بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
12 اُمین : مهارت


میدونید به نظرم میتونیم آدم های موفقی بشویم اگه مهارت های خوبه آدم ها رو با عقیده ی شخصی که دارند قاطی نکنیم و از مهارتشون استفاده کنیم و لذت ببریم. من عادل فردوسی پور و شاهین رو خیلی استاد میدونم تو کارشون.
+ و دندون دردی که گهگاهی حالمون رو میگیره :| :منبع . http://attic.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

3758.


پسرک بهم میگه:
مامان میذاری گل پسر رو "خشک بادی" کنم؟
من: خشک بادی؟؟؟! یعنی چی؟!
بعد میدوه میره از اتاق سشوار رو میاره،
میگه اینطوری بهش باد میزنم که خشک بشه!
میشه خشک بادی!
:|
:))

+ینی کشته مرده ی اصطلاحاتشم!
+اسم یکی از ماهیتابه ها رو گذاشته گوشت تابه!
که قاطی نشن با هم! :دی :منبع . http://lucy-may.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

قاطی پاتی مینویسم!


تقریبا امروز و امشب از بین رفت چون 2 ساعتش بین ساعت 6 تا 8 شب :))
دورهمی عالی بود!  همیشه عالیه ^^ مخصوصا مهران مدیری :) لعنتی مرد ِ 
شب بیداری با خانواده تا دیر وقت :| 
آخ جاااااان برای کمک پروژه هام یکی و پیدا کردم تو دانشگاه ^^ خدایا مرسی از نَفری که فرستادی :)
هوس فیلم ترسناک کردم!
X درگیری ذهنی باعث میشه اینجوری بنویسم ... کم کم آشنا میشید با من دیوانه :) :منبع . http://ziz4k.blog.ir/rss

در مرحله‌ی حق‌الیقین در باب شام نبودن سوپ


نمیدونم من چرا خودمو قاطی برنامه‌ای میکنم که ظهر برنج نخورم، شب هم فقط یه بشقاب سوپ بخورم که عاقبتش بشه حمله به یخچال در نمیه شب چونان ساکنان هر سرزمین قحطی زده‌ای در سده پیش:|
+
 
اگر میشد دلم میخواست مه روی قله کوه بودم(:
+

میگن اهنگ بذار بعد میگن اهنگ‌هاتو فقط خودت شنیدی. خب کوفت :|
+
اغلب بعد از ظهر‌ها فکر میکنم تو تخت بخوابم یا کنار بخاری ولو بشم؟ بیدار که میشم میفهمم یه جاهایی مفصل هست که تو جزوه اناتومی نبوده :|
+
یه روز بارونی بیدار شدم گفتم روزتو خاص کن. حضرت عباسی خاص شد فقط حوصله ندارم تعریف کنم. :منبع . http://esprichoo.blog.ir/rss

در مرحله‌ی حق‌الیقین در باب شام نبودن سوپ


نمیدونم من چرا خودمو قاطی برنامه‌ای میکنم که ظهر برنج نخورم، شب هم فقط یه بشقاب سوپ بخورم که عاقبتش بشه حمله به یخچال در نمیه شب چونان ساکنان هر سرزمین قحطی زده‌ای در سده پیش:|
+
 
اگر میشد دلم میخواست مه روی قله کوه بودم(:
+

میگن اهنگ بذار بعد میگن اهنگ‌هاتو فقط خودت شنیدی. خب کوفت :|
+
اغلب بعد از ظهر‌ها فکر میکنم تو تخت بخوابم یا کنار بخاری ولو بشم؟ بیدار که میشم میفهمم یه جاهایی مفصل هست که تو جزوه اناتومی نبوده :|
+
یه روز بارونی بیدار شدم گفتم روزتو خاص کن. حضرت عباسی خاص شد فقط حوصله ندارم تعریف کنم. :منبع . http://esprichoo.blog.ir/rss

در مرحله‌ی حق‌الیقین در باب شام نبودن سوپ


نمیدونم من چرا خودمو قاطی برنامه‌ای میکنم که ظهر برنج نخورم، شب هم فقط یه بشقاب سوپ بخورم که عاقبتش بشه حمله به یخچال در نمیه شب چونان ساکنان هر سرزمین قحطی زده‌ای در سده پیش:|
+
 
اگر میشد دلم میخواست مه روی قله کوه بودم(:
+

میگن اهنگ بذار بعد میگن اهنگ‌هاتو فقط خودت شنیدی. خب کوفت :|
+
اغلب بعد از ظهر‌ها فکر میکنم تو تخت بخوابم یا کنار بخاری ولو بشم؟ بیدار که میشم میفهمم یه جاهایی مفصل هست که تو جزوه اناتومی نبوده :|
+
یه روز بارونی بیدار شدم گفتم روزتو خاص کن. حضرت عباسی خاص شد فقط حوصله ندارم تعریف کنم. :منبع . http://esprichoo.blog.ir/rss

بوی عصمت


بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها
از خلقت دوستان آنها کمی بوی عصمت آمده است. فرموده است خُلقوا مِن فاضِلٍ
طینتنا وَ عُجنوُا بِماءِ وِلایتنا‌(بحارالانوار جلد 53، صفحه 302) کمی بوی
عصمت از آن می‌آید. بوی عصمت، نمی‌گویند خود عصمت است. وقتی که خاکش از
بقیه طینت این خانواده باشد و آبش هم آب ولایت باشد که قاطی کرده‌اند و او
را ساخته‌آند، آیا از آن بوی عصمت نمی‌آید؟حاج اسماعیل :منبع . http://atrereyhane.blog.ir/rss

سرآشپز


امروز ناهار با من بود،غذا؟؟
پیاز تفت دادم، فیله های مرغ رو با آبلیمو و فلفل سیاه مزه دار کردم، با پیاز داغ قاطی کردم و تفت دادم، یه استکان زعفرون آب کرده ریختم توش و گذاشتم آروم آروم بپزه..
قارچ ها رو تو تخم مرغ و فلفل سیاه غلتوندم، بعد انداختم تو پودر سوخاری فراوون و بعدشم راهی روغن داغ کردم تا خوب سرخ شه
ناهار بشقاب فیله ی مرغ و قارچ سوخاری و ذرت و سیب زمینی سرخ کرده بود، همه دوست داشتن بالاخص خودم:)) :منبع . http://parisam.blog.ir/rss

سرآشپز


امروز ناهار با من بود،غذا؟؟
پیاز تفت دادم، فیله های مرغ رو با آبلیمو و فلفل سیاه مزه دار کردم، با پیاز داغ قاطی کردم و تفت دادم، یه استکان زعفرون آب کرده ریختم توش و گذاشتم آروم آروم بپزه..
قارچ ها رو تو تخم مرغ و فلفل سیاه غلتوندم، بعد انداختم تو پودر سوخاری فراوون و بعدشم راهی روغن داغ کردم تا خوب سرخ شه
ناهار بشقاب فیله ی مرغ و قارچ سوخاری و ذرت و سیب زمینی سرخ کرده بود، همه دوست داشتن بالاخص خودم:)) :منبع . http://parisam.blog.ir/rss

سرآشپز


امروز ناهار با من بود،غذا؟؟
پیاز تفت دادم، فیله های مرغ رو با آبلیمو و فلفل سیاه مزه دار کردم، با پیاز داغ قاطی کردم و تفت دادم، یه استکان زعفرون آب کرده ریختم توش و گذاشتم آروم آروم بپزه..
قارچ ها رو تو تخم مرغ و فلفل سیاه غلتوندم، بعد انداختم تو پودر سوخاری فراوون و بعدشم راهی روغن داغ کردم تا خوب سرخ شه
ناهار بشقاب فیله ی مرغ و قارچ سوخاری و ذرت و سیب زمینی سرخ کرده بود، همه دوست داشتن بالاخص خودم:)) :منبع . http://parisam.blog.ir/rss

قصه ی همیشه تکرار


امروز اکانت اینستاگرامم رو موقتا دی اکتیو کردم و بعد مدت ها رفتم بلاگفا و به وبلاگم سر زدم . اولین پست هام ، نظرها ، ادم هایی که یه مدت میخوندنم و یهو غیبشون زد.
حتی یاد اون پست هام که بلاگفا به طور ناگهانی قاطی کرده بود و همشون رو پاک کرد .
دلم خواست دوباره برگردم به نوشتن ... به وبلاگ نوشتن ولی نه تو جایی از رونق افتاده ای مثه بلاگفا.
این که باید اینجا رو با اونهمه خاطره تعطیل کنم و بیام از اول شروع کنم هم برام ناراحت کنندست اما چیزی رو که نمیشه اینکار کنم که چقدر به یه وبلاگ دوباره برای نوشتن نیاز دارم .
کاش اینجا موندگار شیم ما نامتعادل ها :منبع . http://zendebad-khodam.blog.ir/rss

قصه ی همیشه تکرار


امروز اکانت اینستاگرامم رو موقتا دی اکتیو کردم و بعد مدت ها رفتم بلاگفا و به وبلاگم سر زدم . اولین پست هام ، نظرها ، ادم هایی که یه مدت میخوندنم و یهو غیبشون زد.
حتی یاد اون پست هام که بلاگفا به طور ناگهانی قاطی کرده بود و همشون رو پاک کرد .
دلم خواست دوباره برگردم به نوشتن ... به وبلاگ نوشتن ولی نه تو جایی از رونق افتاده ای مثه بلاگفا.
این که باید اینجا رو با اونهمه خاطره تعطیل کنم و بیام از اول شروع کنم هم برام ناراحت کنندست اما چیزی رو که نمیشه اینکار کنم که چقدر به یه وبلاگ دوباره برای نوشتن نیاز دارم .
کاش اینجا موندگار شیم ما نامتعادل ها :منبع . http://zendebad-khodam.blog.ir/rss

قصه ی همیشه تکرار


امروز اکانت اینستاگرامم رو موقتا دی اکتیو کردم و بعد مدت ها رفتم بلاگفا و به وبلاگم سر زدم . اولین پست هام ، نظرها ، ادم هایی که یه مدت میخوندنم و یهو غیبشون زد.
حتی یاد اون پست هام که بلاگفا به طور ناگهانی قاطی کرده بود و همشون رو پاک کرد .
دلم خواست دوباره برگردم به نوشتن ... به وبلاگ نوشتن ولی نه تو جایی از رونق افتاده ای مثه بلاگفا.
این که باید اینجا رو با اونهمه خاطره تعطیل کنم و بیام از اول شروع کنم هم برام ناراحت کنندست اما چیزی رو که نمیشه اینکار کنم که چقدر به یه وبلاگ دوباره برای نوشتن نیاز دارم .
کاش اینجا موندگار شیم ما نامتعادل ها :منبع . http://zendebad-khodam.blog.ir/rss

قصه ی همیشه تکرار


امروز اکانت اینستاگرامم رو موقتا دی اکتیو کردم و بعد مدت ها رفتم بلاگفا و به وبلاگم سر زدم . اولین پست هام ، نظرها ، ادم هایی که یه مدت میخوندنم و یهو غیبشون زد.
حتی یاد اون پست هام که بلاگفا به طور ناگهانی قاطی کرده بود و همشون رو پاک کرد .
دلم خواست دوباره برگردم به نوشتن ... به وبلاگ نوشتن ولی نه تو جایی از رونق افتاده ای مثه بلاگفا.
این که باید اینجا رو با اونهمه خاطره تعطیل کنم و بیام از اول شروع کنم هم برام ناراحت کنندست اما چیزی رو که نمیشه اینکار کنم که چقدر به یه وبلاگ دوباره برای نوشتن نیاز دارم .
کاش اینجا موندگار شیم ما نامتعادل ها :منبع . http://zendebad-khodam.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

لفگا سی بارن چشیام


هوا آفتابی و گرمه! فقط تمام دیشب داشت بارون میومد و احتمالا سیلگاه پایین پارک لبالب از آب پره.
ملت نازک نارنجی شدن! بچگی ما برف میومد تا زانو فقط مدارس ابتدایی نوبت صبح تعطیل بودن:( فیزیک پایه از آزمون خیلی عقبیم :(


عنوان: یه ترکیب ادبی از زبان پدری و لهجه مادریم:)
لفگاه به معنی سیلگاه یا مسیل،
سی بارن چشیام در زبان لری یعنی برای باران چشمهایم.
البته من همش این دوتارو قاطی میکنم چون هم خیلی شبیهن و هم جفتشونو در کنار هم شنیدم، لذا از ترس اشتباه کردن از سایت لرفا استفاده نمودم:)

#یک_دختر_لر :منبع . http://thisisme.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

فاز و نولش قاطی شده


صبحی ناگهان به یاد تیتراژ ماه عسل دو سه سال پیش بود گمونم افتادم
همون که مهدی یراحی خونده بود
هر جور میتونی بمون....
داشتم تو ذهنم میخوندمش که ناگهان تر وصلش کردم به یه آهنگ خیلی بی ربط!
وطنم سالار عقیلی! :/
سوزنم گیر کرده بود رو این دو تا
هر چی میخواستم یه چی دیگه یادم بیاد نمیومد :/
ربط اینا رم با هم نمیفهمیدم -_-
ذهنم جدیدا دیگه خیلی مسخره شده :|
قبلنا بهتر بود :/
هر چی بزرگتر میشه بی مزه تر میشه
خجالتم نمیکشه
اوه!
یاد یه چی دیگه افتادم!
کلا میونه ای با لوس و بچگونه حرف زدن نداشتم تا اونجایی که یادم میاد
مگه یه وقتایی برا جفنگ بازی!
الآن یه جوری شده میترسم ناگهان جلو اوسا هم نتونم مث آدم حرف بزنم :||| 
خدا رحم کنه :/ :منبع . http://elika77.blog.ir/rss

سحر دخــــــترنازم


کی گفته ما دخترا نمیتونیم دعوا کنیم؟!
امروز سره برنامه ای که یه اقاهه اومده بود شر و ور میگفت منو حانیه داشتیم دوز بازی میکردیم تو کاغذ حالا دختره از پشت انگشت شصت پاش تو پک و پهلومه صداش تو گوشمه مث چی میخنده و جیغ جیغ میکنه اینا به کنار دوستش یه چیزی بش گف از خنده چپه شد رو کمره من دیگه قاطی کردم گفتممم جم کن خودتو خرس گنده خجالتم نمیکشه لـــوس(کلا امروز قاطی بودم)هیچی دیگه:
دوستش(کوتوله واویلا):هوووو
من:تو کلات
اون:چیه خیلی شاخی
من:شاخ تویی که رو سره گاوی
اون:.....(فوش داد)
من:باباته
صبا و غزل اینا تازه اومده بودن حانیه بشون گفته بود داستان چیه
 تا من گفتم "باباته" پوکیدن از خندهبعد خواستن چیزی بگن بشگون گرفتم دستشو دختره فک نکنه من بلد نیسم از حقم دفاع کنم هیچی دیگه ادامش:
اون:بابای تووووعه
من:هفت جدددددد و ابادته ایکـــــبیری
معاونمون اومد گف چیشده بچه هام گفتن خانوم از اول که پاش تو

سحر دخــــــترنازم


کی گفته ما دخترا نمیتونیم دعوا کنیم؟!
امروز سره برنامه ای که یه اقاهه اومده بود شر و ور میگفت منو حانیه داشتیم دوز بازی میکردیم تو کاغذ حالا دختره از پشت انگشت شصت پاش تو پک و پهلومه صداش تو گوشمه مث چی میخنده و جیغ جیغ میکنه اینا به کنار دوستش یه چیزی بش گف از خنده چپه شد رو کمره من دیگه قاطی کردم گفتممم جم کن خودتو خرس گنده خجالتم نمیکشه لـــوس(کلا امروز قاطی بودم)هیچی دیگه:
دوستش(کوتوله واویلا):هوووو
من:تو کلات
اون:چیه خیلی شاخی
من:شاخ تویی که رو سره گاوی
اون:.....(فوش داد)
من:باباته
صبا و غزل اینا تازه اومده بودن حانیه بشون گفته بود داستان چیه
 تا من گفتم "باباته" پوکیدن از خندهبعد خواستن چیزی بگن بشگون گرفتم دستشو دختره فک نکنه من بلد نیسم از حقم دفاع کنم هیچی دیگه ادامش:
اون:بابای تووووعه
من:هفت جدددددد و ابادته ایکـــــبیری
معاونمون اومد گف چیشده بچه هام گفتن خانوم از اول که پاش تو

سحر دخــــــترنازم


کی گفته ما دخترا نمیتونیم دعوا کنیم؟!
امروز سره برنامه ای که یه اقاهه اومده بود شر و ور میگفت منو حانیه داشتیم دوز بازی میکردیم تو کاغذ حالا دختره از پشت انگشت شصت پاش تو پک و پهلومه صداش تو گوشمه مث چی میخنده و جیغ جیغ میکنه اینا به کنار دوستش یه چیزی بش گف از خنده چپه شد رو کمره من دیگه قاطی کردم گفتممم جم کن خودتو خرس گنده خجالتم نمیکشه لـــوس(کلا امروز قاطی بودم)هیچی دیگه:
دوستش(کوتوله واویلا):هوووو
من:تو کلات
اون:چیه خیلی شاخی
من:شاخ تویی که رو سره گاوی
اون:.....(فوش داد)
من:باباته
صبا و غزل اینا تازه اومده بودن حانیه بشون گفته بود داستان چیه
 تا من گفتم "باباته" پوکیدن از خندهبعد خواستن چیزی بگن بشگون گرفتم دستشو دختره فک نکنه من بلد نیسم از حقم دفاع کنم هیچی دیگه ادامش:
اون:بابای تووووعه
من:هفت جدددددد و ابادته ایکـــــبیری
معاونمون اومد گف چیشده بچه هام گفتن خانوم از اول که پاش تو


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »