بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

قهرمان جهان که با فیلم‌های یوتیوب ورزش‌رو شروع کرد


میدونستید قهرمان مسابقات پرتاب نيزه جهان در سال 2015 ورزش‌رو بدون مربی و با فیلم‌های سایت یوتیوب شروع کرد؟
«جولیوس یگو» از کشور کنیا در شرایطی ورزش پرتاب نيزه رو شروع کرد که هیچ مربی یا فرد باتجربه‌ای در این رشته در کشورش وجود نداشت. تنها ورزش حرفه‌ای کنیا دوندگی هست و بخاطر همین پدرش برای ترک کردن این رشته فشارهای زیادی رو بهش اورد. اما این قهرمان فقط با نگاه کردن به ویدئوهای آموزشی و فیلم‌هایی از قهرمان‌های این رشته از سایت یوتیوب، و تمرین‌های تک‌نفری تونست خودش پرتاب نيزه رو یاد بگیره.
امروزه «جولیوس یگو» قهرمان ملی کنیاست. در سال 2015 با رکوردی که از خودش ثبت کرد تونست مدال طلا کسب کنه و به عنوان اولین کنیایی مدال طلایی برای دنیا شناخته بشه. «یگو» در المپیک 2016 ریودوژانیور هم موفق به کسب مدال نقره و جایگاه دوم شد. :منبع . http://oliver.blog.ir/rss

طوفان واژه ها


با اشک هاش دفتر خود را نمور کردذهنش ز روضه های مجسم عبور کرددر خود تمام مرثیه ها را مرور کردشاعر بساط سینه زدن را که جور کرداحساس کرد از همه عالم جدا شده ستدر بیت هاش مجلس ماتم به پا شده ستدر اوج روضه خوب دلش را که غم گرفتوقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفتوقتش رسیده بود به دستش قلم گرفتمثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت«باز این چه شورش است که در جان واژه هاستشاعر شکست خورده ی طوفان واژه هاست»می رفت سمت روضه ی یک شاه کم سپاهآیینه ای ز فرط عطش می کشید آهانبوه ابر نيزه و شمشیر بود و ماه...شاعر رسیده بود به گودال قتلگاهفریاد زد که چشم مرا پر ستاره کن!«مادر بیا به حال حسینت نظاره کن»بی اختیار شد قلمش را رها گذاشتدستی ز غیب ، قافیه را کربلا گذاشتیک بیت بعد واژه ی لب تشنه را گذاشتتن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشتحس کرد پا به پاش جهان گریه می کنددارد غروب «فرشچیان» گریه می کندبا این زبان چگونه بگویم چ

دخـــتر شیـــر خــــدا


در سیر او جبریل هم بال و پرش ریختوقت طواف چهارمش خاکسترش ریخت
فطرس شد و غسل تقرب کرد روحشهر کس که خاک چادرش را بر سرش ریخت
از زینبش زهرای دیگر ساخت زهرامادر تمام خویش را در دخترش ریخت
او «زینت» است و بی نیاز از زینتی هاستپس از مقامش بود اگر که زیورش ریخت
وقتی دهان وا کرد، دیدند انبیا همنهج البلاغه بود که از منبرش ریخت
وقتی دهان وا کرد، از بس که غیورندمولا صدای خویش را در حنجرش ریخت
در کوفه حتی سایه اش را هم ندیدندفرمود: غُضّوا, چشم ها در محضرش ریخت
زن بود اما با ابهّت حرف می زدمردی نبود آن جا مگر کرک و پرش ریخت
وقتی که وا شد معجرش، بال فرشتهپوشیه های عرش را روی سرش ریخت
یک گوشه از خشمش اباالفضل آفرین استگفتیم زینب، صد ابوالفضل از برش ریخت
هجده سر بالای نيزه لشگرش بودتا شهر کوفه چند باری لشگرش ریخت
وقتی هجوم سنگ ها پایان گرفتندخواهر دلش ریخت، برادر هم سرش ریخت
با نیز

آپدیت دانلود Big Hunter 2.4.0 – بازی اکشن جالب “شکارچی بزرگ” اندروید + مود


– شکارچی بزرگ بازی جالب و سرگرم کننده برای پر کردن اوقات فراغت شما از استودیوی بازی سازی KAKAROD INTERACTIVE برای اندروید
است که به صورت رایگان در گوگل پلی منتشر شده و تا به این لحظه بیش از 10
میلیون بار توسط کاربران اندرویدی سراسر جهان دانلود شده و از محبوب ترین
ها به شمار می رود! در این بازی شما رئیس قبیله ای در زمان های قدیم هستید و
متاسفانه این قبیله دچار قحطی ناشی از خشکسالی شده است، شما به عنوان رئیس
قبیله مسئول تهیه مایحتاج مردم تان هستید ؛ به همین دلیل به شکار ماموت
های غول پیکر می روید تا با کشتن ‌آن ها بتوانید در مقابل قحطی دوام
بیاورید! البته در بازی شما قبیله یا مردم تان را نمی بینید و فقط در
ابتدای بازی این داستان برای شما تعریف می شود و شما را موظف به شکار ماموت
ها با نيزه می کند! هر روز شما به مبارزه‌ یک ماموت می روید و هر روز باید
ماموت را به‌شیوه ی مختلفی شکار کن

آپدیت دانلود Big Hunter 2.3.2 – بازی اکشن جالب “شکارچی بزرگ” اندروید + مود


– شکارچی بزرگ بازی جالب و سرگرم کننده برای پر کردن اوقات فراغت شما از استودیوی بازی سازی KAKAROD INTERACTIVE برای اندروید
است که به صورت رایگان در گوگل پلی منتشر شده و تا به این لحظه بیش از 10
میلیون بار توسط کاربران اندرویدی سراسر جهان دانلود شده و از محبوب ترین
ها به شمار می رود! در این بازی شما رئیس قبیله ای در زمان های قدیم هستید و
متاسفانه این قبیله دچار قحطی ناشی از خشکسالی شده است، شما به عنوان رئیس
قبیله مسئول تهیه مایحتاج مردم تان هستید ؛ به همین دلیل به شکار ماموت
های غول پیکر می روید تا با کشتن ‌آن ها بتوانید در مقابل قحطی دوام
بیاورید! البته در بازی شما قبیله یا مردم تان را نمی بینید و فقط در
ابتدای بازی این داستان برای شما تعریف می شود و شما را موظف به شکار ماموت
ها با نيزه می کند! هر روز شما به مبارزه‌ یک ماموت می روید و هر روز باید
ماموت را به‌شیوه ی مختلفی شکار کن

شهید مهدی صابری سلام ما رو برسون...


سلام بر فرزندِ خاتم پیامبران ،
سلام بر فرزند سرور جانشینان ،
سلام بر فرزند فاطمه زهراء ،
سلام بر فرزند خدیجه کبرى ،
 
سلام بر آن آغشته به خون 
سلام بر آنکه (حُرمَتِ) خیمه گاهش دریده شد ،
سلام بر پنجمینِ اصحابِ کساء ،
سلام بر غریبِ غریبان،
سلام بر شهیدِ شهیدان ،
سلام بر مقتولِ دشمنان ،
سلام بر ساکنِ کربلاء ،
 
سلام بر آن کسى که فرشتگانِ آسمان بر او گریستند ،
 سلام بر آن گریبان هاى چـاک شده،
سلام بر آن لب هاى خشکیده،
سـلام بر آن جان هاى مُستأصل و ناچار ،
سـلام بر آن ارواحِ (از کالبد) خارج شده ،
سلام بر آن جسـدهاى برهـنه( بر خاک)،
 
سـلام بر آن بدن هاى لاغر و نحیف
سلام بر آن خون هاى جارى ،
سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ،
سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته (بر نيزه ها)،
سلام برآن بانوانِ بیرون آمده (از خیمه ها)،
 
سلام بر آن بدن هاى برهـنه شده،
سلام بر آن خانواده اى که نزدیک (و همراه سَروَرشان) بود

شهید مهدی صابری سلام ما رو برسون...


سلام بر فرزندِ خاتم پیامبران ،
سلام بر فرزند سرور جانشینان ،
سلام بر فرزند فاطمه زهراء ،
سلام بر فرزند خدیجه کبرى ،
 
سلام بر آن آغشته به خون 
سلام بر آنکه (حُرمَتِ) خیمه گاهش دریده شد ،
سلام بر پنجمینِ اصحابِ کساء ،
سلام بر غریبِ غریبان،
سلام بر شهیدِ شهیدان ،
سلام بر مقتولِ دشمنان ،
سلام بر ساکنِ کربلاء ،
 
سلام بر آن کسى که فرشتگانِ آسمان بر او گریستند ،
 سلام بر آن گریبان هاى چـاک شده،
سلام بر آن لب هاى خشکیده،
سـلام بر آن جان هاى مُستأصل و ناچار ،
سـلام بر آن ارواحِ (از کالبد) خارج شده ،
سلام بر آن جسـدهاى برهـنه( بر خاک)،
 
سـلام بر آن بدن هاى لاغر و نحیف
سلام بر آن خون هاى جارى ،
سلام بر آن اعضاىِ قطعه قطعه شده ،
سلام بر آن سرهاىِ بالا رفته (بر نيزه ها)،
سلام برآن بانوانِ بیرون آمده (از خیمه ها)،
 
سلام بر آن بدن هاى برهـنه شده،
سلام بر آن خانواده اى که نزدیک (و همراه سَروَرشان) بود

امام آمد


امام آمد ...
نسلی که نه انقلاب را دیده نه جنگ را دیده و نه امام راحل را درک کرده ، اکنون در ۳۸ امین بهار آزادی ، بیش از هرچیز نیازمند شنیدن حقایق است ولی نه از زبان هرکس. چه بسیار یاران امام که در صفین های روزگار ، قرآن بر سر نيزه ها گذاشتند و بصیرت شان شد بصیرت اشعری.
نسل فعلی تشنه ی شنیدن حرفهای مالک های زمان هستند و نه سازشگران و ساده لوح هایی که تن به حکمیت می دهند.
دهه فجر مبارک :منبع . http://salmanevelayat.blog.ir/rss

روضه حضرت زینب س


اسیر دوری و درد جدایی //آخ دچار گریه بی اختیارم....تمام حاصلم از زندگانی //آخ امید روزگارم بی خبر رفت...وقتی می گی زینب .یاد آن بانویی می افتی...هنوز یه کودک بیش نبوده داغ مادر دیده چند سال بعد فرق شکافته باباشو دیده ..تابوت پر از تیر برادرش مجتبی حسن دیده  ..اما بمیرم امان از اون لحظه ای که نگاه کرد دید سر بریده حسین.. رو نيزه داره قرآن می خونه .گفت داداش اگه بامن حرف نمی زنی نزن اما با این سه سالت چند کلام حرف بزن...حسین آرام جانم حسین روح و روانم :منبع . http://madahi-fars.blog.ir/rss

روضه حضرت زینب س


اسیر دوری و درد جدایی //آخ دچار گریه بی اختیارم....تمام حاصلم از زندگانی //آخ امید روزگارم بی خبر رفت...وقتی می گی زینب .یاد آن بانویی می افتی...هنوز یه کودک بیش نبوده داغ مادر دیده چند سال بعد فرق شکافته باباشو دیده ..تابوت پر از تیر برادرش مجتبی حسن دیده  ..اما بمیرم امان از اون لحظه ای که نگاه کرد دید سر بریده حسین.. رو نيزه داره قرآن می خونه .گفت داداش اگه بامن حرف نمی زنی نزن اما با این سه سالت چند کلام حرف بزن...حسین آرام جانم حسین روح و روانم :منبع . http://madahi-fars.blog.ir/rss

دروغ


از کجا شروع شدم
و در کجا پایان می یابم
نمی دانم!!!
از دل ستاره آمدم
یا ته دریا
به خاطر ندارم!!!
در مسیر عبور از رنگین کمان
هر لحظه کدامین رنگ را به خود گرفتم
فراموش کردم!!!
نمی دانم و به یادم نمی آورم
اصالتم را....

رو به آینه،هیچ تصوری از خود نمی یابم
جز ترس و تردید و حسرت 
و شوق زیستن که در آن بین
گاهی رخ می نماید
در هر هوایی خفه می شوم
جز آن هوا که بوی عشق داشت
و بر قلب من طوفان می کرد
و نيزه اشک را بر دلم می زد
در میان گفتن تمام"دوست دارم ها"
این که گفتم خودم را دوست دارم
دروغ بود،دروغ.....
 "خودم برای خودم"
خلاصه شد به دردی در سینه
و این را دوست ندارم
:منبع . http://nirvana-atela.blog.ir/rss

سلام سینما!


بالاخره شروع کردم. تماشای فیلم با گوشی توی مترو یا تاکسی. خیلی هم خوب و گیرا بود و گذر زمان اصلا حس نمی‌شد! البته از نظر متخصص‌ها، فیلم دیدن با مانیتور عریض مردود اعلام شده و ثمره‌ای نداره چه برسه به یه صفحه 5 اینچی! اما چاره چیه وقتی فرصت نمی‌کنی در محل مناسب یا روی پرده، فیلم‌هایی که باید ببینی رو ببینی؟ اومدیم و آخر ماه بعد، همسایه افتاد و من مُردم! چی جواب بدم به ملکه‌ی عذاب، وقتی نيزه‌ی آتشینش رو گرفته روی سرم و می‌پرسه «چرا برگمان ندیدی؟ چرا کوروساوا رو مرور نکردی؟ چرا سراغ ویلیام وایلر و اوزو نرفتی؟ اونها رو بگذریم چطوری تونستی بی‌خیال گدار و کیشلوفسکی بشی؟ تو حتی هیچکاک رو هم کامل ندیدی! حالا جا داره نيزه‌ی آتشینم رو فرو کنم توی چشمات یا نه؟ که بجای خیره شدن به فانوس خیال و اندیشه، زل زدی به سقف سوراخ سوراخ مترو و کالاهای بنجل دست‌فروشا! حالا اگه اون وسط، یه دختری رو هم توی واگن ان

سلام سینما!


بالاخره شروع کردم. تماشای فیلم با گوشی توی مترو یا تاکسی. خیلی هم خوب و گیرا بود و گذر زمان اصلا حس نمی‌شد! البته از نظر متخصص‌ها، فیلم دیدن با مانیتور عریض مردود اعلام شده و ثمره‌ای نداره چه برسه به یه صفحه 5 اینچی! اما چاره چیه وقتی فرصت نمی‌کنی در محل مناسب یا روی پرده، فیلم‌هایی که باید ببینی رو ببینی؟ اومدیم و آخر ماه بعد، همسایه افتاد و من مُردم! چی جواب بدم به ملکه‌ی عذاب، وقتی نيزه‌ی آتشینش رو گرفته روی سرم و می‌پرسه «چرا برگمان ندیدی؟ چرا کوروساوا رو مرور نکردی؟ چرا سراغ ویلیام وایلر و اوزو نرفتی؟ اونها رو بگذریم چطوری تونستی بی‌خیال گدار و کیشلوفسکی بشی؟ تو حتی هیچکاک رو هم کامل ندیدی! حالا جا داره نيزه‌ی آتشینم رو فرو کنم توی چشمات یا نه؟ که بجای خیره شدن به فانوس خیال و اندیشه، زل زدی به سقف سوراخ سوراخ مترو و کالاهای بنجل دست‌فروشا! حالا اگه اون وسط، یه دختری رو هم توی واگن ان

سلام سینما!


بالاخره شروع کردم. تماشای فیلم با گوشی توی مترو یا تاکسی. خیلی هم خوب و گیرا بود و گذر زمان اصلا حس نمی‌شد! البته از نظر متخصص‌ها، فیلم دیدن با مانیتور عریض مردود اعلام شده و ثمره‌ای نداره چه برسه به یه صفحه 5 اینچی! اما چاره چیه وقتی فرصت نمی‌کنی در محل مناسب یا روی پرده، فیلم‌هایی که باید ببینی رو ببینی؟ اومدیم و آخر ماه بعد، همسایه افتاد و من مُردم! چی جواب بدم به ملکه‌ی عذاب، وقتی نيزه‌ی آتشینش رو گرفته روی سرم و می‌پرسه «چرا برگمان ندیدی؟ چرا کوروساوا رو مرور نکردی؟ چرا سراغ ویلیام وایلر و اوزو نرفتی؟ اونها رو بگذریم چطوری تونستی بی‌خیال گدار و کیشلوفسکی بشی؟ تو حتی هیچکاک رو هم کامل ندیدی! حالا جا داره نيزه‌ی آتشینم رو فرو کنم توی چشمات یا نه؟ که بجای خیره شدن به فانوس خیال و اندیشه، زل زدی به سقف سوراخ سوراخ مترو و کالاهای بنجل دست‌فروشا! حالا اگه اون وسط، یه دختری رو هم توی واگن ان

سلام سینما!


بالاخره شروع کردم. تماشای فیلم با گوشی توی مترو یا تاکسی. خیلی هم خوب و گیرا بود و گذر زمان اصلا حس نمی‌شد! البته از نظر متخصص‌ها، فیلم دیدن با مانیتور عریض مردود اعلام شده و ثمره‌ای نداره چه برسه به یه صفحه 5 اینچی! اما چاره چیه وقتی فرصت نمی‌کنی در محل مناسب یا روی پرده، فیلم‌هایی که باید ببینی رو ببینی؟ اومدیم و آخر ماه بعد، همسایه افتاد و من مُردم! چی جواب بدم به ملکه‌ی عذاب، وقتی نيزه‌ی آتشینش رو گرفته روی سرم و می‌پرسه «چرا برگمان ندیدی؟ چرا کوروساوا رو مرور نکردی؟ چرا سراغ ویلیام وایلر و اوزو نرفتی؟ اونها رو بگذریم چطوری تونستی بی‌خیال گدار و کیشلوفسکی بشی؟ تو حتی هیچکاک رو هم کامل ندیدی! حالا جا داره نيزه‌ی آتشینم رو فرو کنم توی چشمات یا نه؟ که بجای خیره شدن به فانوس خیال و اندیشه، زل زدی به سقف سوراخ سوراخ مترو و کالاهای بنجل دست‌فروشا! حالا اگه اون وسط، یه دختری رو هم توی واگن ان

شمر شناسی ...


هر کس اعتقادات ش از تقوایش بیشتر باشد گمراه می شود ... استثناء ندارد ..  مگر کسی که به یک آدم منزه تکیه کند ... علت خروج عمر و ابوبکر از مسیر اصیل اسلام بعد از پیامبر همین بود که تقوایشان به اندازه ی اعتقاداتشان نبود .. شمر تا زمانی که تکیه بر امام علی داشت در مسیر بود امّا همین فزونی اعتقادات بر تقوی باعث شد با سر سیّد شباب اهل الجنة این کند به ضعف همّت و رای .. 
.
.
سرّ ولایت اینست که باعث می شود ضعف تقوی آدم پوشیده بماند .. 
.
.
پ.ن:
از آدم های معتقدِ بیتقوا دوری کنید که همین روزهاست که تکیه گاهشان عوض شود و سر پاکان بر سر نيزه کنند ... :منبع . http://habaza.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

عشق جاودان


بین حسین وزینب یک عشق جاودان است/روشن زکربلایش این قلب شیعیان است/از کودکی همیشه برهم علاقه دارند/زینب بر برادر الگوی این جهان است/هرجاحسین رفته همراه اوست خواهر/ازبعدکربلا او گریان وبی امان است/سخت است بهرزینب سرهای روی نيزه/ازکوفه تا خرابه اشک همه روان است/زینب برای مهدی آهنگ گریه دارد/بهرظهور مولا این عاشقی عیان است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

یا حسین


پیر همه بود اگرچه او کودک بودصبرش ز غریبی پدر اندک بودمی کرد به نی اشاره می گفت ربابای کاش سر نيزه کمی کوچک بود-------------------------------------------------------
اندازه تصویر : 2160x1350برای نمایش تصویر ، در اندازه اصلی و دریافت آن ، روی خود عکس کلیک کنید!! :منبع . http://wallpapery.blog.ir/rss

شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران


شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران
دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .از ساده ترین تله شروع می کنم که در ایران زیاد استفاده شده :1-  تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نيزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نيزه و یا همراه نيزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چ

شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران


شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران
دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .از ساده ترین تله شروع می کنم که در ایران زیاد استفاده شده :1-  تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نيزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نيزه و یا همراه نيزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چ

شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران


شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران
دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .از ساده ترین تله شروع می کنم که در ایران زیاد استفاده شده :1-  تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نيزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نيزه و یا همراه نيزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چ

شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران


شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران
دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .از ساده ترین تله شروع می کنم که در ایران زیاد استفاده شده :1-  تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نيزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نيزه و یا همراه نيزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چ

شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران


شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران
دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .از ساده ترین تله شروع می کنم که در ایران زیاد استفاده شده :1-  تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نيزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نيزه و یا همراه نيزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چ

شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران


شناخت تله های مکانیکی گنج و دفینه در ایران
دوستان تله ها معمولا هر جایی قرار ندارند و معمولا برای بارهای بزرگ و خزانه های عظیم و ارزشمند به کار می روند. اکثر تله ها با گذر زمان پوسیده نمی شوند ما حدود چند صد تا تله داریم .از ساده ترین تله شروع می کنم که در ایران زیاد استفاده شده :1-  تله ای که در ایران زیاد یافت می شود که معمولا در  دالان هایی که منتهی به اتاق می شود که چاله ای عمیق که درون آن پر از نيزه است البته این عکسی که من گذاشتم مربوط به جنگ فکر کنم ویتنام باشه اما برای شبیه سازی کردن در ذهن خوب است اما از نظر ساختار شبیه همان تله است با عمق کمتر که بعد از ساختن تله روی آن را استتار می کنند و معمولا در دیواره ها یا ورودی  دالان با رسم شکلی به آن اشاره میشه البته در مواردی به جای نيزه و یا همراه نيزه زهر نیز بکار برده شده است یا به تنهایی به شکل حوضچه ای پر از زهر و مواد سمی که ظرف چ

تولید کننده راه بند های اتوماتیک در جمهوری اسلامی ایران


شرکت فنی و مهندسی اوژن تنها مرکز تخصصی تولید بیش از 30 مدل راه بند اتوماتیک در جمهوری اسلامی ایرانتولید انواع راه بند های اتوماتیک میله ای الکترومکانیکتولید انواع راه بند های اتوماتیک میله ای هیدرولیکتولید انواع راه بند های اتوماتیک زنجیریتولید انواع راه بند های اتوماتیک ستونیتولید انواع راه بند های اتوماتیک امنیتی نيزه ایتولید انواع راه بند های اتوماتیک خندقیتولید انواع راه بند های اتوماتیک دیواره ایتولید انواع راه بند های اتوماتیک آکاردئونینصب و راه اندازی انواع راه بند اتوماتیک و سیستم های کنترل تردد در استان اصفهانمرجع قیمت انواع راه بند اتوماتیک تولیدی مجموعه اوژن در جمهوری اسلامی ایرانمدیریت فروش : 09130206722
:منبع . http://rahband.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (519) : قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش


قتل و مثله شدن کوروش صغیر توسط برادرش
هخامنشیان (بخش519)
دکتر پرویز رجبی در بخش "یادداشت ها"ی کتاب داریوش و ایرانیان می آورد :
" ... در نبردی تن به تن اردشیر به ضرب زوبین کوروش زخم برداشت و به بلندی تپه ای برده شد . ظاهرا کتسیاس نیز در این حادثه حضور داشته و اردشیر را مداوا کرده است . کوروش پس از این حمله ی رویاروی با برادر ، با اصابت نيزه ی مردی به نام میثرداته از ناحیه ی چشم زخم برداشت و بیهوش شد و سپس به دست چند سرباز (اردشیر) به قتل رسید و به فرمان اردشیر سر و دست راست او را بریدند ... "
والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، یادداشت ها ، ص 463
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 »