بزرگترین آرشیو وبلاگ های فارسی

محل تبلیغات
اخبار ذوزنقه : با سامانه قدرتمند ذوزنقه پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید و بروز باشید
کندز1


فوری؛
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻭﻫﻨﻤﻞ ﺥﺑﺮ "ﺱﻑ" ﺍﺯ
ﺳﻮ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﻻﺕ ﻧﺪﺯ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻭﻫﻨﻤﻞ
ﻋﺒﺪﺍﻟﻘﺪﻭﺱ "ﻇﺮﻑ" ﻣﻨﺢﺙ ﺭﺱ ﺩﺍﻧﺶﺍﻩ
.ﻧﺪﺯ ﻣﻌﺮﻑ ﺭﺩﺩ
ﺍﻥ ﻑﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻗﺎﻃﻊﺕ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺙﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺕﺩ ﺩﺍﻧﺶﺍﻩ ﻧﺪﺯ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺭﺩﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ
،ﻣﺪﻥ ﺧﻮﺵ ﺭﺍ ﻣﺒﻦ ﺑﺮ ﺍﻥ ﻣﻌﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ
.ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻥ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
:منبع . http://kunduznews.blog.ir/rss


1