بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
فتح خیبر


بسم الله الرحمن الرحیمفتح خیبرابو عبد الله حافظ به سند خود از ابی رافع، برده آزاد شده رسول خدا، روایت کرده که گفت: ما با علی(ع)بودیم که رسول خدا(ص)او را به سوی قلعه خیبر روانه کرد، همین که آن جناب به قلعه نزدیک شد، اهل قلعه بیرون آمدند و با آن جناب قتال کردند.مردی یهودی ضربتی به سپر آن جناب زد، سپر از دست حضرتش بیفتاد،ناگزیر علی(ع)درب قلعه را از جای کند، و آن را سپر خود قرار داد و این درب همچنان در دست آن حضرت بود و جنگ می کرد تا آن که قلعه به دست او فتح شد، آنگاه درب را از دست خود انداخت.به خوبی به یاد دارم که من با هفت نفر دیگر که مجموعاهشت نفر می شدیم هر چه کوشش کردیم که آن درب را تکان داده و جابجا کنیم نتوانستیم .و نیز به سند خود از لیث بن ابی سلیم از ابی جعفر محمد بن علی روایت کرده که فرمود: جابر بن عبد الله برایم حدیث کرد که علی(ع)در جنگ خیبر درب قلعه راروی دست بلند کرد، و مسلمانان د

فتح خیبر


بسم الله الرحمن الرحیمفتح خیبرابو عبد الله حافظ به سند خود از ابی رافع، برده آزاد شده رسول خدا، روایت کرده که گفت: ما با علی(ع)بودیم که رسول خدا(ص)او را به سوی قلعه خیبر روانه کرد، همین که آن جناب به قلعه نزدیک شد، اهل قلعه بیرون آمدند و با آن جناب قتال کردند.مردی یهودی ضربتی به سپر آن جناب زد، سپر از دست حضرتش بیفتاد،ناگزیر علی(ع)درب قلعه را از جای کند، و آن را سپر خود قرار داد و این درب همچنان در دست آن حضرت بود و جنگ می کرد تا آن که قلعه به دست او فتح شد، آنگاه درب را از دست خود انداخت.به خوبی به یاد دارم که من با هفت نفر دیگر که مجموعاهشت نفر می شدیم هر چه کوشش کردیم که آن درب را تکان داده و جابجا کنیم نتوانستیم .و نیز به سند خود از لیث بن ابی سلیم از ابی جعفر محمد بن علی روایت کرده که فرمود: جابر بن عبد الله برایم حدیث کرد که علی(ع)در جنگ خیبر درب قلعه راروی دست بلند کرد، و مسلمانان د

15 خانه و کاخ حیرت آور در دنیا


15 قلعه و قصر حیرت آور در دنیا
خانه و قصر.های قدیمی داستان
شروع زندگی بشریت، تاریخ، سنتها و
سبک زیستن شان را برای افراد می گوید. پس بیایید درکنارهم گذری
بیندازیم به قلعه و کاخهای سراسر جهان.
 
الحمرا
ساختمان این کاخ در زمان تصرف مجدد حکومت از
مسلمانان به طریق پادشاهان مسیحی شروع شد. این
درهنگامی بود که مسیحیاندرس نخوانده در حال پیشرفت
بودند، اسپانیا به بالاترین سطح فرهنگی که تا آن زمان داشت البته زیر نظر قوانین
مسلمانان رسید. ساختار بلند احمرا، جزئیات نفس گیر، تجلیل از زندگی، آمیزه طبیعت در
طراحی انسانی، همه بر این حقیقت صحه می.گذارد که بازگشت مسیحیان به اسپانیا، در طی
سده.های بعد چه فاجعه.ای به بار آورد.
 
 قلعه Neuschwanstein
قلعه Neuschwanstein کاخ باوارایی قرم نوزدهم روی تپه ای صخره ای نزدیک
«هوهنسچوانگوا» در جنوب غربی باواریا در آلمان بنا شده است. طراحی این قلعه در
دکورا

قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند


       قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند قلعه ادینبورگ مشرف به شهر قدیمی ادینبورگ در کشور اسکاتلند واقع شده است و به عنوان یک جاذبه گردشگری
تاریخی این کشور شهره است، ادینبورگ در سواحل شرقی اسکاتلند واقع شده است و
دارای یک قلعه سنگی متعلق به قرن دوازدهم میلادی می باشد، اما باستان
شناسان قدمت سنگهای استفاده شده در این قلعه را تا قرن ۲ میلادی تخمین زده
اند.
این قلعه از حدود قرن دوازدهم میلادی تاثیر به سزایی در جنگهای مختلف مربوط
به اسکاتلند
و بریتانیا و تصمیم گیری های سیاسی آنها داشته است، اما از اوایل قرن ۱۹
به تدریج از یک پادگان و زندان تبدیل به یک جاذبه توریستی شد. هر سال
میلیونها گردشگر از این قلعه دیدن میکنند که در فهرست میراث جهانی یونسکو
نیز ثبت شده است.
قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند یکی از مکان‌هایی است که بیشتر از جاهای دیگر
در آن وجود روح گزارش شده است. این قلعه که

قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند


       قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند قلعه ادینبورگ مشرف به شهر قدیمی ادینبورگ در کشور اسکاتلند واقع شده است و به عنوان یک جاذبه گردشگری
تاریخی این کشور شهره است، ادینبورگ در سواحل شرقی اسکاتلند واقع شده است و
دارای یک قلعه سنگی متعلق به قرن دوازدهم میلادی می باشد، اما باستان
شناسان قدمت سنگهای استفاده شده در این قلعه را تا قرن ۲ میلادی تخمین زده
اند.
این قلعه از حدود قرن دوازدهم میلادی تاثیر به سزایی در جنگهای مختلف مربوط
به اسکاتلند
و بریتانیا و تصمیم گیری های سیاسی آنها داشته است، اما از اوایل قرن ۱۹
به تدریج از یک پادگان و زندان تبدیل به یک جاذبه توریستی شد. هر سال
میلیونها گردشگر از این قلعه دیدن میکنند که در فهرست میراث جهانی یونسکو
نیز ثبت شده است.
قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند یکی از مکان‌هایی است که بیشتر از جاهای دیگر
در آن وجود روح گزارش شده است. این قلعه که

قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند


       قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند قلعه ادینبورگ مشرف به شهر قدیمی ادینبورگ در کشور اسکاتلند واقع شده است و به عنوان یک جاذبه گردشگری
تاریخی این کشور شهره است، ادینبورگ در سواحل شرقی اسکاتلند واقع شده است و
دارای یک قلعه سنگی متعلق به قرن دوازدهم میلادی می باشد، اما باستان
شناسان قدمت سنگهای استفاده شده در این قلعه را تا قرن ۲ میلادی تخمین زده
اند.
این قلعه از حدود قرن دوازدهم میلادی تاثیر به سزایی در جنگهای مختلف مربوط
به اسکاتلند
و بریتانیا و تصمیم گیری های سیاسی آنها داشته است، اما از اوایل قرن ۱۹
به تدریج از یک پادگان و زندان تبدیل به یک جاذبه توریستی شد. هر سال
میلیونها گردشگر از این قلعه دیدن میکنند که در فهرست میراث جهانی یونسکو
نیز ثبت شده است.
قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند یکی از مکان‌هایی است که بیشتر از جاهای دیگر
در آن وجود روح گزارش شده است. این قلعه که

قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند


       قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند قلعه ادینبورگ مشرف به شهر قدیمی ادینبورگ در کشور اسکاتلند واقع شده است و به عنوان یک جاذبه گردشگری
تاریخی این کشور شهره است، ادینبورگ در سواحل شرقی اسکاتلند واقع شده است و
دارای یک قلعه سنگی متعلق به قرن دوازدهم میلادی می باشد، اما باستان
شناسان قدمت سنگهای استفاده شده در این قلعه را تا قرن ۲ میلادی تخمین زده
اند.
این قلعه از حدود قرن دوازدهم میلادی تاثیر به سزایی در جنگهای مختلف مربوط
به اسکاتلند
و بریتانیا و تصمیم گیری های سیاسی آنها داشته است، اما از اوایل قرن ۱۹
به تدریج از یک پادگان و زندان تبدیل به یک جاذبه توریستی شد. هر سال
میلیونها گردشگر از این قلعه دیدن میکنند که در فهرست میراث جهانی یونسکو
نیز ثبت شده است.
قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند یکی از مکان‌هایی است که بیشتر از جاهای دیگر
در آن وجود روح گزارش شده است. این قلعه که

درود بر کوخ نشینان پیرو امام


من در پاریس
که بودم یک نفرى که آشنا بود آمد گفت که من رفتم به دهات جاپلق[واقع در شهرستان الیگودرز]
و بختیارى و آن حدود کمره  آن حدود؛ و بعضى
از قُرا را اسم برد، یعنى قلعه‏ اى را اسم برد که این قلعه در نزدیک یک کوه واقع
است و هیچ هم اطرافش [آبادى‏] نیست و من آنجا را دیده ‏ام. گفت من در آن قلعه رفتم
دیدم که در آن قلعه حرف ها همان است که در مرکز هست و همان [شعارها] آن شخص گفت که
در دهات اینجاها که رفتم، صبح که می‌شد، آن آقاى دِه جلو می افتاد و دهاتی‌ها
دنبال او راهپیمایى می‏کردند، [تظاهرات‏] می‌کردند. (امام خمینی: 28 بهمن 1357)
:منبع . http://fiish.blog.ir/rss

درود بر کوخ نشینان پیرو امام


من در پاریس
که بودم یک نفرى که آشنا بود آمد گفت که من رفتم به دهات جاپلق[واقع در شهرستان الیگودرز]
و بختیارى و آن حدود کمره  آن حدود؛ و بعضى
از قُرا را اسم برد، یعنى قلعه‏ اى را اسم برد که این قلعه در نزدیک یک کوه واقع
است و هیچ هم اطرافش [آبادى‏] نیست و من آنجا را دیده ‏ام. گفت من در آن قلعه رفتم
دیدم که در آن قلعه حرف ها همان است که در مرکز هست و همان [شعارها] آن شخص گفت که
در دهات اینجاها که رفتم، صبح که می‌شد، آن آقاى دِه جلو می افتاد و دهاتی‌ها
دنبال او راهپیمایى می‏کردند، [تظاهرات‏] می‌کردند. (امام خمینی: 28 بهمن 1357)
:منبع . http://fiish.blog.ir/rss

درود بر کوخ نشینان پیرو امام


من در پاریس
که بودم یک نفرى که آشنا بود آمد گفت که من رفتم به دهات جاپلق[واقع در شهرستان الیگودرز]
و بختیارى و آن حدود کمره  آن حدود؛ و بعضى
از قُرا را اسم برد، یعنى قلعه‏ اى را اسم برد که این قلعه در نزدیک یک کوه واقع
است و هیچ هم اطرافش [آبادى‏] نیست و من آنجا را دیده ‏ام. گفت من در آن قلعه رفتم
دیدم که در آن قلعه حرف ها همان است که در مرکز هست و همان [شعارها] آن شخص گفت که
در دهات اینجاها که رفتم، صبح که می‌شد، آن آقاى دِه جلو می افتاد و دهاتی‌ها
دنبال او راهپیمایى می‏کردند، [تظاهرات‏] می‌کردند. (امام خمینی: 28 بهمن 1357)
:منبع . http://fiish.blog.ir/rss

درود بر کوخ نشینان پیرو امام


من در پاریس
که بودم یک نفرى که آشنا بود آمد گفت که من رفتم به دهات جاپلق[واقع در شهرستان الیگودرز]
و بختیارى و آن حدود کمره  آن حدود؛ و بعضى
از قُرا را اسم برد، یعنى قلعه‏ اى را اسم برد که این قلعه در نزدیک یک کوه واقع
است و هیچ هم اطرافش [آبادى‏] نیست و من آنجا را دیده ‏ام. گفت من در آن قلعه رفتم
دیدم که در آن قلعه حرف ها همان است که در مرکز هست و همان [شعارها] آن شخص گفت که
در دهات اینجاها که رفتم، صبح که می‌شد، آن آقاى دِه جلو می افتاد و دهاتی‌ها
دنبال او راهپیمایى می‏کردند، [تظاهرات‏] می‌کردند. (امام خمینی: 28 بهمن 1357)
:منبع . http://fiish.blog.ir/rss

درود بر کوخ نشینان پیرو امام


من در پاریس
که بودم یک نفرى که آشنا بود آمد گفت که من رفتم به دهات جاپلق[واقع در شهرستان الیگودرز]
و بختیارى و آن حدود کمره  آن حدود؛ و بعضى
از قُرا را اسم برد، یعنى قلعه‏ اى را اسم برد که این قلعه در نزدیک یک کوه واقع
است و هیچ هم اطرافش [آبادى‏] نیست و من آنجا را دیده ‏ام. گفت من در آن قلعه رفتم
دیدم که در آن قلعه حرف ها همان است که در مرکز هست و همان [شعارها] آن شخص گفت که
در دهات اینجاها که رفتم، صبح که می‌شد، آن آقاى دِه جلو می افتاد و دهاتی‌ها
دنبال او راهپیمایى می‏کردند، [تظاهرات‏] می‌کردند. (امام خمینی: 28 بهمن 1357)
:منبع . http://fiish.blog.ir/rss

درود بر کوخ نشینان پیرو امام


من در پاریس
که بودم یک نفرى که آشنا بود آمد گفت که من رفتم به دهات جاپلق[واقع در شهرستان الیگودرز]
و بختیارى و آن حدود کمره  آن حدود؛ و بعضى
از قُرا را اسم برد، یعنى قلعه‏ اى را اسم برد که این قلعه در نزدیک یک کوه واقع
است و هیچ هم اطرافش [آبادى‏] نیست و من آنجا را دیده ‏ام. گفت من در آن قلعه رفتم
دیدم که در آن قلعه حرف ها همان است که در مرکز هست و همان [شعارها] آن شخص گفت که
در دهات اینجاها که رفتم، صبح که می‌شد، آن آقاى دِه جلو می افتاد و دهاتی‌ها
دنبال او راهپیمایى می‏کردند، [تظاهرات‏] می‌کردند. (امام خمینی: 28 بهمن 1357)
:منبع . http://fiish.blog.ir/rss

قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند


       قلعه ادینبورگ، قلعه تاریخی در اسکاتلند قلعه ادینبورگ مشرف به شهر قدیمی ادینبورگ در کشور اسکاتلند واقع شده است و به عنوان یک جاذبه گردشگری
تاریخی این کشور شهره است، ادینبورگ در سواحل شرقی اسکاتلند واقع شده است و
دارای یک قلعه سنگی متعلق به قرن دوازدهم میلادی می باشد، اما باستان
شناسان قدمت سنگهای استفاده شده در این قلعه را تا قرن ۲ میلادی تخمین زده
اند.
این قلعه از حدود قرن دوازدهم میلادی تاثیر به سزایی در جنگهای مختلف مربوط
به اسکاتلند
و بریتانیا و تصمیم گیری های سیاسی آنها داشته است، اما از اوایل قرن ۱۹
به تدریج از یک پادگان و زندان تبدیل به یک جاذبه توریستی شد. هر سال
میلیونها گردشگر از این قلعه دیدن میکنند که در فهرست میراث جهانی یونسکو
نیز ثبت شده است.
قلعه‌ی ادینبورگ در اسکاتلند یکی از مکان‌هایی است که بیشتر از جاهای دیگر
در آن وجود روح گزارش شده است. این قلعه که

بارنامه ای از تجار قدیمی سه قلعه


این بارنامه که به دو زبان و در نهم شوال سال 1345 هجری قمری (92 سال قبل) نوشته شده ، حاکی ازقدمت سه قلعه و پیشینه تجاری و تاریخی آن است و مستند نشان می دهد که تجار قدیمی سه قلعه در حمل بار با کاروان های شتر در مسیرهایی از جاده ابریشم ( نیشابور  - کرمان - هرات - عشق آباد ترکمنستان و... ) نقشی اساسی داشته اند.
«باسپاس فراوان از آقای علی ضیائی به سبب ارسال این بارنامه و اطلاعات مربوطه»
:منبع . http://khoobaneseghaleh.blog.ir/rss

دانلود انیمیشن قلعه ای در آسمان (Castle in the Sky)


» نام: قلعه‌ای در آسمان – Castle in the Sky » سال تولید: ۱۹۸۶ » کارگردان: Hayao Miyazaki » شرکت تولید کننده: Nibariki, Studio Ghibli, Tokuma Shoten » کشور تولید کننده: ژاپن » زمان: ۱۲۴ دقیقه » زبان: سه زبانه (دوبله فارسی + انگلیسی + ژاپنی) (تغییر زبان با استفاده از منوی Audio Language < Navigate در نرم‌افزار Media Player Classic)
ادامه مطلب :منبع . http://cgart.blog.ir/rss

مقاومت در منظر قرآن


غزه؛ قلعه شکست‌ناپذیر مقاومت
تقدیر از گروه‌های مقاومت
رهبرانقلاب: مقاومتهای پی‌درپی غزّه، که اینک به قلعه‌ی شکست‌ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف‌تر از آن است که در مقابل اراده‌ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد.
قهرمان اصلی جنگهای غزّه، ملّت سلحشور و مقاومی است که باوجود تحمّل چندین سال محاصره‌ی اقتصادی، امّا با اتّکاء به قدرت ایمان، همچنان از این قلعه دفاع میکند.
ادامه مطلب :منبع . http://maktabehasti.blog.ir/rss

مقاومت در منظر قرآن


غزه؛ قلعه شکست‌ناپذیر مقاومت
تقدیر از گروه‌های مقاومت
رهبرانقلاب: مقاومتهای پی‌درپی غزّه، که اینک به قلعه‌ی شکست‌ناپذیر مقاومت مبدّل شده است، در طی چند جنگ پیاپی نشان داد که این رژیم، ضعیف‌تر از آن است که در مقابل اراده‌ی یک ملّت، توان ایستادگی داشته باشد.
قهرمان اصلی جنگهای غزّه، ملّت سلحشور و مقاومی است که باوجود تحمّل چندین سال محاصره‌ی اقتصادی، امّا با اتّکاء به قدرت ایمان، همچنان از این قلعه دفاع میکند.
ادامه مطلب :منبع . http://maktabehasti.blog.ir/rss

تاییدیه تاسیس شهر سه قلعه - شهرستان فردوس - استان خراسان


شماره :12275ت25533ک
تاریخ : 1381/3/22
وزارت کشور
وزرای عضوکمیسیون سیاسی ، دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 1381/3/1 بنابه پیشنهاد شماره 1.4.42.78889مورخ 1380/8/9وزارت کشور و بارعایت تصویب نامه شماره 58538ت 26118 ه مورخ 1380.12.22هیات وزیران وبه استناد ماده (13) قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند :
روستای  "سه قلعه " مرکز دهستان سه قلعه ازتوابع بخش سرایان شهرستان فردوس در استان خراسان به شهر تبدیل وبه عنوان شهر سه قلعه شناخته شود.
محدوده این شهر براساس تبصره (1) ماده(4) قانون مذکور تعیین خواهد شد. این تصویب نامه در تاریخ 1381/3/19 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری دکترسیدمحمدخاتمی رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
لازم به توضیح اینکه شهرسه قلعه پس ازتقسیم خراسان بزرگ در سال 1382  ، از شهرستان فردوس منفک و با الحاق به شهرستان سرایان ، به استان خراسان جنوبی پ

کویر بکر ، نجوم و حالا سنگ های قیمتی !


بخش سه قلعه با یک میلیون هکتار مساحت ، بزرگترین بخش استان خراسان جنوبی است    کهپس از معرفی به عنوان قطب کویر ونجوم ،این روزها،سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی آن نیز ورد زبان ها شده است . سنگ بخش سه قلعه طبق نظر کارشناسان ، در دنیا بی نظیر است که  دراین راستاشرکت معدنی کانی گهرسه قلعه باعضویت حدود۵۰۰ خانوار شکل گرفته :منبع . http://khoobaneseghaleh.blog.ir/rss

تور ٨روزه هند ویژه نوروز ٩٦ کلیک کنید


@arnikaseir
تور هند ویژه نوروز ۹۶
۳شب دهلی+۲شب آگرا+۲شب جیپور
با پرواز تابان
5radisson blu+5clarks shiraz+5crowne plaza☞3.795
5jw marriot+5marriot agra+5marriot jaipur☞4.095
گشت:کلیه ورودی به عهده تور میباشد
بازدید از منار قطب،دروازه هند،کاخ ریاست جمهوری و بنای گاندی به همراه ناهار
بازدید از تاج محل قلعه آگرا به همرام ناهار
بازدید از قلعه آمر و کاخ شهر و رصدخانه با ناهار
برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.
☎️02188762762
@arnikaseir :منبع . http://n96arnikaseir.blog.ir/rss

قلعه بابک


امروز میخوایم در مورد یکی از قلعه های ایران که در نزدیکی شهر اهر استان آذربایجان شرقی قرار داره صحبت کنیم. این قلعه که به قلعه بابک یا قلعه جمهور معروفه در ارتفاع 2300 تا 2700 متری از سطح دریا قرار داره و در غرب رود قره سو و منطقه ای به اسم کلیبر قرار داره. نام های دیگر قلعه بابک دژ بابک  و قلغه جمهور نیز هستش که دژ بابک خرمدین سردار ایرانی بوده که توی قرن 3 هجری برای قیامی که بر علیه حکومت عباسی بوده ساخته شده. در مسیر راه کلیبر به قلعه که در حدود 3 کیلومتر هست گردنه و محل های عبور خطرناکی وجود داره. قبل از رسیدن به این بنای مستحکم و دروازه قلعه از محلی باید عبور کنین که به حالت دالان و از سنگ های مرتب و منظمی تشکیل شده که فقط 1 یا 2 نفر می تونن از اون عبور کنن. این فاصله تا قلعه حدودا 200 متره که باعث شده که عظمت بنا و دسترسی سخت به اونو به همه نشون بده. دید این معبر به در ورودی قلعه هست

قلعه بابک


امروز میخوایم در مورد یکی از قلعه های ایران که در نزدیکی شهر اهر استان آذربایجان شرقی قرار داره صحبت کنیم. این قلعه که به قلعه بابک یا قلعه جمهور معروفه در ارتفاع 2300 تا 2700 متری از سطح دریا قرار داره و در غرب رود قره سو و منطقه ای به اسم کلیبر قرار داره. نام های دیگر قلعه بابک دژ بابک  و قلغه جمهور نیز هستش که دژ بابک خرمدین سردار ایرانی بوده که توی قرن 3 هجری برای قیامی که بر علیه حکومت عباسی بوده ساخته شده. در مسیر راه کلیبر به قلعه که در حدود 3 کیلومتر هست گردنه و محل های عبور خطرناکی وجود داره. قبل از رسیدن به این بنای مستحکم و دروازه قلعه از محلی باید عبور کنین که به حالت دالان و از سنگ های مرتب و منظمی تشکیل شده که فقط 1 یا 2 نفر می تونن از اون عبور کنن. این فاصله تا قلعه حدودا 200 متره که باعث شده که عظمت بنا و دسترسی سخت به اونو به همه نشون بده. دید این معبر به در ورودی قلعه هست

قلعه بابک


امروز میخوایم در مورد یکی از قلعه های ایران که در نزدیکی شهر اهر استان آذربایجان شرقی قرار داره صحبت کنیم. این قلعه که به قلعه بابک یا قلعه جمهور معروفه در ارتفاع 2300 تا 2700 متری از سطح دریا قرار داره و در غرب رود قره سو و منطقه ای به اسم کلیبر قرار داره. نام های دیگر قلعه بابک دژ بابک  و قلغه جمهور نیز هستش که دژ بابک خرمدین سردار ایرانی بوده که توی قرن 3 هجری برای قیامی که بر علیه حکومت عباسی بوده ساخته شده. در مسیر راه کلیبر به قلعه که در حدود 3 کیلومتر هست گردنه و محل های عبور خطرناکی وجود داره. قبل از رسیدن به این بنای مستحکم و دروازه قلعه از محلی باید عبور کنین که به حالت دالان و از سنگ های مرتب و منظمی تشکیل شده که فقط 1 یا 2 نفر می تونن از اون عبور کنن. این فاصله تا قلعه حدودا 200 متره که باعث شده که عظمت بنا و دسترسی سخت به اونو به همه نشون بده. دید این معبر به در ورودی قلعه هست

قلعه بابک


امروز میخوایم در مورد یکی از قلعه های ایران که در نزدیکی شهر اهر استان آذربایجان شرقی قرار داره صحبت کنیم. این قلعه که به قلعه بابک یا قلعه جمهور معروفه در ارتفاع 2300 تا 2700 متری از سطح دریا قرار داره و در غرب رود قره سو و منطقه ای به اسم کلیبر قرار داره. نام های دیگر قلعه بابک دژ بابک  و قلغه جمهور نیز هستش که دژ بابک خرمدین سردار ایرانی بوده که توی قرن 3 هجری برای قیامی که بر علیه حکومت عباسی بوده ساخته شده. در مسیر راه کلیبر به قلعه که در حدود 3 کیلومتر هست گردنه و محل های عبور خطرناکی وجود داره. قبل از رسیدن به این بنای مستحکم و دروازه قلعه از محلی باید عبور کنین که به حالت دالان و از سنگ های مرتب و منظمی تشکیل شده که فقط 1 یا 2 نفر می تونن از اون عبور کنن. این فاصله تا قلعه حدودا 200 متره که باعث شده که عظمت بنا و دسترسی سخت به اونو به همه نشون بده. دید این معبر به در ورودی قلعه هست

قلعه بابک


امروز میخوایم در مورد یکی از قلعه های ایران که در نزدیکی شهر اهر استان آذربایجان شرقی قرار داره صحبت کنیم. این قلعه که به قلعه بابک یا قلعه جمهور معروفه در ارتفاع 2300 تا 2700 متری از سطح دریا قرار داره و در غرب رود قره سو و منطقه ای به اسم کلیبر قرار داره. نام های دیگر قلعه بابک دژ بابک  و قلغه جمهور نیز هستش که دژ بابک خرمدین سردار ایرانی بوده که توی قرن 3 هجری برای قیامی که بر علیه حکومت عباسی بوده ساخته شده. در مسیر راه کلیبر به قلعه که در حدود 3 کیلومتر هست گردنه و محل های عبور خطرناکی وجود داره. قبل از رسیدن به این بنای مستحکم و دروازه قلعه از محلی باید عبور کنین که به حالت دالان و از سنگ های مرتب و منظمی تشکیل شده که فقط 1 یا 2 نفر می تونن از اون عبور کنن. این فاصله تا قلعه حدودا 200 متره که باعث شده که عظمت بنا و دسترسی سخت به اونو به همه نشون بده. دید این معبر به در ورودی قلعه هست

دکترمنوچهرخسروی ، مقیم آلمان


تولد:سه قلعه (1319)
فرزند:روانشاد غلامحسین خسروی
شغل:متخصص زنان،زایمان ونازایی
مهاجرت به آلمان جهت ادامه تحصیل و اقامت :1337
به دنبال دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران ازکلیه متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور (دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی - 1370) دکتر منوچهرخسروی نیز به اتفاق سایر متخصصین به ایران آمد و در نشست های هم اندیشی به منظور توسعه وپیشرفت ایران اسلامی شرکت کرد.
وی از همسر آلمانی خویش 4 فرزند دارد:
 - فرحناز(متخصص اوزون در موسسه هواشناسی دانشگاه استکهلم سوئد)
- خسرو پرویز(مستندساز)
- فریبا(معلم زبان انگلیسی و آلمانی)
- poldy(دانش آموخته تاریخ)
دکترمنوچهرخسروی در امور خیریه نیز دستی دارد. وی زمین خوابگاه دانش آموزی عشایری انصار ، زمین شهرداری وبخشی از زمین دبیرستان امام رضا (ع) سه قلعه - جمعا در حدود 5000مترمربع - را به عنوان وقف عام اهدا کرده است.
وی هم اکنون دوره باز

موزه و سفره خانه سنتی حمام قلعه همدان


موزه
حمام قلعه یک موزه مردم شناسیه، که در سال ۱۳۸۷ شمسی در خیابان شریعتی، کوچه مهر، جنب حمام
قلعه در شهر همدان افتتاح شده . مجموعه فرهنگی تاریخی حمام قلعه، به جز موزه سفره
خانه هم داره که می تونین بعد از بازدید از این مکان تاریخی، با انواع غذاهای سنتی
در "سفره خانه سنتی حمام قلعه" دلی از عزا دربیارین. مسافران و گردشگران پس از
گردش و بازدید از همدان می توانند با استفاده از امکانات هتل علیصدر همدان استراحت
و به یک خواب آرام بپردازند. :منبع . http://iranreservationhotel.blog.ir/rss

موزه و سفره خانه سنتی حمام قلعه همدان


موزه
حمام قلعه یک موزه مردم شناسیه، که در سال ۱۳۸۷ شمسی در خیابان شریعتی، کوچه مهر، جنب حمام
قلعه در شهر همدان افتتاح شده . مجموعه فرهنگی تاریخی حمام قلعه، به جز موزه سفره
خانه هم داره که می تونین بعد از بازدید از این مکان تاریخی، با انواع غذاهای سنتی
در "سفره خانه سنتی حمام قلعه" دلی از عزا دربیارین. مسافران و گردشگران پس از
گردش و بازدید از همدان می توانند با استفاده از امکانات هتل علیصدر همدان استراحت
و به یک خواب آرام بپردازند. :منبع . http://iranreservationhotel.blog.ir/rss

موزه و سفره خانه سنتی حمام قلعه همدان


موزه
حمام قلعه یک موزه مردم شناسیه، که در سال ۱۳۸۷ شمسی در خیابان شریعتی، کوچه مهر، جنب حمام
قلعه در شهر همدان افتتاح شده . مجموعه فرهنگی تاریخی حمام قلعه، به جز موزه سفره
خانه هم داره که می تونین بعد از بازدید از این مکان تاریخی، با انواع غذاهای سنتی
در "سفره خانه سنتی حمام قلعه" دلی از عزا دربیارین. مسافران و گردشگران پس از
گردش و بازدید از همدان می توانند با استفاده از امکانات هتل علیصدر همدان استراحت
و به یک خواب آرام بپردازند. :منبع . http://iranreservationhotel.blog.ir/rss

قلعه تاریخی شوش - خوزستان


قلعه شوش که به قلعه اکروپل یا قلعه فرانسوی‌ها نیز شهرت دارد به دست
هیئت باستان شناسی فرانسوی در سال ۱۸۹۷ میلادی روی بلندترین نقطه شهر شوش
بنا شده. این قلعه شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد که با
استفاده از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی از آجرهای منقوش به
خط میخی چغازنبیل به دست معماران دزفولی بنا شده است.
  تپه‌ باستانی اکروپل / شهر تاریخی شوش /
این قلعه بسیار زیبا یکی از منحصر به فردترین آثار تاریخی و دیدنی ایران و استان خوزستان است که روی تپه باستانی شوش و در کنار کاخ آکروپل ساخته شده است.
پلان قلعه ذوزنقه شکل است که قاعده کوچک آن در سمت شمال واقع شده است.
دور تا دور آن را راهرویی احاطه کرده و ردیف اتاق‌هایی به سمت حیاط، برگرد
آن قرار گرفته‌اند.
تقسیم بندی کلی قلعه با دو حیاط و فضاهای پیرامون این حیاط شکل می‌گیرد.
قلعه دارای سه ورودی است که یکی از آنها در

آپدیت دانلود Grow Castle 1.13.5 – بازی پرطرفدار دفاع از قلعه اندروید + مود


از محبوب ترین و پرمخاطب ترین بازیهای دسته بندی آرکید در گوگل پلی، از استودیوی بازی سازی RAON GAMES برای دستگاه های اندرویدی است که به صورت رایگان عرضه شده و تا به این لحظه بیش از 5 میلیون بار توسط کاربران اندرویدی سراسر جهان دریافت شده و هم اکنون به درخواست شما کاربران عزیز و همیشگی
قصد معرفی ان را داریم! در این بازی تنها یک هدف دارید؛ از قلعه در مقابل
هجوم دشمنان محافظت کنید! با ارتقا منطقه و ساخت نیروها، قدرتمندترین
ساختمان ممکن را بسازید! منطقه هایی که مبارزات Grow Castle در آن اتفاق می
افتند از چندین بخش متفاوت تشکیل شده و هر کدام با توجه به موقعیت خود
نیروهایی دارند ؛ به عنوان مثال محیط پشتی کمان دارها بوده و هیروها هم به
قلعه ها پناه برده اند تا آن ها به دشمنان هجوم ببرند! جلوی قلعه هم می
توانید ساختمان های نظامی متفاوت بسازید، همین گستردگی بین نیروها و
ساختمان ها موجب شده تا

باز کردن مراحل x8


مراحل x8 مرحله اخر بازی هستند که باز کردن انها در مراحل 7 انجام میابد
shu:شما باید در مرحله 7 وقتی قلعه توسط da ji اتش گرفت در کمتر از 2 دقیقه به همراه یاران از قلعه خارج شوید.
wei:در مرحله 7 وقتی da ji خیانت کرد در کمتر از 1 دقیقه او را بکشید.
sw:در مرحله 7 تا قبل از پایان جنگ 1000 نفر را بکشید.
wu:در مرحله 7 پس از شروع مرحله در کمتر از 3 دقیقه خانواده sun را نجات دهید.
*موفق باشید* :منبع . http://koeifarsi.blog.ir/rss

باز کردن مراحل x8


مراحل x8 مرحله اخر بازی هستند که باز کردن انها در مراحل 7 انجام میابد
shu:شما باید در مرحله 7 وقتی قلعه توسط da ji اتش گرفت در کمتر از 2 دقیقه به همراه یاران از قلعه خارج شوید.
wei:در مرحله 7 وقتی da ji خیانت کرد در کمتر از 1 دقیقه او را بکشید.
sw:در مرحله 7 تا قبل از پایان جنگ 1000 نفر را بکشید.
wu:در مرحله 7 پس از شروع مرحله در کمتر از 3 دقیقه خانواده sun را نجات دهید.
*موفق باشید* :منبع . http://koeifarsi.blog.ir/rss

صعود به ارتفاعاتِ قلعهٔ دخترِ شهر خضری دشت بیاض


جمعهٔ هفتهٔ قبل به اتّفاق تعدادی از دوستان راه افتادیم جهتِ صعود به قلعـهٰ دختـرِ خضـری دشت بیـاض . . .
خنکای هوا کاملاً حس میشد ولی بارشِ برفِ روزهای قبل،زیبایی و لذّتِ این سفر رو دوچندان کرده بود ؛
امیدِ دیدن زیباییهای طبیعت،ازآبِ چشمه
هانوشیدن،در کنار دوستان گام برداشتن،زمزمه
جویباران رو شنیدن،نسیم سرد کوهستان رو
حس کردن و رقصِ پوخه های برف رو تماشا کردن،حسِ بی نظیری رو به ما تزریق می کرد ؛
در مسیرِ کوهنوردی شگفتیهای طبیعت رو با چشمِ جان لمس می کردیم به گونه ای که قلبمون با عظمتِ کوهها پیوند میخورد ؛
حدود 5کیلومتر در لابلای کوهها حرکت کردیم ولی در نهایت برودتِ کوهستان بر ارادهٔ ما غلبه کرد ونتونستیم به نزدیکی قلعه صعود کنیم . . .
 قلعهٰ دختر از مهم ترین قلاعِ جنوب خراسان است .
موقعیت آن در 6کیلومتری شمال شهرک دهشک بر فراز کوهی به
ارتفاع 2000متر و مشرف بر دشت خضری می باشد .
این قلع

صعود به ارتفاعاتِ قلعهٔ دخترِ شهر خضری دشت بیاض


جمعهٔ هفتهٔ قبل به اتّفاق تعدادی از دوستان راه افتادیم جهتِ صعود به قلعـهٰ دختـرِ خضـری دشت بیـاض . . .
خنکای هوا کاملاً حس میشد ولی بارشِ برفِ روزهای قبل،زیبایی و لذّتِ این سفر رو دوچندان کرده بود ؛
امیدِ دیدن زیباییهای طبیعت،ازآبِ چشمه
هانوشیدن،در کنار دوستان گام برداشتن،زمزمه
جویباران رو شنیدن،نسیم سرد کوهستان رو
حس کردن و رقصِ پوخه های برف رو تماشا کردن،حسِ بی نظیری رو به ما تزریق می کرد ؛
در مسیرِ کوهنوردی شگفتیهای طبیعت رو با چشمِ جان لمس می کردیم به گونه ای که قلبمون با عظمتِ کوهها پیوند میخورد ؛
حدود 5کیلومتر در لابلای کوهها حرکت کردیم ولی در نهایت برودتِ کوهستان بر ارادهٔ ما غلبه کرد ونتونستیم به نزدیکی قلعه صعود کنیم . . .
 قلعهٰ دختر از مهم ترین قلاعِ جنوب خراسان است .
موقعیت آن در 6کیلومتری شمال شهرک دهشک بر فراز کوهی به
ارتفاع 2000متر و مشرف بر دشت خضری می باشد .
این قلع

صعود به ارتفاعاتِ قلعهٔ دخترِ شهر خضری دشت بیاض


جمعهٔ هفتهٔ قبل به اتّفاق تعدادی از دوستان راه افتادیم جهتِ صعود به قلعـهٰ دختـرِ خضـری دشت بیـاض . . .
خنکای هوا کاملاً حس میشد ولی بارشِ برفِ روزهای قبل،زیبایی و لذّتِ این سفر رو دوچندان کرده بود ؛
امیدِ دیدن زیباییهای طبیعت،ازآبِ چشمه
هانوشیدن،در کنار دوستان گام برداشتن،زمزمه
جویباران رو شنیدن،نسیم سرد کوهستان رو
حس کردن و رقصِ پوخه های برف رو تماشا کردن،حسِ بی نظیری رو به ما تزریق می کرد ؛
در مسیرِ کوهنوردی شگفتیهای طبیعت رو با چشمِ جان لمس می کردیم به گونه ای که قلبمون با عظمتِ کوهها پیوند میخورد ؛
حدود 5کیلومتر در لابلای کوهها حرکت کردیم ولی در نهایت برودتِ کوهستان بر ارادهٔ ما غلبه کرد ونتونستیم به نزدیکی قلعه صعود کنیم . . .
 قلعهٰ دختر از مهم ترین قلاعِ جنوب خراسان است .
موقعیت آن در 6کیلومتری شمال شهرک دهشک بر فراز کوهی به
ارتفاع 2000متر و مشرف بر دشت خضری می باشد .
این قلع

صعود به ارتفاعاتِ قلعهٔ دخترِ شهر خضری دشت بیاض


جمعهٔ هفتهٔ قبل به اتّفاق تعدادی از دوستان راه افتادیم جهتِ صعود به قلعـهٰ دختـرِ خضـری دشت بیـاض . . .
خنکای هوا کاملاً حس میشد ولی بارشِ برفِ روزهای قبل،زیبایی و لذّتِ این سفر رو دوچندان کرده بود ؛
امیدِ دیدن زیباییهای طبیعت،ازآبِ چشمه
هانوشیدن،در کنار دوستان گام برداشتن،زمزمه
جویباران رو شنیدن،نسیم سرد کوهستان رو
حس کردن و رقصِ پوخه های برف رو تماشا کردن،حسِ بی نظیری رو به ما تزریق می کرد ؛
در مسیرِ کوهنوردی شگفتیهای طبیعت رو با چشمِ جان لمس می کردیم به گونه ای که قلبمون با عظمتِ کوهها پیوند میخورد ؛
حدود 5کیلومتر در لابلای کوهها حرکت کردیم ولی در نهایت برودتِ کوهستان بر ارادهٔ ما غلبه کرد ونتونستیم به نزدیکی قلعه صعود کنیم . . .
 قلعهٰ دختر از مهم ترین قلاعِ جنوب خراسان است .
موقعیت آن در 6کیلومتری شمال شهرک دهشک بر فراز کوهی به
ارتفاع 2000متر و مشرف بر دشت خضری می باشد .
این قلع

قلعه مارکوه رامسر


قلعه مارکوه مربوط به دوران‌های تاریخی پس از
اسلام است و در شهرستان رامسر، شهر کتالم، مسیر جاده تلارسر واقع شده. نام قلعه
مارکوه رامسر برگرفته از کوهی است که بر روی آن قرار دارد. در مورد نام قلعه
مارکوه رامسر نیز نظرهای گوناگونی وجود دارد. برای مثال عده ای وجود مار در این
کوه را علت نامگذاری این کوه میدانند که البته با توجه به اینکه در گویش محلی
استفاده از کلمه فارسی "مار" رایج نبوده، احتمال این علت نامگذاری را
بسیار کم می کند. در تعاریف مردم محلی به تونلی
درون این قلعه اشاره می شود که انتهای آن به روستای نیاسته که در پایین مارکوه
قرار دارد ختم میشده و در گذشته سربازان برای خروج یا ورود اضطراری ازآن استفاده
می کردند که البته با تحقیقات انجام شده مشخص شده که این امر صحت نداشته و چاله ی
موجود در قلعه به دلیل عدم دسترسی مستقیم قلعه به آب، کاربرد سردآب داشته و تونل
نیست.  مسافران و گردشگران
پس

حاج عبدالله عربی ، اولین معلم سه قلعه


تولد:1315(سه قلعه)
نام پدر:محمدرضا
سیرتحصیلی:
- ابتدائی:دبستان اسفندیار سه قلعه(فضای قبلی دبستان طالقانی)
- متوسطه:دبیرستان فردوسی (فردوس)
- اخذدیپلم:دبیرستان ناصرخسرو (گناباد)
- دوره یک ساله توجیهی معلمی"دانشگاه فرهنگیان فعلی "(مشهد) واخذمدرک کاردانی علوم تجربی
زبان خارجه:فرانسه
استخدام در آموزش وپرورش:1340
تجربه تدریس : ابتدائی،متوسطه اول ، متوسطه دوم (سه قلعه ، سرایان)
تجربه اداری:صرفا مدیریت یا معاونت مدارس علیرغم پیشنهاد پست های اداری در ادوارمختلف
ازدواج:1345(1پسر و6دختر)
بازنشستگی:1373
دانش آموزان برجسته وی در دوران خدمت: پروفسور کافی،دکترحقدادی،دکترمحمدی و...
مردم سه قلعه آقای حاج عبدالله عربی را معلمی بسیار جدی،منضبط و با وجدان کاری بالا می دانستند که همیشه نیم ساعت قبل از زمان مقرر در محل کارحضور داشت وهدفش رضایت خداوند بود نه مافوق.
وی طی 33 سال خدمت در آموزش وپرورش صرفا به امرت

قلعه روملی حصار در تور لحظه آخری استانبول


قلعه روملی حصار 

قلعه روملی حصار در تور لحظه آخری استانبول
این قلعه یکی از مشهورترین بنا در تور لحظه آخری استانبول می باشد. که در تنگه بسفور در ساحل روملی شهر استانبول قرار دارد. و یکی از قلعه‌های مشهور کشور ترکیه أست، بنای بسیار بزرگ و زیبا به شکل مستطیل، این قلعهٔ بسیار زیبا در سال (۸۵۶ هـ – ۱۴۵۲ م) توسط سلطان محمدد فاتح ساخته شده‌است. در این قلعه یک موزه رو باز و یک آمفی تأتر قرار دارد که همه ساله از این آمفی تأتر بعنوان محلی جهت میزبانی برگزاری فستیوال موسیقی استانبول استفاده می گردد. این قلعه روی تپه های بخش اروپایی قدیمی تنگه قرار دارد و هنگام کشتی سواری آنرا خواهید دید. قلعه‌ی روملی دارای سه برج مرتفع (هرکدام از این سه برج به نام شخصیت‌های اصلی دولتی سلطان محمد دوم نامیده شده‌اند) و یک برج کوچکتر به همراه ۱۳ برج دیدبانی است که سه ورودی اصلی (یک ورودی اصلی و دو ورودی مخفیانه به جهت

قلعه روملی حصار در تور لحظه آخری استانبول


قلعه روملی حصار 

قلعه روملی حصار در تور لحظه آخری استانبول
این قلعه یکی از مشهورترین بنا در تور لحظه آخری استانبول می باشد. که در تنگه بسفور در ساحل روملی شهر استانبول قرار دارد. و یکی از قلعه‌های مشهور کشور ترکیه أست، بنای بسیار بزرگ و زیبا به شکل مستطیل، این قلعهٔ بسیار زیبا در سال (۸۵۶ هـ – ۱۴۵۲ م) توسط سلطان محمدد فاتح ساخته شده‌است. در این قلعه یک موزه رو باز و یک آمفی تأتر قرار دارد که همه ساله از این آمفی تأتر بعنوان محلی جهت میزبانی برگزاری فستیوال موسیقی استانبول استفاده می گردد. این قلعه روی تپه های بخش اروپایی قدیمی تنگه قرار دارد و هنگام کشتی سواری آنرا خواهید دید. قلعه‌ی روملی دارای سه برج مرتفع (هرکدام از این سه برج به نام شخصیت‌های اصلی دولتی سلطان محمد دوم نامیده شده‌اند) و یک برج کوچکتر به همراه ۱۳ برج دیدبانی است که سه ورودی اصلی (یک ورودی اصلی و دو ورودی مخفیانه به جهت

تعبیر خواب برج وبارو


خواب برج وبارومحمد ابن سیرین بصری گوید:

باروی شهر و قلعه و ده، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و
معبران گویند باروی شهر، دلیل بر پادشاه بود و باروی ده، دلیل
است بر خداونده ده. اگر بیند که باروی شهر قوی و بلند است،
دلیل است بر قوت و نیکی حال پادشاه. اگر بیند باروی شهر بیفتاد
و خراب شد، دلیل بر هلاک پادشاه کند. اگر برخی از آن بیفتاد،
دلیل بر هلاک والی است. اگر بیند بارو را نو کردند، دلیل که
پادشاه نو در آن شهر مقیم شود.


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

باروی شهر و آن چه نزدیک دروازه شهر است تاویلش عیش و ایمنی
است و آن چه در پس شهر است همان باشد و هر نیک و بد و زیاده و
نقصان که در بارو بیند، دلیل بر ان پنج گونه است.تعبیر خواب برج وبارو


خواب برج وبارومحمد ابن سیرین بصری گوید:

باروی شهر و قلعه و ده، دلیل بر پادشاه نماید یا بر والی و
معبران گویند باروی شهر، دلیل بر پادشاه بود و باروی ده، دلیل
است بر خداونده ده. اگر بیند که باروی شهر قوی و بلند است،
دلیل است بر قوت و نیکی حال پادشاه. اگر بیند باروی شهر بیفتاد
و خراب شد، دلیل بر هلاک پادشاه کند. اگر برخی از آن بیفتاد،
دلیل بر هلاک والی است. اگر بیند بارو را نو کردند، دلیل که
پادشاه نو در آن شهر مقیم شود.


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

باروی شهر و آن چه نزدیک دروازه شهر است تاویلش عیش و ایمنی
است و آن چه در پس شهر است همان باشد و هر نیک و بد و زیاده و
نقصان که در بارو بیند، دلیل بر ان پنج گونه است.پاورپوینت پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود


پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود (پاورپوینت)

•بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالى - جنوبى کرمان است در جنوبى‌ترین بخش آن واقع شده است. نقطهٔ شروع آن زاویهٔ راست تقاطع خیابان پیروزى به خیابان مطهرى یعنى محل سابق دروازهٔ ریگ‌آباد است که به خیابان امام خمینى، روبروى بازار میدان قلعه ختم مى‌شود. طول این بازار حدود ۵۰۰ متر است و اکثر مغازه‌هاى آن به نسبت بازارهاى دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمترى برخوردار مى‌باشد. در گذشته این بازار از اهمیت بیشترى برخوردار بود. هنوز هم آهنگرى‌هایى به سبک قدیم در ای ...
دریافت فایل
:منبع . http://ranginfile.blog.ir/rss

پاورپوینت پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود


پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود (پاورپوینت)

•بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالى - جنوبى کرمان است در جنوبى‌ترین بخش آن واقع شده است. نقطهٔ شروع آن زاویهٔ راست تقاطع خیابان پیروزى به خیابان مطهرى یعنى محل سابق دروازهٔ ریگ‌آباد است که به خیابان امام خمینى، روبروى بازار میدان قلعه ختم مى‌شود. طول این بازار حدود ۵۰۰ متر است و اکثر مغازه‌هاى آن به نسبت بازارهاى دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمترى برخوردار مى‌باشد. در گذشته این بازار از اهمیت بیشترى برخوردار بود. هنوز هم آهنگرى‌هایى به سبک قدیم در ای ...
دریافت فایل
:منبع . http://ranginfile.blog.ir/rss

پاورپوینت پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود


پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود (پاورپوینت)

•بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالى - جنوبى کرمان است در جنوبى‌ترین بخش آن واقع شده است. نقطهٔ شروع آن زاویهٔ راست تقاطع خیابان پیروزى به خیابان مطهرى یعنى محل سابق دروازهٔ ریگ‌آباد است که به خیابان امام خمینى، روبروى بازار میدان قلعه ختم مى‌شود. طول این بازار حدود ۵۰۰ متر است و اکثر مغازه‌هاى آن به نسبت بازارهاى دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمترى برخوردار مى‌باشد. در گذشته این بازار از اهمیت بیشترى برخوردار بود. هنوز هم آهنگرى‌هایى به سبک قدیم در ای ...
دریافت فایل
:منبع . http://ranginfile.blog.ir/rss

پاورپوینت پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود


پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود (پاورپوینت)

•بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالى - جنوبى کرمان است در جنوبى‌ترین بخش آن واقع شده است. نقطهٔ شروع آن زاویهٔ راست تقاطع خیابان پیروزى به خیابان مطهرى یعنى محل سابق دروازهٔ ریگ‌آباد است که به خیابان امام خمینى، روبروى بازار میدان قلعه ختم مى‌شود. طول این بازار حدود ۵۰۰ متر است و اکثر مغازه‌هاى آن به نسبت بازارهاى دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمترى برخوردار مى‌باشد. در گذشته این بازار از اهمیت بیشترى برخوردار بود. هنوز هم آهنگرى‌هایى به سبک قدیم در ای ...
دریافت فایل
:منبع . http://ranginfile.blog.ir/rss

پاورپوینت پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود


پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود (پاورپوینت)

•بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالى - جنوبى کرمان است در جنوبى‌ترین بخش آن واقع شده است. نقطهٔ شروع آن زاویهٔ راست تقاطع خیابان پیروزى به خیابان مطهرى یعنى محل سابق دروازهٔ ریگ‌آباد است که به خیابان امام خمینى، روبروى بازار میدان قلعه ختم مى‌شود. طول این بازار حدود ۵۰۰ متر است و اکثر مغازه‌هاى آن به نسبت بازارهاى دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمترى برخوردار مى‌باشد. در گذشته این بازار از اهمیت بیشترى برخوردار بود. هنوز هم آهنگرى‌هایى به سبک قدیم در ای ...
دریافت فایل
:منبع . http://ranginfile.blog.ir/rss

پاورپوینت پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود


پروژه بررسی و تحلیل بازار قلعه محمود (پاورپوینت)

•بازار قلعه محمود که اولین بخش از بازار شمالى - جنوبى کرمان است در جنوبى‌ترین بخش آن واقع شده است. نقطهٔ شروع آن زاویهٔ راست تقاطع خیابان پیروزى به خیابان مطهرى یعنى محل سابق دروازهٔ ریگ‌آباد است که به خیابان امام خمینى، روبروى بازار میدان قلعه ختم مى‌شود. طول این بازار حدود ۵۰۰ متر است و اکثر مغازه‌هاى آن به نسبت بازارهاى دیگر کرمان از سرمایه و رونق کمترى برخوردار مى‌باشد. در گذشته این بازار از اهمیت بیشترى برخوردار بود. هنوز هم آهنگرى‌هایى به سبک قدیم در ای ...
دریافت فایل
:منبع . http://ranginfile.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »