بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

صدف کعبه تبسم به روی در کرده


کعبه را عطر گل روی علی پر کرده
صدف کعبه تبسم به روی در کرده
خانه عشق پر از عاطفه وایمان است
عشق پیش آمده با شوق تشکر کرده
بعد از این آمدن شمس دل آرای زمین
خاک با شوق بر افلاک تفاخر کرده
آسمان خم شده تا بوسه زند بر رخ گل
دست حق در حرم خویش تظاهر کرده
روی او مژده سرشاری آیات ولا
نان ابلیس زخود یکسره آجر کرده
تا ابد سیزده ماه رجب گل بار است
کعبه را عطر گل روی علی پر کرده :منبع . http://mehditahmasebi.blog.ir/rss

باز هم تسبیح بسم‌الله را گم کرده‌ام


باز هم تسبیح بسم‌الله را گم کرده‌امشمس من کی می‌رسد؟ من راه را گم کرده‌امطره از پیشانی‌ات بردار ای بالا بلنددر شب یلدا مسیر ماه را گم کرده‌امدر میان مردمان دنبال آدم گشته‌امدر میان کوه سوزن، کاه را گم کرده‌امزندگی بی‌عشق شطرنجی‌ست در خورد شکستدر صف مُشتی پیاده، شاه را گم کرده‌امخواستم با عقل راه خویش را پیدا کنمحال می‌بینم که حتی چاه را گم کرده‌امزندگی آن‌قدر هم درهم نبود و من فقطسرنخ این رشته‌ی کوتاه را گم کرده ام :منبع . http://aghasiyahpoush.blog.ir/rss

عشق او قطعاً مرا قلباً مسلمان کرده است


السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه عشق او قطعاً مرا قلباً مسلمان کرده استنوکرییش رتبه ام را به ز شاهان کرده استهر زمان باران لطفش مى رسد بر قلب مناین بیابان را ز رحمت چشمه ساران کرده استعیش من ذکر حسین و نوش من چاى عزاعیش و نوشم را فراهم بر سر خوان کرده استگریه در سوگش تمامىِّ گناهان مرایک شبه تبدیل به نیکى و احسان کرده استانتخاب نوکران او بدست فاطمه استفاطمه این خیر را در روضه مهمان کرده استگرچه از کرب و بلا دورم خدا را شاکرمچونکه من را رعیتِ شاه خراسان کرده استآن که خود گفته است بر جدّم فقط گریه کنیدسالیانى گریه بر ارباب عطشان کرده استداشت جانى در بدن وقتى سرش را مى بریدضربه هاى شمر، زینب را پریشان کرده استسر جدا شد مادرش در گوشه اى از حال رفتناله هاى یا بُنَیَّ باز طوفان کرده است. :منبع . http://aghasiyahpoush.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

مظلوم دوران


فاطمیه اشک راجاری زچشمان کرده است/متصل گنج بصیرت بهر ایمان کرده است/ در کمند عشق ایزد هست زهرا وعلی/مرتضی و فاطمه مظلوم دوران کرده است/حضرت زهرای اطهرشد شهید راه حق/شیعه را تا روز محشر باز گریان کرده است/هست پشتیبان حیدرفاطمه اندرجهان/جان خود را بر ولایت چونکه احسان کرده است/تسلیت گویم به رهبراندر این سوگ بزرگ/گریه ها از بهر مادر او فراوان کرده است/خواهد آمد روزگاری مهدیش با ذوالفقار/از برای یاری او کل ایران ایران کرده است/
:منبع . http://hajipoor.blog.ir/rss

کاش برگردد..


کودکیم را رنگی کرده. در کودکی کنارش دراز کشیده ام و به رادیوی مشکی همیشگی اش گوش داده ام. موقع بازی پیشم امده و کلاه به سر گذاشته و من دانسته ام که خوراکی زیر کلاهش گذاشته. روزهای سرد زمستان به دیدنش رفته ام و یک مشت شکلات در کلاه کاپشنم ریخته است. وقتی هنوز کوچک بوده ام درشهری دیگر زندگی کرده ایم و با آمدن های بی خبرش شگفت زده ام کرده. در عالم کودکی با هم آواز خوانده ایم و به اشتباهات گفتاری من خندیده. پدر بزرگم مرا عاشق مطالعه و خواندن کرده. عاشق نون جوی خشک با دوغ کرده و عاشق خودش کرده..
و حالا صبح تا شب به این فکر میکنم که واقعا آن پیرمرد در کما و ضعیف که مرا به یاد نمیاورد همان پدربزرگ مهربان من هست!! صفحه ی تلگرامش را باز میکنم لست سینش بیش از یک هفته! دلم میسوزد و اتش میگیرد..
اگر نباشد من چجوری دوام بیارم!! :منبع . http://nikibayat.blog.ir/rss

سی و هشت


"شب، موقع خواب بنشین ببین چه کار کرده‌ای، چشمت کجاها نگاه کرده، زبانت چه‌ها گفته، کجاها رفته‌ای، چه کارها کرده‌ای. اگر کار بدی کرده بودی، خودت را سرزنش کن، به خودت بگو. ألم یأن للذین ءآمنوا أن تخشع قلوبهم لذکر الله. و تصمیم بگیر آن کار را نکنی، صبح‌ها با خودت شرط بگذار که اگر آن کار را کردی نَفْسَت را یک جریمه‌ای بکنی و در طول روز مراقب باش که آن کار را انجام ندهی ."
آیت اله مجتهدی
+ باید اصل مراقبه را جدی بگیرم در مورد خودم ! :منبع . http://shamdoni.blog.ir/rss

نقش زنبور عسل در کشاورزی ومحیط زیست


زنبور عسل در ایرلن وبعضی از کشورها اکثرا به خاطرتولید عسل واحیاناموم نکهداری می شود وحال آنکه در کشورهای اروبایی وآمریکا بیشتربه خاطر کرده افشانی وعوامل فرعی نکهداری زنبور است .
در اکثرکیاهان کلدار ،کرده افشانی به صورت غیر مستقیم بوده وبه وسیله باد،حشرات ،انسان و...تلقیح انجام میشود .ثابت شده است که نقش زنبورعسل در این نوع کرده افشانی بالغ بر٩٠درصد است .
بااینکه حشرات کرده افشان زیادهستند ولی حشره ای که میتواند کرده کیری رابه حد اعلی انجام دهد زنبور عسل است .
طبق تحقیباتی که انجام کزفته ودر نشریات نیز منعکس شده کشاورزان وباغداران ٢٥برابرزنبورداران از کرده افشانی توسط زنبور عسل استفاده کرده وسود میبرند .
آزمایشات متعددنشان داده است که درختان میوه به علت جسبناک بو دن بیش از همه نباتات دیکر نیاز به کرده افشانی توسط زنبورعسل دارند .
زنبورعسل نه تنهادرکمیت محصولات باغی وزراعی اثربارزی دارد ،بلک

نقش زنبور عسل در کشاورزی ومحیط زیست


زنبور عسل در ایرلن وبعضی از کشورها اکثرا به خاطرتولید عسل واحیاناموم نکهداری می شود وحال آنکه در کشورهای اروبایی وآمریکا بیشتربه خاطر کرده افشانی وعوامل فرعی نکهداری زنبور است .
در اکثرکیاهان کلدار ،کرده افشانی به صورت غیر مستقیم بوده وبه وسیله باد،حشرات ،انسان و...تلقیح انجام میشود .ثابت شده است که نقش زنبورعسل در این نوع کرده افشانی بالغ بر٩٠درصد است .
بااینکه حشرات کرده افشان زیادهستند ولی حشره ای که میتواند کرده کیری رابه حد اعلی انجام دهد زنبور عسل است .
طبق تحقیباتی که انجام کزفته ودر نشریات نیز منعکس شده کشاورزان وباغداران ٢٥برابرزنبورداران از کرده افشانی توسط زنبور عسل استفاده کرده وسود میبرند .
آزمایشات متعددنشان داده است که درختان میوه به علت جسبناک بو دن بیش از همه نباتات دیکر نیاز به کرده افشانی توسط زنبورعسل دارند .
زنبورعسل نه تنهادرکمیت محصولات باغی وزراعی اثربارزی دارد ،بلک

نقش زنبور عسل در کشاورزی ومحیط زیست


زنبور عسل در ایرلن وبعضی از کشورها اکثرا به خاطرتولید عسل واحیاناموم نکهداری می شود وحال آنکه در کشورهای اروبایی وآمریکا بیشتربه خاطر کرده افشانی وعوامل فرعی نکهداری زنبور است .
در اکثرکیاهان کلدار ،کرده افشانی به صورت غیر مستقیم بوده وبه وسیله باد،حشرات ،انسان و...تلقیح انجام میشود .ثابت شده است که نقش زنبورعسل در این نوع کرده افشانی بالغ بر٩٠درصد است .
بااینکه حشرات کرده افشان زیادهستند ولی حشره ای که میتواند کرده کیری رابه حد اعلی انجام دهد زنبور عسل است .
طبق تحقیباتی که انجام کزفته ودر نشریات نیز منعکس شده کشاورزان وباغداران ٢٥برابرزنبورداران از کرده افشانی توسط زنبور عسل استفاده کرده وسود میبرند .
آزمایشات متعددنشان داده است که درختان میوه به علت جسبناک بو دن بیش از همه نباتات دیکر نیاز به کرده افشانی توسط زنبورعسل دارند .
زنبورعسل نه تنهادرکمیت محصولات باغی وزراعی اثربارزی دارد ،بلک

نقش زنبور عسل در کشاورزی ومحیط زیست


زنبور عسل در ایرلن وبعضی از کشورها اکثرا به خاطرتولید عسل واحیاناموم نکهداری می شود وحال آنکه در کشورهای اروبایی وآمریکا بیشتربه خاطر کرده افشانی وعوامل فرعی نکهداری زنبور است .
در اکثرکیاهان کلدار ،کرده افشانی به صورت غیر مستقیم بوده وبه وسیله باد،حشرات ،انسان و...تلقیح انجام میشود .ثابت شده است که نقش زنبورعسل در این نوع کرده افشانی بالغ بر٩٠درصد است .
بااینکه حشرات کرده افشان زیادهستند ولی حشره ای که میتواند کرده کیری رابه حد اعلی انجام دهد زنبور عسل است .
طبق تحقیباتی که انجام کزفته ودر نشریات نیز منعکس شده کشاورزان وباغداران ٢٥برابرزنبورداران از کرده افشانی توسط زنبور عسل استفاده کرده وسود میبرند .
آزمایشات متعددنشان داده است که درختان میوه به علت جسبناک بو دن بیش از همه نباتات دیکر نیاز به کرده افشانی توسط زنبورعسل دارند .
زنبورعسل نه تنهادرکمیت محصولات باغی وزراعی اثربارزی دارد ،بلک

درمان چین و چروک 100%تضمینی


✅ رفع #چین_و_چروک و #چاقی_صورت
✍ برای رفع چین و چروک صورت دانه رازیانه را پودر کرده یک قاشق مرباخوری در نصف لیوان آب به مدت یک ساعت در آب جوش گذاشته سپس دم کرده آن را صاف کرده با عسل و یک قاشق غذاخوری ماست شیرین به مدت۲۰ دقیقه مخلوط آن را روی صورت قرار می‌دهند...
✍ همچنین مصرف عرق رازیانه برای روزی نصف الی یک استکان به شکل مستمر، باعث چاقی صورت می‌شود....┅┅❅❈❅┅┅ :منبع . http://mr-cod.blog.ir/rss

درمان چین و چروک 100%تضمینی


✅ رفع #چین_و_چروک و #چاقی_صورت
✍ برای رفع چین و چروک صورت دانه رازیانه را پودر کرده یک قاشق مرباخوری در نصف لیوان آب به مدت یک ساعت در آب جوش گذاشته سپس دم کرده آن را صاف کرده با عسل و یک قاشق غذاخوری ماست شیرین به مدت۲۰ دقیقه مخلوط آن را روی صورت قرار می‌دهند...
✍ همچنین مصرف عرق رازیانه برای روزی نصف الی یک استکان به شکل مستمر، باعث چاقی صورت می‌شود....┅┅❅❈❅┅┅ :منبع . http://mr-cod.blog.ir/rss

به ویرانی معتاد


هوالمحبوب

هوس عاشقی به سرم زده است. هوس اینکه دستهایی را هوس کنم . هوس کرده ام دلم
بلرزد برای صدایی که مرا شیطنت آمیز به نام می خواند. هوس شیطنت کرده ام،
که آتشی بسوزانم و مثل بچگی هایم مخفیانه بنشینم و گرمی اش را تماشا کنم و
ببینم که چطور مرد همسایه فحش می دهد به زمین و زمان " کدوم احمقی این
آتیشو روشن کرده "
هوس کرده ام احمق شوم و جلوی مرد همسایه بایستم، شکلک درآورم و با رضایت و نیشخند بگویم " خوب کردم، خوب کردم "
گیریم که شیطنت من دست و دل تو را سوزانده باشد، یار غار قدیمی، هوس کرده ام به زخم دست های تو هم بخندم . 
هوس کرده ام سودای پیشرفت و آن مهاجرت لعنتی را در گنجه بگذارم و "وطنی" دلبری کنم و آی بخندم به لهجه شیرین عشق!
هوس کرده ام به گندمزار کودکی برگردم و این بار رد نگاه باد را بگیرم برسم به دیاری که به من یاد دهد دوست داشتن، زیباست. 
هوس کرده ام عاشقی را، آی مرد خوش صدای میدا

به ویرانی معتاد


هوالمحبوب

هوس عاشقی به سرم زده است. هوس اینکه دستهایی را هوس کنم . هوس کرده ام دلم
بلرزد برای صدایی که مرا شیطنت آمیز به نام می خواند. هوس شیطنت کرده ام،
که آتشی بسوزانم و مثل بچگی هایم مخفیانه بنشینم و گرمی اش را تماشا کنم و
ببینم که چطور مرد همسایه فحش می دهد به زمین و زمان " کدوم احمقی این
آتیشو روشن کرده "
هوس کرده ام احمق شوم و جلوی مرد همسایه بایستم، شکلک درآورم و با رضایت و نیشخند بگویم " خوب کردم، خوب کردم "
گیریم که شیطنت من دست و دل تو را سوزانده باشد، یار غار قدیمی، هوس کرده ام به زخم دست های تو هم بخندم . 
هوس کرده ام سودای پیشرفت و آن مهاجرت لعنتی را در گنجه بگذارم و "وطنی" دلبری کنم و آی بخندم به لهجه شیرین عشق!
هوس کرده ام به گندمزار کودکی برگردم و این بار رد نگاه باد را بگیرم برسم به دیاری که به من یاد دهد دوست داشتن، زیباست. 
هوس کرده ام عاشقی را، آی مرد خوش صدای میدا


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »