله عليه وآله،خلیفه و جانشین او منم.و ابابکر لعین و او به عنوان غصب و عدوان خلافت را تصرف نموده اند تا او را حلال کنم،آن شخص آمده و آنچه از آن حضرت شنیده بود به عمر لعنت الله عليه گفت،عمر ملعون لحظه ای به فکر فرو رفت،بعد از آن گفت:النار و لا العاریعنی:آتش دوزخ را بر خود قرار دادم و این عار را بر خود قرار ندهم.برگفته لن تضلوا انکار که کرد؟در حکم،به جهل خویش اقرار که کرد؟در،بر شکم زهرا از قهر که زد؟اشعار به،النار و لا العار که کرد؟#بر_عمر_حرامزاده_لعنت#اللهم_العن_بتریه_سقیفه 
:منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

پینه ی مهربانی : برای شادی دل حضرت زهراء سلام الله علیها از مظلومیت امیر المومنین بگیم...


امام حسن عليه السلام که داشت بدن پدر رو غسل میداد
سرش رو گذاشت به دیوار و گریه کرد...
امام حسین عليه السلام پرسید چی شده داداش چرا گریه میکنی؟
 
امام حسن عليه السلام فرمود : 
اینقدر پدرم شبانه غذا گذاشته رو دوشش برای فقرا برده 
که کتف هاش پینه بسته...
.
.
بعدتر
بچه های حسین عليه السلام ، پسر امیرالمومنین عليه السلام ،
در خرابه های شام ، گرسنه بودن...
:منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

پینه ی مهربانی : برای شادی دل حضرت زهراء سلام الله علیها از مظلومیت امیر المومنین بگیم...


امام حسن عليه السلام که داشت بدن پدر رو غسل میداد
سرش رو گذاشت به دیوار و گریه کرد...
امام حسین عليه السلام پرسید چی شده داداش چرا گریه میکنی؟
 
امام حسن عليه السلام فرمود : 
اینقدر پدرم شبانه غذا گذاشته رو دوشش برای فقرا برده 
که کتف هاش پینه بسته...
.
.
بعدتر
بچه های حسین عليه السلام ، پسر امیرالمومنین عليه السلام ،
در خرابه های شام ، گرسنه بودن...
:منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

اتحاد ۹۷ کمپانی آی تی علیه ترامپ


اینتل، گوگل، مایکروسافت، اپل و 93 کمپانی دیگر عليه دستور مهاجرتی
ترامپ باهم متحد شدند تا رسماً دست به مبارزه با رئیس‌جمهور آمریکا بزنند.
به گزارش خبرآنلاین، بزرگان آی تی با
امضای دادخواست حقوقی عليه فرمان اجرایی ترامپ اعلام کردند کار رئیس‌جمهور
امریکا غیرقانونی بوده و به نوآوری، رشد و رقابت‌پذیری در حوزه آی تی آسیب
می‌زند.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

اتحاد ۹۷ کمپانی آی تی علیه ترامپ


اینتل، گوگل، مایکروسافت، اپل و 93 کمپانی دیگر عليه دستور مهاجرتی
ترامپ باهم متحد شدند تا رسماً دست به مبارزه با رئیس‌جمهور آمریکا بزنند.
به گزارش خبرآنلاین، بزرگان آی تی با
امضای دادخواست حقوقی عليه فرمان اجرایی ترامپ اعلام کردند کار رئیس‌جمهور
امریکا غیرقانونی بوده و به نوآوری، رشد و رقابت‌پذیری در حوزه آی تی آسیب
می‌زند.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

اتحاد ۹۷ کمپانی آی تی علیه ترامپ


اینتل، گوگل، مایکروسافت، اپل و 93 کمپانی دیگر عليه دستور مهاجرتی
ترامپ باهم متحد شدند تا رسماً دست به مبارزه با رئیس‌جمهور آمریکا بزنند.
به گزارش خبرآنلاین، بزرگان آی تی با
امضای دادخواست حقوقی عليه فرمان اجرایی ترامپ اعلام کردند کار رئیس‌جمهور
امریکا غیرقانونی بوده و به نوآوری، رشد و رقابت‌پذیری در حوزه آی تی آسیب
می‌زند.
ادامه خبر
:منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

ناصبی دوست یا دشمن


بسم رب الصادق عليه السلام
⭐️امام صادق سلام الله عليه فرمود:❗️هرکس ازدوستان ما،دل یک ناصبی راخوشحال کند وبرای او عملی انجام دهد،پس اوازما بریده است وبرخداست که آتش راثواب عمل او قراردهد.منبع:مشکاه الانوار101❓حال ناصبی کیست؟⭐️امام صادق سلام الله عليه فرمود:❗️تمام دشمنان ما 《ناصبی》هستند.❗️(کل عدولنا،ناصب)منبع:بحار ج7ص202ص88 :منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

ناصبی دوست یا دشمن


بسم رب الصادق عليه السلام
⭐️امام صادق سلام الله عليه فرمود:❗️هرکس ازدوستان ما،دل یک ناصبی راخوشحال کند وبرای او عملی انجام دهد،پس اوازما بریده است وبرخداست که آتش راثواب عمل او قراردهد.منبع:مشکاه الانوار101❓حال ناصبی کیست؟⭐️امام صادق سلام الله عليه فرمود:❗️تمام دشمنان ما 《ناصبی》هستند.❗️(کل عدولنا،ناصب)منبع:بحار ج7ص202ص88 :منبع . http://shiaemamali.blog.ir/rss

آثار و برکات زیارت امام رضا (ع)


1) حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و آله وسلم) فرمودند: «پاره‌ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد، مؤمنی او را زیارت نکند، مگر آنکه خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.» عیون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 255، ح 4، امالی شیخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 60 .
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

آثار و برکات زیارت امام رضا (ع)


1) حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و آله وسلم) فرمودند: «پاره‌ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد، مؤمنی او را زیارت نکند، مگر آنکه خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.» عیون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 255، ح 4، امالی شیخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 60 .
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

آثار و برکات زیارت امام رضا (ع)


1) حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و آله وسلم) فرمودند: «پاره‌ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد، مؤمنی او را زیارت نکند، مگر آنکه خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.» عیون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 255، ح 4، امالی شیخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 60 .
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

آثار و برکات زیارت امام رضا (ع)


1) حضرت رسول اکرم (صلی الله عليه و آله وسلم) فرمودند: «پاره‌ای از تن من در زمین خراسان دفن خواهد شد، مؤمنی او را زیارت نکند، مگر آنکه خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.» عیون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 255، ح 4، امالی شیخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 60 .
ادامه مطلب :منبع . http://balag.blog.ir/rss

گریه ی فاطمه علیها السلام بر مظلومیت علی علیه السلام


گریه ی فاطمه عليها السلام بر مظلومیت علی عليه السلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی و به نقل از کتاب تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام می فرمایند چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد شروع به گریه کرد.امیر المومنین به او گفت ای سرور من چرا گریه می کنی؟ فاطمه عليها السلام عرض کرد برای مظلومیت تو گریه میکنم.علی عليه السلام فرمودند تو گریه نکن این مسئله در واقع برای من مهم نیست.
امام صادق (ع) می فرمایند زهرا وصیت کرد که علی (ع) به آن دوخلیفه اجازه ندهد که آن دو در تجهیز فاطمه (س) شرکت کند.
فاطمه فقط در اینجا گریه نکرد بلکه چون علی عليه السلام را برای بیعت به مسجد
ادامه مطلب :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

گریه ی فاطمه علیها السلام بر مظلومیت علی علیه السلام


گریه ی فاطمه عليها السلام بر مظلومیت علی عليه السلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی و به نقل از کتاب تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام می فرمایند چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد شروع به گریه کرد.امیر المومنین به او گفت ای سرور من چرا گریه می کنی؟ فاطمه عليها السلام عرض کرد برای مظلومیت تو گریه میکنم.علی عليه السلام فرمودند تو گریه نکن این مسئله در واقع برای من مهم نیست.
امام صادق (ع) می فرمایند زهرا وصیت کرد که علی (ع) به آن دوخلیفه اجازه ندهد که آن دو در تجهیز فاطمه (س) شرکت کند.
فاطمه فقط در اینجا گریه نکرد بلکه چون علی عليه السلام را برای بیعت به مسجد
ادامه مطلب :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

گریه ی فاطمه علیها السلام بر مظلومیت علی علیه السلام


گریه ی فاطمه عليها السلام بر مظلومیت علی عليه السلام
به نوشته پایگاه فرهنگی مذهبی رهروان فاطمی و به نقل از کتاب تحلیل سیره حضرت فاطمه زهرا : حضرت امام صادق عليه السلام می فرمایند چون وفات فاطمه عليها السلام نزدیک شد شروع به گریه کرد.امیر المومنین به او گفت ای سرور من چرا گریه می کنی؟ فاطمه عليها السلام عرض کرد برای مظلومیت تو گریه میکنم.علی عليه السلام فرمودند تو گریه نکن این مسئله در واقع برای من مهم نیست.
امام صادق (ع) می فرمایند زهرا وصیت کرد که علی (ع) به آن دوخلیفه اجازه ندهد که آن دو در تجهیز فاطمه (س) شرکت کند.
فاطمه فقط در اینجا گریه نکرد بلکه چون علی عليه السلام را برای بیعت به مسجد
ادامه مطلب :منبع . http://rahrovanfatemi.blog.ir/rss

داستان تولد حضرت ولی عصر (عج)


امام زمان (عج) در چه شرایطى و چگونه متولد شدند؟ 
شرایط زمان تولد امام زمان (عج) شرایط عادى نبود، زیرا طبق روایات منقول از پیامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) مهدى آل محمد (عج) ، آن که ستمگران را نابود و زمین را پر از عدل و داد مى کند ، فرزند امام حسن عسکرى (عليه السلام) است. از این رو دستگاه خلافت عباسى امام حسن عسکرى (عليه السلام) را در شهر سامرا تحت نظر داشت و منتظر بود تا اگر فرزندى از ایشان به دنیا آید، او را بکشد، همان گونه که فرعون ، در کمین بود تا اگر حضرت موسى (عليه السلام) به دنیا آید، او را به قتل برساند. در این شرایط خفقان و غیر عادى، حضرت مهدى (عج) مخفیانه به دنیا آمدند. جریان تولد حضرت را حکیمه خاتون ، دختر امام جواد (عليه السلام) و عمه ى امام حسن عسکرى (عليه السلام) این گونه بازگو فرموده اند :
« ابو محمد امام حسن عسکرى (عليه السلام) شخصى را دنبال من فرستاد که امشب (شب نیمه

غریب مـــادر حسیــن علیه السلام...


 
میگن امام حسین عليه لسلام چون آخرین فرد ِ اصحاب کساء بود 
وقتی کشته شد انگار همه ی پنج تن اصحاب کساء رو دوباره کشتند. 
 
شاید برا همین هم هست که روضه ی امام حسین عليه السلام 
هم غریبی امیرالمونین علی عليه السلام توی کوفه و هم مستاصل بودن ایشون در مدینه رو داره.. 
هم ، مرور شدن شهادت مادرش فاطمه الزهراء سلام الله عليها..
هم غریبی برادرش امام حسن عليه السلام رو داره..
هم 
عشق و علاقه و محبت ِ پیامبر صل الله عليه ، به امام حسین عليه السلام...
 
جز آخری که خیلی لطیف ِ و شیرین ( خاطرات پیامبر صل اله عليه و آله با امام حسن عليه السلام و امام حسین عليه السلام ) 
همش شد غریبی... 
 
مادرت حق داره هر پنج شنبه کربلا ،  بگه غریب مادر حسین عليه السلام... 
 
:منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

غریب مـــادر حسیــن علیه السلام...


 
میگن امام حسین عليه لسلام چون آخرین فرد ِ اصحاب کساء بود 
وقتی کشته شد انگار همه ی پنج تن اصحاب کساء رو دوباره کشتند. 
 
شاید برا همین هم هست که روضه ی امام حسین عليه السلام 
هم غریبی امیرالمونین علی عليه السلام توی کوفه و هم مستاصل بودن ایشون در مدینه رو داره.. 
هم ، مرور شدن شهادت مادرش فاطمه الزهراء سلام الله عليها..
هم غریبی برادرش امام حسن عليه السلام رو داره..
هم 
عشق و علاقه و محبت ِ پیامبر صل الله عليه ، به امام حسین عليه السلام...
 
جز آخری که خیلی لطیف ِ و شیرین ( خاطرات پیامبر صل اله عليه و آله با امام حسن عليه السلام و امام حسین عليه السلام ) 
همش شد غریبی... 
 
مادرت حق داره هر پنج شنبه کربلا ،  بگه غریب مادر حسین عليه السلام... 
 
:منبع . http://yeksabadsib.blog.ir/rss

آیا دعای عرفه دارای سند محکمی است؟


آیا دعای عرفه دارای سند محکمی است؟
پسران غالب اسدی چه کسانی هستند؟
آن چه در کتاب های رجالی آمده است، پسران غالب بن بشر اسدی که ابن اثیر او را از صحابه دانسته اند[۱]، بشر و بشیر می باشند که دعای عرفه را از امام حسین ـ عليه السلام ـ نقل کرده اند.
بشر بن غالب الاسدی الکوفی کیست؟
در کتاب های رجالی نام او آمده است. برخی در مورد او چیزی نگفته اند و عدّه ای او را مجهول دانسته اند. در تنقیح المقال آمده است که: شیخ (ره) او را از اصحاب امام حسین ـ عليه السلام ـ و امام سجاد ـ عليه السلام ـ دانسته و به دنبال آن آورده: ظاهر این است که بشر بن غالب الاسدی الکوفی امامی است اما حال او مجهول است.[۲] در اصول کافی از او روایت هم نقل شده است. برخی او را از اصحاب امیرالمؤمنین ـ عليه السلام ـ و اصحاب امام حسین ـ عليه السلام ـ و امام سجاد ـ عليه السلام ـ دانسته [۳] و در مورد وثاقت یا عدم وثاقت او ساکت مانده است.


احادیث حضرت امام حسین (ع)


امام حسین عليه السلام : بادِروا بِصِحَّةِ الأجسامِ فی مُدَّةِ الأعمارِ ؛ 

امام حسین عليه السلام :در مدّت عمر ، در حفظ سلامت تن بکوشید .
امام حسین عليه السلام : لایَحِلُّ لِعَینٍ مُؤمِنَةٍ تَرَى اللّه َ یُعصى فَتَطرِفَ حَتّى تَغَیِّرَهُ ؛ 

امام حسین عليه السلام :بر هیچ چشم مؤمنى روا نیست که ببیند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن که آن وضع را تغییر دهد .

امام حسین عليه السلام : یا أُختاه لاتَنسینی فی نافِلَةِ اللَّیلِ ؛ 

امام حسین عليه السلام :اى خواهرم ! مرا در نماز شب فراموش نکن .


 امام حسین عليه السلام : مَن عَبَدَ اللّه َ حَقَّ عِبادَتِهِ آتاهُ ال


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »