بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

همیشگی من


به نام یزدان
نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا نه ولی من وقتي ناراحت میشم وقتي بغض دارم  وقتي عصبی ام  یا وقتي از دست کسی دلخور میشم سرمو میزارم روی بالشتم و صورتمو فشار میدم داخل بالشتم و داد میزنم ولی از اونجایی که بالشتم محرمه دردا و راز های منه داد منو به سکوت تبدیل میکنه و نمیزاره صدام به کسی برسه  وقتي بغضم میترکه و گریه میکنم بالشتم شاهده اشکامه و اونارو پاک میکنه وقتي دلهره یا ترس دارم بالشتم کنارمه و میتونم بغلش کنم ، وقتي از کسی دلخور یا ناراحت میشم بالشتم تاوان ناراحتی و دلخوری من از اون رو میده الهی فدای بالشتم بشم که شده یه همدم یه رفیق یه همیشگی .
:منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

سخن بدون شرح وهفته


وقتي با خدا حرف میزنی هیچ نفسی هدر نمی رود
وقتي با خدا قدم برمی داری هیچ چیز از توانت
کاسته نمی شودوقتي منتظرخدا باشی هیچ
لحظه ای تلف نمی شود وقتي به خدا اعتماد
کنی هرگز رنگ شکست رانخواهی دید.با خداچیز را از دست نخواهی داد. :منبع . http://asnafsavadkooh.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

صادق هدایت


صادق هدایت میگه:عاشقی…باید قسمته آدم بشه…وقتي شد یهو بخودت میایی میبینی یکی هست با همه فرق میکنه!صدای پاشو میشناسی!!وقتي میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو همه میشنونبهت محل نذاره کلافه ای؛وقتي هست خوبی وقتي نیست…مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،فقط باشه…وقتي هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه……..واین یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیااصلا"یعنی…خود خود زندگی….. :منبع . http://zendegipaeezi.blog.ir/rss

حس ششم


من حس ششم قوی ای دارم. حدس هایم آن قدر درست از کار در می آیند که گاهی می ترسم. وقتي کسی به موبایلم زنگ می زند، قبل از این که به اسمش نگاه کنم، می فهمم چه کسی است. می توانم پیشبینی کنم چه کسی پشت در است و حتی قبل از نگاه کردن به نتیجه کنکورم، دقیقا می دانستم که کجا و چه دانشگاهی قبول شدم.
اما این حس وقتي ترسناک می شود که وقتي از کسی خداحافظی می کنم یک ندای درونی به من می گوید این دفعه آخر است که می بینی اش.
:منبع . http://badkhiim.blog.ir/rss

دنیای بی انتهای پر از دروغ و حیوان صفتی ...


این روزا دیگه دل و دماغ نوشتن نیست 
اصلا چه فایده که بنویسی؟
وقتي دردی از کسی دوا نمیشه 
وقتي کسی یادش نیست که آدما با درک آدمای دیگه
با کمک به هم دیگه 
میشن آدم 
این روزا واقعا برای چی باید نوشت 
وقتي دوستات ، رفیقات 
نوشته هاتو میخونن و میخندن
وقتي که درک نمیکنن چرا داری مینویسی
وقتي که میخندن و میگن وقت داری تلف میکنی
این روزا برای چی باید نوشت، وقتي 
توی اینستاگرام پست میزاری فقط لایک میخوره
اصلا نگاه نمیکنن ببینن چی نوشتی 
فقط لایک میکنن
این روزا چرا باید نوشت وقتي همه یادشون رفته 
یادشون رفته آدمن نه حیوون
این روزها هرکی رو میبینم میگه
باید گرگ باشی تا موفق بشی
باید بقیه رو برای اهداف خودت نگه داری 
باید از بقیه استفاده کنی 
باید بقیه رو زیر پات بزاری و بری بالا
این روزا چرا باید نوشت 
وقتي کسی نیست که بهشون عمل کنه 
نخنده فقط ، لایک نکنه فقط 
این روزها چرا باید نوشت ؟
شما دوستان ، آ

قدیما و اطلاعات پزشکی


قدیما که مردم اینقد اطلاعات پزشکیشون زیاد نبود، مردم شاد تر بودند. قدیما اگر کسی سرطان هم داشت تا وقتي از دنیا میرفت زندگی میکرد چون نمی دونست که مریضه اما الان از وقتي که بهش میگن مریضی تا وقتي که فوت میکنه در حالِ مرگه.
اصلا یه وضعی شده که آدم یه جوش هم در میاره استرس میگیره و میره پیش دکتر؛ خدا بهمون رحم کنه. :منبع . http://sorkhpoost.blog.ir/rss

دل...


هفته اول سکان همه چیز دستته...به خودت میگی یه هفته دیگه هم میمونم و بعد راحت میرم...به اخر هفته ی دوم که میرسی دیگه اسیر شدی...دیگه کار از کار گذشته...
وقتي خواهرت میگه یه خواهر کمه...وقتي میگه اصلا کاش همین دانشگاه شهر خودمون درس میخوندی...وقتي اخرشب به علی میگی داییت داره میره و میاد بغلت میگه منم که باهات میام خونه ی باباجونی...من واقعا نمیتونم...
وقتي همه دوستت دارن...وقتي برای همه مهمی...وقتي مامانت ازت میپرسه فردا چی دوست داری بپزم و تو با خودت فک میکنی چند وقته که کسی از من نپرسیده که چی دوست داری...اصلا یادم رفته دوست داشتن منم مهمه تو زندگی...وقتي دلت درد میکنه و فقط سرت رو از رو بالش بلند میکنی و میگی مامان برام جوشونده درست کن و میبینی بوی زیره داره میاد...
خدایا...من راه زندگیم رو بر اساس عقللم و حق انتخابهایی که زندگی بهم داد انتخاب کردم...اما تو بهتر از من میدونی...تو بهتر از

دل...


هفته اول سکان همه چیز دستته...به خودت میگی یه هفته دیگه هم میمونم و بعد راحت میرم...به اخر هفته ی دوم که میرسی دیگه اسیر شدی...دیگه کار از کار گذشته...
وقتي خواهرت میگه یه خواهر کمه...وقتي میگه اصلا کاش همین دانشگاه شهر خودمون درس میخوندی...وقتي اخرشب به علی میگی داییت داره میره و میاد بغلت میگه منم که باهات میام خونه ی باباجونی...من واقعا نمیتونم...
وقتي همه دوستت دارن...وقتي برای همه مهمی...وقتي مامانت ازت میپرسه فردا چی دوست داری بپزم و تو با خودت فک میکنی چند وقته که کسی از من نپرسیده که چی دوست داری...اصلا یادم رفته دوست داشتن منم مهمه تو زندگی...وقتي دلت درد میکنه و فقط سرت رو از رو بالش بلند میکنی و میگی مامان برام جوشونده درست کن و میبینی بوی زیره داره میاد...
خدایا...من راه زندگیم رو بر اساس عقللم و حق انتخابهایی که زندگی بهم داد انتخاب کردم...اما تو بهتر از من میدونی...تو بهتر از

افسار هدایت


"افسار هدایت"
وقتي معیار سنجش ما
اسکناس کاغذی شه
بایدهم نسبت خونی
دچار انفصال ابدی شه 
وقتي سزای شکوه دنیا 
سهام و نوسان قیمت دلارِ
باید به بلیط نیم بهاء هم 
صف سینما شلوغ باشه 
وقتي معنای لیاقت من و تو 
به دسته ی اسکناس چروکیده ست 
ترحم و خسران بی دلیلِ
حتی برای طفل شیرخواره
مجموعه اشعار "پازل"
:منبع . http://greenwave.blog.ir/rss

افسار هدایت


"افسار هدایت"
وقتي معیار سنجش ما
اسکناس کاغذی شه
بایدهم نسبت خونی
دچار انفصال ابدی شه 
وقتي سزای شکوه دنیا 
سهام و نوسان قیمت دلارِ
باید به بلیط نیم بهاء هم 
صف سینما شلوغ باشه 
وقتي معنای لیاقت من و تو 
به دسته ی اسکناس چروکیده ست 
ترحم و خسران بی دلیلِ
حتی برای طفل شیرخواره
مجموعه اشعار "پازل"
:منبع . http://greenwave.blog.ir/rss

نشانه ی خوبی است


امروز وقتي برای رفتن به دانشگاه سوار اتوبوس شده بودم و صدای سالار عقیلی گوشم را نوازش می داد، با خودم فکر کرده بودم چرا که نه؟ چرا نشود یک زندگی جدید را آغاز کرد؟ وقتي از گذشته هیچ چیز برای دلخوشی باقی نمانده، وقتي هیچ نشانه ی مثبتی از گذشته نداری که حتی با فکر کردن به آن دلت گرم شود، چرا همه را دور نریزی و دلت را به اتفاقات پیش رو خوش نکنی؟
 دارم عوض می شوم... دارم بهتر می شوم... :منبع . http://chakavaak.blog.ir/rss

آری من عاشقم


من عاشقم
وقتي از دور میبینم که گیسوانت در باد میرقصند چگونه عاشق نباشم  ؟
وقتي در یک روز بهاری گل های شقایق لا به لای بوته های هرز میرویند چگونه عاشق نباشم ؟ 
وقتي در یک غروب تابستانی یک مسافت طولانی را طی میکنم ....
وقتي خانه را برای آمدن نوروز تمیز میکنم
وقتي بازی بچه ها را در خیابان میبینم
شوق و ذوقشان را
شاداب بودنشان را
چگونه عاشق نباشم ؟ 
چگونه عاشقن باشم وقتي عشق اینگونه دوست داشتنی است ؟...
من عشق را در میان گلهای شمعدانی که برایم آوردی پیدا کردم
من عاشق شدم وقتي در میان آخرین قهوه تلخ زندگی در کنارم بودی ...
آری...من را تو عاشق کردی 
دلخور نیستم ولی ای کاش این عشق را میتوانستم برای تو خرج کنم
نه دلخوش کردن خودم به بهار و پاییز و ترانه های زرد...
کاش میشد برای یک لحظه هم که شده بود بیشتر به من تکیه داده بودی 
و مینواختی ترانه عشق را با سیم های طلایی گیتار 
و با هم زمزمه میکردیم غوغ

خاطره از شهید


وقتي این شهید
به خانه برگشت، دید که مادرش در خانه نیست. او در وسط حیاط مقداری لباس نشسته دید
و با زحمت زیاد لباس ها را شست. وقتي که مادرش به خانه برگشت، دید که لباس ها شسته
شده است. او وقتي به دم در رفت، کفش های پسرش را دید. او به اتاق رفت و وقتي پسرش
را دید، گفت(( دردسر های جنگ یک طرف حالا هم که برگشتی به خودت زحمت می دهی؟!))
پسرش گفت:(( این کار ها برای من افتخار است.))

ادامه مطلب :منبع . http://shahidan-zandeand.blog.ir/rss

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

28.حَرفام


چقدر خوب است این آدمی که وقتي شما در کنارش هستید 
و قرار است ساعاتی را با هم بگذرانید مدام سرش توی گوشی نیست.
وقتي دارید حرف می زنید توی اینستاگرام پست لایک نمی کند
 یا مشغول جواب دادن به پی ام های تلگرامش نیست.
 اصلا تلفن همراهش را از جیب یا کیفش بیرون نمی آورد.
 آن دقایق می شود انسانی بیگانه با تکنولوژی! 
چقدر خوب است که وقتي با هم می روید جایی و می نشینید
 یک چیزی بخورید؛
 تمام حواسش به در ورودی و آمد و شد مردم نیست 
و زنها و مردها را پشت این میز و آن میز ورانداز نمی کند. 
چقدر خوب است
 وقتي این آدم در میان هیاهو و شلوغی   دستانش را می گذارد
زیر چانه اش و زل می زند
 به چشمانت و طوری به حرف های ساده و پیش پا افتاده ات گوش می کند
 که خودت هم به این فکر می افتی
 که چقدر داری حرف های مهمی می زنی!
همچین آدم هایی را اگر دارید، 
دوست نداشته باشید... 
حیف است.
این ها را عاشق باشید.
این ها فوق ا

هدایت


همین اول یه خبر خوب که دارم برای مسابقه ی هدایت داستان می نویسم. از دیروز شروع کردم. با خودکار و روی کاغذ چون شنیدم وقتي اینطوری مینویسی دقت و وسواس بیشتری به خرج میدی.... یکی از دلیل هاش میتونه این باشه که خط زدن، جابه جا کردن و ... با خودکار به راحتی وقتي که تایپ میکنی نیست و سعی میکنی حساب شده تر بنویسی و سرعت هم پایین تر هست ولی لابد دلایل روانشناسی دیگه ای هم داره.
ایده ی داستانم وقتي شمال بودیم به سرم زد. یه ساختار کامل توی ذهنم براش ساختم و تا وقتي برسیم تهران تو ماشین شسته رفته ش کردم.
از خود داستان چیزی لو نمیدم، ققط میتونم بگم داستان به زبان اول شخص است. والسلام. 
میخوام این هفته رو با انگیزه شروع کنم چون خیلی کار دارم ....
فعلا.
:منبع . http://routinelife.blog.ir/rss

حال من..


وقتي از دنیا خسته شدی؛
وقتي از همه دلگیر شدی؛
وقتي قلبت شکست و روحت تکه تکه شد؛
وقتي دیگر هیچ انگیزه ای برای زندگی نداشتی؛
تا تختت بخز. هدست را روی گوش هایت و آهنگی که اشکت را حتی در زمان شادی در می آورد بگذار،گریه کن. آرام اشک بریز. فریاد نزن. نگذار کسی صدای گریه هایت را بشنود. پتو را تا سر بکش. زیر پتو،در عمق تاریکی تا میتوانی به حال خودت گریه کن...به حال خودت گریه کن که معلوم نیست در این جهان بزرگ،چرا فقط جای تو نیست...
#کپی
بعد از مدتها تصمیم گرفتم با یه روانشناس راجع به شرایط الانم بگم تا کمکم کنه....فک کنم نزدیک یه ساعت حرف زدم بعد گفت خب الان مشکلت چیه :/ دقیقا هنگ کردم..گفتم اینایی ک گفتم همش مشکل بود اخرشم فقط گف زمان بده به خودت درست میشه :! واقعا حرفاش تاثیر زیادی روم گذاشت :)) خخخخ :منبع . http://mymyth.blog.ir/rss

"دلم صداتو میخواد، زخمه بزنی به روحم®"...


وقتي که نمی‌دونم امروز چه لباسی و چه رنگی پوشیده بودی؛
وقتي که حتی یه عکس ساده هم از لبخندت سهم غروب من نشد؛
وقتي که صدای نفساتو امروز تا امشب آدمایی به‌جز من شنیدن؛
وقتي که عطرتنت جز مشام من فضای هرکجای این شهر رو پر کرد؛
وقتي که دستات هرچیزی رو غیر از دستای داغ و خشک من لمس کردن؛
وقتي که طرز راه رفتنت روح هر شیئ و شخصی رو غیر از من تازه کرد؛
وقتي که نیستی تا چندبار صدات کنم که یه‌بار برگردی و نگام کنی؛
یهو تنگ غروبی دلم میشه اندازهٔ قلب یه بچه‌گنجشک‌ که ساچمه شاه‌رگشو پاره کرده و افتاده کنار جوب و جون میده؛ اما فقط جون میده ولی نمیمیره!
 آخه امروز جمعه بود باصفا!
 اونم نه جمعهٔ هفتهٔ پیش!
جمعهٔ این هفته که من هفت‌روز بیشتر از قبل دوستت‌دارم...
پ.ن
اگر
تا پنجشنبه یادت بود،
مرا
چون شعر مبهمی
از جمعه‌های زندگی‌ات
                               پاک کن!
مرا
از جمعه‌های زندگی
جدا کن و
مچال

معیار!!!!!


یه چیزی که هست اینه که وقتي تو یه مدت از یه نفر دور باشی اون فرد دیگه به درد تو نمی خوره چون حرفا و کاراش و معیاراش میشه مثه همون کسایی که باهاشون گشته این مدت و اون فرد دیگه مهره سوختس و روش نمیشه حساب کرد ... 
بهتره هیچی بهش نگی چون اگه می خواست می فهمید که باید وقتي میاد سمتت به معیارای تو نزدیک بشه وقتي نفهمید هیچ کاری نمیشه کرد .... 
متاسفم که نامت با یه سری ادما برده میشه که از کاراشون متنفری و تا مرز تنفر از خودشونم جلو می برنت!!! :منبع . http://shoghezendegi.blog.ir/rss

بعضی بو ها ....


بوی قرمه سبزی و کباب کوبیده و جگر ....
بوی بنزین وقتي از کنار پمپ بنزین میگذری ....
بوی تسبیح تربت مامان بزرگ و خاک تربت ...
بوی خاک وقتي که حیاط رو آب پاشی میکنی .... 
بوی خدا وقتي که هر لحظه نفس میکشی ...
بوی برگه های قرآن های قدیمی ...
بوی گلاب وقتي که خادم های حرم امام رضا گلاب میپاشن تو صحن حرم ...
نمیدونم چرا....
ولی بعضی بو ها و حس ها تو این دنیا هستن که آدم رو مست میکنن... همین ! :منبع . http://farenheit.blog.ir/rss

دلتنگی..


وقتي غروب باشد و پنجره ای رو به تنگیِ نفست باز نباشد...وقتي باران ببارد و مجالی برای خیس شدن نیابی...وقتي لب چشمه بروی و تشنه تر برگردی..یعنی تو _ "دلتنگی!" _و هیچ شعری نمی تواند او رااز پسِ خاطرات شبنم گرفته ات بیرون بکشد...(شفیقه طهماسبی) از مجموعه ی خاطرات شبنم گرفته@shafigheh_tahmasebi :منبع . http://panjerehye-khis.blog.ir/rss

دلتنگی..


وقتي غروب باشد و پنجره ای رو به تنگیِ نفست باز نباشد...وقتي باران ببارد و مجالی برای خیس شدن نیابی...وقتي لب چشمه بروی و تشنه تر برگردی..یعنی تو _ "دلتنگی!" _و هیچ شعری نمی تواند او رااز پسِ خاطرات شبنم گرفته ات بیرون بکشد...(شفیقه طهماسبی) از مجموعه ی خاطرات شبنم گرفته@shafigheh_tahmasebi :منبع . http://panjerehye-khis.blog.ir/rss

خوشحالے و شرمندگے


سلام ..
انگاری خدا داره خودش همه چیو کم کم درست میکنه ....
انگاری روزاے خوب قرار شروع بشن ...
حتی وقتي از بیمارستان مرخص شدم باهام اینقد مهربون نبود . .
باورم نمیشه کابوسامون تموم شدن ... وقتي امروز وقتي انتظارشو نداشتم خودت یهویی پیام دادے ... بعضی وقتا میای و میگی دلت تنگ شده ...
دیگه دلم نمیخواد روزایی که حتی جوابمو بزور میدادی تکرار بشن ... روزایی که مردد بودی ... روزایی که میترسیدی از رفتنم و نمیخواستی بپذیری بودنم رو....
خدایا همه چی مثه قبل نشه .. مثه قبل ترم نشه ...
بشه مثل قبل قبل قبل ...
وقتي عاشقانه روزامونو شب میکردیم ... وقتي از اینده مون کنار هم مطمئننن بودیم ...
خدایا روزایی برسه که بجای این عکس مکالمه ها بشه عکس دستامونو بزارم ...
بجای خوشحالی از پیامش 
خوشحالیمو از دیدنش بنویسم ...
ادامه مطلب :منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

خوشحالے و شرمندگے


سلام ..
انگاری خدا داره خودش همه چیو کم کم درست میکنه ....
انگاری روزاے خوب قرار شروع بشن ...
حتی وقتي از بیمارستان مرخص شدم باهام اینقد مهربون نبود . .
باورم نمیشه کابوسامون تموم شدن ... وقتي امروز وقتي انتظارشو نداشتم خودت یهویی پیام دادے ... بعضی وقتا میای و میگی دلت تنگ شده ...
دیگه دلم نمیخواد روزایی که حتی جوابمو بزور میدادی تکرار بشن ... روزایی که مردد بودی ... روزایی که میترسیدی از رفتنم و نمیخواستی بپذیری بودنم رو....
خدایا همه چی مثه قبل نشه .. مثه قبل ترم نشه ...
بشه مثل قبل قبل قبل ...
وقتي عاشقانه روزامونو شب میکردیم ... وقتي از اینده مون کنار هم مطمئننن بودیم ...
خدایا روزایی برسه که بجای این عکس مکالمه ها بشه عکس دستامونو بزارم ...
بجای خوشحالی از پیامش 
خوشحالیمو از دیدنش بنویسم ...
ادامه مطلب :منبع . http://ambitious.blog.ir/rss

از غربت خود به تو شکایت می کنم


بیاید وقتي یه آدم خیلی سعی میکنه به زندگیش امیدوار باشه و وسط فرجه ها درست وقتي که امید به زندگی خیلی از انسان ها منفی میشه اون سعی میکنه خودشو سرپا نگه داره با غلتک از روی روحیه اش رد نشیم.خوشبینی یک تصمیه.من وقتي توی این موقعیت که واقعا برام خطرناکه و نزدیک مشروطیم سعی میکنم بخندم خب چرا باید یکی با یه نگاهش یا با یه حرفش باعث بشه که سه ساعت تماااام گریه کنم.و یه جمله ای توذهنم وول بخوره همش؟چرا حواسمون به هیچ چیز نیست؟قبول دارم اگر من واقعا خوشبین میبودم حرف کسی نمیتونست منو ناراحت کنه ولی خب تلاشم قابل تقدیر بود لااقل... :منبع . http://tasvireto.blog.ir/rss

میشنیدی ... نه؟


+ اتاقم بوی قهوه گرفته ، از وقتي که مهتابیا رو عوض کردن بیشتر شبیه خونه شده ، دیشب  نصفه های شب وقتي سرمو گذاشته بودم رو بالش و از پنجره باد سرد خوب میومد ، باهاش حرف زدم و حرف زدم و حرف زدم تا خوابم برد... نفهمیدم شنید یا نه ولی بهش گفتم چقدر دلم براش تنگ شده ، و میخوام دنبالش بگردم تا پیدا بشه . اونوقت میتونم محکم بغلش کنم .. :منبع . http://swallow7697.blog.ir/rss

میشنیدی ... نه؟


+ اتاقم بوی قهوه گرفته ، از وقتي که مهتابیا رو عوض کردن بیشتر شبیه خونه شده ، دیشب  نصفه های شب وقتي سرمو گذاشته بودم رو بالش و از پنجره باد سرد خوب میومد ، باهاش حرف زدم و حرف زدم و حرف زدم تا خوابم برد... نفهمیدم شنید یا نه ولی بهش گفتم چقدر دلم براش تنگ شده ، و میخوام دنبالش بگردم تا پیدا بشه . اونوقت میتونم محکم بغلش کنم .. :منبع . http://swallow7697.blog.ir/rss

میشنیدی ... نه؟


+ اتاقم بوی قهوه گرفته ، از وقتي که مهتابیا رو عوض کردن بیشتر شبیه خونه شده ، دیشب  نصفه های شب وقتي سرمو گذاشته بودم رو بالش و از پنجره باد سرد خوب میومد ، باهاش حرف زدم و حرف زدم و حرف زدم تا خوابم برد... نفهمیدم شنید یا نه ولی بهش گفتم چقدر دلم براش تنگ شده ، و میخوام دنبالش بگردم تا پیدا بشه . اونوقت میتونم محکم بغلش کنم .. :منبع . http://swallow7697.blog.ir/rss

برای چی؟


پسر، موقعی که آدم می میرد، این مردم خوب آدم را از چهار طرف محاصره می کنند. من امیدوارم که وقتي مردم، یک آدم با فهم و شعوری پیدا بشود و جنازه ی مرا توی رودخانه ای، جایی بیندازد. هر جا که می خواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان، وسط مرده ها، چالم نکنند. روزهای یکشنبه می آیند و روی شکم آدم دسته گل می گذارند، و از این جور کارهای مسخره. وقتي که آدم زنده نباشد، گل را می خواهد چه کار؟ مرده که به گل احتیاجی ندارد... ادم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد... ناتور دشتپس نوشت: با هولدن کافیلد موافقم وقتي مُرده ام گُل ِ و جمع شدن شون برای چیه؟ حتماً برای خودشان که بقیه و از مهمتر خودشان بگویند که چه آدم خوبی هستند؟ :منبع . http://tanhataren-pesar.blog.ir/rss

برای چی؟


پسر، موقعی که آدم می میرد، این مردم خوب آدم را از چهار طرف محاصره می کنند. من امیدوارم که وقتي مردم، یک آدم با فهم و شعوری پیدا بشود و جنازه ی مرا توی رودخانه ای، جایی بیندازد. هر جا که می خواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان، وسط مرده ها، چالم نکنند. روزهای یکشنبه می آیند و روی شکم آدم دسته گل می گذارند، و از این جور کارهای مسخره. وقتي که آدم زنده نباشد، گل را می خواهد چه کار؟ مرده که به گل احتیاجی ندارد... ادم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد... ناتور دشتپس نوشت: با هولدن کافیلد موافقم وقتي مُرده ام گُل ِ و جمع شدن شون برای چیه؟ حتماً برای خودشان که بقیه و از مهمتر خودشان بگویند که چه آدم خوبی هستند؟ :منبع . http://tanhataren-pesar.blog.ir/rss

برای چی؟


پسر، موقعی که آدم می میرد، این مردم خوب آدم را از چهار طرف محاصره می کنند. من امیدوارم که وقتي مردم، یک آدم با فهم و شعوری پیدا بشود و جنازه ی مرا توی رودخانه ای، جایی بیندازد. هر جا که می خواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان، وسط مرده ها، چالم نکنند. روزهای یکشنبه می آیند و روی شکم آدم دسته گل می گذارند، و از این جور کارهای مسخره. وقتي که آدم زنده نباشد، گل را می خواهد چه کار؟ مرده که به گل احتیاجی ندارد... ادم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد... ناتور دشتپس نوشت: با هولدن کافیلد موافقم وقتي مُرده ام گُل ِ و جمع شدن شون برای چیه؟ حتماً برای خودشان که بقیه و از مهمتر خودشان بگویند که چه آدم خوبی هستند؟ :منبع . http://tanhataren-pesar.blog.ir/rss


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »