بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

قدرت نه گفتن


قدرت نه گفتن را در خودتون تقویت کنین، 
با تمرین نه گفتن.
اولین بار هم با کسانی که بهتون نزدیک ترند شروع کنید.
نه گفتن خیلی مهمه و نباید آدم تو رودربایستی گیر کنه و 
نتونه نه بگه.
از همین امروز شروع کنید.
پ.ن.: من نمیتوانم کاری که شما از من می خواهید رو انجام بدهم. :منبع . http://doctoraf.blog.ir/rss

آرام سخن گفتن


خو بگیرید به اینکه آرام٬ منطقی و روشن سخن بگویید. منظور از آرام سخن گفتن این است که انسان همیشه مواظب حق باشد و حرف بزند؛ یعنی با تقوا سخن بگوید. منظورم از آرام سخن گفتن٬ سخن گفتن در شکل و شمایل و خصلت متقیان ٬ خدا ترسان٬ حق پرستان و کسانی است که همواره در هر کلمه و در هر رفتار٬ وحتی در هر ژست٬ مراقب این هستند که مبادا حق آسیب ببیند- حق که آسیب نمی بیند؛ مبادا این ها از حق تخطی کنند.
کتاب: #شریعتی_جستجوگری_در_مسیر_شدن
نویسنده: #شهید_آیت_الله_دکتر_بهشتی
صفحه ۳۷ :منبع . http://annotator.blog.ir/rss

آرام سخن گفتن


خو بگیرید به اینکه آرام٬ منطقی و روشن سخن بگویید. منظور از آرام سخن گفتن این است که انسان همیشه مواظب حق باشد و حرف بزند؛ یعنی با تقوا سخن بگوید. منظورم از آرام سخن گفتن٬ سخن گفتن در شکل و شمایل و خصلت متقیان ٬ خدا ترسان٬ حق پرستان و کسانی است که همواره در هر کلمه و در هر رفتار٬ وحتی در هر ژست٬ مراقب این هستند که مبادا حق آسیب ببیند- حق که آسیب نمی بیند؛ مبادا این ها از حق تخطی کنند.
کتاب: #شریعتی_جستجوگری_در_مسیر_شدن
نویسنده: #شهید_آیت_الله_دکتر_بهشتی
صفحه ۳۷ :منبع . http://annotator.blog.ir/rss

آرام سخن گفتن


#چند_خط_کتاب
خو بگیرید به اینکه آرام٬ منطقی و روشن سخن بگویید. منظور از آرام سخن گفتن این است که انسان همیشه مواظب حق باشد و حرف بزند؛ یعنی با تقوا سخن بگوید. منظورم از آرام سخن گفتن٬ سخن گفتن در شکل و شمایل و خصلت متقیان ٬ خدا ترسان٬ حق پرستان و کسانی است که همواره در هر کلمه و در هر رفتار٬ وحتی در هر ژست٬ مراقب این هستند که مبادا حق آسیب ببیند- حق که آسیب نمی بیند؛ مبادا این ها از حق تخطی کنند.
کتاب: #شریعتی_جستجوگری_در_مسیر_شدن
نویسنده: #شهید_آیت_الله_دکتر_بهشتی
صفحه ۳۷ :منبع . http://annotator.blog.ir/rss

آرام سخن گفتن


#چند_خط_کتاب
خو بگیرید به اینکه آرام٬ منطقی و روشن سخن بگویید. منظور از آرام سخن گفتن این است که انسان همیشه مواظب حق باشد و حرف بزند؛ یعنی با تقوا سخن بگوید. منظورم از آرام سخن گفتن٬ سخن گفتن در شکل و شمایل و خصلت متقیان ٬ خدا ترسان٬ حق پرستان و کسانی است که همواره در هر کلمه و در هر رفتار٬ وحتی در هر ژست٬ مراقب این هستند که مبادا حق آسیب ببیند- حق که آسیب نمی بیند؛ مبادا این ها از حق تخطی کنند.
کتاب: #شریعتی_جستجوگری_در_مسیر_شدن
نویسنده: #شهید_آیت_الله_دکتر_بهشتی
صفحه ۳۷ :منبع . http://annotator.blog.ir/rss

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد


باسمه تعالیبا توجه به فرا رسیدن ایام فاطمیه یک مداحی قشنگ از حاج محمود رو براتون آماده کردم با زیرنویس انگلیسی که حاج محمود می خونه هلالی هم ذکرشو می گه. این قطعه به عنوان زمینه یکی از شبهای فاطمیه سال 92 خونده شده با عنوان گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد...دانلود مداحی حاج محمود فاطمیه 92 گفتن ندارد، کوچه شلوغ و جای یک سوزن ندارد با زیرنویس انگلیسی
:منبع . http://sebte-akbar.blog.ir/rss

ازدواج


وقتی تصمیم می گیری
یک احساس را
به سرانجامی به نام " ازدواج " برسانی،
اولین حرکت مفید این است که
از خودت بپرسی
آیا واقعاً باور داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن، لذت خواهی برد؟
سخن گفتن؛ و نه همخوابگی!
تمامی مسائل دیگر در ازدواج
موقت و گذرا است.
تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می شود به عمر ارتباطشان امید داشت.
 | نیچه | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

ازدواج


وقتی تصمیم می گیری
یک احساس را
به سرانجامی به نام " ازدواج " برسانی،
اولین حرکت مفید این است که
از خودت بپرسی
آیا واقعاً باور داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن، لذت خواهی برد؟
سخن گفتن؛ و نه همخوابگی!
تمامی مسائل دیگر در ازدواج
موقت و گذرا است.
تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می شود به عمر ارتباطشان امید داشت.
 | نیچه | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

ازدواج


وقتی تصمیم می گیری
یک احساس را
به سرانجامی به نام " ازدواج " برسانی،
اولین حرکت مفید این است که
از خودت بپرسی
آیا واقعاً باور داری که تا سنین پیری از سخن گفتن با این زن، لذت خواهی برد؟
سخن گفتن؛ و نه همخوابگی!
تمامی مسائل دیگر در ازدواج
موقت و گذرا است.
تا زمانی که دو نفر حرفی برای گفتن و گوشی برای شنیدن دارند، می شود به عمر ارتباطشان امید داشت.
 | نیچه | :منبع . http://cofe-sher.blog.ir/rss

مشروب


معلم یه کرم گذاشت رو میز و یه قطره از مشروبات الکلی ریخت روش. . .کرم نابود شد !بعد گفت : دیدید چی به سر کرم اومد ؟چه نتیجه ای میگیریم ؟؟همه با هم گفتن : باید مشروبات الکلی بخوریم تا کرم های بدنمون از بین برن !!!معلم دید اینا زبون آدم نمیفهمن ، یه ظرف پر مشروب گذاشت جلوی یه الاغ و به بچه ها گفت : ببینید حتی الاغ هم از این نمیخوره !چه نتیجه ای میگیریم ؟؟؟همه با هم گفتن : نتیجه میگیریم هرکی نخوره خرهدانش آموز نیستند که یه مشت جونورن :منبع . http://joke1.blog.ir/rss

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود


میخوان برن شهرمون . پدربزرگم رو ببینن . به من گفتن بیا . اصرار کردن . قبول نکردم . گفتن بی رحمی . قبول دارم . نمیتونم در این حال ببینمش . فقط 10 کلمه پشت تلفن باهاش صحبت کردم . همین 10 کلمه از درون منو شکست . مامانم خواست عکساش تو بیمارستان رو نشونم بده . قبول نکردم . الانم دارن آماده رفتن میشن . اما من دلم نمیخواد برم . نمیخوام اون تصویر قدرتمندی که ازش ساخته بودم از بین بره . ای کاش تلفنی هم باهاش صحبت نمیکردم . خیلی سخت بود . که مرد باشم . مرد گریه نمیکنه :منبع . http://mrdaal.blog.ir/rss

آمین گفتن پس از حمد


سوال:
آیا گفتن آمین پس از حمد در نماز، اشکالی دارد؟
پاسخ: از کارهایی که [1] موجب باطل شدن نماز است، این است که نمازگزار بعد
از خواندن حمد «آمین» بگوید؛ [2] ولی اگر از روی اشتباه یا تقیه بگوید،
اشکال ندارد. [3]
------------------
پی نوشت:
[1]. بهجت و سیستانی: بنابر احتیاط واجب.
[2]. مکارم: و...
ادامه مطلب :منبع . http://welayatnet.blog.ir/rss

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

از آداب حکیم شدن، بجا سخن گفتن است


 کلامی از علامه جوادی آملی:
وجود مبارک امام رضا(سلام الله علیه) فرمود: «إنّ الصَّمْتَ بابٌ مِن أبواب الحکمة» «صَمْت» یعنی سکوت. خیلی از ماها باید درس سکوت بخوانیم که چه وقت ساکت باشیم، چقدر حرف بزنیم و چطور حرف بزنیم. مگر آدم همیشه حرف می‌زند؟! هر جا حرف می‌زند؟! هر طور که دلش خواست سخن می‌گوید؟! در حالی که حرف را به اندازه ضرورت می‌زنند قهراً فکرکرده حرف می‌زنند نه بیجا.
یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن،کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفتنه اند کم حرف بزن و وقتی هم که می‌خواهی حرف بزنی هم خوب حرف بزن و هم حرفِ خوب بزن برای اینکه تو داری املا می‌کنی و فرشته‌ها دارند می‌نویسند ?إِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ ? کِرَاماً کَاتِبِینَ?لذا مواظب باشید که خوب املا کنید.
منبع: بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در سلسله مباحث درس اخلاق21/06/92 :منبع . http://hekmatebaligh.blog.ir/r

یاد داشت شماره چهار


سو؟ال نپرسیدم ؟
که بگویی چقدر خوبی و موقر یا تو دل برو. دوره بگیری که همیشه وسط باشی و نقطه ی توجه ما. حلقه ی دور چشم هایت دختر از من هم بیشتر است. سیاهی زیر لب هایت و لبخند ریزشان که حرف های نگفته ای ندارد و بی کسی به گلویت چنگک نمی زند اما .. من .. من هیچکدام از این ها را ندارم. اصلا حرفی ندارم. کسی ندارم. تو بزن. من گوش می کنم. نه اینکه قلمبه ها و سلنبه ها و تشرهایت دل چسب باشد، نه. نه. نه.
من فقط حرفی برای گفتن ندارم و دلی برای شنیدنم. وگرنه اگر یک قدم روی دلَکم بگذاری و درد گفتن هایم را بفمی، آن وقت حرف هایم قلپ قلپ بالا می آیند.
_ اینکه دوستم نداری، نداری دیگر. :منبع . http://codeta76.blog.ir/rss

یاد داشت شماره چهار


سو؟ال نپرسیدم ؟
که بگویی چقدر خوبی و موقر یا تو دل برو. دوره بگیری که همیشه وسط باشی و نقطه ی توجه ما. حلقه ی دور چشم هایت دختر از من هم بیشتر است. سیاهی زیر لب هایت و لبخند ریزشان که حرف های نگفته ای ندارد و بی کسی به گلویت چنگک نمی زند اما .. من .. من هیچکدام از این ها را ندارم. اصلا حرفی ندارم. کسی ندارم. تو بزن. من گوش می کنم. نه اینکه قلمبه ها و سلنبه ها و تشرهایت دل چسب باشد، نه. نه. نه.
من فقط حرفی برای گفتن ندارم و دلی برای شنیدنم. وگرنه اگر یک قدم روی دلَکم بگذاری و درد گفتن هایم را بفمی، آن وقت حرف هایم قلپ قلپ بالا می آیند.
_ اینکه دوستم نداری، نداری دیگر. :منبع . http://codeta76.blog.ir/rss

یاد داشت شماره چهار


سو؟ال نپرسیدم ؟
که بگویی چقدر خوبی و موقر یا تو دل برو. دوره بگیری که همیشه وسط باشی و نقطه ی توجه ما. حلقه ی دور چشم هایت دختر از من هم بیشتر است. سیاهی زیر لب هایت و لبخند ریزشان که حرف های نگفته ای ندارد و بی کسی به گلویت چنگک نمی زند اما .. من .. من هیچکدام از این ها را ندارم. اصلا حرفی ندارم. کسی ندارم. تو بزن. من گوش می کنم. نه اینکه قلمبه ها و سلنبه ها و تشرهایت دل چسب باشد، نه. نه. نه.
من فقط حرفی برای گفتن ندارم و دلی برای شنیدنم. وگرنه اگر یک قدم روی دلَکم بگذاری و درد گفتن هایم را بفمی، آن وقت حرف هایم قلپ قلپ بالا می آیند.
_ اینکه دوستم نداری، نداری دیگر. :منبع . http://codeta76.blog.ir/rss

حسش اومد 1 ( این داستان: روح خبیث؛ خخخ )


سلام 
جاتون خالی امروز از اون روزا بود که باید گفت اصن یه وضیییی خخخخخ
صبح بعد از نماز نخوابیدم که مثلا یکم درس بخونم و کارای عقب مونده رو انجام بدم؛ اوضاع داشت خوب پیش میرفت که مامان گفتن ما میخوایم بریم بیرون و شما باید برادر زاده فسقلی رو نگه داری!!!!!! منم گفتم باشه ولی قشنگ یه یااا ابالفضلی تو چشمام بود:)))
سوژه مورد نظر که دو ساله هست خواب بود و من داشتم میدرسیدم که یهو بیدار شد!! اومد که گریه کنه ولی تا قیافه عمو جان رو دید خندید ( خخخخ ) خلاصه یه نیم ساعتی داشتیم با این جونور بازی میکردیم که چشم تون روز بد نبینه!! خواهر گرام که طبقه بالا هستند اومدن و گفتن من یه کار واجب واجب دارم و بچه رو هم نمیتونم ببرم!! من فکر کردم مامان هستن ولی حالا که نیستن شما زحمت نگه داشتن بچه رو بکش! منم گفتم باشه ولی دیگه از یا ابالفضل رد شد و رسید به خود خدا :)))
آبجی خانم گفتن بچه فعلا خوابه هرازگاهی

انتخابگری


بنظرم یکی از نعمتهای الهی که خدا در نتیجه ی بزرگ شدن و تجربه، به آدم میده، انتخاب کردنه!
انسان مختاره، اما انتخابگر بودن یعنی انتخاب های معطوف به هدف، یعنی گزینش های مصلحت محور!
خیلی خوبه که به یه جایی برسی به بهترین کار ممکنی که از بچگی آرزوت بوده یعنی جیم نه بگی، و برای نه گفتنت فلسفه داشته باشی. 
برای میدان علوم، توت فرنگی، انجمن علمی، ممالک محروسه و همه ی جاهایی که دانه دانه دارم کنارشان میگذارم، خوشحالم. 
این اخری سالی شاید اولین آخر سالی باشد که هدفمند دارم میگذرانمش...
هرچند این انتخابگر بودنه شاید بخش عظیمی اش برگردد به این خودآگاهی که "ببین منو! بیست سالت تموم شدها، داری کم کم میافتی تو سرازیری!" ... و این خیلی دراماتیکه!

پی نوشت :
دوست دارم نه گفتن رو همچنان یاد بگیرم. دیگه حال به هر دلیلی الان وقت نه گفتن ها رسیده !
:منبع . http://masir57.blog.ir/rss

انتخابگری


بنظرم یکی از نعمتهای الهی که خدا در نتیجه ی بزرگ شدن و تجربه، به آدم میده، انتخاب کردنه!
انسان مختاره، اما انتخابگر بودن یعنی انتخاب های معطوف به هدف، یعنی گزینش های مصلحت محور!
خیلی خوبه که به یه جایی برسی به بهترین کار ممکنی که از بچگی آرزوت بوده یعنی جیم نه بگی، و برای نه گفتنت فلسفه داشته باشی. 
برای میدان علوم، توت فرنگی، انجمن علمی، ممالک محروسه و همه ی جاهایی که دانه دانه دارم کنارشان میگذارم، خوشحالم. 
این اخری سالی شاید اولین آخر سالی باشد که هدفمند دارم میگذرانمش...
هرچند این انتخابگر بودنه شاید بخش عظیمی اش برگردد به این خودآگاهی که "ببین منو! بیست سالت تموم شدها، داری کم کم میافتی تو سرازیری!" ... و این خیلی دراماتیکه!

پی نوشت :
دوست دارم نه گفتن رو همچنان یاد بگیرم. دیگه حال به هر دلیلی الان وقت نه گفتن ها رسیده !
:منبع . http://masir57.blog.ir/rss

انتخابگری


بنظرم یکی از نعمتهای الهی که خدا در نتیجه ی بزرگ شدن و تجربه، به آدم میده، انتخاب کردنه!
انسان مختاره، اما انتخابگر بودن یعنی انتخاب های معطوف به هدف، یعنی گزینش های مصلحت محور!
خیلی خوبه که به یه جایی برسی به بهترین کار ممکنی که از بچگی آرزوت بوده یعنی جیم نه بگی، و برای نه گفتنت فلسفه داشته باشی. 
برای میدان علوم، توت فرنگی، انجمن علمی، ممالک محروسه و همه ی جاهایی که دانه دانه دارم کنارشان میگذارم، خوشحالم. 
این اخری سالی شاید اولین آخر سالی باشد که هدفمند دارم میگذرانمش...
هرچند این انتخابگر بودنه شاید بخش عظیمی اش برگردد به این خودآگاهی که "ببین منو! بیست سالت تموم شدها، داری کم کم میافتی تو سرازیری!" ... و این خیلی دراماتیکه!

پی نوشت :
دوست دارم نه گفتن رو همچنان یاد بگیرم. دیگه حال به هر دلیلی الان وقت نه گفتن ها رسیده !
:منبع . http://masir57.blog.ir/rss

یه مهمون داریم:-D


ارومیه درس میخونه...من بچگیم دایی صداش میکردم خیلی باحاله
میگه:من موندم واقعا مرد چه کاربردی داره  بچه رو مادرش شیر میده و اروم میکنه من اصلا توان آروم کردن بچه رو ندارمقبلا حداقل اینطوری خودشونو قانع میکردن خانم نمیتونه بیرون کار کنه
+میگه این پسرمو که میخواستن تعیین جنسیت کنن اولش گفتن دختره بعد گفتن پسره آخرا شک کرده بودم دوجنسه باشه گفتم حالا بیا درستش کن هرمافرودیته
++رفته بوده پیش بابام دوست بابام ازش رشتشو پرسیدن بعد اینم رشتش حفاظت اطلاعاتهبابام سرکارش گذاشته گفته فنی میخونه اونم پردیس
بعد این مهمون ما خودش گفته دولتی میخونم بعد محلی که واسه دانشگاه گفته اصلا مال فنیا نیس
هی میگن میخندن که تا دوهفته نمیفهمه چی به چی بوده با ابن همه تناقض اطلاعات(وجدانا ملتو سرکار نذارین زشته) :منبع . http://nnchk.blog.ir/rss

مقیاس یا اندازه گیری(تحقیق)


مقیاس یا اندازه گیری(تحقیق)


فرمت:وورد 21 صفحه   مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با گفتن «جایی
که در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده
می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی که هیچ چیزی اندازه‌گیری نشود، چیزی
توسعه پیدا نخواهد کرد». این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می کند و
می فهمیم که اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار
یک وسیل ...
توضیحات بیشتر - دانلود
765 تومان :منبع . http://pusheh.blog.ir/rss

مقیاس یا اندازه گیری(تحقیق)


مقیاس یا اندازه گیری(تحقیق)


فرمت:وورد 21 صفحه   مقیاس یا اندازه گیری تایچی اهنو با گفتن «جایی
که در آن استانداردی وجود ندارد هیچ بهبود نمی تواند وجود داشته باشد» وعده
می دهد. راه دیگر گفتن این است «جایی که هیچ چیزی اندازه‌گیری نشود، چیزی
توسعه پیدا نخواهد کرد». این فصل اندازه گیری‌های ابزارها را بررسی می کند و
می فهمیم که اندازه گیری به تنهایی هیچ چیزی را توسعه نمی دهد. علم آمار
یک وسیل ...
توضیحات بیشتر - دانلود
765 تومان :منبع . http://pusheh.blog.ir/rss

یکی که نیست!یکی که بلدم باشد و ازسرش زیاد نباشم!


آدم است دیگر، دلش یک نفر را میخواهد که او را
بفهمد، یک نفری که بتواند از پس احساساتش برآید، که بتواند با او حرف بزند،
همانطور که با خودش در تنهاییش حرف میزند...آدم است دیگر، دلش یک نفر را میخواهد
که او را بلد باشد، که معنی سکوت هایش، دل گرفتن هایش، شادی ها و هیجان هایش را
بفهمد...یکی که دوستت دارم گفتن هایش حالت را عوض کند، یکی که اعتمادت را کامل کند
به خودش، یکی که با بودنش زندگی رنگ و طعم عشق به خودش بگیرد، یکی که تمام وجودش،
همچون وجود خودش درهول و ولای عشق باشد...آدم گاهی دلش تنها یک عشق میخواهد که
آنقدر طرفین همدیگر را دوست داشته باشند که برای گفتن دوستت دارم از هم پیشی
بگیرند، که بهترین دوست و رفیق هم بشوند  و
مفهوم زندگی را زیباتر کنند  با حضورشان در
زندگی هم...آدم گاهی چه چیزهایی را ندارد... :منبع . http://notenevis.blog.ir/rss

ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوه


در حدی نمیبینم خودم رو که در مورد فیلم پاپیون نظر بدم.یه جا پاپیون و گرفتن و بخاطر لو ندادن رفیقش ماه ها گرسنگی ازش کشین.
بیرون از زندان به دوستش گفتن اگر لوت بده چی ؟گفت : خوب لو بده ، هرکاری ک بدونه درسته رو داره انجام میده و منم قبولش دارم.
گفتن : شکایتی نداری؟
گفت : ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوعه.
حالا منم این جمله رو هی به خودم یادآدوری می کنم که بذار کارش و بکنه ، ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوعه.
ایراد نگیر ، اون همینه ، از روز اولم همین بوده ، با بقیه هم همینه. اگر ادعا داری دوستش داری ، پس همینشو دوست داری ، همین اخلاق و رفتارش ، ایراد گرفتن نداره که بگی چرا اینجوری کردی چرا اونجوری کردی . چرا می خوای رفتارش و عوض کنی . اگر عوض بشه که دیگه اینی که عاشقش شدی نیست . میشه یکی دیگه. دیگه این نیست. چرا می خوای عوضش کنی.تو که میگی عاشقش شدی ، میگی عشقت حقیقیه ، پس رفتارش و دوست داشته

ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوه


در حدی نمیبینم خودم رو که در مورد فیلم پاپیون نظر بدم.یه جا پاپیون و گرفتن و بخاطر لو ندادن رفیقش ماه ها گرسنگی ازش کشین.
بیرون از زندان به دوستش گفتن اگر لوت بده چی ؟گفت : خوب لو بده ، هرکاری ک بدونه درسته رو داره انجام میده و منم قبولش دارم.
گفتن : شکایتی نداری؟
گفت : ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوعه.
حالا منم این جمله رو هی به خودم یادآدوری می کنم که بذار کارش و بکنه ، ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوعه.
ایراد نگیر ، اون همینه ، از روز اولم همین بوده ، با بقیه هم همینه. اگر ادعا داری دوستش داری ، پس همینشو دوست داری ، همین اخلاق و رفتارش ، ایراد گرفتن نداره که بگی چرا اینجوری کردی چرا اونجوری کردی . چرا می خوای رفتارش و عوض کنی . اگر عوض بشه که دیگه اینی که عاشقش شدی نیست . میشه یکی دیگه. دیگه این نیست. چرا می خوای عوضش کنی.تو که میگی عاشقش شدی ، میگی عشقت حقیقیه ، پس رفتارش و دوست داشته

ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوه


در حدی نمیبینم خودم رو که در مورد فیلم پاپیون نظر بدم.یه جا پاپیون و گرفتن و بخاطر لو ندادن رفیقش ماه ها گرسنگی ازش کشین.
بیرون از زندان به دوستش گفتن اگر لوت بده چی ؟گفت : خوب لو بده ، هرکاری ک بدونه درسته رو داره انجام میده و منم قبولش دارم.
گفتن : شکایتی نداری؟
گفت : ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوعه.
حالا منم این جمله رو هی به خودم یادآدوری می کنم که بذار کارش و بکنه ، ایراد گرفتن کار بچه های کوچولوعه.
ایراد نگیر ، اون همینه ، از روز اولم همین بوده ، با بقیه هم همینه. اگر ادعا داری دوستش داری ، پس همینشو دوست داری ، همین اخلاق و رفتارش ، ایراد گرفتن نداره که بگی چرا اینجوری کردی چرا اونجوری کردی . چرا می خوای رفتارش و عوض کنی . اگر عوض بشه که دیگه اینی که عاشقش شدی نیست . میشه یکی دیگه. دیگه این نیست. چرا می خوای عوضش کنی.تو که میگی عاشقش شدی ، میگی عشقت حقیقیه ، پس رفتارش و دوست داشته

شبی به بلندی یلدا ...


این ایام به پیج های مختلف که سر میزنم می بینم اکثرا در وصف شب یلدا چیزی نوشتن ! خود منم در هر شرایطی حداقل فال حافظمُ ثبت میکردم ولی امسال حتی نشد فال بگیرم :( 
هر بار هم خواستم بیامُ در موردش بنویسم دیدم چیزی برای گفتن و نوشتن ندارم . شب یلدای من در کنار همکاران بخش و بیمارانمون گذشت . قرار بود که هر کسی چیزی با خودش ببره تا شبمونُ خاص کنیم و من درست وقتی به دم ِ آجیل فروشی ِ نزدیک محل کار رسیدم تصمیم عوض شد و مبلغی که در نظر داشتم آجیل بخرمُ آنلاین واریز کردم به حساب بچه های آسمان ! و در جواب ِ همکاران که گفتن " آوا تو چی آوردی بده بیاد ؟ " گفتم چیزی جز شرمندگی نیاوردم و با اجازه تون به نیت همگی سهم خودمُ بخشیدمُ رفت . انشالله خدا از همه مون قبول کنه . 
ولی اون شب بدترین شب این روزها و شبهام شد . مریضی بدجوری منُ از پا انداخت و هنوزم رو به راه نشدم . 
این ترانه واقعا زیباست ! حس خوبی بهم

شبی به بلندی یلدا ...


این ایام به پیج های مختلف که سر میزنم می بینم اکثرا در وصف شب یلدا چیزی نوشتن ! خود منم در هر شرایطی حداقل فال حافظمُ ثبت میکردم ولی امسال حتی نشد فال بگیرم :( 
هر بار هم خواستم بیامُ در موردش بنویسم دیدم چیزی برای گفتن و نوشتن ندارم . شب یلدای من در کنار همکاران بخش و بیمارانمون گذشت . قرار بود که هر کسی چیزی با خودش ببره تا شبمونُ خاص کنیم و من درست وقتی به دم ِ آجیل فروشی ِ نزدیک محل کار رسیدم تصمیم عوض شد و مبلغی که در نظر داشتم آجیل بخرمُ آنلاین واریز کردم به حساب بچه های آسمان ! و در جواب ِ همکاران که گفتن " آوا تو چی آوردی بده بیاد ؟ " گفتم چیزی جز شرمندگی نیاوردم و با اجازه تون به نیت همگی سهم خودمُ بخشیدمُ رفت . انشالله خدا از همه مون قبول کنه . 
ولی اون شب بدترین شب این روزها و شبهام شد . مریضی بدجوری منُ از پا انداخت و هنوزم رو به راه نشدم . 
این ترانه واقعا زیباست ! حس خوبی بهم

وقتی حقوق دان ها سرهنگ می شوند


سلام دوستان
روز به خیر
امروز در خبرها آمد که نمایندگان فراکسیون امید و مستقلان ( بخوانید وکیل الدوله ها ) طرحی را با دو فوریت پیشنهاد داده اند که به وسیله ی آن امکان برخورد با خودسرها ( منتقدانی که در سخنرانی های رسمی سوال می کنند ) به صورت سخت و بدون ضابطه قضایی به وجود آید
من هم اگر حرفی برای گفتن نداشتم، در زمان گفتن جفنگیاتم نه تنها هر کس که سوال می کرد به فحش می کشیدم، دستور می دادم ببرند و ترتیبش را هم بدهند ، این توصیف چاله میدانی همین اقدامی است که در حال وقوع است،
اگر در برابر این نمایندگان که اکثرا از طیف فتنه گران هستند، برخورد جدی و قاطع نشود، فردا اگر به دزدی و فساد دولت و مجلس اعتراض شود، شما را محاکمه می کنند و حداقل دو سالی باید آب خنک بخوری،
نمایندگان جاهل نمی دانند با این وضعیت معیشت و این وضعیت پاسخ گویی اگر بخواهند این گونه جلوی اعتراض زبانی را بگیرند، باید آماده شوند

وقتی حقوق دادن ها سرهنگ می شوند


سلام دوستان
روز به خیر
امروز در خبرها آمد که نمایندگان فراکسیون امید و مستقلان ( بخوانید وکیل الدوله ها ) طرحی را با دو فوریت پیشنهاد داده اند که به وسیله ی آن امکان برخورد با خودسرها ( منتقدانی که در سخنرانی های رسمی سوال می کنند ) به صورت سخت و بدون ضابطه قضایی به وجود آید
من هم اگر حرفی برای گفتن نداشتم، در زمان گفتن جفنگیاتم نه تنها هر کس که سوال می کرد به فحش می کشیدم، دستور می دادم ببرند و ترتیبش را هم بدهند ، این توصیف چاله میدانی همین اقدامی است که در حال وقوع است،
اگر در برابر این نمایندگان که اکثرا از طیف فتنه گران هستند، برخورد جدی و قاطع نشود، فردا اگر به دزدی و فساد دولت و مجلس اعتراض شود، شما را محاکمه می کنند و حداقل دو سالی باید آب خنک بخوری،
نمایندگان جاهل نمی دانند با این وضعیت معیشت و این وضعیت پاسخ گویی اگر بخواهند این گونه جلوی اعتراض زبانی را بگیرند، باید آماده شوند

سرانجام


در پی پست خیلی قبل پیش که مربوط به ازدواج بود تصمیمم بر این بود که ازدواج سنتی کنم و پیرو این تصمیم خانواده ی گرامیم دختری رو انتخاب کردند و ما روانه ی خانه ی آن شدیم...متاسفانه من از ظاهر فرد مورد نظر خوشم نیومد و توی دلم در حال لعنت فرستادن به این طرز از آشنایی و دیدن بودم که گفتن دختر و پسر برن حرفاشوتو بزنن ، اما از اونجا که میدونستم من با حرف زدن ممکنه خر بشم :| گفتم نیازی نیست حرف بزنیم !
اینجا بود که فضای گرم جلسه رو به گند کشیدم و سنگینی نگاه همه رو حس میکردم :)))
یه ربع بعد پاشدیم اومدیم بیرون ، آخر شب به خونواده ام گفتم ازش خوشم نیومد اینجوری نمیشه همش بریم اینور و اونور دل دختر مردمو بشکنیم اونا هم گفتن ما فکر میکردیم خوشت میاد ازش هیچی خلاصه بحث بالا گرفت نتیجه این شد که پدر و مادرم ازدواج سنتی رو اینجوری رو دوست ندارن و حتی توجهی به شعار "توپ تانک باقالی! دختر فقط شمالی!" هم ن


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »