بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
حرمت مؤمن از نگاه امام صادق و معصومین(ع)


امام صادق (ع) : حرمت مؤمن بزرگتر است از حرمت خانه کعبه.
 امام صادق (ع) : خدای تبارک و تعالی فرموده:  باید اعلام نبرد مرا دریابد کسی که بنده مؤمنم را خوار دارد .
پیامبر (ص) از قول خدای تعالی : اعلان جنگ مرا دریابد هرکس آزار دهد بنده مؤمنم را .
 پیامبر (ص) : هرکه مؤمنی را بیازارد مرا آزرده است و هرکس مرا بیازارد خدای عزوجل را آزرده و هرکس خدا ر ا آزارد لعنت شده در تورات و انجیل و زبور و قرآن .
 امام صادق (ع) :   خدا همه کار مؤمن را به خودش وانهاده ولی به او اختیار نداده که خوار باشد . نشنیدی خدای  عز و جل می فرماید  : « از آن خداست عزت و از رسولش و از مؤمنین »  پس مؤمن عزیز است و خوار نیست .
 امام صادق (ع) :  ای فضل , مؤمن را مؤمن نامیدند برای آنکه امان میدهد از طرف خدا و امانش پذیرفته است .
و آنگاه فرمود: شنیدی خدای تعالی در باره  دشمنان شما فرماید چون روز رستاخیز ببینند مردی از شماها برای

به مردان مؤمن بگو : چشمان خود را از حرام فرو بندند


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ أَزْکَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا
یَصْنَعُونَ
۳۰
به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دیدن زنان
نامحرم و عورت دیگران] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ کنند، این برای آنان
پاکیزه تر است، قطعاً خدا به کارهایی که انجام می دهند، آگاه است.سوره نور آیه۳۰

:منبع . http://eslaminasab.blog.ir/rss

مقواےخیــــــــــس


#منبر_‌متنیماکه مقوا نیستم با دوقطره باران خیس شویم‼️گاهی می‌گویند که: ما می‌رویم #نماز بخوانیم، یا #حجاب داشته باشیم، ما را مسخره می‌کنند. مسخره کنند، مگر ما مقوا هستیم که با حرف این و آن ، با دو قطره باران شل شویم! مقوا با دو قطره باران شل می‌شود.اعمال تو ، تو را به #خدا برساند، مردم هرچه می‌خواهند بگویند، بگویند!حدیث داریم «المؤمن کالجبل» جبل یعنی چه؟ #مؤمن کوه است. بعضی می‌گویند: از کوه محکم‌تر است. چون بعضی کوه‌ها ریزش دارد. مؤمن هیچ‌وقت ریزش ندارددر قاهره کسی، شتری اجاره کرد که او را به جاده عباسیه برساند .صاحب شتر پولی گرفت، مسافر را سوار کرد. داشت افسار را به سمت عباسیه می‌برد. این صاحب شتر هی به این مسافر متلک و فحش می‌گفت. این هم که سوار شتر بود، فحش‌ها را می‌شنید، هیچ نمی‌گفت. یک نفر در راه صحنه را دید و گفت: آقا! می‌دانی این صاحب شتری که افسار را می‌کشد به تو چه می‌گوید؟ سواره

شجره طیبه(آخرالزمان؛ذلیلی مؤمن, بسیاری زنازاده!!!)


... پیامبرفرمود:ای سلمان!درآن زمان حج میکنندثروتمندهای امت من برای گردش وتماشاواستراحت ومیانه حالهابرای بازرگانی وتجارت , وحج میکنندفقرای ایشان برای نمایش دادن وگوشزدکردن ویاد میگیرندگروهی قرآن راوآن راباسازهامیگیرندوگروهی فقه واحکام رایادمیگیرندبرای غیرخداوزنازادگان بسیارمیشوندومردم به روی دنیامی افتند... اینهاوقتی است که حرمتهاهتک شودوگناهان کسب کرده شودواشراربراخیارمسلط شوندودروغ گفتن آشکارشودوخیانت ظاهرگرددولجاجت درمردم زیاد شودو فقروپریشانی درمردم فاش شودومردم به لباسهافخرکنندوباران درغیروقت ببارد... مؤمن درآن زمان ذلیل وخوارترکس باشددرمیان امت, ودرمیان خوانندگان وعبادت کنندگان توبیخ وسرزنش زیادشود. پس این جماعت درملکوت آسمانهانجاست هاوپلیدیهاخوانده شوند.... پس زمین پاره های جگرخودرا (طلاونقره)بیرون می اندازد.پس حضرت بدست به ستونهااشاره وفرمود:مثل اینها.پس درآن وقت نفع نمیدهد نه طلاون

شجره طیبه(آخرالزمان؛ذلیلی مؤمن, بسیاری زنازاده!!!)


... پیامبرفرمود:ای سلمان!درآن زمان حج میکنندثروتمندهای امت من برای گردش وتماشاواستراحت ومیانه حالهابرای بازرگانی وتجارت , وحج میکنندفقرای ایشان برای نمایش دادن وگوشزدکردن ویاد میگیرندگروهی قرآن راوآن راباسازهامیگیرندوگروهی فقه واحکام رایادمیگیرندبرای غیرخداوزنازادگان بسیارمیشوندومردم به روی دنیامی افتند... اینهاوقتی است که حرمتهاهتک شودوگناهان کسب کرده شودواشراربراخیارمسلط شوندودروغ گفتن آشکارشودوخیانت ظاهرگرددولجاجت درمردم زیاد شودو فقروپریشانی درمردم فاش شودومردم به لباسهافخرکنندوباران درغیروقت ببارد... مؤمن درآن زمان ذلیل وخوارترکس باشددرمیان امت, ودرمیان خوانندگان وعبادت کنندگان توبیخ وسرزنش زیادشود. پس این جماعت درملکوت آسمانهانجاست هاوپلیدیهاخوانده شوند.... پس زمین پاره های جگرخودرا (طلاونقره)بیرون می اندازد.پس حضرت بدست به ستونهااشاره وفرمود:مثل اینها.پس درآن وقت نفع نمیدهد نه طلاون

شجره طیبه(آخرالزمان؛ذلیلی مؤمن, بسیاری زنازاده!!!)


... پیامبرفرمود:ای سلمان!درآن زمان حج میکنندثروتمندهای امت من برای گردش وتماشاواستراحت ومیانه حالهابرای بازرگانی وتجارت , وحج میکنندفقرای ایشان برای نمایش دادن وگوشزدکردن ویاد میگیرندگروهی قرآن راوآن راباسازهامیگیرندوگروهی فقه واحکام رایادمیگیرندبرای غیرخداوزنازادگان بسیارمیشوندومردم به روی دنیامی افتند... اینهاوقتی است که حرمتهاهتک شودوگناهان کسب کرده شودواشراربراخیارمسلط شوندودروغ گفتن آشکارشودوخیانت ظاهرگرددولجاجت درمردم زیاد شودو فقروپریشانی درمردم فاش شودومردم به لباسهافخرکنندوباران درغیروقت ببارد... مؤمن درآن زمان ذلیل وخوارترکس باشددرمیان امت, ودرمیان خوانندگان وعبادت کنندگان توبیخ وسرزنش زیادشود. پس این جماعت درملکوت آسمانهانجاست هاوپلیدیهاخوانده شوند.... پس زمین پاره های جگرخودرا (طلاونقره)بیرون می اندازد.پس حضرت بدست به ستونهااشاره وفرمود:مثل اینها.پس درآن وقت نفع نمیدهد نه طلاون

شجره طیبه(آخرالزمان؛ذلیلی مؤمن, بسیاری زنازاده!!!)


... پیامبرفرمود:ای سلمان!درآن زمان حج میکنندثروتمندهای امت من برای گردش وتماشاواستراحت ومیانه حالهابرای بازرگانی وتجارت , وحج میکنندفقرای ایشان برای نمایش دادن وگوشزدکردن ویاد میگیرندگروهی قرآن راوآن راباسازهامیگیرندوگروهی فقه واحکام رایادمیگیرندبرای غیرخداوزنازادگان بسیارمیشوندومردم به روی دنیامی افتند... اینهاوقتی است که حرمتهاهتک شودوگناهان کسب کرده شودواشراربراخیارمسلط شوندودروغ گفتن آشکارشودوخیانت ظاهرگرددولجاجت درمردم زیاد شودو فقروپریشانی درمردم فاش شودومردم به لباسهافخرکنندوباران درغیروقت ببارد... مؤمن درآن زمان ذلیل وخوارترکس باشددرمیان امت, ودرمیان خوانندگان وعبادت کنندگان توبیخ وسرزنش زیادشود. پس این جماعت درملکوت آسمانهانجاست هاوپلیدیهاخوانده شوند.... پس زمین پاره های جگرخودرا (طلاونقره)بیرون می اندازد.پس حضرت بدست به ستونهااشاره وفرمود:مثل اینها.پس درآن وقت نفع نمیدهد نه طلاون

شناخت امام زمان(قسمت2)


⭕️ جوابی هوشمندانه و معنا دار
2️⃣ دلیل دومِ ضرورت شناخت امام زمان:
   ««« " نشانه ایمان است " »»»
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟ حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟
حضرت در پاسخ فرمودند : ""بله""
کمال الدین و تمام النعمه
نتیجه ای مهم :
« هر مسلمانی، مومن نیست »
⭕️ جواب ذکی و ذو معنى
2️⃣ الدلیل الثانی لضرورة معرفة إمام الزمان:
"هو دلیل على الإیمان"
عن أبان بن تغلب قال : قلت لابی عبدالله : من عرف الائمة ولم یعرف الامام الذی فی زمانه أمؤمن هو؟ قال : لا ، قلت : أمسلم هو؟ قال: نعم.
المصدر : کتاب کمال الدین و تمام النعمة
نتیجة مهمة :
«لیس بالضرورة أن یکون کل مسلم مؤمن»
⭕️A clever and meaningful answer
2️⃣ The second reason is the necessity of knowing the Imam of each era:
"It is a sign of faith"


شناخت امام زمان(قسمت2)


⭕️ جوابی هوشمندانه و معنا دار
2️⃣ دلیل دومِ ضرورت شناخت امام زمان:
   ««« " نشانه ایمان است " »»»
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟ حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟
حضرت در پاسخ فرمودند : ""بله""
کمال الدین و تمام النعمه
نتیجه ای مهم :
« هر مسلمانی، مومن نیست »
⭕️ جواب ذکی و ذو معنى
2️⃣ الدلیل الثانی لضرورة معرفة إمام الزمان:
"هو دلیل على الإیمان"
عن أبان بن تغلب قال : قلت لابی عبدالله : من عرف الائمة ولم یعرف الامام الذی فی زمانه أمؤمن هو؟ قال : لا ، قلت : أمسلم هو؟ قال: نعم.
المصدر : کتاب کمال الدین و تمام النعمة
نتیجة مهمة :
«لیس بالضرورة أن یکون کل مسلم مؤمن»
⭕️A clever and meaningful answer
2️⃣ The second reason is the necessity of knowing the Imam of each era:
"It is a sign of faith"


شناخت امام زمان(قسمت2)


⭕️ جوابی هوشمندانه و معنا دار
2️⃣ دلیل دومِ ضرورت شناخت امام زمان:
   ««« " نشانه ایمان است " »»»
ابان بن تغلب می گوید: از امام صادق پرسیدم: اگر کسی تمام امامان را بشناسد ولی امام زمانش را نشناسد، آیا مؤمن است؟ حضرت فرمودند: خیر. دوباره پرسیدم: آیا مسلمان هست؟
حضرت در پاسخ فرمودند : ""بله""
کمال الدین و تمام النعمه
نتیجه ای مهم :
« هر مسلمانی، مومن نیست »
⭕️ جواب ذکی و ذو معنى
2️⃣ الدلیل الثانی لضرورة معرفة إمام الزمان:
"هو دلیل على الإیمان"
عن أبان بن تغلب قال : قلت لابی عبدالله : من عرف الائمة ولم یعرف الامام الذی فی زمانه أمؤمن هو؟ قال : لا ، قلت : أمسلم هو؟ قال: نعم.
المصدر : کتاب کمال الدین و تمام النعمة
نتیجة مهمة :
«لیس بالضرورة أن یکون کل مسلم مؤمن»
⭕️A clever and meaningful answer
2️⃣ The second reason is the necessity of knowing the Imam of each era:
"It is a sign of faith"


شاخصه منافق


امام حسین علیه السلام:
 إیَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، فإنَّ المُؤْمِنَ لا یُسِی‏ءُ وَ لا یَعْتَذرُ ، وَ المُنَافِقُ کُلُ یَومٍ یُسِی‏ءُ وَ یَعْتَذِرُ
حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
بحار الانوار، ج 78، ص120 :منبع . http://basir73.blog.ir/rss

شاخصه منافق


امام حسین علیه السلام:
 إیَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، فإنَّ المُؤْمِنَ لا یُسِی‏ءُ وَ لا یَعْتَذرُ ، وَ المُنَافِقُ کُلُ یَومٍ یُسِی‏ءُ وَ یَعْتَذِرُ
حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
بحار الانوار، ج 78، ص120 :منبع . http://basir73.blog.ir/rss

شاخصه منافق


امام حسین علیه السلام:
 إیَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، فإنَّ المُؤْمِنَ لا یُسِی‏ءُ وَ لا یَعْتَذرُ ، وَ المُنَافِقُ کُلُ یَومٍ یُسِی‏ءُ وَ یَعْتَذِرُ
حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
بحار الانوار، ج 78، ص120 :منبع . http://basir73.blog.ir/rss

شاخصه منافق


امام حسین علیه السلام:
 إیَّاکَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، فإنَّ المُؤْمِنَ لا یُسِی‏ءُ وَ لا یَعْتَذرُ ، وَ المُنَافِقُ کُلُ یَومٍ یُسِی‏ءُ وَ یَعْتَذِرُ
حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد، اما منافق همه روزه بدی می کند، و به عذرخواهی می پردازد.
بحار الانوار، ج 78، ص120 :منبع . http://basir73.blog.ir/rss

دوست خوب


بسم الله الرحمن الرحیم
می گفت: مطمئنم که دوستم راه اشتباهی رو انتخاب کرده. دوست ندارم تو این حالت ببینمش، اما از برخوردش می ترسم. گفتم: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: مؤمن آیینه مؤمن است1. بهتره که اگه اشکالی ازش تو دوستت می بینی خیلی دوستانه و مودبانه بهش بگی.
اگه میخوای دوستی یک رنگی داشته باشی به فرموده حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عمل کن: سه چیز دوستى را یکرنگ مى سازد : هدیه کردن عیب هاى یکدیگر
، پاسداری در غیاب(و بدگویى نکردن) و یارى رساندن در سختى2.


سعی کنیم کاری کنیم که دوستانمون رو رشد بدیم. مثلا اگه میدونیم دوستمون مشکلی داره که نیاز به تذکر داره. با توجه به روحیاتش می تونیم مثلا کتابی رو به دستش بدیم و ازش خواهش کنیم که مطالعه کنه. یا طوریکه ناراحت نشه باهاش صحبت کنیم و راه درست رو بهش نشون بدیم و بعد هم انتخاب رو به خودش بسپریم.
ان شاالله که خدا

دوست خوب


بسم الله الرحمن الرحیم
می گفت: مطمئنم که دوستم راه اشتباهی رو انتخاب کرده. دوست ندارم تو این حالت ببینمش، اما از برخوردش می ترسم. گفتم: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: مؤمن آیینه مؤمن است1. بهتره که اگه اشکالی ازش تو دوستت می بینی خیلی دوستانه و مودبانه بهش بگی.
اگه میخوای دوستی یک رنگی داشته باشی به فرموده حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عمل کن: سه چیز دوستى را یکرنگ مى سازد : هدیه کردن عیب هاى یکدیگر
، پاسداری در غیاب(و بدگویى نکردن) و یارى رساندن در سختى2.


سعی کنیم کاری کنیم که دوستانمون رو رشد بدیم. مثلا اگه میدونیم دوستمون مشکلی داره که نیاز به تذکر داره. با توجه به روحیاتش می تونیم مثلا کتابی رو به دستش بدیم و ازش خواهش کنیم که مطالعه کنه. یا طوریکه ناراحت نشه باهاش صحبت کنیم و راه درست رو بهش نشون بدیم و بعد هم انتخاب رو به خودش بسپریم.
ان شاالله که خدا

دوست خوب


بسم الله الرحمن الرحیم
می گفت: مطمئنم که دوستم راه اشتباهی رو انتخاب کرده. دوست ندارم تو این حالت ببینمش، اما از برخوردش می ترسم. گفتم: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: مؤمن آیینه مؤمن است1. بهتره که اگه اشکالی ازش تو دوستت می بینی خیلی دوستانه و مودبانه بهش بگی.
اگه میخوای دوستی یک رنگی داشته باشی به فرموده حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم عمل کن: سه چیز دوستى را یکرنگ مى سازد : هدیه کردن عیب هاى یکدیگر
، پاسداری در غیاب(و بدگویى نکردن) و یارى رساندن در سختى2.


سعی کنیم کاری کنیم که دوستانمون رو رشد بدیم. مثلا اگه میدونیم دوستمون مشکلی داره که نیاز به تذکر داره. با توجه به روحیاتش می تونیم مثلا کتابی رو به دستش بدیم و ازش خواهش کنیم که مطالعه کنه. یا طوریکه ناراحت نشه باهاش صحبت کنیم و راه درست رو بهش نشون بدیم و بعد هم انتخاب رو به خودش بسپریم.
ان شاالله که خدا

دو دوست دو حسین


وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (٩٢) نساء
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند; و (در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد; مگر این که آنها خون بها را ببخشند. و اگر م

دو دوست دو حسین


وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (٩٢) نساء
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند; و (در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد; مگر این که آنها خون بها را ببخشند. و اگر م

دو دوست دو حسین


وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (٩٢) نساء
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند; و (در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد; مگر این که آنها خون بها را ببخشند. و اگر م

دو دوست دو حسین


وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (٩٢) نساء
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند; و (در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد; مگر این که آنها خون بها را ببخشند. و اگر م

دو دوست دو حسین


وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (٩٢) نساء
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند; و (در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد; مگر این که آنها خون بها را ببخشند. و اگر م

دو دوست دو حسین


وَ مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّٰ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ إِلاّٰ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اَللّٰهِ وَ کٰانَ اَللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً (٩٢) نساء
هیچ فرد با ایمانى مجاز نیست که مؤمنى را به قتل برساند، مگر این که این کار از روى خطا و اشتباه از او سر زند; و (در عین حال،) کسى که مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهائى به کسان او بپردازد; مگر این که آنها خون بها را ببخشند. و اگر م

حجاب و عفاف در قرآن کریم


یا ایها النبی، قل لازواجک و بنائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفوراً رحیماً؛ ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسری های بلند بر خود بیفکنند، این عمل مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده ی مهربان است . (1) (سوره احزاب، آیه ی 59)
در این نوشته، بر آنیم که آیه ی مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و برخی از نکات پیرامون آن را که نتیجه ی مطالعه ی کتب تفسیر ی می باشد، به رشته ی تحریر درآوریم. شایسته ی یادآوری است که این نوشته، قصد تفسیر آیه را ندارد و تنها به بیان نکات اجمالی آن بسنده می کند، اما پیش از طرح نکات، لازم است مفهوم حجاب بررسی گردد.
مفهوم حجاب
حجاب ، در لغت به معنای مانع و پرده و پوشش آمده است. حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بع

حجاب و عفاف در قرآن کریم


یا ایها النبی، قل لازواجک و بنائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفوراً رحیماً؛ ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسری های بلند بر خود بیفکنند، این عمل مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده ی مهربان است . (1) (سوره احزاب، آیه ی 59)
در این نوشته، بر آنیم که آیه ی مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و برخی از نکات پیرامون آن را که نتیجه ی مطالعه ی کتب تفسیر ی می باشد، به رشته ی تحریر درآوریم. شایسته ی یادآوری است که این نوشته، قصد تفسیر آیه را ندارد و تنها به بیان نکات اجمالی آن بسنده می کند، اما پیش از طرح نکات، لازم است مفهوم حجاب بررسی گردد.
مفهوم حجاب
حجاب ، در لغت به معنای مانع و پرده و پوشش آمده است. حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بع

حجاب و عفاف در قرآن کریم


یا ایها النبی، قل لازواجک و بنائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفوراً رحیماً؛ ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسری های بلند بر خود بیفکنند، این عمل مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده ی مهربان است . (1) (سوره احزاب، آیه ی 59)
در این نوشته، بر آنیم که آیه ی مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و برخی از نکات پیرامون آن را که نتیجه ی مطالعه ی کتب تفسیر ی می باشد، به رشته ی تحریر درآوریم. شایسته ی یادآوری است که این نوشته، قصد تفسیر آیه را ندارد و تنها به بیان نکات اجمالی آن بسنده می کند، اما پیش از طرح نکات، لازم است مفهوم حجاب بررسی گردد.
مفهوم حجاب
حجاب ، در لغت به معنای مانع و پرده و پوشش آمده است. حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بع

حجاب و عفاف در قرآن کریم


یا ایها النبی، قل لازواجک و بنائک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفوراً رحیماً؛ ای پیامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسری های بلند بر خود بیفکنند، این عمل مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامنی) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند و خداوند آمرزنده ی مهربان است . (1) (سوره احزاب، آیه ی 59)
در این نوشته، بر آنیم که آیه ی مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و برخی از نکات پیرامون آن را که نتیجه ی مطالعه ی کتب تفسیر ی می باشد، به رشته ی تحریر درآوریم. شایسته ی یادآوری است که این نوشته، قصد تفسیر آیه را ندارد و تنها به بیان نکات اجمالی آن بسنده می کند، اما پیش از طرح نکات، لازم است مفهوم حجاب بررسی گردد.
مفهوم حجاب
حجاب ، در لغت به معنای مانع و پرده و پوشش آمده است. حجاب، به معنای پوشش اسلامی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. بع

ما نقطه تسلیمیم...


من خسته‌ام و ناامید، و تفاوتِ من و مؤمن همین است. دارم تویِ یک استکان غرق می‌شوم، منی که تا دیروز داشتم روی دریا راه می‌رفتم*.
خسته‌ام، تنهام، و کسی نمی‌تواند آرامم کند. کسی نمی‌تواند بخنداندم، و مهربانی‌ها بی‌تأثیرند. آدم‌ها بی‌تأثیرند. و آن نور آفتاب که مسیرش از بخت بد به خواب بی‌انگیزگی ظهر من افتاده، بی‌تأثیر است. حتی اگر همین حالا پنجره باز می‌شد و بادهای تابستانی می‌دویدند لای موهام، بی‌تأثیر بود. من مثل یک سرتاپا لمس، افتاده‌ام یک گوشه اتاقم و خسته‌ام، تنهام، هیچکس نمی‌تواند آرامم کند.
من نقطه تسلیمم. من نقطه بی‌اثر جهانم. من تا ابد نامتأثرم. من تنهام! هیچ طوفانی در هیچ‌کجای دنیا، اینجا باعثِ بال زدنِ هیچ پروانه‌ای نشده. همه چیز آرام است. آنگونه که هیچ‌وقت نمی‌خواستم. همه چیز ساکت؛ همه چیز مرداب.

به دادم برس قبلِ اینکه با تمام این رؤیاها، مجبور باشم گوشه اتاق بمیرم. به دادم برس. بر

محبوب ترین اعمال نزد خدا کدام اند؟


اگر روایات‌را بررسی‌ کنیم‌، به‌ اعمالی‌ برمی‌ خوریم‌ که‌ نزد خدا محبوب اند ‌و ثواب های زیادی دارند.به‌ تعدادی‌ از آنها اشاره‌ می‌کنیم‌:1- کسب‌ علم‌:"فضّل‌ العلم‌ أحبّ إلی‌' اللّه‌ من‌ قیام‌ ألف‌ لیلة؛(1)ارزش‌ علم‌ از عبادت‌ هزار شب‌ نزد خدا بهتر است‌" .2 - مذاکره و مباحثه‌ علمی‌:"ساعة‌ عند مذاکرة‌ العلم‌ أحبّ إلی‌' اللّه‌ من‌ ألف‌ غزوة‌ و قرائة‌ القرآن‌ کلّه‌؛(2) یک‌ ساعت‌ مذاکرة‌ علمی‌ محبوب‌تر است‌ نز خدا از هزار جنگ‌ در راه‌ خدا و از قرائت‌ کلّ قرآن‌" .3 -همنشینی‌ با علما:"جلوس‌ ساعة‌ عند العلماء أحبّ إلی‌' اللّه‌ من‌ عبادة‌ ألف‌ سنة‌؛(3) همنشینی‌ با علما بهتر است‌ از عبادت‌ هزار سال‌" .4 - دیدار با علماء:"زیارة‌ العلماء أحبّ إلی‌' اللّه‌ مِن‌ سبعین‌ طوافاً حول‌ البیت‌؛(4) دیدار با علما بهتر است‌ از هفتاد طواف‌ خانة‌ خدا" .5 - نماز:فإنّ الصلاة‌ أحبّ إلی‌' اللّه‌ مِن‌ الصیام‌؛(5) نماز از

آیه 12 سوره حدید


(یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشریکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوزالعظیم ):(روزیکه مردان و زنان مؤمن را می بینی که نورشان از پیش رو و از دست راستشان در حرکت است ، بشارت باد شما را امروز به جناتی که نهرها از دامنه اش روان است و شما در آن جاودانید و این خود رستگاری عظیم است )یعنی ای رسول ما(و نیز همه کسانی که شأنیت و دیدن را دارید)، در روز قیامت مؤمنان را می بینی که نورشان پیشاپیش جلوتر از آنان و بسوی آن سعادتی که در انتظارآنهاست می دودو به پیش می رود،پس چنین کسانی به سوی درجاتی از بهشت که خداوندبر ایشان تدارک دیده می شتابند و هر لحظه یکی پس از دیگری درجات و جهات سعادت و مقامات قرب برایشان روشن می گردد، تا جائیکه نورشان به حد تمام و کمال برسد و آنوقت ملائکه به آنها بشارت می دهند و می گویند: بشارتتان ، امروزبهشتهایی است که نهرها در د

آیه 12 سوره حدید


(یوم تری المؤمنین و المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشریکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوزالعظیم ):(روزیکه مردان و زنان مؤمن را می بینی که نورشان از پیش رو و از دست راستشان در حرکت است ، بشارت باد شما را امروز به جناتی که نهرها از دامنه اش روان است و شما در آن جاودانید و این خود رستگاری عظیم است )یعنی ای رسول ما(و نیز همه کسانی که شأنیت و دیدن را دارید)، در روز قیامت مؤمنان را می بینی که نورشان پیشاپیش جلوتر از آنان و بسوی آن سعادتی که در انتظارآنهاست می دودو به پیش می رود،پس چنین کسانی به سوی درجاتی از بهشت که خداوندبر ایشان تدارک دیده می شتابند و هر لحظه یکی پس از دیگری درجات و جهات سعادت و مقامات قرب برایشان روشن می گردد، تا جائیکه نورشان به حد تمام و کمال برسد و آنوقت ملائکه به آنها بشارت می دهند و می گویند: بشارتتان ، امروزبهشتهایی است که نهرها در د

دانستنی های جنسی ویژه زوج های جوان در شب عروسی


دانستنی های جنسی و آموزنده ویژه زوج های جوان در شب عروسی
توصیه ها، مستحبات و نکات آموزشی ویژه روابط جنسی پسر و دختر

شب عروسی (شب زفاف) اولین شب شروع زندگی
مشترک و یکی از شب های بسیار مبارک است . مبارکی آن از این جهت است که در
روایت آمده مؤمن با ازدواج و عروسی کردن نیمی از ایمانش تکمیل می شود.

ادامه مطلب :منبع . http://farspatogh.blog.ir/rss

دانستنی های جنسی ویژه زوج های جوان در شب عروسی


دانستنی های جنسی و آموزنده ویژه زوج های جوان در شب عروسی
توصیه ها، مستحبات و نکات آموزشی ویژه روابط جنسی پسر و دختر

شب عروسی (شب زفاف) اولین شب شروع زندگی
مشترک و یکی از شب های بسیار مبارک است . مبارکی آن از این جهت است که در
روایت آمده مؤمن با ازدواج و عروسی کردن نیمی از ایمانش تکمیل می شود.

ادامه مطلب :منبع . http://farspatogh.blog.ir/rss

محبان اهل بیت ، عروسان خدا !


انسانی که محب صادق اهل بیت
عصمت و طهارت علیهم السلام باشد بعد از مرگ همان گونه که عروس را زینت کرده و به
اتاق زفاف می­برند، او را نیز به سوی بهشت می­برند.امام صادق علیه السلام  در وصف حال بعد از مرگ  محب اهل بیت علیهم السلام می فرماید :
«إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ
مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَ رَیْحَانِهَا
ثُمَّ یُفْسَحُ لَهُ عَنْ أَمَامِهِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ
یَسَارِهِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ نَمْ‏ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ‏ عَلَى فِرَاشِهَا
أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیم‏ٍ» [1] زمانی که محبّ اهل بیت علیهم
السلام داخل قبرش قرار داده می شود دربی ازدرب های بهشت به روی او گشوده می شود و
از آن نسیم های طراوت بخش بهشتیبه قبرش داخل می شود ، سپس قبرش از پیش رو و و
جانب راست و چپش به اندازه شهری وسعت پیدا می

محبان اهل بیت ، عروسان خدا !


انسانی که محب صادق اهل بیت
عصمت و طهارت علیهم السلام باشد بعد از مرگ همان گونه که عروس را زینت کرده و به
اتاق زفاف می­برند، او را نیز به سوی بهشت می­برند.امام صادق علیه السلام  در وصف حال بعد از مرگ  محب اهل بیت علیهم السلام می فرماید :
«إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ
مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَ رَیْحَانِهَا
ثُمَّ یُفْسَحُ لَهُ عَنْ أَمَامِهِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ
یَسَارِهِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ نَمْ‏ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ‏ عَلَى فِرَاشِهَا
أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیم‏ٍ» [1] زمانی که محبّ اهل بیت علیهم
السلام داخل قبرش قرار داده می شود دربی ازدرب های بهشت به روی او گشوده می شود و
از آن نسیم های طراوت بخش بهشتیبه قبرش داخل می شود ، سپس قبرش از پیش رو و و
جانب راست و چپش به اندازه شهری وسعت پیدا می

محبان اهل بیت ، عروسان خدا !


انسانی که محب صادق اهل بیت
عصمت و طهارت علیهم السلام باشد بعد از مرگ همان گونه که عروس را زینت کرده و به
اتاق زفاف می­برند، او را نیز به سوی بهشت می­برند.امام صادق علیه السلام  در وصف حال بعد از مرگ  محب اهل بیت علیهم السلام می فرماید :
«إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ
مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَ رَیْحَانِهَا
ثُمَّ یُفْسَحُ لَهُ عَنْ أَمَامِهِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ
یَسَارِهِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ نَمْ‏ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ‏ عَلَى فِرَاشِهَا
أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیم‏ٍ» [1] زمانی که محبّ اهل بیت علیهم
السلام داخل قبرش قرار داده می شود دربی ازدرب های بهشت به روی او گشوده می شود و
از آن نسیم های طراوت بخش بهشتیبه قبرش داخل می شود ، سپس قبرش از پیش رو و و
جانب راست و چپش به اندازه شهری وسعت پیدا می

محبان اهل بیت ، عروسان خدا !


انسانی که محب صادق اهل بیت
عصمت و طهارت علیهم السلام باشد بعد از مرگ همان گونه که عروس را زینت کرده و به
اتاق زفاف می­برند، او را نیز به سوی بهشت می­برند.امام صادق علیه السلام  در وصف حال بعد از مرگ  محب اهل بیت علیهم السلام می فرماید :
«إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ
مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَ رَیْحَانِهَا
ثُمَّ یُفْسَحُ لَهُ عَنْ أَمَامِهِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ
یَسَارِهِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ نَمْ‏ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ‏ عَلَى فِرَاشِهَا
أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیم‏ٍ» [1] زمانی که محبّ اهل بیت علیهم
السلام داخل قبرش قرار داده می شود دربی ازدرب های بهشت به روی او گشوده می شود و
از آن نسیم های طراوت بخش بهشتیبه قبرش داخل می شود ، سپس قبرش از پیش رو و و
جانب راست و چپش به اندازه شهری وسعت پیدا می

محبان اهل بیت ، عروسان خدا !


انسانی که محب صادق اهل بیت
عصمت و طهارت علیهم السلام باشد بعد از مرگ همان گونه که عروس را زینت کرده و به
اتاق زفاف می­برند، او را نیز به سوی بهشت می­برند.امام صادق علیه السلام  در وصف حال بعد از مرگ  محب اهل بیت علیهم السلام می فرماید :
«إِذَا وُضِعَ فِی قَبْرِهِ فُتِحَ لَهُ بَابٌ
مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَ رَیْحَانِهَا
ثُمَّ یُفْسَحُ لَهُ عَنْ أَمَامِهِ مَسِیرَةَ شَهْرٍ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ
یَسَارِهِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ نَمْ‏ نَوْمَةَ الْعَرُوسِ‏ عَلَى فِرَاشِهَا
أَبْشِرْ بِرَوْحٍ وَ رَیْحَانٍ وَ جَنَّةِ نَعِیم‏ٍ» [1] زمانی که محبّ اهل بیت علیهم
السلام داخل قبرش قرار داده می شود دربی ازدرب های بهشت به روی او گشوده می شود و
از آن نسیم های طراوت بخش بهشتیبه قبرش داخل می شود ، سپس قبرش از پیش رو و و
جانب راست و چپش به اندازه شهری وسعت پیدا می

نکات قرآنی ۳۱ (اضرار ادعای دروغین رسالت)


در این آیه مومن آل فرعون می گوید که اگر موسی در ادعای رسالتش دروغ بگوید به زیان خود اوست، حال جاى این سوال است که دروغ مدعى رسالت تنها علیه خود او نیست، بلکه به زیان کسانى هم که او را تصدیق می کنند هست که آزادیشان را در حدود دعوى رسالتش بر خلاف حقیقت سلب مى کند. پس جواب چیست؟
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یَکُ صَادِقًا یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ(غافر:۲۸)
و مردی مؤمن از خاندان فرعون - در حالی که ایمان خود را (از آنان) نهان می‌داشت- گفت: «آیا مردی را می‌کشید (تنها به این جرم) که می‌گوید پروردگار من خداست‌؟ و به‌راستی برایتان از جانب پروردگارتان دلایل

تبدیل بدی های شیعیان به خوبی ها و ثواب ها


بسم الله الرحمن الرحیم 
تبدیل بدی های شیعیان به خوبی ها و ثواب ها
شیخ مفید قدس سره از محمّد بن مسلم ثقفى نقل مى‏ کند که گفت : از امام باقر علیه السلام درباره این آیه سئوال کردم :«فَاُولئِکَ یُبَدِّلُ اللَّه سَیِّئاتِهِمْ حَسَنات وَکانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیماً »(1)«خداوند بدى ‏هاى ایشان را به خوبى ‏ها تبدیل مى‏ کند و خداوند آمرزنده و مهربان مى ‏باشد» ، حضرت فرمود :
 فرداى قیامت مؤمن گنه‏کارى را در محلّ بازرسى و حساب نگه مى‏ دارند ، و خداوند خودش بررسى حساب او را به عهده دارد و کسى را از آن آگاه نمى ‏کند ، گناهانش را بیاد او مى ‏آورد و او به همه بدى هاى خود اقرار و اعتراف مى‏ نماید ، آنگاه خداوند به آنها که مى‏ نویسند دستور مى‏ دهد همه آن‏ها را به خوبى‏ ها و ثواب‏ها تبدیل کنید و پس از آن براى مردم ظاهر کنید .
 مردم وقتى پرونده او را مى‏ بینند مى‏ گویند : آیا این بنده حتّى یک گناه نداشته است

نکات قرآنی ۳۱ (اضرار ادعای دروغین رسالت)


در این آیه مومن آل فرعون می گوید که اگر موسی در ادعای رسالتش دروغ بگوید به زیان خود اوست، حال جاى این سوال است که دروغ مدعى رسالت تنها علیه خود او نیست، بلکه به زیان کسانى هم که او را تصدیق می کنند هست که آزادیشان را در حدود دعوى رسالتش بر خلاف حقیقت سلب مى کند. پس جواب چیست؟
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یَکُ صَادِقًا یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ(غافر:۲۸)
و مردی مؤمن از خاندان فرعون - در حالی که ایمان خود را (از آنان) نهان می‌داشت- گفت: «آیا مردی را می‌کشید (تنها به این جرم) که می‌گوید پروردگار من خداست‌؟ و به‌راستی برایتان از جانب پروردگارتان دلایل

نکات قرآنی ۳۱ (اضرار ادعای دروغین رسالت)


در این آیه مومن آل فرعون می گوید که اگر موسی در ادعای رسالتش دروغ بگوید به زیان خود اوست، حال جاى این سوال است که دروغ مدعى رسالت تنها علیه خود او نیست، بلکه به زیان کسانى هم که او را تصدیق می کنند هست که آزادیشان را در حدود دعوى رسالتش بر خلاف حقیقت سلب مى کند. پس جواب چیست؟
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یَکُ صَادِقًا یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ(غافر:۲۸)
و مردی مؤمن از خاندان فرعون - در حالی که ایمان خود را (از آنان) نهان می‌داشت- گفت: «آیا مردی را می‌کشید (تنها به این جرم) که می‌گوید پروردگار من خداست‌؟ و به‌راستی برایتان از جانب پروردگارتان دلایل

نکات قرآنی ۳۱ (اضرار ادعای دروغین رسالت)


در این آیه مومن آل فرعون می گوید که اگر موسی در ادعای رسالتش دروغ بگوید به زیان خود اوست، حال جاى این سوال است که دروغ مدعى رسالت تنها علیه خود او نیست، بلکه به زیان کسانى هم که او را تصدیق می کنند هست که آزادیشان را در حدود دعوى رسالتش بر خلاف حقیقت سلب مى کند. پس جواب چیست؟
وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَکْتُمُ إِیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ رَبِّیَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مِنْ رَبِّکُمْ وَإِنْ یَکُ کَاذِبًا فَعَلَیْهِ کَذِبُهُ وَإِنْ یَکُ صَادِقًا یُصِبْکُمْ بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ کَذَّابٌ(غافر:۲۸)
و مردی مؤمن از خاندان فرعون - در حالی که ایمان خود را (از آنان) نهان می‌داشت- گفت: «آیا مردی را می‌کشید (تنها به این جرم) که می‌گوید پروردگار من خداست‌؟ و به‌راستی برایتان از جانب پروردگارتان دلایل

برای ماندن


فردا مامان راهی قم است. سپرده‌اند به من که فردا بروم ملاقات خاله، بیمارستان.
بچه دومش هم با ما خداحافظی کرد. قبل از به دنیا آمدن.
مانده‌ام چطور این بغض را بخورم. مانده‌ام چطور به مؤمن حافظ قرآن که تمام آیه‌ها را از بر است و خدا تا به حال از هر دریچه‌ای آزمایشش کرده و دوام آورده، دلداری بدهم. کدام آیه را برایش بخوانم که خودش در روزهای سخت زیر لب تکرار نکرده باشد. کدام روضه را برایش بخوانم که روزهای پیاده رفتن تا حرمش، با اشک‌ برای خودش مرور نکرده باشد. کدام شعر را برایش بخوانم که آرام بگیرد. مانده‌ام! من حتی در به‌دست‌گیری بغض خودم هم ناتوانم...

+ حضرت آقا شعری خوانده‌اند از پروین اعتصامی، که آن را عاشقم؛
هر بلایی کز تو آید رحمتی‌ست..
هر که را رنجی دهی آن راحتی‌ست...
زان به تاریکی گذاری بنده را
تا ببیند آن رخ تابنده را...
تیشه، زان بر هر رگ و بندم زنند...
تا که با مهر تو پیوندم زنند...
شنی

حیات عقلانی


کلامی از علامه جوادی املی:
ؤمن که با تفکر عقلی زنده است، تمام شئون حیاتی او را عقل اداره می‌کند، ولی احمق که با حسّ محض زنده است و عقل خویش را در لابه‌لای اشتباهات حسّ دفن کرده است، تمام امور زندگی او را احساس او رهبری می‌نماید؛حتی عواطف و احساسهای نفسانی او را ادراکات حسی او تنظیم می‌کنند و بهترین تعبیر در این زمینه، همان بیان مولی‌الموحدین، علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) است و حاصل آن این است.کسی که با تفکر عقلی زنده است و در اثر تعقلْ جهان‌شناس کاملی شده است، به معارف الهی ارادت می‌ورزد و مشتاق فراگیری آنهاست و بی‌صبرانه به تحصیل آنها می‌کوشد و خصوصیتهای زمانی یا ویژگیهای زبانی، یا دیگر خصیصه‌های غیر مؤثّر، مانع پیگیری او نمی‌شود و به استنادِ «لاتنظر إلی من قال وانظر إلی ما قال» [شرح صد کلمه قصار، ص116، کلمه دهم از بخش دوم.]

در طلب گمشده خود از بذل هرگونه کوششی دریغ نمی‌نماید: «الحکمة ضا

حیات عقلانی


کلامی از علامه جوادی املی:
ؤمن که با تفکر عقلی زنده است، تمام شئون حیاتی او را عقل اداره می‌کند، ولی احمق که با حسّ محض زنده است و عقل خویش را در لابه‌لای اشتباهات حسّ دفن کرده است، تمام امور زندگی او را احساس او رهبری می‌نماید؛حتی عواطف و احساسهای نفسانی او را ادراکات حسی او تنظیم می‌کنند و بهترین تعبیر در این زمینه، همان بیان مولی‌الموحدین، علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام) است و حاصل آن این است.کسی که با تفکر عقلی زنده است و در اثر تعقلْ جهان‌شناس کاملی شده است، به معارف الهی ارادت می‌ورزد و مشتاق فراگیری آنهاست و بی‌صبرانه به تحصیل آنها می‌کوشد و خصوصیتهای زمانی یا ویژگیهای زبانی، یا دیگر خصیصه‌های غیر مؤثّر، مانع پیگیری او نمی‌شود و به استنادِ «لاتنظر إلی من قال وانظر إلی ما قال» [شرح صد کلمه قصار، ص116، کلمه دهم از بخش دوم.]

در طلب گمشده خود از بذل هرگونه کوششی دریغ نمی‌نماید: «الحکمة ضا

فاقد ارزش خوانش


می‌نویسم محض درد و دل. می‌نویسم چون از همون بچگی، عادتم دادن وقتی بغض پسِ گلومو فشار میده، سر کسی داد نزنم، دعوا نکنم، بدخلق نشم؛ بشینم روبروی آسمون و آروم حرف بزنم. حالا که سایه آسمون قم خیلی وقته بالای سرم نیست و حالا که مجبورم با این معصومیت از دست رفته سر کنم، باز وقت و بی وقت، با بغض و گریه‌ فروخورده‌ای که روز به روز بیشتر میشه، نه با کسی دعوا می‌کنم نه هیچ. می‌نویسم.
دلم تیکه پاره‌ست براتون. همینقدر دریده و بی‌آرایه و رک. توروخدا بذارید این جوونِ پا به سن گذاشته، یه بارم شده از شر جمله‌بندی‌های شسته رفته راحت باشه. ایندفه همینقدری داغونم که می‌بینید. شکستگی قامتم همنقدر صریحه که شاهدید. همینقدر حالم خرابه. همینقدر بیقرارم. همینقدری که دلم تیکه پاره‌س براتون. همینقدر که اینهمه روز با سیدبن‌طاووس براتون گریه کردم. همینقدر که به خداااا دروغه ما شادی داریم! من کل سال براتون عزادارم و به

آیا در قیامت حق انتخاب همسر وجود دارد؟


آیا در قیامت حق انتخاب همسر وجود دارد؟
معاد در قرآن, پرسش و پاسخ
زنانى که شوهرانشان مى میرند و یا مردانى که زنانشان مى میرند و دوباره ازدواج مى کنند، در عالم آخرت با کدام یک از شوهرانشان و زنان خود ـ در صورتى که هر دو مؤمن باشند ـ زندگى خواهند کرد؟
قرآن مجید مى فرماید: در روز قیامت به بندگان بهشتى گفته مى شود: (اُدْخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَ أَزْوَاجُکُمْ تُحْبَرُونَ)؛[60] شما و همسرانتان در نهایت شادمانى وارد بهشت شوید. در روایت آمده است که اگر درجه و مقام مرد بهشتى از زن دنیایى اش، بالاتر باشد، اختیار با مرد است که آن زن را براى همسرى برگزیند و اگر درجه و مقام زن بهشتى از شوهر دنیایى اش بالاتر باشد، اختیار با زن است … ؛
هم چنین در روایت آمده که ام سلمه از پیامبراکرم(ص) پرسید: زن بهشتى که در دنیا دو تا شوهر داشته [شوهر اوّلش مرده و با دیگرى ازدواج کرده] و هر دو شوهرش هم بهشتى باشند، با

ائمه اطهار علیهم السلام وجه الله هستند


بسم الله الرحمن الرحیم

ائمه اطهار علیهم السلام وجه الله هستند

 برسى رحمه الله در کتاب «مشارق الأنوار» نقل کرده است: امیر المؤمنین علیه السلام به رمیله - که یکى از شیعیان‏ خاصّ آن حضرت است و مریض شده بود - فرمود:
اى رمیله ؛ دچار تب شدیدى شدى سپس مقدارى سبکى احساس کردى و به مسجد براى نماز آمدى ؟
گفت: بلى اى سرور من ؛ از کجا دانستى ؟ فرمود:
یا رمیلة؛ ما من مؤمن ولا مؤمنة یمرض إلّا مرضنا لمرضه، ولا حزن إلّا حزنّا لحزنه، ولا دعا إلّا آمنّا لدعائه،ولا سکت إلّا دعونا له، ولامؤمن ولامؤمنة فی المشارق والمغارب إلّا ونحن معه.
اى رمیله ؛ زن و مرد مؤمنى نیست که مریض شود مگر اینکه ما به خاطر مریضى او مریض مى‏ شویم، و هرگاه محزون گردد مابه خاطر حزن او محزون مى‏ شویم، و هر زمان دعا کند ما به دعاى او آمین مى‏ گوئیم، و وقتى ساکت باشد ما براى او دعا مى‏ کنیم، و هر کجا در مشرق و مغرب مرد و زن مؤمنى باشد ما

آیا فردوس مختص کسانی است که از همه نظر کامل هستند؟


الف – خداوند متعال، پیامبر اعظم را فرستاد و به همراه او کتاب و میزان نازل نمود، و همه چیز را [به ویژه در مورد حیات اخروی، بهشت و جهنمش ] دقیقاً بیان داشت، تا کسی سر خود معاد برپا نکند – خودش را ربّ و داور قیامت خود و دیگران ننماید - خودش و آنان را که دوست دارد به بهشت حواله ندهد – هر که را خودش نمی‌پسندد را لایق جهنم نداند و خلاصه آن که خود را از نگاه ژورنالیستی، احساسی، شعاری و ... بر حذر دارد، چرا که معاد حقیقت دارد و امر بسیار جدی است.
*** - برخی هم دوست دارند که بهشت بروند و هم حال و حوصله‌ی عبادت و اطاعت ندارند؛ لذا با بندگان خدا بر سر این که چه کسانی به بهشت می‌روند، دعوا و جدال راه می‌اندازند، چنان که گویی بهشت نتیجه ظفر در این جدال‌های لفظی و تخیلات است!  
ب – بی‌تردید کسانی که منکر توحید و معاد هستند، بالتبع مشرک و دنیاگرا هستند، بالتبع در مسیر کج و انحرافی می‌روند و گرفتار انواع


1 2 3 »