بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
پنجاه و هفتم - پروردگارولوژی


شاید خداوند انسانی است که سال های سال زندگی کرده است! هر بار به شکلی و هر بار به نحوی و از پس آن همه زندگانی حالا داستان خودش را با آدم ها می نویسد. می نویسد که فراموش نکند که رنج کشیده. که خندیده که ساعت ها بی حرکت نشسته و آسمان ها گریه کرده اند که کوه ها را در نوردیده و حیرت کرده از عظمت! هر بار خاطره ای را مرور کرده و در جسمی دمیده! در کالبدی آه کشیده و آدمی زاد خلق شده. ما آن صدای ممتد و گنگ‌یم که زبان گشوده ایم به وصف! ما خط های حامل موسیقی نیستیم . ما نت های بی نهایتیم که کنار هم همان صدای ممتد ازلی ابدی را می سازیم! خدا قبل تر خط های حامل را زندگی کرده است! 
:منبع . http://28salegi.blog.ir/rss

پنجاه و هفتم - پروردگارولوژی


شاید خداوند انسانی است که سال های سال زندگی کرده است! هر بار به شکلی و هر بار به نحوی و از پس آن همه زندگانی حالا داستان خودش را با آدم ها می نویسد. می نویسد که فراموش نکند که رنج کشیده. که خندیده که ساعت ها بی حرکت نشسته و آسمان ها گریه کرده اند که کوه ها را در نوردیده و حیرت کرده از عظمت! هر بار خاطره ای را مرور کرده و در جسمی دمیده! در کالبدی آه کشیده و آدمی زاد خلق شده. ما آن صدای ممتد و گنگ‌یم که زبان گشوده ایم به وصف! ما خط های حامل موسیقی نیستیم . ما نت های بی نهایتیم که کنار هم همان صدای ممتد ازلی ابدی را می سازیم! خدا قبل تر خط های حامل را زندگی کرده است! 
:منبع . http://28salegi.blog.ir/rss

پنجاه و هفتم - پروردگارولوژی


شاید خداوند انسانی است که سال های سال زندگی کرده است! هر بار به شکلی و هر بار به نحوی و از پس آن همه زندگانی حالا داستان خودش را با آدم ها می نویسد. می نویسد که فراموش نکند که رنج کشیده. که خندیده که ساعت ها بی حرکت نشسته و آسمان ها گریه کرده اند که کوه ها را در نوردیده و حیرت کرده از عظمت! هر بار خاطره ای را مرور کرده و در جسمی دمیده! در کالبدی آه کشیده و آدمی زاد خلق شده. ما آن صدای ممتد و گنگ‌یم که زبان گشوده ایم به وصف! ما خط های حامل موسیقی نیستیم . ما نت های بی نهایتیم که کنار هم همان صدای ممتد ازلی ابدی را می سازیم! خدا قبل تر خط های حامل را زندگی کرده است! 
:منبع . http://28salegi.blog.ir/rss

وقف شهدا!!!


از وقتی ک چشمش را باز کرد خودش را در بین بچه های مذهبی دیده بود، اصلا با همین ریش و گشتن با این بچه بود که برای خودش شهرتی پیدا کرده بود.
او همه ی زندگیش را وقف شهدا کرده بود،وقت و بی وقت برای انجام کارهای مربوط ب شهدا از خانه خارج می شد و به جمع دوستانش میپیوست.
او انقدر وقف شهدا بود که حتی یادش رفته بود ک وقت ازدواجش رسیده است.
با انتخاب مادرش به خاستگاری دختر مذهبی رفت و ازدواج کرد. دخترک هنوز15 سال بیشتر نداشت. اما چون مذهبی بود، تک معیاری که پسرک ب آن فکر کرده بود را داشت.
پسرک حالا ازدواج کرده بود و هنوز به شهدا پایبند بود.
او وقت و بی وقت در جمع دوستانش حاضر می شد و یادش نبود که چشم انتظاری در خانه دارد.
او گاهی حتی تا نیمه شب از خانه بیرون میماند تا کارهای مربوط به شهدا را انجام دهد.
او وقتی به خانه میرسید انقدر خسته بود که حتی یادش میرفت زنش را که برای او لباس رنگی پوشیده است نگاه

اتش...


اگر خونه ی همسایه ات بسوزه، کابوس اتیش تو رو هم رها نمیکنه...
کاش میشد نذاری بعضی اتفاقا بیفتن...
بعضی اتفاقا میتونن تمام باورای تو رو تحت تاثیر قرار بدن...
پ.ن. هر بار که میام باید برم به دیدن زنی که روزی خوشبخت بوده اما حالا غم داغ دو فرزند عزیز تحصیل کرده و بیماری فرزند بعدی و بیکاری فرزند تحصیل کرده بعدی و فقر امروز رو به دوش میکشه...کسی هست که بتونه برای یه نفر تحصیل کرده روانشناسی کار پیدا کنه یا بتونه ازشون حمایت مالی کنه؟
:منبع . http://yekzendegi.blog.ir/rss

اتش...


اگر خونه ی همسایه ات بسوزه، کابوس اتیش تو رو هم رها نمیکنه...
کاش میشد نذاری بعضی اتفاقا بیفتن...
بعضی اتفاقا میتونن تمام باورای تو رو تحت تاثیر قرار بدن...
پ.ن. هر بار که میام باید برم به دیدن زنی که روزی خوشبخت بوده اما حالا غم داغ دو فرزند عزیز تحصیل کرده و بیماری فرزند بعدی و بیکاری فرزند تحصیل کرده بعدی و فقر امروز رو به دوش میکشه...کسی هست که بتونه برای یه نفر تحصیل کرده روانشناسی کار پیدا کنه یا بتونه ازشون حمایت مالی کنه؟
:منبع . http://yekzendegi.blog.ir/rss

روزنوشته2-سحر1


دیشب سحر خواب ماندم  متاسفانه
ساعت کوک کرده بودم ولی دیرخوابیدم و خیلی هم 
دغدغه بیدارشدنش را نداشتم...ای دریغ
امروز ابوحمزه خواندم بس دلم هوای روزهای قدیم را داشت
خیلی زمان می برد تا دوباره بال در هوای خدا بگشایم
امید البته پشتوانه یمسیر من است...
فردا قصد سحر کرده ام و البت قصد کوه
امشب که آسوده می خوابیم تعدادی از آتشنشانان قهرمان 
حادثه پلاسکو زیر آوار گیر کرده اند
درست مشابه من و امثال من که زیرآوار عادت گیر کرده ایم
خدایا همه ی ما آوار زدگان را برهان
:منبع . http://masirname.blog.ir/rss

روزنوشته2-سحر1


دیشب سحر خواب ماندم  متاسفانه
ساعت کوک کرده بودم ولی دیرخوابیدم و خیلی هم 
دغدغه بیدارشدنش را نداشتم...ای دریغ
امروز ابوحمزه خواندم بس دلم هوای روزهای قدیم را داشت
خیلی زمان می برد تا دوباره بال در هوای خدا بگشایم
امید البته پشتوانه یمسیر من است...
فردا قصد سحر کرده ام و البت قصد کوه
امشب که آسوده می خوابیم تعدادی از آتشنشانان قهرمان 
حادثه پلاسکو زیر آوار گیر کرده اند
درست مشابه من و امثال من که زیرآوار عادت گیر کرده ایم
خدایا همه ی ما آوار زدگان را برهان
:منبع . http://masirname.blog.ir/rss

روزنوشته2-سحر1


دیشب سحر خواب ماندم  متاسفانه
ساعت کوک کرده بودم ولی دیرخوابیدم و خیلی هم 
دغدغه بیدارشدنش را نداشتم...ای دریغ
امروز ابوحمزه خواندم بس دلم هوای روزهای قدیم را داشت
خیلی زمان می برد تا دوباره بال در هوای خدا بگشایم
امید البته پشتوانه یمسیر من است...
فردا قصد سحر کرده ام و البت قصد کوه
امشب که آسوده می خوابیم تعدادی از آتشنشانان قهرمان 
حادثه پلاسکو زیر آوار گیر کرده اند
درست مشابه من و امثال من که زیرآوار عادت گیر کرده ایم
خدایا همه ی ما آوار زدگان را برهان
:منبع . http://masirname.blog.ir/rss

از رنجی که می بریم


نشسته ام رو کاناپه انتهای هال،پرده ها رو کشیدم،لامپ ها رو خاموش کردم،مامان خوابیده،بابا نیست،تولد آبجی بزرگه است،ما نه بادکنک باد کرده ایم،نه شمع فوت کرده ایم،نه لباس های زرقی برقی پوشیده ایم نه آهنگ تولد اندب را گذاشته ایم،ما خیلی وقت ست اونجور که انتظار می رود باهام رفتار نمی کنیم، :منبع . http://aftaabgardan.blog.ir/rss

از رنجی که می بریم


نشسته ام رو کاناپه انتهای هال،پرده ها رو کشیدم،لامپ ها رو خاموش کردم،مامان خوابیده،بابا نیست،تولد آبجی بزرگه است،ما نه بادکنک باد کرده ایم،نه شمع فوت کرده ایم،نه لباس های زرقی برقی پوشیده ایم نه آهنگ تولد اندب را گذاشته ایم،ما خیلی وقت ست اونجور که انتظار می رود باهام رفتار نمی کنیم، :منبع . http://aftaabgardan.blog.ir/rss

از رنجی که می بریم


نشسته ام رو کاناپه انتهای هال،پرده ها رو کشیدم،لامپ ها رو خاموش کردم،مامان خوابیده،بابا نیست،تولد آبجی بزرگه است،ما نه بادکنک باد کرده ایم،نه شمع فوت کرده ایم،نه لباس های زرقی برقی پوشیده ایم نه آهنگ تولد اندب را گذاشته ایم،ما خیلی وقت ست اونجور که انتظار می رود باهام رفتار نمی کنیم، :منبع . http://aftaabgardan.blog.ir/rss

از رنجی که می بریم


نشسته ام رو کاناپه انتهای هال،پرده ها رو کشیدم،لامپ ها رو خاموش کردم،مامان خوابیده،بابا نیست،تولد آبجی بزرگه است،ما نه بادکنک باد کرده ایم،نه شمع فوت کرده ایم،نه لباس های زرقی برقی پوشیده ایم نه آهنگ تولد اندب را گذاشته ایم،ما خیلی وقت ست اونجور که انتظار می رود باهام رفتار نمی کنیم، :منبع . http://aftaabgardan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

حدیث وصل تو


مردی که دوست دارم و آرزوی من است ، شوهر اعظم است. اعظم نیمی از عمر من با او زندگی کرده است .
من اما پنج سال است که بدون او زندگی کرده ام . ودراین پنج سال به اندازه یک ماه هم ،کنار او زندگی نکردم . 
این ایام گذشته.... ولی سخت و جانفرسا گذشته .
امشب از خودم پرسیدم ، کدام بیشتر دوستش داریم؟
:منبع . http://janejahan.blog.ir/rss

44


امروز تو مسیر برگشت دلم رفت به مسجد ِمحله ی پدریبه ظهر های عاشورا و روضه هاش
به قیمه ی نذری ش که طعمش بی نظیر و هر کسی که امتحانش کرده همین نظر را داره
گوسفندشو همون جا وبه همین نیت میشکن بعد هم قیمه را روی آتش میپزن
البته این روی آتش و ذغال پختنش برای خیلی سال پیشه شاید 12 سال 
الان دیگه اون حیاط اون شکلی نیست میراث فرهنگی برای حفظش باز سازیش کرده و خوشگل مصنوعی شده...مثل دختری که گونه تزریق کرده...
مزه ی قیمه اش یه طعم خوبی داره ...اون های میپزنش برای همون هیئت هستن و همشون با عشق این کارو انجام میدن
هعی...
هیچی دیگه مزه اش حقیقی نیست انگار :منبع . http://turtlenecks.blog.ir/rss

44


امروز تو مسیر برگشت دلم رفت به مسجد ِمحله ی پدریبه ظهر های عاشورا و روضه هاش
به قیمه ی نذری ش که طعمش بی نظیر و هر کسی که امتحانش کرده همین نظر را داره
گوسفندشو همون جا وبه همین نیت میشکن بعد هم قیمه را روی آتش میپزن
البته این روی آتش و ذغال پختنش برای خیلی سال پیشه شاید 12 سال 
الان دیگه اون حیاط اون شکلی نیست میراث فرهنگی برای حفظش باز سازیش کرده و خوشگل مصنوعی شده...مثل دختری که گونه تزریق کرده...
مزه ی قیمه اش یه طعم خوبی داره ...اون های میپزنش برای همون هیئت هستن و همشون با عشق این کارو انجام میدن
هعی...
هیچی دیگه مزه اش حقیقی نیست انگار :منبع . http://turtlenecks.blog.ir/rss

44


امروز تو مسیر برگشت دلم رفت به مسجد ِمحله ی پدریبه ظهر های عاشورا و روضه هاش
به قیمه ی نذری ش که طعمش بی نظیر و هر کسی که امتحانش کرده همین نظر را داره
گوسفندشو همون جا وبه همین نیت میشکن بعد هم قیمه را روی آتش میپزن
البته این روی آتش و ذغال پختنش برای خیلی سال پیشه شاید 12 سال 
الان دیگه اون حیاط اون شکلی نیست میراث فرهنگی برای حفظش باز سازیش کرده و خوشگل مصنوعی شده...مثل دختری که گونه تزریق کرده...
مزه ی قیمه اش یه طعم خوبی داره ...اون های میپزنش برای همون هیئت هستن و همشون با عشق این کارو انجام میدن
هعی...
هیچی دیگه مزه اش حقیقی نیست انگار :منبع . http://turtlenecks.blog.ir/rss

ای سایه ی امن


خدای مراقب
با تو می گویم، تا یاد خودم بماند. در تمام لحظات، با خودم عهد کرده ام، شاد و شکرگزار و امیدوار باشم. تمام دنیا، کنارم باشند یا نباشند. با خودم عهد کرده ام که خودم را تاریک و تنها نبینم، حتی اینجا که دورم، تنهایم و گاهی ناملایماتی هست. با خودم عهد کرده ام که قوی، محترم و بادوام بمانم در سختی؛ قوی، محترم و مهربان بمانم، در شادی و آسانی. با خودم عهد کرده ام که آرزومند باشم، آرزو نداشتن، از تو ناامید بودن است، آرزومندم اما سعی می کنم اینجا هم قوی باشم. چون من بسیار ضعیف و شکننده ام، صبور نیستم و طاقت صبر تو را و طاقت اعتماد کردن به تو را ندارم، یا خیلی کم دارم... همیشه در مبارزه ام، تا آرزومندِ پرتوانی باشم. رویینه تن باشم، شادی ام را به شرط نفروشم و اعتماد به تو را تمرین کنم.
به امیدت :منبع . http://feminostalgy.blog.ir/rss

ای سایه ی امن


خدای مراقب
با تو می گویم، تا یاد خودم بماند. در تمام لحظات، با خودم عهد کرده ام، شاد و شکرگزار و امیدوار باشم. تمام دنیا، کنارم باشند یا نباشند. با خودم عهد کرده ام که خودم را تاریک و تنها نبینم، حتی اینجا که دورم، تنهایم و گاهی ناملایماتی هست. با خودم عهد کرده ام که قوی، محترم و بادوام بمانم در سختی؛ قوی، محترم و مهربان بمانم، در شادی و آسانی. با خودم عهد کرده ام که آرزومند باشم، آرزو نداشتن، از تو ناامید بودن است، آرزومندم اما سعی می کنم اینجا هم قوی باشم. چون من بسیار ضعیف و شکننده ام، صبور نیستم و طاقت صبر تو را و طاقت اعتماد کردن به تو را ندارم، یا خیلی کم دارم... همیشه در مبارزه ام، تا آرزومندِ پرتوانی باشم. رویینه تن باشم، شادی ام را به شرط نفروشم و اعتماد به تو را تمرین کنم.
به امیدت :منبع . http://feminostalgy.blog.ir/rss

ای سایه ی امن


خدای مراقب
با تو می گویم، تا یاد خودم بماند. در تمام لحظات، با خودم عهد کرده ام، شاد و شکرگزار و امیدوار باشم. تمام دنیا، کنارم باشند یا نباشند. با خودم عهد کرده ام که خودم را تاریک و تنها نبینم، حتی اینجا که دورم، تنهایم و گاهی ناملایماتی هست. با خودم عهد کرده ام که قوی، محترم و بادوام بمانم در سختی؛ قوی، محترم و مهربان بمانم، در شادی و آسانی. با خودم عهد کرده ام که آرزومند باشم، آرزو نداشتن، از تو ناامید بودن است، آرزومندم اما سعی می کنم اینجا هم قوی باشم. چون من بسیار ضعیف و شکننده ام، صبور نیستم و طاقت صبر تو را و طاقت اعتماد کردن به تو را ندارم، یا خیلی کم دارم... همیشه در مبارزه ام، تا آرزومندِ پرتوانی باشم. رویینه تن باشم، شادی ام را به شرط نفروشم و اعتماد به تو را تمرین کنم.
به امیدت :منبع . http://feminostalgy.blog.ir/rss

ای سایه ی امن


خدای مراقب
با تو می گویم، تا یاد خودم بماند. در تمام لحظات، با خودم عهد کرده ام، شاد و شکرگزار و امیدوار باشم. تمام دنیا، کنارم باشند یا نباشند. با خودم عهد کرده ام که خودم را تاریک و تنها نبینم، حتی اینجا که دورم، تنهایم و گاهی ناملایماتی هست. با خودم عهد کرده ام که قوی، محترم و بادوام بمانم در سختی؛ قوی، محترم و مهربان بمانم، در شادی و آسانی. با خودم عهد کرده ام که آرزومند باشم، آرزو نداشتن، از تو ناامید بودن است، آرزومندم اما سعی می کنم اینجا هم قوی باشم. چون من بسیار ضعیف و شکننده ام، صبور نیستم و طاقت صبر تو را و طاقت اعتماد کردن به تو را ندارم، یا خیلی کم دارم... همیشه در مبارزه ام، تا آرزومندِ پرتوانی باشم. رویینه تن باشم، شادی ام را به شرط نفروشم و اعتماد به تو را تمرین کنم.
به امیدت :منبع . http://feminostalgy.blog.ir/rss

در طلب کمی نفس


چه قصه ها چه قصه ها. چه قصه هایی که زیر آوار مانده‌اند و معلوم نیست آخر آنها چه می‌شود. چه عشق‌ها، چه حسرت‌ها، چه خوشی‌ها و چه غصه ها که همه، سرنوشتشان به یک جا ختم شده، به زیر یک آوار ماندن. چشم به راه کمک ماندن و خانواده‌شان را چشم به انتظار گذاشتن.
چه غصه‌ها چه غصه‌ها. چه گلوهایی که غمباد کرده‌اند، چه چشم‌هایی که ورم کرده‌اند، چه بغض‌هایی که بیخ گلوی همه‌مان مانده و منتظر خبری دیگرند تا اشکی شوند و روی گونه سُر بخورند تا شاید راه نفسی باز شود.
نفحه‌ای آخر... :منبع . http://taamolat.blog.ir/rss

هخامنشیان (269) : داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود / ازدواج با محارم در ایرا


داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود
هخامنشیان (بخش269)
" داریوش (سوم) که زاده ازدواج خواهری - برادری است ، خود با خواهرش استاتیرا ازدواج کرده بود . "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1220
#ازدواج_با_محارم_در_هخامنشی
#هخامنشیان_با_محارمشان_ازدواج_میکردند
#هخامنشیان_به_خواهر_و_مادر_خود_هم_رحم_نمیکردند
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (269) : داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود / ازدواج با محارم در ایرا


داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود
هخامنشیان (بخش269)
" داریوش (سوم) که زاده ازدواج خواهری - برادری است ، خود با خواهرش استاتیرا ازدواج کرده بود . "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1220
#ازدواج_با_محارم_در_هخامنشی
#هخامنشیان_با_محارمشان_ازدواج_میکردند
#هخامنشیان_به_خواهر_و_مادر_خود_هم_رحم_نمیکردند
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (269) : داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود / ازدواج با محارم در ایرا


داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود
هخامنشیان (بخش269)
" داریوش (سوم) که زاده ازدواج خواهری - برادری است ، خود با خواهرش استاتیرا ازدواج کرده بود . "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1220
#ازدواج_با_محارم_در_هخامنشی
#هخامنشیان_با_محارمشان_ازدواج_میکردند
#هخامنشیان_به_خواهر_و_مادر_خود_هم_رحم_نمیکردند
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

هخامنشیان (269) : داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود / ازدواج با محارم در ایرا


داریوش سوم هخامنشی هم با محارم ازدواج کرده بود
هخامنشیان (بخش269)
" داریوش (سوم) که زاده ازدواج خواهری - برادری است ، خود با خواهرش استاتیرا ازدواج کرده بود . "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برایان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1220
#ازدواج_با_محارم_در_هخامنشی
#هخامنشیان_با_محارمشان_ازدواج_میکردند
#هخامنشیان_به_خواهر_و_مادر_خود_هم_رحم_نمیکردند
 ###############
کانال حقیقت
https://telegram.me/haghighat1357 :منبع . http://baastan.blog.ir/rss

آرش


بغض های نترکیده***آسمان چشمم را ابری کرده***خبر اعتصاب غذای آرش***دلم را بد خونین کرده***ببین ظلم و ستم چه بی مرزه***کشور ما دست چه آدم بی رحمه***مجرم آزاده***بی گناه در حبسه***اسم این معرکه گند عدالته***قانون که باب میل جلاده***مثل همیشه هم سهم ما خوابه***ببین چه جنازه ها زیر خاک کردن***چه گل های ناب را پر پر کردن***ببین چه مرده ها روی زمین سرگردونه***از کودک کار بگیر***تا گور خواب***از دست فروش بگیر***تا اعتیاد***بگذریم ما که اولیم در صف کمک به سوریه :منبع . http://yadegari94.blog.ir/rss

طرح درس تربیت بدنی 1 ، تحقیق درس تربیت بدنی 1


طرح درس تربیت بدنی 1 ، تحقیق درس تربیت بدنی 1


در این مطلب یک طرح درس مناسب برای درس تربیت بدنی 1 دانشگاهی بررسی شده است. امتیازات یک طرح درس مناسب را ذکر کرده ایم. اصول فیزیولوژیکی انتخاب فعالیتها را ذکر کرده ایم. در یک جدول زمان بندی طرح درس مورد نظر را بیان کرده ایم. نحوه ی انجام تمارین دکر شده را بیان کرده ایم و خواص هر کدام رابیان کرده ایم. با تحویل یک تحقیق می توان نمره درس تربیت بدنی را بسیار بالا برد. از دانلود آن پشیمان نخواهید شد. شامل این مطالب می باشد : مقدمه ای بر تهیه طرح درس امتیازهای یک طرح درس مناسب اصول فیزیولوژیکی انتخاب فعالیتها طرح درس تربیت بدنی 1 خواص همه حرکات به تفکیک سرد کردن – برگشت به حالت اولیه – ریکاوری هدف از تمرینات سرد کردن … فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 10


ادامه مطلب :منبع . http://filesells.blog.ir/rss

تجربه ی تلخ


هوالمحبوب
تجربه ثابت کرده هر دوستی که ازدواج میکنه دیگه نمیتونه دوست باقی بمونه.
تجربه ثابت کرده کسی که ازدواج میکنه دیگه نمیاد وبلاگ منو بخونه.
تجربه ثابت کرده که تو دیگه نمیتونی هر وقت دلت خواست ببینیش.
تجربه ثابت کرده بعد از ازدواج اولویتت رو برای خیلی ها از دست میدی.
تجربه تلخ و سخت به دست میاد ولی باید به تنهایی های بعد از ازدواج دوستام عادت کنم.
تنهایی هایی که شاید منجر بشه به تعطیلی اینجا.
وقتی کسی که باید، نمیاد و نمیخونه و سرش به خوشی هاش گرمه،که اگرم بیاد و بخونه اونقدر فضا براش دور و غیر قابل فهمه که حرفهاش دیگه اون صداقت سابق رو نخواهد داشت!
کم کم داره بهم ثابت میشه که همه چیز فانی است.
:منبع . http://zemzemehayetanhaye.blog.ir/rss

حماسه خون


mahmod janqorbani:
حاج قاسم سلیمانی:
نامه ای بی نقطه به سردار حاج  #قاسم_سلیمانی.
✍«وللّهِ الحمد»
سلام سردار
سلام مردِ الهی
سلام معلمِ دلدادگی
سلام اسوه یِ رادمردی
سلام مردِ حماسه
سلام علمدارِ معرکه
سلام سردارِ ممالک
سلام آوایِ ملائک
سلام روحِ طاهر
سلام مردِ ماهر
سلام آرامِ دل
سلام حامیِ آواره ها
سلام دلدارِ دلداده ها
سلام دلداده ی الله
سلام عمارِ عصر
سلام مالکِ علی
سلام سرورِ اهلِ دل
ای سردارِ دل ها:
مدح کرده ام دمادم الله را که هلاک کرده ای اعداء را.آرام کرده ای مأوا را، آسوده کرده ای ممالک را،مسرور کرده ای ملائک را، رها کرده ای هراس را، کامل کرده ای حواس را، آرام کرده ای دل را، حَیّ کرده ای گِل را،هموار کرده ای راه را، مداوا کرده ای درد را و داده ای همواره درسِ مردی، مرد را
کاملا علم دارم که در معرکه ها مسرور کرده ای علی و آلِ علی را. و علی ولی اللّه دمادم هوادارِ سرکارِ عالی گردد .و گر

چقـدر زمان لـازم است ؟


چقدر طول می کشد این فراموش کردن ؟
شنیده ام کمی زمان همه چیز را حل می کند ...
خاطرات را چه ؟ خاطرات را هم در خودش حل می کند ؟
منحنیِ لبخندش در ذهن لعنتی ام ...
صدایش که چسبیده به حلزونیِ گوشم را چطور ؟ آن را هم حل می کند ؟
این بغض که در گلویم جا خوش کرده را چه ؟ می شود بگویید این یکی را زودتر حل کند ؟ قصدش خفگی است انگار...
 
این حال بد کلـافه ام کرده ... بگویید زودتر تمامش کند ...

اصلـا می شود بگویید خندیدن ... خوشحال بودن ... دوباره لبخند زدن ... چقدر زمان می خواهد ؟

ب.ن :چقدر حال من خوب نبود تو این چند روز :( الـان بهترم :)
ب.ن 2 :شما خوبین ؟!
ب.ن 3 :چه خبره که الـان اومدم 17 نفر on بودن تو وبلـاگ ؟ باز بیان قاطی کرده ؟
ب.ن 4 :راستی 300 روزگی ذهن خالی من مبارک و فـلـان :) :) :) :منبع . http://zehnekhali.blog.ir/rss

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این

ادعای میلان نیوز : انتقال دلوفئو به میلان، دوشنبه پس از تست های پزشکی رسمی خواهد شد


پس از کش و قوس های فراوان ، به نظر می رسد دوشنبه روز رسمی شدن قرارداد وینگر 22 ساله با میلان باشد.
به گزارش فوتبال جهان ، امروز اتفاقات عجیبی در باشگاه میلان رخ داد، این باشگاه در توییتر رسمی خود اعلام کرد جرارد دلوفئو را به صورت قرضی به خدمت گرفته است اما دقایقی بعد خبرهایی منتشر شد که اورتون از اینکه میلان بدون اینکه دلوفئو قراردادی را امضا کرده و تستی پزشکی را بگذراند، عصبانی است.
به گزارش میلان نیوز، انتقال این وینگر اسپانیایی قطعی است و اینکه میلان خبر انتقال رسمی دلوفئو را از حساب توییترش پاک کرده جای نگرانی ندارد. میلان با پرداخت 750 هزار یورو که سینویوروپ این مبلغ را تهیه کرده است، برای یک نیم فصلدلوفئو را در اختیار خواهد داشت. انتظار می رود روز دوشنبه وی در تست های پزشکی روسونری ها شرکت کند و با امضای قرارداد، رسما کار خود را در این تیم آغاز کند.
حتی Gazzetta.it، مدعی شده است این


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »