بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
بهانه


از باغ می برند چراغانی ات کنندتا کاج جشن های زمستانی ات کنندپوشانده اند صبح تو را ابرهای تارتنها به این بهانه که بارانی ات کنندیوسف به این رها شدن از چاه دل مبنداین بار می برند که زندانی ات کنندای گل گمان مبر به شب جشن می رویشاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنندیک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیستاز نقطه ای بترس که شیطانی ات کنندآب طلب نکرده همیشه مراد نیستگاهی بهانه ای است که قربانی ات کنندفاضل نظری :منبع . http://unread.blog.ir/rss

شیوه رفتاریافراد تاثیر گذار


شیوه رفتاری افراد تأثیر گذار:۱- بیشتر از آن که سخن بگویند ، می ‌شنوند . ۲- صرف نظر از افراد به دیدگاه هایشان خوب گوش می ‌دهند .۳- در هنگام ارتباط خود را مشغول حاشیه و لوازم شخصی نمی ‌کنند .۴- به جای تمرکز بر چیزهایی که به دست می ‌آورند به چیزهایی که برای دیگران می ‌توانند فراهم کنند فکر می ‌کنند .۵- به گونه افراد از خود راضی که خود را مهم می ‌پندارند عمل نمی ‌کنند .۶- مردمان دیگر را مهم می ‌دانند چون می ‌توان از آنان آموخت .۷- نقاط مثبت دیگران را می ‌بینند و آن را تقدیر می ‌کنند .۸- در انتخاب کلماتی که به کار می ‌برند دقت می ‌کنند .۹- بر نقاط ضعف دیگران تمرکز و پافشاری نمی ‌کنند .۱۰- نقاط ضعف خود را با گشاده ‌رویی می ‌پذیرند . :منبع . http://mojtabajns.blog.ir/rss

251


تک تک آدم ها زخمی اند .
ذهن ها خسته زبان ها بسته و قلب ها زخمی اند .
آدم ها ارام ارم پیر نمی شوند
آدم ها را لحظه ها پیر نمی کنند
آدم ها را آدم ها پیر می کنند
هوای دل همدیگر را داشته باشیم
همدیگر را پیر نکنیم
+ متن از کانال آلزایمره https://telegram.me/alzhimer/4454 :منبع . http://sabakasiri.blog.ir/rss

251


تک تک آدم ها زخمی اند .
ذهن ها خسته زبان ها بسته و قلب ها زخمی اند .
آدم ها ارام ارم پیر نمی شوند
آدم ها را لحظه ها پیر نمی کنند
آدم ها را آدم ها پیر می کنند
هوای دل همدیگر را داشته باشیم
همدیگر را پیر نکنیم
+ متن از کانال آلزایمره https://telegram.me/alzhimer/4454 :منبع . http://sabakasiri.blog.ir/rss

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار...


گاهی اوقات بعضی آدم ها حال بعضی آدم ها را بهتر فهمیده‌اند...
من نمی‌گویم! شعرهایشان می‌گوید.
گاهی آدمی دردی را به دوش می‌کشد که تنها چاره‌اش استعاره‌هاست!
«دردهای من نگفتنی‌است، دردهای من نهفتنی‌است...
دردهای من، گرچه درد مردم زمانه نیست... درد مردم زمانه است!»
گاهی می‌خواهی فریاد بزنی، صدایت را گرفته‌اند. فکرهای باز امروز، بسته‌تر از فکرهای بسته‌اند...
فکرهای روشن امروز را، ابرهای تار پوشانده‌اند... و تنها روشنایی‌شان لامپ‌های مهتابی است...
خورشید؟! نه! حق نداری با خورشید فکرت را روشن کنی... باید با ابر خورشید را بپوشانی...
نور خورشید، شدیدا برای چشم‌های فکرت آسیب‌زاست... زیرا که آن‌ها را با آخرین قدرت نفوذ باز می‌کند!
و فاضل نظری، این بار بهتر از مرحوم قیصر امین‌پور با من هم‌دردی می‌کند:
«از باغ می‌برند، چراغانی‌ات کنند / تا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند»
«پوشانده‌اند صبح تو را ابرهای تار

پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار...


گاهی اوقات بعضی آدم ها حال بعضی آدم ها را بهتر فهمیده‌اند...
من نمی‌گویم! شعرهایشان می‌گوید.
گاهی آدمی دردی را به دوش می‌کشد که تنها چاره‌اش استعاره‌هاست!
«دردهای من نگفتنی‌است، دردهای من نهفتنی‌است...
دردهای من، گرچه درد مردم زمانه نیست... درد مردم زمانه است!»
گاهی می‌خواهی فریاد بزنی، صدایت را گرفته‌اند. فکرهای باز امروز، بسته‌تر از فکرهای بسته‌اند...
فکرهای روشن امروز را، ابرهای تار پوشانده‌اند... و تنها روشنایی‌شان لامپ‌های مهتابی است...
خورشید؟! نه! حق نداری با خورشید فکرت را روشن کنی... باید با ابر خورشید را بپوشانی...
نور خورشید، شدیدا برای چشم‌های فکرت آسیب‌زاست... زیرا که آن‌ها را با آخرین قدرت نفوذ باز می‌کند!
و فاضل نظری، این بار بهتر از مرحوم قیصر امین‌پور با من هم‌دردی می‌کند:
«از باغ می‌برند، چراغانی‌ات کنند / تا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند»
«پوشانده‌اند صبح تو را ابرهای تار

بعضی آدمها


بعضی آدم ها ذائقه ات را تغییر می دهند.مجبورت می کنند برگردی و دوباره نگاه کنی، بایستی و دوباره بو بکشی، سکوت کنی تا بهتر بشنوی.بعضی آدم ها آفریده شده اند که به شما بگویند پاهای زیادی کوچکتان خیلی هم مسخره نیست،پوستتان خیلی هم سبزه نیست تازه خیلی هم بانمکید.بعضی آدم ها آفریده شده اند که با ساده ترین روش ها هیجان زده تان کنند و کوچکترین اتفاقات را به بزرگترین خاطره ها تبدیل کنند.بعضی آدم ها به خاطرت می آورند که هستی، چقدر خودت را دست کم می گیری،چقدر خودت را انکار می کنی، چرا خودت را انکار می کنی، از چه می ترسی و دست آخر هم گوشزد می کنند : با این همه تو می توانی!بعضی آدم ها افسردگی های از سر سیری ات را برنمی تابند،به ناله کردن ها و غر زدن هایت گوش نمی دهند،به بعضی بازی ها که درمی آوری تا خودت را بدبخت و مظلوم و ستم کش نشان بدهی وقعی نمی گذارندو بعد که خوب از همه ی این ها ناامیدت کردند در می آ

بعضی آدمها


بعضی آدم ها ذائقه ات را تغییر می دهند.مجبورت می کنند برگردی و دوباره نگاه کنی، بایستی و دوباره بو بکشی، سکوت کنی تا بهتر بشنوی.بعضی آدم ها آفریده شده اند که به شما بگویند پاهای زیادی کوچکتان خیلی هم مسخره نیست،پوستتان خیلی هم سبزه نیست تازه خیلی هم بانمکید.بعضی آدم ها آفریده شده اند که با ساده ترین روش ها هیجان زده تان کنند و کوچکترین اتفاقات را به بزرگترین خاطره ها تبدیل کنند.بعضی آدم ها به خاطرت می آورند که هستی، چقدر خودت را دست کم می گیری،چقدر خودت را انکار می کنی، چرا خودت را انکار می کنی، از چه می ترسی و دست آخر هم گوشزد می کنند : با این همه تو می توانی!بعضی آدم ها افسردگی های از سر سیری ات را برنمی تابند،به ناله کردن ها و غر زدن هایت گوش نمی دهند،به بعضی بازی ها که درمی آوری تا خودت را بدبخت و مظلوم و ستم کش نشان بدهی وقعی نمی گذارندو بعد که خوب از همه ی این ها ناامیدت کردند در می آ

بعضی آدمها


بعضی آدم ها ذائقه ات را تغییر می دهند.مجبورت می کنند برگردی و دوباره نگاه کنی، بایستی و دوباره بو بکشی، سکوت کنی تا بهتر بشنوی.بعضی آدم ها آفریده شده اند که به شما بگویند پاهای زیادی کوچکتان خیلی هم مسخره نیست،پوستتان خیلی هم سبزه نیست تازه خیلی هم بانمکید.بعضی آدم ها آفریده شده اند که با ساده ترین روش ها هیجان زده تان کنند و کوچکترین اتفاقات را به بزرگترین خاطره ها تبدیل کنند.بعضی آدم ها به خاطرت می آورند که هستی، چقدر خودت را دست کم می گیری،چقدر خودت را انکار می کنی، چرا خودت را انکار می کنی، از چه می ترسی و دست آخر هم گوشزد می کنند : با این همه تو می توانی!بعضی آدم ها افسردگی های از سر سیری ات را برنمی تابند،به ناله کردن ها و غر زدن هایت گوش نمی دهند،به بعضی بازی ها که درمی آوری تا خودت را بدبخت و مظلوم و ستم کش نشان بدهی وقعی نمی گذارندو بعد که خوب از همه ی این ها ناامیدت کردند در می آ

بعضی آدمها


بعضی آدم ها ذائقه ات را تغییر می دهند.مجبورت می کنند برگردی و دوباره نگاه کنی، بایستی و دوباره بو بکشی، سکوت کنی تا بهتر بشنوی.بعضی آدم ها آفریده شده اند که به شما بگویند پاهای زیادی کوچکتان خیلی هم مسخره نیست،پوستتان خیلی هم سبزه نیست تازه خیلی هم بانمکید.بعضی آدم ها آفریده شده اند که با ساده ترین روش ها هیجان زده تان کنند و کوچکترین اتفاقات را به بزرگترین خاطره ها تبدیل کنند.بعضی آدم ها به خاطرت می آورند که هستی، چقدر خودت را دست کم می گیری،چقدر خودت را انکار می کنی، چرا خودت را انکار می کنی، از چه می ترسی و دست آخر هم گوشزد می کنند : با این همه تو می توانی!بعضی آدم ها افسردگی های از سر سیری ات را برنمی تابند،به ناله کردن ها و غر زدن هایت گوش نمی دهند،به بعضی بازی ها که درمی آوری تا خودت را بدبخت و مظلوم و ستم کش نشان بدهی وقعی نمی گذارندو بعد که خوب از همه ی این ها ناامیدت کردند در می آ

ترفندهای رایج در تبلیغات اینترنتی


حقیقت ممکن است تلخ باشد اما رمز موفقیت تبلیغات در بازدهی مناسب است و افزایش اثر بخشی و بازدهی با صداقت بسیار سخت است.
بیشتر شرکت‌ها در تبلیغاتی که از خود نشان می دهند از حقه‌هایی استفاده می‌کنند تا مشتریان بیشتری را جذب کنند. در اینجا ۷حقه‌ای که شرکت‌ها در تبلیغات خود برای جا کردن در دل مردم استفاده می‌کنند به شما می‌گوییم:
ادامه مطلب :منبع . http://linkgostar.blog.ir/rss

راه هایی برای شناخت شخصیت آدمها


بعضی افراد سعی می کنند به خیال خودشان با مهارت هرچه تمام تر طوری صحبت کنند که افکار و نیات قلبی و ‌درونی شان مشخص نشود. مثلاً نزدیک به یک ساعت از دوستی، محبت و یکرنگی صحبت می کنند اما کوچکترین ‌آشنایی با آن ندارند! با 
ادامه مطلب :منبع . http://sayeboonman.blog.ir/rss

راه هایی برای شناخت شخصیت آدمها


بعضی افراد سعی می کنند به خیال خودشان با مهارت هرچه تمام تر طوری صحبت کنند که افکار و نیات قلبی و ‌درونی شان مشخص نشود. مثلاً نزدیک به یک ساعت از دوستی، محبت و یکرنگی صحبت می کنند اما کوچکترین ‌آشنایی با آن ندارند! با 
ادامه مطلب :منبع . http://sayeboonman.blog.ir/rss

راه هایی برای شناخت شخصیت آدمها


بعضی افراد سعی می کنند به خیال خودشان با مهارت هرچه تمام تر طوری صحبت کنند که افکار و نیات قلبی و ‌درونی شان مشخص نشود. مثلاً نزدیک به یک ساعت از دوستی، محبت و یکرنگی صحبت می کنند اما کوچکترین ‌آشنایی با آن ندارند! با 
ادامه مطلب :منبع . http://sayeboonman.blog.ir/rss

شش تکنیک مخوف تروریست های سازمانی


شش تکنیک مخوف تروریست های سازمانی:آیا شما یک تروریست سازمانی هستید؟ تروریست های سازمانی کسانی هستند که خلاقیت و نوآوری را در سازمان می کشند. چگونه؟ آن ها اجازه نمی دهند که ایده های خلاقانه پرورش پیدا کنند، مطرح و عملیاتی شوند. آنان به افرادی که ایده می دهند مشکوک هستند که هدفشان چیست؟ نکند می خواهند جای آنان را تصاحب کنند؟ تروریست ها نه لباس ویژه ای می پوشند. نه قیافه خشنی دارند. نه سیگار برگ می کشند و نه در اتاق های تاریک جلسات ویژه برگزار می کنند. تروریست ها همه جا هستند حتی در بین کسانی که این مطلب را می خوانند. بله! من و شما نیز می توانیم تروریست سازمانی باشیم. در ادامه شش تکنیک کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی را بخوانید:1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است!2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد ک

خاطرات کشدار


کسانی که خیلی زود
فراموش می‌کنند. آنهایی که آدم‌ها را بنابر مصلحت وارد زندگیشان می‌کنند و بعد می
توانند فراموششان کنند، کنارشان بگذارند یا حذفشان کنند، آدم‌های قدرتمندی هستند.
من نمی‌توانم فراموش کنم. چیزها و آدم‌هایی که در ده سال اخیر زندگیم بوده‌اند را
هنوز فراموش نکرده‌ام چه برسد به همین آخرین اتفاق وحشتناک. آدم‌هایی مثل من نباید
با کسی خاطره بسازند. باید همیشه تنها باشند و تنها بمانند. همین خاطره‌های کشدار،
عذاب می‌دهد مرا، کسانی مثل مرا. آنقدر آن اتفاقات و خاطره‌ها در ذهن تکرار می‌شوند
و کش می‌آیند که مثل یک کش کهنه، پوسیده می‌شوند ولی هرگز کاملاً از ذهن پاک نمی‌شوند.
کسانی که می‌توانند آدم‌های زندگیشان را فراموش کنند، خوشبخت‌ترین موجودات روی
زمین‌اند. :منبع . http://zavieizist.blog.ir/rss

خاطرات کشدار


کسانی که خیلی زود
فراموش می‌کنند. آنهایی که آدم‌ها را بنابر مصلحت وارد زندگیشان می‌کنند و بعد می
توانند فراموششان کنند، کنارشان بگذارند یا حذفشان کنند، آدم‌های قدرتمندی هستند.
من نمی‌توانم فراموش کنم. چیزها و آدم‌هایی که در ده سال اخیر زندگیم بوده‌اند را
هنوز فراموش نکرده‌ام چه برسد به همین آخرین اتفاق وحشتناک. آدم‌هایی مثل من نباید
با کسی خاطره بسازند. باید همیشه تنها باشند و تنها بمانند. همین خاطره‌های کشدار،
عذاب می‌دهد مرا، کسانی مثل مرا. آنقدر آن اتفاقات و خاطره‌ها در ذهن تکرار می‌شوند
و کش می‌آیند که مثل یک کش کهنه، پوسیده می‌شوند ولی هرگز کاملاً از ذهن پاک نمی‌شوند.
کسانی که می‌توانند آدم‌های زندگیشان را فراموش کنند، خوشبخت‌ترین موجودات روی
زمین‌اند. :منبع . http://zavieizist.blog.ir/rss

پارانویا


از زیر سنگ هم شده پیدایم کن!
دارم کم‌کم این فیلم را باور می‌کنم
و این سیاهی‌لشکرِ عظیم
عجیب خوب بازی می‌کنند.
در خیابان‌ها
کافه‌ها
کوچه‌ها
هِی جا عوض می‌کنند و
همین که سر برگردانم
صحنه‌ی بعدی را آماده کرده‌اند.
 
 
 
از لابه‌لای فصل‌های نمایش
بیرونم بکش!
برفی بر پیراهنم نشانده‌اند
که آب نمی‌شود،
از کلماتی مثل خورشید هم استفاده کردم
نشد!
و این آدم‌برفیِ درون
که هِی اسکلت صدایش می‌کنند
عمق زمستان است در من.
 
 
اصلاً از عمقِ تاریکِ صحنه پیدایم کن!
از پروژکتورهای روز و شب
از سکانس‌های تکراری زمین، خسته‌ام!
دریا را مچاله می‌کنم
 می‌گذارم زیر سر
زُل می‌زنم به مقوای سیاهِ چسبیده به آسمان
و با نوارِ جیرجیرک
به خواب می‌روم.
 
 
نوار را که برگردانند
خروس می‌خواند.
 
 
از زیرِ تخت هم شده پیدایم کن!
می‌ترسم
می‌ترسم چاقویی در پهلویم فرو کنند
 یا گلوله‌ای در سرم شلیک
و بعد بگویند:
«خُب،
 نقشت این بود.»

خاطره مهمان نوازی یک ملت


(نگاهی به فیلم مستند مرثیه گمشده ساخته خسرو سینایی)
     روزی روزگاری جنگی در گرفت. جنگی عالمگیر که
انسان های بی پناه زیادی در آتش آن سوختند و از خان و مان خویش آواره شدند. هیتلر
و استالین با هم توافق می کنند به لهستان حمله کنند و این کشور را بین خود تقسیم
کنند. این شروع جنگ جهانی دوم است. سپتامبر 1939. 
ادامه مطلب :منبع . http://mohamad-jelvani.blog.ir/rss

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نه مرگتان را نزدیک می‌کنند و نه روزی‌تان را قطع می‌کنند


 
خطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ:
«...فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَمْ یُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ یَقْطَعَا رِزْقاً»
 
 الکافی، ج‏۵، ص۵۷
 
امیر مؤمنان (علیه‌السلام) در ضمن خطبه‌ای فرمودند:
«به معروف (امور پسندیده) امر کنید و از مُنکر (امور ناپسند) نهی کنید و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر، هرگز نه مرگ را نزدیک می‌کنند و نه روزی را قطع می‌کنند.»
  :منبع . http://dastvar.blog.ir/rss

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نه مرگتان را نزدیک می‌کنند و نه روزی‌تان را قطع می‌کنند


 
خطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ:
«...فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ لَمْ یُقَرِّبَا أَجَلًا وَ لَمْ یَقْطَعَا رِزْقاً»
 
 الکافی، ج‏۵، ص۵۷
 
امیر مؤمنان (علیه‌السلام) در ضمن خطبه‌ای فرمودند:
«به معروف (امور پسندیده) امر کنید و از مُنکر (امور ناپسند) نهی کنید و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر، هرگز نه مرگ را نزدیک می‌کنند و نه روزی را قطع می‌کنند.»
  :منبع . http://dastvar.blog.ir/rss

برگزاری کارگاه مجازی


با سلام و احترام. دبیرخانه کشوری صنایع چوب اقدام به برگزاری آزمون کارگاه مجازی می نماید.
سرگروههای محترم موضوع را به هنرآموزان مناطق خود اطلاع رسانی کنند تا با ورود به سایت
www.qomgt.ir و کلیک بخش کارگاه مجازی در آزمون شرکت کنند.آن دسته از همکارانی که
در آزمون آنلاین ثبت نام کرده بودند،نیازی به ثبت نام در کارگاه مجازی ندارند. :منبع . http://waz-sanayeh-choob.blog.ir/rss

"هفته وحدت" چگونه نامگذاری شد؟


گروه فرهنگی صبح امید | پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۷ ب.ظ

 
 
 
ایده‌ی نام‌گذاری هفته‌ای به‌نام «وحدت»، مربوط به
دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیست. این نام‌گذاری پیش از انقلاب
نیز در سیستان و بلوچستان اجرا شده است.
به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،
شاید جالب باشد که بدانیم ایده‌ی نام‌گذاری هفته‌ای به‌نام «وحدت»، مربوط
به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیست. این نام‌گذاری پیش از
انقلاب نیز در سیستان و بلوچستان اجرا شده است؛ زمانی‌که حضرت آیت‌الله
خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در ایرانشهر روزگار تبعید خود را سپری می‌کردند.
روایت این نام‌گذاری را از سخنان رهبر انقلاب اسلامی بخوانیم:   * شکل‌گیری اولین هفته وحدت در دوران تبعید یکی
از ابزارهای همیشه مورد استفاده‌ی دشمنان ملتهای مسلمان برای اختلاف،
مسئله‌ی اختلافات مذهبی، شیعه و سنی و از این قبیل بوده. دعوا درست کن

تک‌سلولی‌های مدرن


- بعضی‌ها همه‌اش در گذشته‌اند و در خاطرات خوش گذشته‌شان زندگی‌می‌کنند.
- بعضی‌ها همه‌اش در آینده‌اند و در آمال و آرزوهای بلند و دور و دراز خود زندگی می‌کنند.
- بعضی‌ها هم اشدّ معنای حیوان را به منصه ظهور رسانده‌اند و «در لحظه زندگی می‌کنند!» بدبختی اینجاست که افتخار هم می‌کنند.
شیطان برای هر زمانی برنامه‌ای دارد، طوری کار می‌کند که از هر سو گمراهی و تباهی انسان را احاطه کند. از میان سه طیف بالا آن گروهی که مشخص است و این قدر بدیهی است که نیازی برای سخن گفتن دربرابرش نمی‌بینم معنای سوم است.
ولی مشکلی که دامن‌گیر همه این‌هاست، نوعی نزدیک‌بینی است. نزدیک‌بینی‌ای که باعث غفلت است. چشم از فاصله‌ای فراتر را نمی‌بیند. چشمی که در زمان محصور شده است بیش از آن را نمی‌فهمد و بی‌عقلی می‌پندارد! چشمی که ورای مکان چیزی برایش قابل تصور نیست. چشم جزئی‌نگر و منفعت‌طلب که در ظاهر درافتاده است و در آن غوطه م

السابقون...


بعضی ها هم هستند السابقون بهشان می گویند...
 همان هایی که توی هر کاری که که تصورش را بشود کرد...هر کاری...از همه جلوترند...
وقتی می خواهند مهربانی کنند از همه بیشتر محبت می کنند، اصلا بد اخلاقی را بلد نیستند...همان هایی که در اوج خستگی ، خستگی شان را بروز نمی دهند و می روند برای کمک...
وقتی می خواهند نماز بخوانند از  همه جلوترند...
همان هایی که برای هیئت امام حسین (ع) جلو تر از همه به بهترین شکل ممکن از عزادارن حضرتش استقبال می کنند...
همان هایی که برای خدمت به این خاندان اصلا منی برایشان وجود ندارد...و  می شوند مسئول جفت کردن کفش های عزادار های ارباب...
همان هایی که به خاطر حضرت رب پا روی هوای نفسشان می گذراند...
همان هایی که وقتی با بچه ها بازی می کنند درست عین خودشان بچه می شوند...
همان هایی که وقتی می بینیشان آرام می شوی...و اصلا دلت نمی خواهد از کنارشان جدا شوی...
السابقون همان هایی ه

دستگاه‌های زنده‌یاب چطور کار می‌کنند؟/همه چیز درباره دریافت علائم در پلاسکو


خبرآنلاین /
 معاون
امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران اعلام کرده که چهار دستگاه
زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کرده‌اند.
دستگاه‌های زنده‌یاب اما چطور کار می‌کنند؟
به گزارش
خبرآنلاین،تیم‌های امداد و نجات بیشتر از ۱۵ سال است که در گوشه و کنار
جهان از دستگاه‌های مختلف زنده‌یاب برای پیدا کردن سریع مصدومان در زیر
آوار استفاده می‌کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

دستگاه‌های زنده‌یاب چطور کار می‌کنند؟/همه چیز درباره دریافت علائم در پلاسکو


خبرآنلاین /
 معاون
امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران اعلام کرده که چهار دستگاه
زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کرده‌اند.
دستگاه‌های زنده‌یاب اما چطور کار می‌کنند؟
به گزارش
خبرآنلاین،تیم‌های امداد و نجات بیشتر از ۱۵ سال است که در گوشه و کنار
جهان از دستگاه‌های مختلف زنده‌یاب برای پیدا کردن سریع مصدومان در زیر
آوار استفاده می‌کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

دستگاه‌های زنده‌یاب چطور کار می‌کنند؟/همه چیز درباره دریافت علائم در پلاسکو


خبرآنلاین /
 معاون
امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران اعلام کرده که چهار دستگاه
زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کرده‌اند.
دستگاه‌های زنده‌یاب اما چطور کار می‌کنند؟
به گزارش
خبرآنلاین،تیم‌های امداد و نجات بیشتر از ۱۵ سال است که در گوشه و کنار
جهان از دستگاه‌های مختلف زنده‌یاب برای پیدا کردن سریع مصدومان در زیر
آوار استفاده می‌کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

دستگاه‌های زنده‌یاب چطور کار می‌کنند؟/همه چیز درباره دریافت علائم در پلاسکو


خبرآنلاین /
 معاون
امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران اعلام کرده که چهار دستگاه
زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کرده‌اند.
دستگاه‌های زنده‌یاب اما چطور کار می‌کنند؟
به گزارش
خبرآنلاین،تیم‌های امداد و نجات بیشتر از ۱۵ سال است که در گوشه و کنار
جهان از دستگاه‌های مختلف زنده‌یاب برای پیدا کردن سریع مصدومان در زیر
آوار استفاده می‌کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

دستگاه‌های زنده‌یاب چطور کار می‌کنند؟/همه چیز درباره دریافت علائم در پلاسکو


خبرآنلاین /
 معاون
امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران اعلام کرده که چهار دستگاه
زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کرده‌اند.
دستگاه‌های زنده‌یاب اما چطور کار می‌کنند؟
به گزارش
خبرآنلاین،تیم‌های امداد و نجات بیشتر از ۱۵ سال است که در گوشه و کنار
جهان از دستگاه‌های مختلف زنده‌یاب برای پیدا کردن سریع مصدومان در زیر
آوار استفاده می‌کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

دستگاه‌های زنده‌یاب چطور کار می‌کنند؟/همه چیز درباره دریافت علائم در پلاسکو


خبرآنلاین /
 معاون
امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران اعلام کرده که چهار دستگاه
زنده‌یاب هلال‌احمر سیگنال‌هایی از سمت موتورخانه پلاسکو دریافت کرده‌اند.
دستگاه‌های زنده‌یاب اما چطور کار می‌کنند؟
به گزارش
خبرآنلاین،تیم‌های امداد و نجات بیشتر از ۱۵ سال است که در گوشه و کنار
جهان از دستگاه‌های مختلف زنده‌یاب برای پیدا کردن سریع مصدومان در زیر
آوار استفاده می‌کنند.
ادامه مطلب :منبع . http://itfoori.blog.ir/rss

وبسایت هایی برای یادگیری دوره های برنامه نویسی


یادگیری و حضور در دوره های برنامه نویسی آنلاین الان خیلی راحت تر از گذشته شده است ، وبسایت های مختلفی برای این منظور ایجاد شده اند که بسیاری از آن ها به صورت رایگان فعالیت می کنند و هر روز رقابت ها بیشتری می کنند.
در اینجا چند نمونه از این سایت ها معرفی می شوند.
ادامه مطلب :منبع . http://0xcode.blog.ir/rss

نصفه- زن بودن


هیچ زنی ته دلش نمی خواهد به یک نصفه-زن تبدیل شود. نصفه-زن بودن خیلی سخت است. نصفه زن ها نباید از رنگ های شاد خوششان بیاید، نباید بابت جزئیات کوچک و بی اهمیت خیلی ذوق کنند. نباید حرف دلشان را راحت به زبان بیاورند. باید ته دلشان یک اقیانوس احساس ابراز نشده باشد و بماسد. نباید دل بسوزانند، باور کنند، اعتماد کنند، عاشق شوند. نصفه زن باید سعی کند کاملِ جامعه ی خودش باشد، یعنی بازتاب همان تصویری که جامعه از او کشیده و خواسته. زنی که نصفه خصوصیات زنانه اش را بلعیده  و یک عالمه ویژگی نامتناجس را به خود آویزان کرده بلکه فرصت پیدا کند چند قدم به جلو بردارد. :منبع . http://fanewcity.blog.ir/rss

نصفه- زن بودن


هیچ زنی ته دلش نمی خواهد به یک نصفه-زن تبدیل شود. نصفه-زن بودن خیلی سخت است. نصفه زن ها نباید از رنگ های شاد خوششان بیاید، نباید بابت جزئیات کوچک و بی اهمیت خیلی ذوق کنند. نباید حرف دلشان را راحت به زبان بیاورند. باید ته دلشان یک اقیانوس احساس ابراز نشده باشد و بماسد. نباید دل بسوزانند، باور کنند، اعتماد کنند، عاشق شوند. نصفه زن باید سعی کند کاملِ جامعه ی خودش باشد، یعنی بازتاب همان تصویری که جامعه از او کشیده و خواسته. زنی که نصفه خصوصیات زنانه اش را بلعیده  و یک عالمه ویژگی نامتناجس را به خود آویزان کرده بلکه فرصت پیدا کند چند قدم به جلو بردارد. :منبع . http://fanewcity.blog.ir/rss

نصفه- زن بودن


هیچ زنی ته دلش نمی خواهد به یک نصفه-زن تبدیل شود. نصفه-زن بودن خیلی سخت است. نصفه زن ها نباید از رنگ های شاد خوششان بیاید، نباید بابت جزئیات کوچک و بی اهمیت خیلی ذوق کنند. نباید حرف دلشان را راحت به زبان بیاورند. باید ته دلشان یک اقیانوس احساس ابراز نشده باشد و بماسد. نباید دل بسوزانند، باور کنند، اعتماد کنند، عاشق شوند. نصفه زن باید سعی کند کاملِ جامعه ی خودش باشد، یعنی بازتاب همان تصویری که جامعه از او کشیده و خواسته. زنی که نصفه خصوصیات زنانه اش را بلعیده  و یک عالمه ویژگی نامتناجس را به خود آویزان کرده بلکه فرصت پیدا کند چند قدم به جلو بردارد. :منبع . http://fanewcity.blog.ir/rss

عذرخواهی هنر و مهارت می خواهد


عذرخواهی تاثیر گذار پادزهری برای رفع تقصیرها و خطاها و اشتباهات ما محسوب می شود 
ما عذرخواهی می کنیم چون کار اشتباهی انجام داده ایم 
عذرخواهی کردن نشانه بلوغ و مسئولیت پذیری است کسانی که با اعمال و رفتار و گفتار خودشان باعث ناراحتی و نگرانی و صدمه زدن به دیگران می شوند باید عذر خواهی کنند چون مرتکب گناه سنگینی خواهند شد اگر عذرخواهی کنند و خیلی زود جبران و تلافی کنند خداوند هم کمکشان می کند و باعث خوشحالی خودشان و دیگران می گردند 
ما در صخا که یک قرض الحسنه و خیریه است از طرف درصد کمی که باعث و بانی اذیت و آزارهای فراوانی می شوند آنها همان معوقات هستند که با دیرکرد وامهای خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کنند 
باعث اذیت و آزار دیگران می شوند باعث امروز و فردا شدن مشتریان می گردند باعث سوء ظن و سوء تفاهم می شوند باعث بدبینی و عدم اعتماد و اعتبار می گردند 
باعث بسیاری ا

عذرخواهی هنر و مهارت می خواهد


عذرخواهی تاثیر گذار پادزهری برای رفع تقصیرها و خطاها و اشتباهات ما محسوب می شود 
ما عذرخواهی می کنیم چون کار اشتباهی انجام داده ایم 
عذرخواهی کردن نشانه بلوغ و مسئولیت پذیری است کسانی که با اعمال و رفتار و گفتار خودشان باعث ناراحتی و نگرانی و صدمه زدن به دیگران می شوند باید عذر خواهی کنند چون مرتکب گناه سنگینی خواهند شد اگر عذرخواهی کنند و خیلی زود جبران و تلافی کنند خداوند هم کمکشان می کند و باعث خوشحالی خودشان و دیگران می گردند 
ما در صخا که یک قرض الحسنه و خیریه است از طرف درصد کمی که باعث و بانی اذیت و آزارهای فراوانی می شوند آنها همان معوقات هستند که با دیرکرد وامهای خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کنند 
باعث اذیت و آزار دیگران می شوند باعث امروز و فردا شدن مشتریان می گردند باعث سوء ظن و سوء تفاهم می شوند باعث بدبینی و عدم اعتماد و اعتبار می گردند 
باعث بسیاری ا

عذرخواهی هنر و مهارت می خواهد


عذرخواهی تاثیر گذار پادزهری برای رفع تقصیرها و خطاها و اشتباهات ما محسوب می شود 
ما عذرخواهی می کنیم چون کار اشتباهی انجام داده ایم 
عذرخواهی کردن نشانه بلوغ و مسئولیت پذیری است کسانی که با اعمال و رفتار و گفتار خودشان باعث ناراحتی و نگرانی و صدمه زدن به دیگران می شوند باید عذر خواهی کنند چون مرتکب گناه سنگینی خواهند شد اگر عذرخواهی کنند و خیلی زود جبران و تلافی کنند خداوند هم کمکشان می کند و باعث خوشحالی خودشان و دیگران می گردند 
ما در صخا که یک قرض الحسنه و خیریه است از طرف درصد کمی که باعث و بانی اذیت و آزارهای فراوانی می شوند آنها همان معوقات هستند که با دیرکرد وامهای خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کنند 
باعث اذیت و آزار دیگران می شوند باعث امروز و فردا شدن مشتریان می گردند باعث سوء ظن و سوء تفاهم می شوند باعث بدبینی و عدم اعتماد و اعتبار می گردند 
باعث بسیاری ا

عذرخواهی هنر و مهارت می خواهد


عذرخواهی تاثیر گذار پادزهری برای رفع تقصیرها و خطاها و اشتباهات ما محسوب می شود 
ما عذرخواهی می کنیم چون کار اشتباهی انجام داده ایم 
عذرخواهی کردن نشانه بلوغ و مسئولیت پذیری است کسانی که با اعمال و رفتار و گفتار خودشان باعث ناراحتی و نگرانی و صدمه زدن به دیگران می شوند باید عذر خواهی کنند چون مرتکب گناه سنگینی خواهند شد اگر عذرخواهی کنند و خیلی زود جبران و تلافی کنند خداوند هم کمکشان می کند و باعث خوشحالی خودشان و دیگران می گردند 
ما در صخا که یک قرض الحسنه و خیریه است از طرف درصد کمی که باعث و بانی اذیت و آزارهای فراوانی می شوند آنها همان معوقات هستند که با دیرکرد وامهای خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کنند 
باعث اذیت و آزار دیگران می شوند باعث امروز و فردا شدن مشتریان می گردند باعث سوء ظن و سوء تفاهم می شوند باعث بدبینی و عدم اعتماد و اعتبار می گردند 
باعث بسیاری ا

عذرخواهی هنر و مهارت می خواهد


عذرخواهی تاثیر گذار پادزهری برای رفع تقصیرها و خطاها و اشتباهات ما محسوب می شود 
ما عذرخواهی می کنیم چون کار اشتباهی انجام داده ایم 
عذرخواهی کردن نشانه بلوغ و مسئولیت پذیری است کسانی که با اعمال و رفتار و گفتار خودشان باعث ناراحتی و نگرانی و صدمه زدن به دیگران می شوند باید عذر خواهی کنند چون مرتکب گناه سنگینی خواهند شد اگر عذرخواهی کنند و خیلی زود جبران و تلافی کنند خداوند هم کمکشان می کند و باعث خوشحالی خودشان و دیگران می گردند 
ما در صخا که یک قرض الحسنه و خیریه است از طرف درصد کمی که باعث و بانی اذیت و آزارهای فراوانی می شوند آنها همان معوقات هستند که با دیرکرد وامهای خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کنند 
باعث اذیت و آزار دیگران می شوند باعث امروز و فردا شدن مشتریان می گردند باعث سوء ظن و سوء تفاهم می شوند باعث بدبینی و عدم اعتماد و اعتبار می گردند 
باعث بسیاری ا

عذرخواهی هنر و مهارت می خواهد


عذرخواهی تاثیر گذار پادزهری برای رفع تقصیرها و خطاها و اشتباهات ما محسوب می شود 
ما عذرخواهی می کنیم چون کار اشتباهی انجام داده ایم 
عذرخواهی کردن نشانه بلوغ و مسئولیت پذیری است کسانی که با اعمال و رفتار و گفتار خودشان باعث ناراحتی و نگرانی و صدمه زدن به دیگران می شوند باید عذر خواهی کنند چون مرتکب گناه سنگینی خواهند شد اگر عذرخواهی کنند و خیلی زود جبران و تلافی کنند خداوند هم کمکشان می کند و باعث خوشحالی خودشان و دیگران می گردند 
ما در صخا که یک قرض الحسنه و خیریه است از طرف درصد کمی که باعث و بانی اذیت و آزارهای فراوانی می شوند آنها همان معوقات هستند که با دیرکرد وامهای خودشان ضربه های جبران ناپذیری را به این مجموعه وارد می کنند 
باعث اذیت و آزار دیگران می شوند باعث امروز و فردا شدن مشتریان می گردند باعث سوء ظن و سوء تفاهم می شوند باعث بدبینی و عدم اعتماد و اعتبار می گردند 
باعث بسیاری ا

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho

اپلیکیشن Soundwave شبکه ی مجازی از نوع موسیقی


2 سال قبل در: اپلیکیشن, معرفی اپلیکیشن، بازی و نرم‌افزار‌یک نظر
به گزارش گویا آی تی، علاقه مندان به موسیقی از این پس می توانند با اپلیکیشن Soundwave که نوعی شبکه ی مجازی است موسیقی مورد علاقه ی خود را برای دوستان خود به اشتراک بگذارند و هنرمندان محبوب خود را دنبال کنند. شبکه های اجتماعی دیگر مانند اینستاگرام  برای اشتراک عکس عرضه شده و این بار نوبت به شبکه ی مجازی موسیقی رسیده است.
کاربران می توانند این اپلیکیشن Soundwave را بر روی گوشی اندرویدی یا اپل خود نصب کنند و وارد دنیای موسیقی شوند همچنین می توانند موسیقی مورد نظر خود را فالو کنند که برای ورود در این برنامه لازم است از طریق فیس بوک یا گوگل یک حساب کاربری برای خود ایجاد کنند و به شنیدن قطعات زیبا یا حتی قدیمی موسیقی مورد علاقه خود بپردازند.
[منبع:Mehrnews]
تکنو سمانه
ادامه مطلب :منبع . http://smartpho


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »